Obstarávanie

Výpočtová technika pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
257 758,00
Konečná suma(Bez DPH):
214 798,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie súvisiacich služieb v oblasti výpočtovej techniky v zmysle špecifikácie, podrobne uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 2 257 758,00 20% EUR 20. Október 2015 67641

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov SOFOS, s.r.o. 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452690/content/378118/download","filename":"Ponuka_cast_Ostatne_CD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452690/content/378119/download","filename":"Ponuka_cast_Kriteria_CD.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452714/content/378164/download","filename":"Info. o výsl. profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Október 2015 27. Október 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452720/content/378186/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.Ost.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452720/content/378187/download","filename":"PrezenčkaOst.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452720/content/378188/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.Krit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452720/content/378189/download","filename":"Prezenčka.Krit.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452726/content/378227/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia spln.PÚ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452726/content/378228/download","filename":"Vyhodnotenie spln. PÚ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452696/content/378133/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Júl 2015 15. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452684/content/378083/download","filename":"SP _ PC.HW. fin.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ č.223//2015 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452702/content/378144/download","filename":"Suma skutočného plnenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §41 ods.1 "Ostatné" 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452708/content/378155/download","filename":"INO.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452699/content/378138/download","filename":"preberací protokol .pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452717/content/378167/download","filename":"Zmluva - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §136 ods.9 písm.c) 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452705/content/378148/download","filename":"INV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otv. častí ponúk "Kritériá" 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452711/content/378159/download","filename":"INO.Krit.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International, a.s. 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452687/content/378108/download","filename":"PONUKA_CAST OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452687/content/378109/download","filename":"PONUKA_CAST KRITERIA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452723/content/378217/download","filename":"Zápisnica z úvodného vyhodn.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452723/content/378218/download","filename":"Zápisnica z úplného vydn.ponúk po EA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×