Obstarávateľ

Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied

Košice

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 84 513,00 EUR 60
2017 100 059,00 EUR 74
2018 3 720,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 31 897,00 EUR 9
2017 12 735,00 EUR 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 2 1 714,15 EUR
GLOBAMERICA, s.r.o. 2 2 995,00 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 2 182,08 EUR
BIOTECH s.r.o. 14 26 195,82 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 1 4 250,00 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 150,00 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 429,00 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 3 2 009,33 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 324,92 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 2 185,83 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 1 121,66 EUR
Lambda Life a.s. 9 10 792,46 EUR
Merck spol. s r.o. 3 357,29 EUR
VWR International GmbH 4 3 428,91 EUR
elfa, s.r.o. 1 319,99 EUR
NADOSAH, spol. s.r.o. 1 284,00 EUR
Life Technologies s r.o. 3 6 415,35 EUR
ITSK, s.r.o. 14 6 288,46 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 1 1 050,00 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 1 424,17 EUR
ProScience Tech s. r. o. 4 3 952,37 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 8 7 086,42 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 3 1 238,17 EUR
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 3 3 413,00 EUR
MIKRO, spol. s r.o. 2 3 191,67 EUR
Chromservis SK s.r.o. 2 165,41 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 2 159,86 EUR
P3C s.r.o. 1 675,00 EUR
TORY TOUR, s.r.o. Košice 2 673,00 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 55,00 EUR
Eurolab Lambda a.s. 2 2 871,55 EUR
Ecoli s.r.o. 4 5 359,08 EUR
Unicomp s.r.o. 1 15,00 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 9 8 416,57 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 914,94 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 1 2 416,00 EUR
ZOLS s.r.o. 1 814,00 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 2 1 553,34 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 2 2 958,26 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 167,00 EUR
Ing. Robert Lukoťka REL 1 233,33 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 2 1 127,50 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 172,49 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 1 974,99 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 2 670,00 EUR
RAST, spol. s r.o. 1 58,00 EUR
LSPHARM, s.r.o 1 80,00 EUR
Smit Impex, s.r.o. 1 145,83 EUR
MARCONI, s. r. o. 1 191,50 EUR
SZILCAR PARTNERS s.r.o. 1 22 375,00 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 666,66 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 845,83 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 616,60 EUR
Setop, s.r.o. 1 196,00 EUR
Lach-Ner, s.r.o. 1 177,69 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Spiatočná letenka Budapešť – Havana (Kuba) 670,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Spiatočná letenka Budapest – Peking 1 700,00 1 675,00 98.52% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Spiatočná letenka 155,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Spiatočná letenka 185,00 170,00 91.89% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Chemikálie pre molekulovú biológiu 70,00 12,50 17.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre molekulovú biológiu 50,00 30,20 60.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Etylalkohol a rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra 3 590,00 2 081,94 57.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre molekulovú biológiu 140,00 115,45 82.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely. 3 038,00 2 495,04 82.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočná letenka 2 220,00 1 320,00 59.45% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Letenky 1 540,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Etanol absolútny pre analýzy 80,00 52,50 65.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Etanol absolútny pre analýzy 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Chirurgické rukavice latexové jemne pudrované a nepudrované 348,00 110,41 31.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rúška antibakteriálne trojvrstvové 34,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA 1 121,00 913,00 81.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pinzety anatomické, Nožnice chirurgické 106,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Multifunkčné zariadenie 144,00 88,19 61.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Jednorazové sterilné skalpely 72,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Polomaska pre viacnásobné použitie 71,00 45,83 64.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PCR Master Mix 1 262,00 1 042,96 82.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Polomaska pre viacnásobné použitie 71,00 48,33 68.07% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne plasty pre molekulárne metódy 70,00 17,01 24.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky 1 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie 146,00 101,38 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne činidlá 167,00 112,50 67.36% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastové mikroskúmavky 170,00 116,20 68.35% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky, Ochranné pomôcky, Chirurgické nástroje 1 500,00 902,70 60.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradná náplň do lekárničiek pre pracoviská s počtom do 15 pracovníkov 115,00 72,72 63.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pipeta s nastaviteľným objemom 1-10ml so špičkami 393,00 272,50 69.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pipeta s nastaviteľným objemom 1-10ml so špičkami 393,00 233,33 59.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stolový počítač s príslušenstvom 581,00 401,37 69.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Filtračný papier 265,00 159,58 60.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chirurgické rukavice nitrilové nepudrované. 241,00 44,44 18.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný pH meter pre pôdu 550,00 357,50 65.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA 4 091,00 2 793,09 68.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely 5 185,00 3 381,25 65.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastové výrobky, laboratórne pomôcky, sklenené výrobky, chirurgické nástroje 1 337,00 708,33 52.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil triedy SUV s pohonom 4x4 a naftovým motorom 28 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie pre molekulovú biológiu 137,00 65,75 47.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil triedy SUV s pohonom 4x4 a naftovým motorom 28 000,00 18 645,83 66.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre AAS 533,00 366,66 68.79% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný počítač a príslušenstvo 1 098,00 736,10 67.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné zariadenie 135,00 92,37 68.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pipetovací nástavec 480,00 161,80 33.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a enzýmy pre molekulárne analýzy 1 523,00 1 164,35 76.45% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Externý hard disk s púzdrom 380,00 263,87 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PC príslušenstvo 248,00 172,20 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný počítač a príslušenstvo 812,00 562,50 69.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Farebná atramentová tlačiareň 140,00 84,71 60.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diskové dátové úložisko a CISCO RV042G GIGABIT VPN DUAL WAN ROUTER 450,00 238,89 53.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Magnetické miešadlo 490,00 262,41 53.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný počítač a príslušenstvo 811,00 524,30 64.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne rukavice 258,00 121,52 47.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stolový počítač s príslušenstvom 1 270,00 812,49 63.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné zariadenie 185,00 126,54 68.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Externý pevný disk 110,00 67,01 60.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pipety 650,00 353,47 54.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pitevné nástroje a fixáže, chirurgické nástroje 1 642,00 1 041,66 63.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Homogenizátor vzoriek 1 100,00 617,35 56.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Externý pevný disk 100,00 69,43 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastové výrobky, laboratórne pomôcky, sklenené výrobky 1 390,00 499,23 35.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tabletový počítač s príslušenstvom 1 200,00 692,35 57.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastové výrobky, laboratórne pomôcky, sklenené výrobky 1 390,00 777,77 55.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie na PCR, Western Blot a koprologické metodiky 3 362,00 2 772,72 82.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a príslušenstvo pre molekulárne analýzy 5 240,00 2 838,19 54.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Externý disk , puzdro na externý disk 340,00 201,39 59.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sada laboratórnych pipiet a otočný stojan 777,00 525,00 67.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre molekulárne analýzy 968,00 800,00 82.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočná letenka do Cairns, Australia 1 240,00 1 121,80 90.46% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Taq polymeráza Qiagen 156,00 56,31 36.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reagencia pre reverznú transkripciu 150,00 61,36 40.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre molekulárnu biológiu. 762,00 491,66 64.52% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočné letenky pre 6 osôb na trase Košice –Ľvov 1 680,00 1 678,00 99.88% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Spiatočná letenka do Taipei (medzinárodné letisko), Taiwan 1 400,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Diagnostický set Echinococcus IgG 165,00 136,36 82.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočná letenka do Rigy (medzinárodné letisko), Lotyšsko 660,00 657,00 99.54% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Spiatočná letenka do Taipei (medzinárodné letisko), Taiwan 2 200,00 1 446,00 65.72% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Spiatočná letenka do Varšavy (medzinárodné letisko), Poľsko + poistenie storna letenky s 0 % účasťou 230,00 165,00 71.73% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Roztok na odmaskovanie antigénov , (Antigen unmasking solution) 270,00 223,13 82.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Taq polymeráza Platinum Taq DNA polymerase Thermofisher 145,00 109,09 75.23% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočná letenka Budapešť (Maďarsko) – Rím (Taliansko) 170,00 152,77 89.86% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Spiatočná letenka 1 700,00 1 310,00 77.05% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Spiatočná letenka do TROMSO, Nórsko 630,00 503,00 79.84% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Objektív k fotoaparátu Canon 550D, profesionálny kompaktný fotoaparát 1 410,00 843,05 59.79% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reagencia pre reverznú transkripciu 250,00 204,54 81.81% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál pre bunkovú kultiváciu a molekulové metódy 5 970,00 3 218,05 53.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA 900,00 705,20 78.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastové mikroskúmavky - stripy 204,00 139,16 68.21% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mikroskop 1 015,00 437,50 43.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PCR Master Mix 715,00 590,90 82.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kombinovaná germicídna lampa 740,00 513,83 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastové mikroskúmavky 2 ml 100,00 25,00 25.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočná letenka do Rostocku, Nemecko 1 430,00 1 360,00 95.1% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Chemikálie na kalibráciu, uskladnenie a prácu s pôdnym pH metrom 155,00 107,63 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórna váha 410,00 184,72 45.05% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
SYBR Green PCR Master Mix 460,00 371,90 80.84% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Taq polymeráza EliZyme HS Robust, 1000 units 1 222,00 652,06 53.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stereomikroskopy a príslušenstvo k nim 4 140,00 2 222,22 53.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie na prepis RNA. 910,00 631,94 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórna váha 300,00 194,44 64.81% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stereomikroskop s príslušenstvom 5 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Plastový materiál pre PCR 440,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra, PCR skúmavky. 11 820,00 5 554,85 46.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastový materiál pre PCR 450,00 270,76 60.17% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stereomikroskop s príslušenstvom 5 100,00 3 541,66 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočná letenka do Jerevanu (medzinárodné letisko), Arménsko 600,00 497,00 82.83% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Chemikálie a príslušenstvo pre molekulárne analýzy 6 300,00 3 879,45 61.57% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie na Western Blot a sérologické metodiky 1 110,00 618,05 55.68% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočná letenka Košice (Slovensko) - Amsterdam Schiphol (Holandsko) 450,00 342,00 76.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Prenosný počítač a príslušenstvo 1 060,00 704,85 66.49% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre molekulárne analýzy 612,00 371,52 60.7% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,kryoskúmavky, plastový box na kryoskúmavky, syntéza primerov. 1 400,00 972,16 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač 800,00 555,55 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PC monitor 260,00 143,74 55.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Notebook 1 000,00 634,02 63.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný počítač a príslušenstvo 1 060,00 694,44 65.51% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Periférne zariadenia k PC 110,00 66,66 60.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stolový počítač 620,00 383,33 61.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Externý pevný disk , USB Flash disk 280,00 163,33 58.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Letenky: Košice – Moskva a Moskva – Viedeň 350,00 284,00 81.14% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Laboratórny spotrebný materiál 2 900,00 2 013,33 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zdravotnícke vybavenie, Ochranné pomôcky, Chirurgické nástroje, Chemikálie 3 660,00 EUR 2017 Nie 0 Nie
Externý pevný disk , USB Flash disk 280,00 175,00 62.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Sušiareň 1 280,00 875,00 68.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Otvorené germicídne mobilné žiariče 1 050,00 678,33 64.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a podložné sklíčka 390,00 270,83 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zdravotnícke vybavenie, Ochranné pomôcky, Chirurgické nástroje, Chemikálie 3 700,00 2 569,44 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórny spotrebný materiál 670,00 465,27 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a enzýmy pre molekulárne analýzy 3 060,00 1 652,89 54.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Enzýmy na bezkolónkovú purifikáciu a etanol 1 740,00 EUR 2017 Nie 0 Nie
Notebooky, externé pamäťové médiá, skener, PC myši 2 400,00 1 666,65 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre molekulárnu biológiu 700,00 485,83 69.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA 1 675,00 1 051,49 62.77% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Enzýmy na bezkolónkovú purifikáciu a etanol 1 760,00 1 170,83 66.52% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Glutaraldehyde solution 1 300,00 762,45 58.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely 2 950,00 2 438,01 82.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemické látky pre experimentálne účely 290,00 146,85 50.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Set pre izoláciu DNA 802,00 657,18 81.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemické látky pre PCR 1 300,00 1 070,00 82.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre RT-PCR 775,00 532,64 68.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PCR box a izolačné kity 3 600,00 2 220,83 61.68% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemické látky pre experimentálne účely 2 150,00 1 493,05 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Objektív k fotoaparátu Canon EOS 200D, digitálny fotoaparát 698,00 451,39 64.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre cytogenetický výskum. 1 400,00 876,41 62.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Protilátka anti-sheep IgA (HRP) 360,00 250,40 69.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laserová multifunkčná tlačiareň 438,00 266,65 60.88% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie na biologické analýzy 260,00 179,49 69.03% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre bunkovú biológiu 395,00 EUR 2017 Nie 0 Nie
Letenky 720,00 602,00 83.61% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Letenky,Budapešť – Frankfurt – Rio de Janeiro a Rio de Janeiro – Frankfurt – Budapešť 3 000,00 2 498,00 83.26% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 669 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×