Kompletný zoznam verejných obstarávaníNázov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Hlavný CPV kód Bola použitá e-aukcia Dátum uverejnenia výsledku Typ
Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Hlavný CPV kód E-aukcia Dátum Typ