CPV kód

30213000-5

Osobné počítače

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 299 981 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 648 000 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 5 54 962 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 0 EUR
Slovenská správa ciest 2 152 078 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 18 083 EUR
Obec Čierny Balog 1 25 995 EUR
Mesto Malacky 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 0 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 194 016 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 70 3 478 756 EUR
Mesto Prešov 10 149 359 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 14 66 664 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 6 30 538 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 4 54 774 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 57 644 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 14 916 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 246 124 EUR
Mesto Skalica 1 14 150 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 9 549 EUR
Mesto Kolárovo 2 408 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 13 910 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 602 379 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 1 472 730 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 5 100 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 14 583 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 75 903 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 832 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 187 000 EUR
Mesto Rožňava 5 14 047 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 1 1 333 EUR
Mesto Topoľčany 2 16 591 EUR
Mesto Levice 5 62 449 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 11 52 027 EUR
Mesto Nitra 2 29 909 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 154 608 EUR
ProNES s.r.o. 1 54 000 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 21 668 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 7 952 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 12 083 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 177 302 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 3 799 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 5 455 987 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 627 662 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 20 300 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 382 090 EUR
Mesto Prievidza 1 10 292 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 190 760 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 489 240 EUR
Košický samosprávny kraj 2 29 493 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 434 600 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 123 723 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 45 940 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 6 89 933 EUR
Generálna prokuratúra SR 12 0 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 3 988 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 5 453 EUR
Dopravný úrad 5 5 252 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 8 000 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 879 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 9 323 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 2 042 EUR
Mesto Komárno 5 1 475 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 91 238 870 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 67 145 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 0 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 77 975 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 14 300 EUR
KVANT spol. s r.o. 1 78 940 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 17 710 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 19 352 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 11 012 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 56 612 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 14 12 204 365 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 14 352 EUR
Mesto Humenné 1 608 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 19 347 EUR
Mesto Košice 4 81 992 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 52 126 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 34 372 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 4 059 408 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 2 094 469 EUR
Mesto Nové Zámky 5 15 824 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 4 264 475 EUR
Slovenské národné múzeum 12 34 795 EUR
Základná škola 1 18 323 EUR
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 1 54 085 EUR
Stredná odborná škola 1 1 999 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 21 17 451 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 38 062 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 23 993 EUR
Mesto Senec 1 10 938 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 28 998 EUR
Spojená škola 1 44 499 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 248 503 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 2 925 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 12 149 880 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 6 120 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 350 449 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 895 540 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 10 441 EUR
IUVENTA 2 1 453 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 3 3 199 EUR
Mesto Michalovce 6 12 150 EUR
Mesto Tornaľa 1 0 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 3 389 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 26 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 5 658 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 59 975 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 4 18 751 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 56 953 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 25 419 EUR
Mesto Kežmarok 3 3 880 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 7 14 904 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 49 448 EUR
Záchranná služba 4 56 840 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 0 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 62 000 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 3 121 291 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 2 530 653 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 628 EUR
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. 1 18 950 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 2 194 159 EUR
Mesto Trenčín 2 88 935 EUR
Mesto Zvolen 6 34 006 EUR
Obec Jelenec 2 86 070 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 44 186 EUR
Mesto Handlová 2 23 087 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 4 115 358 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 15 660 EUR
Krajská prokuratúra 1 988 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 4 92 370 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 1 40 600 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 44 583 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 9 9 758 EUR
Slovenský metrologický ústav 3 8 333 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 10 43 462 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 375 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 10 083 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 16 166 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 22 800 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 26 000 EUR
Zoologická záhrada 1 728 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 23 034 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 60 75 212 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 4 163 750 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 7 979 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 2 2 415 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 2 729 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 48 480 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 23 901 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 8 650 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 6 10 278 EUR
Obec Zubrohlava 1 3 000 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 194 136 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 958 EUR
Mesto Snina 1 6 042 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 7 5 479 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 13 773 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 1 252 EUR
Ústav polymérov SAV 4 8 411 EUR
Stredná priemyselná škola 1 0 EUR
Národný onkologický ústav 1 14 500 EUR
Stredná priemyselná škola 1 7 000 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 29 022 EUR
Mesto Lučenec 1 1 311 EUR
Obec Brezina 1 833 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 6 747 EUR
Obchodná akadémia 3 29 746 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 5 10 571 EUR
Obec Bešeňov 1 4 166 EUR
Súkromná stredná odborná škola 1 33 186 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 6 543 EUR
Obec Pruské 1 26 666 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 2 25 414 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 5 154 103 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 8 359 EUR
Sven Creative, s.r.o. 1 73 245 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 3 88 279 EUR
Evanjelická spojená škola 2 40 890 EUR
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 1 24 589 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 18 233 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 33 806 EUR
Gymnázium Juraja Fándlyho 2 56 452 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 9 832 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0 EUR
Inštitút pre výskum práce a rodiny 1 7 808 EUR
Obchodná akadémia 2 50 107 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 967 EUR
Spojená škola 2 35 928 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 14 498 EUR
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 1 43 811 EUR
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová 1 27 700 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 14 294 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 12 7 266 EUR
Ústav informatiky SAV 1 550 EUR
Slovenská pošta, a.s. 30 42 137 637 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 19 589 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 82 700 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 9 7 050 EUR
Okresný súd Bratislava I 1 14 250 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 3 403 808 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 542 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 44 012 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 2 339 EUR
Ústredná knižnica SAV 6 10 536 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 2 1 269 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 6 854 EUR
Fond na podporu umenia 2 17 014 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 4 2 819 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 11 996 EUR
Obec Hruštín 1 3 200 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 17 749 EUR
Spojená škola internátna 1 4 782 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 6 9 274 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 917 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 5 892 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 2 999 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 35 499 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 516 EUR
Dopravná akadémia 1 870 EUR
Základná škola 3 23 750 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 11 344 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 7 29 347 EUR
Ústav merania SAV 10 4 875 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 16 19 827 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 16 098 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 2 754 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 37 990 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 1 174 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 1 264 EUR
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 1 5 663 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 11 9 787 EUR
Súkromná obchodná akadémia 1 2 799 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 7 350 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 4 12 147 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 7 750 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 7 500 EUR
Stredná odborná škola, Szakkozépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo 1 4 149 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 2 1 813 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1 504 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 667 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 11 202 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 3 13 109 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 8 731 EUR
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 2 0 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 5 603 EUR
Trenčín región 1 637 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 125 800 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 4 0 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 14 796 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 20 101 EUR
Spojená škola 1 2 958 EUR
Spojená škola 2 11 583 EUR
Základná škola Leles 1 8 106 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 7 475 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 2 560 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 975 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 2 987 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 1 1 950 EUR
Základná škola 1 9 572 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 5 13 895 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 4 15 654 EUR
Základná škola - Alapiskola 3 13 124 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 7 32 815 EUR
Knižnica Jána Kollára 1 0 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 1 404 EUR
Filozofický ústav SAV 1 463 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 932 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 3 320 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 16 873 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 7 006 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 3 18 329 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 1 358 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 3 1 110 EUR
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 2 6 083 EUR
Mestská knižnica Bratislava 4 12 278 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1 533 EUR
Základná škola Predmier, okres Bytča 1 970 EUR
Stredná odborná škola 2 0 EUR
Okresný súd Žilina 1 10 962 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2 4 604 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 3 3 542 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 0 EUR
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 1 1 729 EUR
Súkromná základná umelecká škola 2 1 496 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 2 8 624 EUR
Centrum právnej pomoci 1 5 998 EUR
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 1 0 EUR
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 2 4 667 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 5 953 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 9 444 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 2 2 056 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 2 0 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 26 518 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 2 14 636 EUR
Okresný súd Lučenec 2 10 816 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 2 1 511 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 3 083 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 7 083 EUR
Centrum voľného času 1 500 EUR
ERUDIO, s.r.o. 1 6 730 EUR
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň 447 1 0 EUR
Spojená škola 1 27 499 EUR
ENVIRAL, a.s. 2 25 380 EUR
Technická akadémia, Spišská Nová Ves 1 9 090 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 10 40 166 EUR
KVANT spol. s r.o. 5 69 148 EUR
GEOTECH Bratislava s. r. o. 1 116 340 EUR
AXON PRO, s.r.o. 2 16 591 EUR
DATALAN, a.s. 25 3 847 867 EUR
AutoCont SK a.s. 45 15 000 946 EUR
Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 2 54 667 EUR
F.A.T., s.r.o. 40 199 475 EUR
Synergon, s.r.o. 2 61 468 EUR
Gratex International, a.s. 11 567 053 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 974 EUR
PcProfi, s.r.o. 10 102 012 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 7 551 244 EUR
EMM, spol. s r.o. 11 22 322 585 EUR
SOFOS, s r. o. 16 1 610 580 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 2 999 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 1 6 150 EUR
ABONUS s.r.o. 1 17 712 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 24 5 431 878 EUR
Tecton, a.s. 16 1 595 816 EUR
BIBUS SK, s.r.o. 1 31 080 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 19 456 286 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 15 17 837 379 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 5 145 880 EUR
Scholaris, s.r.o. 1 36 522 EUR
Venron, s.r.o. 2 47 610 EUR
SOITRON, s.r.o. 4 865 499 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 2 123 723 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 12 471 EUR
Datacomp s.r.o. 14 109 569 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 8 149 462 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 69 527 EUR
TEMPEST a.s. 8 4 397 730 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 3 4 524 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 24 454 EUR
DELICOM s.r.o. 1 48 480 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 3 5 051 EUR
InterWay, s.r.o. 1 627 662 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 19 1 001 950 EUR
DITEC, a.s. 1 57 148 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 2 47 017 EUR
Grex SK, s. r. o. 2 4 867 EUR
EMM - T, spol. s r. o. 4 1 977 673 EUR
Geotronics Slovakia, s.r.o. 1 2 958 EUR
AVsystems, s.r.o. 1 54 085 EUR
ITSK, s.r.o. 224 949 240 EUR
Aliter Technologies, a.s. 1 3 340 028 EUR
KIOS s.r.o. 1 73 245 EUR
MarDur s. r. o. 2 30 957 EUR
EKOLOR s.r.o. 1 7 480 EUR
TECHNISERV, s.r.o. 1 248 503 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 8 161 843 EUR
mc.edu, s.r.o. 2 255 200 EUR
Ing. Henrich Raduška - H.R. SOFT 15 423 677 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 17 498 EUR
Euroline computer s.r.o. 1 510 EUR
ARNET, s.r.o. 4 321 280 EUR
MB TECH BB s.r.o. 13 125 506 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 1 0 EUR
GEMINY s.r.o. 5 11 845 EUR
SPOJNET s. r. o. 1 19 375 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 3 26 678 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 3 2 270 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 5 10 358 EUR
Školská technika s.r.o. 2 3 012 EUR
nanoTECH s.r.o. 5 6 978 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 3 14 828 EUR
ATECH.NET s.r.o. 18 65 740 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 289 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 1 390 EUR
CMA Group, s.r.o. 8 41 656 EUR
AXISplus SK s.r.o. 1 578 EUR
PC team spol. s r.o. 4 13 052 EUR
IKARO s.r.o. 10 134 220 EUR
AV Integra, s. r. o. 1 97 500 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 58 281 554 EUR
Bc.Richard Guček - GuR 1 14 150 EUR
Martin Gall - MG COMP 92 562 608 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 0 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 1 508 EUR
Syntex Bratislava s.r.o. 1 4 639 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 15 22 820 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 1 575 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 5 35 350 EUR
SOMI Systems a.s. 1 2 700 EUR
DASTIN s.r.o. 2 1 947 EUR
TechAid s.r.o. 15 26 349 EUR
WESTech, spol. s r.o. 1 1 617 EUR
Spelex spol. s r.o. 1 2 458 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 1 056 EUR
Andrej Suszter BANDOTHERM 1 8 106 EUR
FOCUS COMPUTER s.r.o. 1 17 030 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 2 7 702 EUR
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. 1 8 358 EUR
Dell s.r.o. 2 237 199 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 8 19 676 EUR
InteliData, s.r.o. 4 116 802 EUR
PC Slovakia, s.r.o. 1 37 990 EUR
nevilleweb s.r.o. 2 14 870 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 9 186 157 EUR
ETHOS Technology, s.r.o. 4 22 782 EUR
VONET s.r.o. 3 12 949 EUR
Sk - technik, s.r.o. 2 3 053 EUR
tnTEL, s.r.o. 1 1 000 EUR
LDcentrum Computers s.r.o. 2 11 358 EUR
VT DATA s.r.o. 1 6 500 EUR
Delicom, s.r.o. 1 77 975 EUR
GOTANA, s. r. o. 2 16 200 EUR
GNG Images s.r.o. 1 4 667 EUR
realshop.sk, s.r.o. 1 989 EUR
Kvatro Comp s.r.o. 2 2 563 EUR
PATIP s.r.o. 1 19 583 EUR
Andrej Holka 12 231 707 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 10 6 491 EUR
MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko 1 96 659 EUR
GIGABIT, s.r.o. 1 0 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 4 34 741 EUR
belbro, s.r.o. 1 2 042 EUR
flex-it, s.r.o. 7 334 111 EUR
HENRYSO, s.r.o. 63 427 051 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 2 3 170 EUR
Decomp s.r.o 1 6 042 EUR
MCN s.r.o. 2 2 114 EUR
Setop, s.r.o. 13 168 215 EUR
SINO s. r. o. 1 9 572 EUR
Ján Meliško - MeliTech 2 12 509 EUR
PHC Slovakia s.r.o. 3 7 480 EUR
STAVHAKO s.r.o. 1 540 EUR
Pavel Scholtz 37 55 311 EUR
X logistics, s.r.o. 36 143 451 EUR
NEXT Computer s.r.o. 4 2 291 EUR
GIEGO s.r.o. 7 26 430 EUR
KASON, s.r.o. 33 218 152 EUR
Europe Media House s.r.o. 1 0 EUR
Fanny s.r.o. 1 0 EUR
EXTRACOM s.r.o. 2 86 070 EUR
HS technology s.r.o. 2 19 488 EUR
LittleLane, a.s. 1 5 892 EUR
JVH, s. r. o. 1 1 129 EUR
NIGEL s.r.o. 4 36 754 EUR
HTONER s.r.o. 3 42 650 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Implementácia počítačovej siete, hardware, software a webového portálu ProNES s.r.o. 54 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky Žilinský samosprávny kraj 35 684 EUR 2014 Tovary Áno 4
Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KVANT spol.s r.o. KVANT spol. s r.o. 84 770 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - hardvér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 156 EUR 2015 Tovary Áno 10
„Moderné vzdelávanie v oblasti stredoškolského lesníctva – IKT“ Spojená škola 56 615 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup IKT a didaktických prostriedkov v rámci projektu „Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania“ Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 41 100 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT pre pre Sekciu riadenia ESF MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 122 486 EUR 2014 Tovary Áno 1
Študijne pomôcky - IKT Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 48 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výpočtová technika. Záchranná služba 39 998 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská inovačná a energetická agentúra 194 136 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup IKT a nábytku do učební v rámci projektu Rekonštrukcia a zlepšenie vzdelávacieho procesu na Strednej odbornej škole Sv. Jozefa Robotníka v Žiline". Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 54 303 EUR 2015 Tovary Áno 1
Počítačová technika Súkromná stredná odborná škola 29 792 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 20 339 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka hardvérového a softvérového vybavenia vnútropodnikovej siete a zavedenie elektronického obchodu Sven Creative, s.r.o. 81 500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup IKT a didaktických prostriedkov v rámci projektu „Moderná stredná škola napĺňajúca vzdelávacie potreby žiakov“ Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 67 392 EUR 2015 Tovary Áno 3
Nákup IKT a didaktických prostriedkov v rámci projektu Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce" Evanjelická spojená škola 21 166 EUR 2015 Tovary Áno 2
Interaktívna technika - Dodávka výpočtovej techniky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 25 322 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie a vybavenie Gymnázium Juraja Fándlyho 50 954 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie a vybavenie Obchodná akadémia 43 008 EUR 2014 Tovary Áno 2
Interaktívna technika - Dodávka výpočtovej techniky Spojená škola 31 365 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a kancelársky balík Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 46 221 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová 25 261 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obnova HW serverovne, konsolidácia, zálohovanie a podpora pre NCZI infraštruktúru a dodávka výpočtovej techniky Národné centrum zdravotníckych informácií 205 950 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 840 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Nákup HW a poskytnutie súvisicich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 916 057 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka IKT a technologickej infraštruktúry pre modernizáciu výskumu a vzdelávania UNIVERZITA J. SELYEHO 4 996 500 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 011 EUR 2015 Tovary Nie 3
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 78 030 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zabezpečenie dodávky zariadení kancelárskej výpočtovej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 1 256 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 248 503 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 111 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 49 686 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 010 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749 000 EUR 2014 Tovary Áno 4
Dodávka osobných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 753 194 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 324 205 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 490 EUR 2014 Tovary Nie 3
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 12 864 EUR 2014 Tovary Áno 3
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 65 680 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 387 337 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 262 780 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 966 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 221 969 EUR 2014 Tovary Áno 4
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 550 046 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2 503 789 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 918 EUR 2015 Tovary Nie 3
Výpočtová technika Mesto Trenčín 70 615 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 128 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 66 058 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výpočtová technika pre projekty z ŠF EU. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 046 398 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 680 298 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 14 699 293 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výpočtová technika Mesto Trenčín 18 320 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 46 463 EUR 2014 Tovary Áno 3
Osobné počítače a notebooky. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 432 041 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 175 336 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2 276 593 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76 878 EUR 2015 Tovary Nie 3
Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 825 487 EUR 2014 Tovary Áno 5
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 173 058 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 277 393 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky Úrad pre verejné obstarávanie 19 589 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 423 308 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 344 115 EUR 2014 Tovary Áno 4
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 208 413 EUR 2014 Tovary Áno 3
Nákup HW a poskytnutie súvisicich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 416 355 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 122 599 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 104 416 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 008 787 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 035 188 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 246 780 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 232 975 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 51 250 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 2
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 221 853 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 133 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 76 887 EUR 2016 Tovary Áno 5
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 25 568 EUR 2016 Tovary Áno 5
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 304 303 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 257 610 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 317 850 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky, software a súvisiacich služieb Nitriansky samosprávny kraj 648 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 640 759 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 865 238 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 607 767 EUR 2017 Tovary Nie 2
Digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 157 648 EUR 2018 Tovary Áno 3
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 311 251 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 838 249 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. od 19 290 596 do 23 689 666 EUR 2018 Tovary Nie 2
Stolný počítač HP 260 G1 mini alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Mesto Kežmarok 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Lenovo IdeaCentre B50-35 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
3 x osobný počítač HP Pavilion 500-510nc alebo jeho ekvivalent, 3 x monitor HP Z23i alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E550 i3-4005U alebo ekvivalent a Office 2013 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 925 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G1 mini Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných PC, software a nových kancelárskych zariadení Inštitút pre výskum práce a rodiny 9 385 EUR 2016 Tovary Áno 1
PC zostava s príslušenstvom a monitorom Stredná odborná škola, Szakkozépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo 6 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC-počítače Intel Celeron G1840T Haswell, Intel HD Graphics /ekvivalent/ a noteboky AMD Quard Core A6-6310 /ekvivalent/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 19 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače repasované Fakultná nemocnica Trenčín 19 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 16 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8100 Elite - 27 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 023 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - kancelársky počítač Štátny veterinárny a potravinový ústav 50 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 7900 Elite - 42 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 158 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybrané komodity IKT - PC stolový, LED monitor, tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 919 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 7 PC Generálna prokuratúra SR 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Lenovo I B50-80 / Black Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex SFF 3020 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač bez monitora pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - štátna pokladňa Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fujitsu Lifebook E556 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač 20 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G1 mini Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač bez monitora pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava, skener Mesto Rožňava 9 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy, Tablet PC, Monitory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC AiO s obrazovkou 23“ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED, vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 898 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač a monitor Vysoká škola múzických umení v Bratislave 898 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Levice 18 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač a multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fond na podporu umenia 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
: PC zostava + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava + Nástenný držiak Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD LED Monitor Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 267 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Základná škola Leles 9 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Mesto Spišská Nová Ves 11 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Apple iMac27 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný stolný počítač, plochý monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Intel Core i5 4590 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 675 EUR 2016 Tovary Nie 1
pc, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava, skener Mesto Rožňava 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Mesto Kežmarok 1 088 EUR 2016 Tovary Nie 1
7 ks PC zostava + monitor, 1 ks tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre materské školy Mesto Prievidza 15 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Trenčiansky samosprávny kraj 19 212 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava, ergonomické myši Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Krajská prokuratúra Nitra 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 641 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 041 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač, počítačový monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor 27 "iiyama ProLite XB2783HSU-B1" alebo ekvivalentný alebo ekvivalent Dopravný úrad 536 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Trenčianske múzeum v Trenčíne 9 503 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
AIO - počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 13 Retina alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad G70-80 alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 5 ks PC Generálna prokuratúra SR 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex 7040 SFF zostava Rozhlas a televízia Slovenska 208 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač notebook Mesto Kolárovo 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad B50-80 s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 507 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
AIO - počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Akadémia umení v Banskej Bystrici 4 075 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 300-17ISK alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 756 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 474 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava bez pevného disku Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC - All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný PC: ASUS Desktop G11CB,Počítačový monitor LCD: AOC E2470SWHE 24",Kábel HDMI typ M/M, 2.0m, prepojovací Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 536 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 872 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - HP Pavilion 550 - 175 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 885 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iPad Pro 9.7" Wi-Fi 32GB Space Grey alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 054 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad U31 80M5005RCK s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava (3ks) s LCD monitorom (2ks) Národný ústav reumatických chorôb 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Zostava + monitor + USB flash disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tenkí klienti 20 ks Slovenský pozemkový fond 22 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy a notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom Exportno-importná banka Slovenskej republiky 19 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 46 214 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač, počítačový monitor, video kábel, multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC a Multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy, tlačiarne a súvisiace služby Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 34 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače bez monitora Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač all in one Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače typu All-In-One Mesto Košice 34 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných počítačov a počítačových komponentov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 909 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, HW a SW (Office balíky) Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 768 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED, vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 899 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP PRO ONE 600 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 113 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 5 pc Generálna prokuratúra SR 3 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP ProDesk 400 G2 alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Brezina 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s monitorom pre kancelárske účely 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC a Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- monitor a počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 537 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 585 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook, tlačiareň, kamera, čítačka kníh, puzdro na čítačku kníh alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 964 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-skener, pevný disk alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 388 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebňa výpočtovej techniky Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-ONE osobné počítače Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- monitor a počítač, notebook, multifunkčné zariadenie, externý disk, operačný systém alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Zvolen 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC a Notebook Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc 2. Počítačový monitor LCD: AOC LED E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 805 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 11 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie učební výpočtovej techniky Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 91 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 367 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 967 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač (tichý) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 735 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dopravná akadémia 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 367 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 ks notebook, 2 ks prenosná taška, 1 ks PC, 3 ks OEM Office, 3 ks prenosná myš Mesto Kežmarok 4 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 693 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP 280 G1 MT s predĺženou zárukou alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 358 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Topoľčany 15 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš), pamäť do PC Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 967 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 50 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Košice 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Humenné 798 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Spojená škola 3 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš), Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo–TC S500 SFF G3260/4G/1TB/INT/DVD/W7+10P, LCD TFT Monitor–22" LED BenQ GL2250HM–FHD, DVI, HDMI, rep, FF alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s perifériami Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 30 873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8000 Elite SFF 150 ks alebo ekvivalent Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 16 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo IdeaPad 510-15ISK Pearl Black Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell Inspiron 17z Touch sivý, 7778-6403 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 14 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 11 063 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc 2. Počítačový monitor LCD: AOC LED E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 758 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 21 768 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 746 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook, záložný zdroj/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 129 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 14 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobné počítače Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 486 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 32 236 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 015 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné počítače s monitorom a notebooky pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 4 474 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup produktov HW a SW Národné centrum zdravotníckych informácií 178 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom, pamäť, USB klávesnica, USB myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 445 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 240 EUR 2016 Tovary Áno 1
ASUS Vivo AiO V220IBUK-BC050X Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8000 Elite SFF 150 ks alebo ekvivalent Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 16 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in one vrátane operačného systému Kancelária verejného ochrancu práv 4 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 631 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a notebookov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 8 654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebooku a osobných počítačov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 908 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 334 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 16 891 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, prezentéry a projektory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
32" LED Samsung DM32E-FHD, 400cd, DP, Mi, Wifi, 24/7 alebo ekvivalentný alebo ekvivalent Dopravný úrad 741 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 968 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač stolový Súkromná obchodná akadémia 3 544 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 3 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 301 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 613 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 592 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 554 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 14 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň a PC kancelársky s príslušenstvom Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 015 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 718 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – notebook a mobilný ručný farebný skener Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 826 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pocitac DELL Vostro 3250 alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolný PC: ASUS Desktop G11CB Intel i7-6700(4.0GHz) GTX950-2GB 8GB, 2TB+8GB DVD-RW WL - 1KS 2. Počítačový monitor LCD: AOC E2470SWHE 24" - 3KS 3. Ethernet switch D-Link DGS-1008D 8-port 1Gb - 2KS Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 272 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň a PC kancelársky s príslušenstvom Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných počítačov s nízkym vplyvom na životné prostredie počas životného cyklu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 27 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC All In One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Notebook 14“ 2. Počítačový monitor LCD 3. NAS – sieťová disková jednotka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 372 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová skriňa Ústav merania SAV 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 3 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC / Intel Core i7,Dell Vostro 3250 SFF, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zodolnené notebooky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka IKT prostriedkov Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 9 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 29 712 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell Optiplex 760 USFF zostava alebo ekvivalent Stredná odborná škola 3 276 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Základná škola 26 632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in-one Lenovo IdeaCentre AIO 300-20ISH (F0BV001QCK) čierny alebo ekvivalent Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo ThinkCentre Edge 73 TWR Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 199 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23", full HD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC / Intel Core i7, 32GB RAM. na grafické práce Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač HP Pavilion 550-139nc Natural Silver Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový osobný počítač Inšpektorát práce Banská Bystrica 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED alebo ekvivalent , vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 899 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 15-ba062nc Turbo Silver Filozofický ústav SAV 559 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 566 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 3 ks počítačov a 3ks laserových tlačiarní Generálna prokuratúra SR 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 554 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex 3040SFF a LED monitor BENQ BL2205PT 21,5 alebo ekvivalent , vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - DEMY 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač, Prenosný osobný počítač Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 282 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava a notebok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný stolový počítač do kancelárie s predinštalovaným operačným systémom Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač: Intel® Core™ i3-4170 3.70 GHz, 4 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-ROM, Windows 10 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 443 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G2 mini PC - NOVÝ Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zero klienty, server a príslušenstvo Spojená škola internátna 9 935 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 13 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Rožňava 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC HP Compaq Elite 8200 SFF - refurbished alebo ekvivalent Základná škola Predmier, okres Bytča 1 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova a modernizácia technického vybavenia Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 7 453 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 6 348 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtovej techniky Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 3 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská stavebná inšpekcia 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačových zostáv Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 887 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Žilina 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv. Mesto Nitra 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 823 EUR 2016 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tenkí klienti 30 ks Slovenský pozemkový fond 22 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IT tovaru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s dvomi monitormi Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 10 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač a monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom Národný bezpečnostný úrad 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 81 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 949 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístupový bod WiFi 802.11b/g/n Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-grafická pracovná stanica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
32" LED Samsung DM32E-FHD, 400cd, DP, Mi, Wifi, 24/7 alebo ekvivalentný Dopravný úrad 741 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in One PC, skener, externy SSD Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač pre štátnu pokladnicu Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, notebooky a tlačiarne Stredná odborná škola elektrotechnická 9 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21,5 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 035 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 962 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup výkonného počítača Encyklopedický ústav SAV 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup osobných počítačov Encyklopedický ústav SAV 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 2. Slovenská konsolidačná, a.s. 17 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21,5 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 035 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 458 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tablety a príslušenstvo Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, notebooky a tlačiarne Stredná odborná škola elektrotechnická 9 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač (Intel Core i5-6400, 4GB RAM, 500GB HDD), MS Office pre podnikatelov 2016 Slovak Mesto Senec 14 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a monitory pre použitie v laboratóriu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 156 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook: ASUS EeeBook E502SA-XX183T Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 2 483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a komponenty výpočtovej techniky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka stolných osobných počítačov, vrátane ich dovozu podľa požiadaviek objednávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač, monitor a notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 058 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtovej techniky Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 10 500 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup PC kancelárske, monitory a multifunkčné tlačiarne Vysoká škola múzických umení v Bratislave 14 976 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač, monitor, tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 732 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola J. F. Rimavského 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Samsung LS24F350FHU Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Micro PC zostava Rozhlas a televízia Slovenska 29 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom Mestská knižnica Bratislava 4 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače, monitory a notebook Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 405 EUR 2016 Tovary Nie 1
10 x osobný počítač HP Z240, T4L17ES alebo ekvivalent10 x monitor HP Z24 nf IPS alebo ekvivalent10 x HP USB klávesnica alebo ekvivalent10 x HP USB myš alebo ekvivalent alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre projekt Modernizácia bodov prvého kontaktu... Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 17 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 25 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný počítač Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 20 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Zvolen 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Spojená škola 11 641 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi, multifunčné fotokopírovacie zariadenia Geodetický a kartografický ústav Bratislava 41 737 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom Mestská knižnica Bratislava 4 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC - osobné počítače Ústredná knižnica SAV 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač, notebook, externý disk, USB kľúč Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 196 EUR 2016 Tovary Áno 1
PC pre štátnu pokladnicu Krajská prokuratúra v Prešove 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače, porgramy, súčiastky Mesto Kolárovo 7 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 21 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zodolnené notebooky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC Mesto Prešov 5 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 3ks PC Generálna prokuratúra SR 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Spojená škola 11 641 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK DELL VOSTRO 3568-5662, SKENER CANON CANONSCAN LiDE 220, PROJEKTOR EPSON EB-U04 alebo ekvivalent Mesto Tornaľa 1 249 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 161 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOKY 15,6" Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad U41 80JV00D7CK, 14" Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtovej techniky 2 alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 10 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in one - 37 kusov Obchodná akadémia 12 173 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy, notebooky, dataprojektory Akadémia Policajného zboru v Bratislave 38 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom do učebne INF Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 10 651 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Stredná odborná škola informačných technológií 3 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fond na podporu umenia 11 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky vrátane príslušenstva Obec Hruštín 4 199 EUR 2016 Tovary Áno 1
Osobné počítače, notebooky, tlačiarne, monitory Stredná odborná škola elektrotechnická 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky vrátane príslušenstva Obec Zubrohlava 3 730 EUR 2016 Tovary Áno 1
Osobné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - notebooky, tablety a projektory. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 852 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 20 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Centrum právnej pomoci 7 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 13 Retina alebo ekvivalent alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – VPN, IPSec a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 27 053 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s i7 s príslušenstvom ( klávesnica, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice, monitory, notebooky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 5 637 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 766 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 76 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , LCD monitor, tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 730 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
All In One PC, Notebook, Multifunkčná tlačiareň, Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 284 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače typu All-In-One Mesto Košice 55 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 488 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , RAM, disk, tonery, CD Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 407 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tlačiarne , tonery, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 4 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač s monitorom a notebook pre firemné prostredie s možným rozšírením HW Ústav polymérov SAV 2 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové PC do kancelárií Mesto Skalica 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks PC Generálna prokuratúra SR 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 488 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 11 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač 1 (PC1), Stolný počítač 2 (PC2), Monitor 1, Monitor 2. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 146 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 729 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Lenovo TC M600 Tiny J3710 alebo ekvivalent s rovnakou a vyššou špecifikáciou Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom, tlačiarňou a kancelárskym SW Národný ústav reumatických chorôb 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. 23 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Handlová 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava + príslušenstvo a projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 5 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 439 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom - Refurbished, Notebook - Refurbished Základná škola - Alapiskola 2 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minipočítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 576 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom , Notebook, Monitory, externý HD Slovenské národné múzeum 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One, SSD disky Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej a výpočtovej techniky s príslušenstvom a spotrebným materiálom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiareň, , klavesnáca ,myš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS, s príslušenstvom, tlačiarňou Národný ústav reumatických chorôb 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom, multifunkčnou tlačiarňou a kancelárskym SW Národný ústav reumatických chorôb 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava na streamovanie videa Rozhlas a televízia Slovenska 5 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup novej kancelárskej a výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Snina 9 151 EUR 2017 Tovary Nie 1
All-in-One Apple iMac 21,5" 4K Retina i5 3.1GHz/8GB/1TB/Iris Pro 6200/ SK Vysoká škola výtvarných umení 1 699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Technická inšpekcia, a.s. 135 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, Monitor, USB Bezdrôtová Myš, USB optická káblová myš, USB klávesnica káblová, Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 965 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pocitac Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Rozhlas a televízia Slovenska 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 19 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiareň, , klavesnáca ,myš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače, monitory, klávesnice a optické myši Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 35 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 386 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD LED Monitor Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač - server Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 569 EUR 2017 Tovary Nie 1
40 x osobný počítač HP Z240, T4L17ES alebo ekvivalentný40 x monitor HP Z24 nf IPS alebo ekvivalentný40 x USB klávesnica 40 x USB myš alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 48 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Malacky 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (7000) Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Stolný PC ACER TC-780 2. Monitor Philips 243V5QHABA 3. Flash pamäť Kingston Data Traveler SE9 G2 4. USB klávesnica Canyon CNE-CKEY01 5. USB myš Canyon CNE-CMS2 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 19 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8000 Elite SFF 150 ks alebo ekvivalent Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 32 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 915 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 5 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all-in-one s dotykovým displejom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, monitory, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 869 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, monitory, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných PC, nových kancelárskych zariadení a vybavenia so súvisiacim spotrebným materiálom Tanečné divadlo Ifjú Szivek 17 761 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 516 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače repasované Fakultná nemocnica Trenčín 14 791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované počítače pre diagnostické účely Fakultná nemocnica Trenčín 2 034 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 773 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 155 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Kysucká knižnica v Čadci 10 290 EUR 2017 Tovary Áno 1
Počítačové zostavy s príslušenstvom a prenosné počítače (notebooky) Exportno-importná banka Slovenskej republiky 27 918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač a notebook s príslušenstvom AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 2 200 EUR 2017 Tovary Áno 1
DELL Precision 3620 MT Mesto Lučenec 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 9 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 24 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 3ks PC Generálna prokuratúra SR 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava + Tlačiarne Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 098 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 12 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarní a osobných počítačov s operačným systémom alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 81 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Rožňava 6 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač + Office Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská konsolidačná, a.s. 7 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač - PC zostava All in One AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 950 EUR 2017 Tovary Áno 1
40 x osobný počítač40 x monitor 40 x USB klávesnica 40 x USB myš Štátny fond rozvoja bývania 49 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Topoľčany 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 729 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 6 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola - Alapiskola 12 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-počítač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 532 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multimediálny počítač Hvezdáreň v Partizánskom 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 841 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 112 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, ventilátor, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolný počítač "Dell" alebo "HP" alebo "Lenovo" alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 5 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Kysucká knižnica v Čadci 10 290 EUR 2017 Tovary Áno 1
1. Notebook 2. Čiernobiela multifunkčná tlačiareň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC + monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 698 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače a farebná laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 096 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný tichý počítač alebo ekvivalent v knfigurácii Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, baterie do APC, čistiace pásky, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných počítačov, tlačiarne Knižnica Jána Kollára 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 774 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, rozšírenie a obmena výpočtovej techniky 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 155 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 382 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač + Office Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor , ultrabook, tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 032 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy, softvér Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 11 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks PC Generálna prokuratúra SR 1 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače a notebook s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 162 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Trenčiansky samosprávny kraj 10 674 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 623 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač 2 Ústav experimentálnej fyziky SAV 673 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , Multifunkčné zariadenie, stlačený vzduch v spreji, časti počítačov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače a príslušenstvo Geodetický a kartografický ústav Bratislava 48 803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj, PC zostava , tonery, tlačiarne, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače All in One; externý disk a diskové zariadenie s diskami Kancelária verejného ochrancu práv 5 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce 5 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Ústav merania SAV 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s operačným systémom Záchranná služba 10 008 EUR 2017 Tovary Nie 1
OptiPlex 7050 SFF zostava Rozhlas a televízia Slovenska 205 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 60 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovácia, doplnenie výpočtovej techniky alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 5 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a notebookov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 11 293 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice, monitory, notebooky Národná transfúzna služba SR 17 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 872 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovácia, doplnenie výpočtovej techniky alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 5 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all in one Stredná priemyselná škola 6 323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 9 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 15 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 313 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač, monitor, HDD Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 164 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s operačným systémom Záchranná služba 10 008 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebooky kancelárske: 2 kusy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 585 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolový počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 485 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 60 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebooky kancelárske: 2 kusy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 585 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - osobné počítače Ústredná knižnica SAV 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 95 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 7 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače All-in-One Ústredná knižnica SAV 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv. Mesto Nitra 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS a príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 1 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač a notebook Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 249 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač, monitor Ústav merania SAV 1 182 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT pre SŠF EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 161 491 EUR 2017 Tovary Áno 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 003 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 386 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Mesto Liptovský Mikuláš 3 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom, klávesnicou a myšou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie a migrácia Informačného systému Geodetický a kartografický ústav Bratislava 59 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 408 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minipočítač s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 60 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače a LCD monitory Mestská knižnica Bratislava 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini PC do učební a kabinetov Stredná zdravotnícka škola 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 541 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Krajský súd v Banskej Bystrici 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače a LCD monitory Mestská knižnica Bratislava 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 279 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 971 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie počítačovej učebne ADK Obchodná akadémia 17 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 8 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Stredná odborná škola 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 541 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 716 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač, tlačiareň, samostatný HDD, tonery Slovenské národné múzeum 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 279 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ76EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ76EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ76EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mestská časť Bratislava - Rača 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač Spojená škola 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače All in One Kancelária verejného ochrancu práv 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač a laserová tlačiareň Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ56EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 891 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2/2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 17 529 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný počítač Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 14 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Súkromná základná umelecká škola 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup Pc s monitorom, tlačiarňou a UPS Generálna prokuratúra SR 63 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače pre učebňu PC5 - 13 ks Obchodná akadémia 5 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a multifunkčných zariadení Slovenská správa ciest 21 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProBook 450 G5, i3-7100U, 15.6 FHD/IPS, 8GB, 256GB+volny slot 2,5", FpR, ac, BT, Backlit kbd, W10Pro, HP USB Klávesnica SK, X3900 Wireless Mouse alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 339 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT pre SŠF EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 160 900 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobný počítač Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all in-one Lenovo IdeaCentre AIO 300-20ISH (F0BV001QCK) čierny alebo ekvivalent Centrum voľného času 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2/2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 17 529 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Súkromná základná umelecká škola 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Stredná umelecká škola v Trenčíne 8 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 3 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre koordinátorov ochrany detí pred násilím a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre konzultantov národnej linky na pomoc detským obetiam a pre manažérov metodického riadenia - IKT. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 75 757 EUR 2017 Tovary Áno 1
Počítačová zostava s OS a príslušenstvom pre stravovaciu prevádzku Národný ústav reumatických chorôb 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenský metrologický ústav 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 898 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a softvérová licencia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 022 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Stredná odborná škola 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a monitorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zero klienti + server Základná škola 11 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a serverom Záchranná služba 439 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a desktopov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 158 040 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačové zostavy Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 94 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS a príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 3 ks PC a 4 ks notebookov Generálna prokuratúra SR 4 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitorom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC pre riaditeľstvo Slovenské národné múzeum 6 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS IUVENTA 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Nové Zámky 1 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 161 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 36 763 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Stolný PC MSI Aegis 3 VR7RC-003EU 2. Monitor AOC E2770SH 27" 3. Genius bezdrôtový set klávesnice a myši KB-8000X Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 527 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Notebook DELL Inspiron 5570 i7-8550U 15,6" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 912 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované PC, LCD monitory a notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 3 774 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Nové Zámky 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 203 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače Základná škola 8 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Stolný PC DELL Vostro 3668 MT 2. Monitor Dell 24 – E2418HN 3. Ultrabook DELL XPS 13-9360 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 368 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 149 EUR 2018 Tovary Nie 1
All-in-ONE osobné počítače Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
nakup techniky Centrum vedecko-technických informácií SR 23 854 EUR 2018 Tovary Nie 1
: 1. Stolný PC Acer Aspire GX-781 2. Monitor AOC E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 016 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 600 G3 SFF a monitor 27´´ASUS VX278Q Dopravný úrad 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 713 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, monitor, tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 548 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obrazovka s vysokým rozlíšením so zabudovaným PC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, notebook Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 379 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, tlačiareň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 16 856 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Dell Vostro 3668 MT, Intel Core i7-7700 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelarska technika Centrum vedecko-technických informácií SR 20 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC, LED monitor s Full HD rozlíšením Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - stolné počítače, príslušenstvo k stolným počítačom, osobný počítač - notebook Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 10 697 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenský metrologický ústav 30 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač - Desktop Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, monitor, tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 548 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Základná škola 10 704 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný PC Dell Inspiron 3668 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 736 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 713 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač SFF s monitorom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardware,software Mestská časť Košice-Nad Jazerom 5 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Slovenské národné múzeum 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s príslušenstvom, monitor, tlačiareň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Zostava Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Trenčín región 845 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - AIO zariadenia, tablety, smartfóny, softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 34 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenské národné múzeum 8 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenské národné múzeum 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup grafickej pracovnej stanice + monitor Múzeum Slovenského národného povstania 7 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Základná škola 10 704 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup grafickej pracovnej stanice Múzeum Slovenského národného povstania 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný ultrabook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 785 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výkonný 14" notebook pre profesionálnu prácu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 901 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, tlačiareň a AP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT prostriedkov Centrum vedecko-technických informácií SR 8 502 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC, LED monitor s Full HD rozlíšením, prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 618 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, MS Office, myš, brašňa,podložka Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 808 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Tablety + príslušenstvo - 10 ks2. Osobný počítač s monitorom – 1 ks3. Nabíjateľná skriňa na tablety – na kolieskach – 1 ks Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolný počítač "Dell" alebo "HP" alebo "Lenovo" alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitory Mesto Michalovce 1 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Dell Inspiron 3668 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 644 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače typu All-In-One - 04/2018 Mesto Košice 12 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 624 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitory Mesto Michalovce 1 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 3 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný počítač (HP ProDesk 400 G4, 1QN59ES), monitor (DELL UltraSharp U2414H) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný počítač (HP ProDesk 400 G4 SFF, 1JJ60EA), monitor (DELL UltraSharp U2414H) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolný počítač "Dell" alebo "HP" alebo "Lenovo" alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Audiovizuálna technika Mesto Brezová pod Bradlom 122 707 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné počítače Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 17 213 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Michalovce 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače All-in-One Ústredná knižnica SAV 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- pracovná stanica pre GIS, DPZ a 3D modelovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava výkonnejšia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Audiovizuálna technika Mesto Brezová pod Bradlom 122 707 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tichý stolný počítač s klávesnicou a myšou Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače All-in-One Ústredná knižnica SAV 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný stolový počítač s monitorom, klávesnicou a myškou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s reproduktormi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - osobné počítače Ústredná knižnica SAV 1 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvertibilný notebook / tablet (2v1), redukcia RJ 45 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 763 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače, monitor, príslušenstvo Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 537 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 71 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola obchodu a služieb 18 367 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 6 106 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 321 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Štatistický úrad Slovenskej republiky 19 235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítačové zostavy Ekonomická univerzita v Bratislave 10 602 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, tlačiareň, prístupové body a mini PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor a počítače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52 073 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor, počítače, fotoaparát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 66 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor a tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 420 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítač All In One a multifunkčná tlačiareň atramentová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Slovenské národné múzeum 3 416 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 889 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky 3ks HP ProBook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 878 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 384 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvér Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 172 435 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tichý stolný počítač s klávesnicou a myšou Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítača a tlačiarne Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Migrácia pracovísk na prístup používateľov k aplikáciám na novú technológiu Generálna prokuratúra SR 59 976 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika pre potreby MŠ Mesto Komárno 9 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS Microsoft Windows 10 Home 64bit + monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač, Notebook, SW, ext.disk Slovenské národné múzeum 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Dell Inspiron 3668 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 305 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT a príslušenstva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 338 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 1 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 985 EUR 2018 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, monitor, tlačiareň, notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika pre potreby MŠ_53 Mesto Komárno 531 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň 447 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 6 693 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (7573) 2-in-1 + Dokovacia stanica Dell D6000 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS Microsoft Windows 10 Home 64bit + monitor + tlačiareň Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC – All In One , PC, monitor, tlačiareň laserová farebná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 986 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač Zoologická záhrada 911 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pracovný stolový počítač All-in-One alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 6 693 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne fotoaparáty, notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 423 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač, monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky do učebne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Rožňava 9 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač- notebook Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup personálnych počítačov podnikovej triedy pre firemných používateľov, notebookov a príslušenstva Košický samosprávny kraj 24 759 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitormi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
ALL IN ONE PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova osobných počítačov 2018 Slovenská správa ciest 168 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika ERUDIO, s.r.o. 6 739 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačová zostava s monitorom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač- notebook Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 71 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrabook, farebné A4 multifunkčné zariadenie a skladané PC z komponentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač bez OS IUVENTA 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s monitorom a softwérom Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 052 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 792 EUR 2018 Tovary Nie 1
mini PC, LCD monitor, Notebook, myš, taška, Tablet, klávesnica, puzdro a taška ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače 3ks HP Pavilion Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 365 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks PC Generálna prokuratúra SR 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a príslušenstvom Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 14 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky PC a NTB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 073 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, počítač Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 672 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 384 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 5 657 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mestská časť Bratislava - Petržalka 42 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 10 636 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy + externý disk s púzdrom + batérie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 444 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook dokovateľný a dokovacia stanica Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 692 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in one 23,8ʺ, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup personálnych počítačov podnikovej triedy pre firemných používateľov, notebookov a príslušenstva Košický samosprávny kraj 26 014 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZenBook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ASUS VivoBook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 549 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 2018 I Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 639 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie All-in-one počítačov vrátane príslušenstva a softvéru Prešovský samosprávny kraj 19 576 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobný počítač Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 589 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hardvérového zariadenia- počítačov s príslušenstvom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 11 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 017 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava s dokovacou stanicou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-notebook s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 851 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebookov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 66 924 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie ultrabooku a laserovej tlačiarne s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 946 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová a kancelárska technika Slovenské národné múzeum 5 783 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitory Katolícka univerzita v Ružomberku 847 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače, notebooky, monitory, multifunkčné zariadenia, externý hard disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 7 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 8 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
All-in-One PC, ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex 3060 MT alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač All in One, PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 375 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC all in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 288 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drony a iná technika pre archeologický výskum Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 077 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mestská časť Bratislava - Petržalka 42 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika ENVIRAL, a.s. 14 505 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komponenty výpočtovej techniky Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 466 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač All in One, serverový disk, router a stojan Mestská časť Košice-Nad Jazerom 2 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy s monitorom, reproduktormi, klávesnicami s myšou a operačným systémom. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 9 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolové počítače, tablety, tlačiarne Stredná priemyselná škola elektrotechnická 35 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 633 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérové vybavenie učebne CAD-CAM systémov Trenčiansky samosprávny kraj 36 412 EUR 2018 Tovary Áno 1
1.Notebook1, 2.Taška pre notebook1,3.Notebook2,4.Príslušenstvo k NB1a2 myš,5.Príslušenstvo k NB2 taška,6.Tablet,7.Púzdro pre tablet,8.Pamäť. karta pre tablet,9.PC,10.Monitor,11.Interné disky,12.Externý disk,13.Klávesnice,14.Mobilný tel.,15.Prísluš. k mobil telefón,16.USB HUB,17..Sieťový prepínač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 554 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika II Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook Pro 13" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 416 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní - IKT Trenčiansky samosprávny kraj 54 388 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolný počítač, Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom do učebne INF Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 4 357 EUR 2018 Tovary Áno 1
Grafické stanice pre spracovanie ortofotosnímok, ortofotomozaiky a leteckých snímok pre ZBGIS Geodetický a kartografický ústav Bratislava 34 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače Stredná priemyselná škola 12 948 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač HP EliteDesk 800 G4 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 958 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 515 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 10 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 853 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Mesto Prešov 26 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s perifériami a spotrebný materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 28 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač all in one Slovenské národné múzeum 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika ENVIRAL, a.s. 14 337 EUR 2018 Tovary Áno 1
PC zostava 2ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 595 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 983 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 100 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Okresný súd Bratislava I 17 617 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač Hvezdáreň v Partizánskom 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 721 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_155 Mesto Komárno 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 35 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače, notebooky, projektory a príslušenstvo Spojená škola 33 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač, Notebooky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 7 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a multimediálny softvér Mesto Prešov 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač all in one Slovenské národné múzeum 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie pracovných staníc a monitorov Pôdohospodárska platobná agentúra 170 971 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Štatistický úrad Slovenskej republiky 68 039 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Lenovo IdeaCentre 520-24ARR Silver Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 23 760 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 800 539 EUR 2018 Tovary Nie 2
Obstaranie informačno - komunikačných technológií Obec Čierny Balog 39 384 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítače All in One 4 ks + Laserové tlačiarne 3 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 233 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola - Alapiskola 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobné počítače, monitory Centrum vedecko-technických informácií SR 22 970 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobný počítač All in One 23,8“, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dotykový Tablet s príslušenstvom pre potreby MŠ Mesto Komárno 498 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 1F Katolícka univerzita v Ružomberku 2 536 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, tablet PC, dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 80 889 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT-notebooky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 912 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie - IKT Obec Pruské 35 609 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 36 763 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Notebook12. Notebook23. PC4. Monitor 5. Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 142 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenský metrologický ústav 12 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 483 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 4 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Obec Jelenec 43 035 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 180 833 EUR 2018 Tovary Áno 2
IKT vrátane príslušenstva Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 044 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Handlová 12 596 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s CUDA jadrami Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 7 656 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 593 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobný počítač (HP ProDesk 400 G5 SFF, 4CZ70EA), monitor (DELL UltraSharp U2417H) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 3 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 155 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC, sieťové USB a SSD disky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 408 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Notebook12. Webová kamera3. Monitor 4. Set klávesnica + myš – bezdrôtová 15. Set klávesnica + myš – bezdrôtová 26. Multifunkčná tlačiareň7. USB 3.0 hub k PC 8. Digitálna kamera – smart, akčná9. Taška notebook10. Pamäťová karta11. Externý disk12. Flash disk13. Púzdro na externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 911 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 1 Mesto Prešov 48 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava na mieru a monitor Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One 23,8“, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 202 849 EUR 2019 Tovary Áno 9
Počítač s príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 781 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 5 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 186 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 5 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom,tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 907 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač pre potreby vedúcej ŠJ Mesto Komárno 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC 4ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 245 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenské národné múzeum 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 15 876 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odbornej učebne Stredná odborná škola elektrotechnická 11 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 841 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov pre laptopy Stredná zdravotnícka škola 439 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (zz) Katolícka univerzita v Ružomberku 2 565 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G5 Micro Tower alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implementácia pracovných staníc pre sekciu projektových podpôr Pôdohospodárska platobná agentúra 169 500 EUR 2019 Tovary Áno 1
Externé HDD, USB Flashdisky a BD-R media Ústav informatiky SAV 687 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 7 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s TPM Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Obec Bešeňov 5 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – počítač s monitorom v jednom iMac Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 697 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Trenčiansky samosprávny kraj 14 054 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT výpočtová technika- 1. Notebook, 2. SSD disk, 3. Flash disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 004 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač Univerzitná nemocnica Martin 37 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 14 338 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica DELL Precision T3630 TWR pre priamu diagnostiku je určená pre vyhodnocovanie digitálnych medicínskych obrázkov v odblasti mamografia, pozostávajúca z jednej pracovnej stanice, grafickej karty a jedného monitora s vysokými nárokmi na výpočtový výkon a grafiku LG 27UD88-W 27" Ultra HD Národný onkologický ústav 14 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 10 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 34 580 EUR 2019 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 166 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 16 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 789 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implementácia pracovných staníc pre sekciu projektových podpôr Pôdohospodárska platobná agentúra 169 500 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobné počítače All in One 23,8“, full HD, SSD + HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 635 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia počítačovej učebne Stredná odborná škola polytechnická 9 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 148 990 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Spišská Nová Ves 11 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Mesto Prešov 21 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky (9 ks PC typu All-in-one) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 7 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 888 847 EUR 2019 Tovary Nie 2
Informačno-komunikačné technológie Obec Jelenec 43 035 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 495 167 EUR 2019 Tovary Nie 2

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×