Obstarávateľ

Mesto Zlaté Moravce

Zlaté Moravce

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 0,00 EUR 1
2016 252 578,50 EUR 13
2017 41 910,00 EUR 17
2018 947 575,77 EUR 9
2019 203 182,00 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2
2017 9 000,00 EUR 4
2018 1
2019 2
2020 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 7 956,44 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 8 25 960,50 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 187 298,00 EUR
REDOX, s.r.o. 1 58 500,00 EUR
KANGO, spol. s r.o. 1 287 238,00 EUR
KONNEX s.r.o. 1 148 108,33 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 2 777,50 EUR
ITSK, s.r.o. 1 102,50 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 144 166,67 EUR
AŽ PROJEKT s.r.o. 1 31 200,00 EUR
ba kieho, s.r.o. 2 269 166,67 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 3 14 461,67 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 916,67 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 1 250,00 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 2 1 339,17 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 4 8 044,99 EUR
MR SERVIS spol.s r.o. 1 490,00 EUR
PAKE, spol. s r.o. 8 19 413,56 EUR
Oldřich Krédl 1 650,00 EUR
Milan Hrabinský - DEMI 1 460,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 147,50 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 42 542,50 EUR
R - GROUP s.r.o. 1 10 583,33 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Zlaté Moravce a pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu. od 193 057,00 do 206 999,00 187 298,00 EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Územný plán mesta Zlaté Moravce 39 000,00 31 200,00 80.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu 2016 Práce Áno 0 Nie
Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce 2016 Práce Nie 0 Nie
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova 2018 Práce Áno 0 Nie
Kancelárske potreby 2 415,00 1 311,66 54.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery 6 400,00 3 328,25 52.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Deratizácia budov a majetku vo vlastníctve mesta - jar 2016 2 500,00 408,33 16.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 2016 2 400,00 993,05 41.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery 2 160,00 465,27 21.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 2016 2 400,00 1 665,97 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 1 500,00 763,89 50.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kolesový komunálny traktor 179 200,00 123 423,60 68.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 3 350,00 1 263,75 37.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery 634,50 403,19 63.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Deratizácia budov a majetku vo vlastníctve mesta - jeseň 2016 2 500,00 460,00 18.4% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Darčekové poukážky 8 119,00 7 956,44 97.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 2 500,00 1 304,16 52.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 1 500,00 1 041,66 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery 3 000,00 1 041,66 34.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace a hygienické potreby 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace a hygienické potreby 2 500,00 1 517,35 60.69% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery 3 000,00 1 500,00 50.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Papiernický tovar - obálky 800,00 133,33 16.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby - kancelársky papier 900,00 650,00 72.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčná tlačiareň 250,00 122,91 49.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 3 300,00 2 081,25 63.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby a drogéria 3 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace a hygienické potreby a drogéria 6 000,00 2 527,76 42.12% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery 3 700,00 2 314,58 62.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery 3 700,00 2 566,66 69.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčná tlačiareň pre materskú školu 135,00 85,41 63.27% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčná tlačiareň pre materskú školu 135,00 74,30 55.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 4 500,00 1 997,91 44.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby a drogéria 4 000,00 1 773,60 44.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery, príslušenstvo k PC 1 990,00 1 034,72 51.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby a drogéria 9 500,00 5 138,89 54.09% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske a výtvarné potreby 12 500,00 7 250,00 58.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery 7 500,00 4 158,33 55.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti 168 669,20 112 500,00 66.69% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup jazdeného vozidla na zvoz KO s rotačným systémom lisovania 70 320,00 48 750,00 69.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková 287 238,00 287 238,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti 167 126,80 8 819,44 5.27% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Vybudovanie učební pre ZŠ ......- pomôcky 57 594,97 35 452,08 61.55% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti 167 126,80 111 805,55 66.89% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby pre Mesto Zlaté Moravce 7 500,00 5 138,89 68.51% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne a kompatibilné tonery pre Mesto Zlaté Moravce 4 000,00 2 721,52 68.03% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske a výtvarné potreby pre Mesto Zlaté Moravce 11 400,00 6 291,66 55.19% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 180 282,00 120 138,89 66.63% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti 2019 Práce Áno 0 Nie
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce 2019 Tovary Áno 0 Nie
Rozvoj energetických služieb v Meste Zlaté Moravce 2020 Služby Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce 2020 Práce Áno 0 Niehttp://www.zlatemoravce.eu


+421904090344
+4213721420


scholarisvo@skolam.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 288 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×