Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava - Rača

Bratislava-Rača

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 754 512,00 EUR 10
2015 543 188,00 EUR 9
2016 1 221 570,00 EUR 10
2017 1 656 777,00 EUR 16
2018 970 359,00 EUR 7
2019 1 095 792,00 EUR 5
2020 205 600,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 45 000,00 EUR 3
2017 1
2017 42 910,00 EUR 2
2018 35 000,00 EUR 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 529 000,00 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 10 1 873 142,00 EUR
Energie2, a.s. 2 203 745,00 EUR
ARGUSS s.r.o. 1 32 000,00 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 1 600 523,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 65 547,00 EUR
FUN TIME s.r.o. 1 59 400,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 395 850,20 EUR
MET Slovakia, a. s. 2 197 554,00 EUR
HESTON s.r.o. 5 1 441 150,00 EUR
GAAD REAL, s.r.o. 1 171 427,00 EUR
DOKARO výrobné družstvo 1 61 515,00 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 2 10 125,20 EUR
STAVOMAL SLOVAKIA s.r .o. 1 343 679,00 EUR
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 1 79 170,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 2 79 730,00 EUR
Spektrum družstvo 1 36 036,00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 2 100 584,00 EUR
BOAT a.s. 1 29 166,66 EUR
ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. 1 70 749,00 EUR
MIDDLEMAN s. r. o. 1 21 142,00 EUR
AŽ PROJEKT s.r.o. 1 31 500,00 EUR
AKS group s.r.o. 2 57 790,00 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 1 30 830,83 EUR
Marian Demko 1 16 277,00 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 1 52 482,50 EUR
Auto Ideal s.r.o. 1 16 658,33 EUR
Váš Komfort s. r. o. 1 7 483,33 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 0,00 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 1 16 455,00 EUR
LarUm, s.r.o. 1 0,00 EUR
FOREST-EAST-WEST /FEW/, spol. s r.o. 1 7 895,00 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 49 625,00 EUR
Baribal s.r.o. 1 26 579,08 EUR
Auto Unicom, s.r.o. 2 25 299,99 EUR
JV INTERSAD, spol. s r.o. 1 6,24 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Obnova MŠ Pri Šajbách - rekonštrukcia a dostavba 529 000,00 529 000,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom 33 599,00 32 000,00 95.24% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Barónka 370 000,00 269 295,83 72.78% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Obnova jedálne Plickova 18 111 621,00 154 296,00 138.23% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Orezávanie stromov v intraviláne MČ Bratislava - Rača 50 050,00 79 170,00 158.18% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia detských ihrísk 58 300,00 49 500,00 84.9% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Obnova MŠ Gelnická ul. 34 364 500,00 279 948,00 76.8% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb - Denný stacionár pre seniorov Plickova ul. 18 375 962,00 281 994,00 75.0% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Obnova základnej školy Hubeného 16 360,00 16 527,50 101.02% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie informačných systémov 9 000,00 8 646,66 96.07% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Doplňujúce stavebné práce na Obnove Amfiteátra Rača 12 440,00 12 434,16 99.95% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Odvoz komunálneho odpadu 140 000,00 59 000,00 42.14% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Obnova Amfiteátra Bratislava - Rača 474 050,00 292 468,33 61.69% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Oprava miestnych komunikácií Bratislava - Rača 54 100,00 54 622,50 100.96% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre MČ Bratislava - Rača a prevzatie záruky za odchýlku 145 676,00 124 676,00 85.58% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia detských ihrísk 70 830,00 58 957,50 83.23% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre MČ Bratislava – Rača a prevzatie záruky za odchýlku 158 342,00 84 639,00 53.45% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Oprava miestnych komunikácií Bratislava - Rača 58 340,00 51 262,50 87.86% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova Amfiteátra Rača 10 400,00 10 366,66 99.67% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova MŠ Gelnická ul. 34 17 500,00 15 999,16 91.42% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Údržba zelene školských areálov 34 000,00 17 618,33 51.81% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Územný plán zóny Krasňany 44 200,00 26 250,00 59.38% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Doplňujúce stavebné práce na diele Denný stacionár pre seniorov Plickova ul. 18 3 900,00 3 885,00 99.61% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Regenerácia verejného priestranstva - Karpatské námestie 249 800,00 192 998,33 77.26% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača 2016 Služby Nie 0 Nie
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača 69 354,00 69 354,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Údržba zelene školských areálov 16 277,00 16 277,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Odvoz a likvidácia odpadu 29 784,00 29 784,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia kuchyne MŠ Pri Šajbách 170 126,00 170 126,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1 2017 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia a prístavba Strediska čistoty 185 323,00 185 323,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia detského ihriska na Hubeného ul. v Bratislave 171 427,00 171 427,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia strechy Zdravotné stredisko Tbiliská 36 036,00 36 036,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1_2 608 250,00 608 250,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu 112 915,00 112 915,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie 79 069,00 79 069,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Automatická profesionálna práčka 2 160,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ošetrenie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni 95 000,00 6 579,16 6.92% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nové motorové vozidlo Peugeot Partner New Furgon L1 s izotermickou úpravou alebo EKVIVALENT 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nové motorové vozidlo Peugeot Partner New Furgon L1 s izotermickou úpravou alebo EKVIVALENT 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nový konvektomat EL. 10XGN1/1, bojlerový, programovateľný, AOS101ETA alebo ekvivalent 10 720,00 5 882,10 54.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové úžitkové motorové vozidlo 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Priemyselné vybavenie kuchyne 4 420,00 2 555,55 57.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo 15 000,00 9 277,77 61.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové úžitkové motorové vozidlo 17 000,00 11 805,55 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom 40 000,00 24 083,33 60.2% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Odvoz a likvidácia odpadu 40 000,00 24 075,00 60.18% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Odvoz a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 50 000,00 5,20 0.01% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kolesový nakladač s lyžicou 13 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Elektrický kompostér na kuchynský a reštauračný odpad 63 000,00 43 735,41 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo 20 000,00 13 881,94 69.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 136 000,00 133 932,80 98.48% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Osobné počítače 4 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nové úžitkové vozidlo Fiat Ducato Maxi 2,3 MTJ EURO 6 177k 35 L4 Dvoukab alebo ekvivalent 29 910,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Upratovacie služby v objekte Zdravotného strediska 13 500,00 6 236,10 46.19% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nové úžitkové vozidlo - trojstranný sklápač 35 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Nové úžitkové vozidlo - trojstranný sklápač 35 000,00 24 305,55 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Gastrozariadenia 52 540,00 25 692,35 48.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nové úžitkové vozidlo Piaggio Porter alebo ekvivalent 19 750,00 13 712,50 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1_3 657 585,00 657 585,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ 2019 Práce Nie 0 Nie
Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská _ 2 600 523,00 600 523,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Komunálny kosiaci traktor John Deere X950R a traktor John Deere 1026R alebo ekvivalent 63 190,00 41 354,16 65.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská 6 343 679,00 343 679,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Stravné poukážky 56 400,00 56 337,96 99.89% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Detský interiérový nábytok do materskej školy 32 000,00 22 149,23 69.21% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 205 600,00 205 579,44 99.99% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
+421249112465


vo@raca.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača 69 350,00 EUR Služby Dátum neuvedený CORA GEO, s. r. o.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 127 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×