Obstarávateľ

Mesto Levice

Levice

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 599 946,00 EUR 6
2015 497 495,00 EUR 5
2016 2 993 849,19 EUR 24
2017 1 588 435,60 EUR 14
2018 10 632 313,75 EUR 15
2019 611 595,00 EUR 7
2020 55 000,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 453 235,00 EUR 1
2018 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 2 1 849 999,00 EUR
Mediatex, s.r.o. 1 33 332,00 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 1 291 188,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 4 22 844,52 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 15 2 554 409,49 EUR
Pow-en a. s. 2 851 386,00 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 6 833,33 EUR
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. 3 151 863,00 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 4 61 580,00 EUR
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 5 1 181 727,00 EUR
RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 6 036,12 EUR
STAVMONT LEVICE s.r.o. 2 119 169,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 2 682 878,00 EUR
Rugos, s.r.o. 1 6 230,00 EUR
DEAL & WIN, s.r.o. 1 62 336,00 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 1 26 125,00 EUR
IZOMER, s.r.o. 3 85 677,67 EUR
ITSK, s.r.o. 2 23 824,15 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 7 708,33 EUR
AQUA GARDEN s.r.o. 4 275 244,00 EUR
Harmónia, s.r.o. 1 31 500,00 EUR
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 1 8 531 250,00 EUR
LION CAR, s.r.o. 1 24 908,33 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 0,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 4 4 874,17 EUR
AUTO - RÁCZ s.r.o. 1 27 250,00 EUR
WINTEC Slovakia s.r.o. 1 3 016,67 EUR
VICOM s.r.o. 2 5 332,11 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 1 22 365,83 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 2 932,50 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 11 499,99 EUR
Martin Gall - MG COMP 2 24 925,00 EUR
Marián Uhlár 1 4 915,83 EUR
jai group s.r.o. 1 7 915,00 EUR
STAV MD s.r.o. 1 6 341,66 EUR
K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov 1 0,00 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 2 2 081,66 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 13 700,00 EUR
SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o. 1 5 599,35 EUR
green tree services s.r.o. 1 58 018,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zavedenie elektronického systému platieb za služby spojené s parkovaním prostredníctvom mobil. telefónu a systému SMS 33 332,00 33 332,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Chemická ochrana drevín 66 000,00 66 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Prevádzkovanie pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba zelene na pohrebiskách v MČ Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar 170 600,00 168 835,00 98.96% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciach 453 235,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Statické zosilnenie objektu Námestie hrdinov 7-8, Levice 69 245,00 60 832,50 87.85% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Údržba zelene vybraných plôch v meste Levice 117 927,00 64 987,50 55.1% EUR 2014 Služby Nie 3 Áno
Parkovacia plocha pre obytný súbor "STRED", Levice 241 797,00 123 333,33 51.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Údržba zelene vo vybratých častiach mesta 39 310,00 15 505,00 39.44% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie podpory a služieb spojených s údržbou informačného systému samosprávy mesta Levice 197 000,00 164 156,66 83.32% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Oprava striech 114 125,00 67 405,00 59.06% EUR 2015 Práce Nie 2 Áno
Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a mestských častiach a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ 82 064,00 81 021,66 98.72% EUR 2015 Služby Nie 2 Áno
Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahového systému 131 667,00 111 060,83 84.34% EUR 2014 Služby Nie 2 Áno
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Levice 1 241 666,00 1 241 666,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Prestavba časti CK Junior na ZUŠ 38 306,00 38 475,00 100.44% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Elektrická energia 851 386,00 851 386,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Elektrická energia od 0,00 do 0,00 0,00 EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice. 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040 429 665,00 429 665,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Dopravná ul, Levice 344 181,00 235 583,00 68.44% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Kosba verejných priestorov a čistenie spevnených plôch v MČ mesta Levice Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar 33 996,00 33 996,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Okružná ul. Levice 303 630,00 301 750,00 99.38% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciach 291 188,00 291 188,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Levice 485 890,00 485 890,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Poskytnutie služieb vo verejnom záujme – pravidelná mestská autobusová doprava na území mesta Levice a jeho mestských častiach. 8 531 250,00 8 531 250,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komunitné centrum – Ladislavov dvor 180 283,00 147 494,00 81.81% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach 2018 Služby Nie 0 Nie
Rekultivácia skládky stavebného a inertného odpadu Vápnik - Malý Kiar 165 416,00 166 667,00 100.75% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice 2018 Tovary Áno 0 Nie
Stavebné úpravy vybraných chodníkov v meste Levice 331 093,00 269 166,00 81.29% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
PARKOVISKO RYBNÍKY V., LEVICE 462 342,00 269 166,00 58.21% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Oprava izolácie plochých striech 10 500,00 3 993,05 38.02% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Nákup kuchynského vybavenia do Zariadení školského stravovania pri MŠ 14 300,00 9 061,80 63.36% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Toaletný papier a papierové utierky 2 300,00 1 520,83 66.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Inštalácia ePRVN (elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov) 7 250,00 5 030,10 69.38% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky 18 320,00 10 395,83 56.74% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup stoličiek a stolov 4 500,00 2 443,75 54.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup čistiacich prostriedkov 1 440,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava izolácie plochých striech 14 000,00 5 284,71 37.74% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Čiastočná oprava valbových striech 10 000,00 6 595,83 65.95% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Nákup čistiacich prostriedkov 1 440,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kuchynského vybavenia do ŠJ 7 099,20 4 609,02 64.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup notebookov s OS a kancelárskym balíkom 16 300,00 9 583,32 58.79% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Úžitkové motorové vozidlo 40 000,00 26 250,00 65.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Papierový a nepapierový kancelársky materiál 7 200,00 2 915,65 40.49% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 13 700,00 6 172,91 45.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky 11 650,99 6 423,60 55.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Úžitkové motorové vozidlo 40 000,00 20 756,94 51.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Papierový a nepapierový kancelársky materiál 7 200,00 3 623,20 50.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Úžitkové motorové vozidlo 40 000,00 22 708,33 56.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Inštalácia ePRVN (elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov) 6 730,00 4 666,12 69.33% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup kuchynského vybavenia do zariadení hromadného stravovania 43 200,00 18 638,19 43.14% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Toaletný papier a papierové utierky 2 500,00 1 111,10 44.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 19 700,00 13 680,54 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 19 700,00 11 416,66 57.95% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky 2 000,00 623,60 31.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Papierový a nepapierový kancelársky materiál 11 666,00 3 968,75 34.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup jedálenských stoličiek a stolov 10 076,00 4 096,52 40.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky 13 978,60 5 694,44 40.73% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kosba trávnatých plôch 67 411,15 33 888,89 50.27% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 16 856,00 10 375,00 61.55% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Toaletný papier a papierové utierky 3 150,00 1 527,77 48.5% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Papierový kancelársky materiál 9 800,00 5 472,22 55.83% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky 1 920,00 478,47 24.92% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup gastrozariadenia 23 000,00 11 951,39 51.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobný elektromobil 34 575,60 21 770,83 62.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné klimatizácie a chladničky 5 400,00 2 513,89 46.55% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY – STARÁ DRUŽSTEVNÍCKA ULICA, LEVICE 610 234,00 608 333,00 99.68% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach 2018 Služby Nie 0 Nie
Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ 189 583,00 58 018,00 30.6% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahových systémov v meste Levice 2018 Služby Nie 0 Nie
Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahových systémov v Leviciach 144 999,00 141 971,00 97.91% EUR 2019 Služby Nie 2 Áno
Toaletný papier a papierové utierky 2 708,00 1 350,69 49.87% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky 2 360,00 711,80 30.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kosba vybraných trávnatých plôch 51 000,00 24 236,10 47.52% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
MŠ Okružná 23, Levice - rekonštrukcia a modernizácia pav. C 349 908,00 348 900,00 99.71% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Papierový a nepapierový kancelársky materiál 12 120,00 5 972,91 49.28% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup gastrozariadenia do zariadení školského stravovania MŠ a ZŠ 48 500,00 25 694,44 52.97% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kosba vybraných trávnatých plôch v meste 55 000,00 22 568,74 41.03% EUR 2020 Služby Nie 1 Ánohttp://www.levice.sk


+421366350285/366350222


aukcie@levice.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach 160 000,00 EUR Služby Dátum neuvedený Ing. arch. Matúš Ivanič

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 277 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×