Obstarávateľ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 723 000,00 EUR 8
2016 416 757,00 EUR 17
2017 1 465 904,00 EUR 13
2018 36 000,00 EUR 1
2019 291 400,00 EUR 3
2020 833 976,00 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1 950,00 EUR 1
2017 1
2017 120 000,00 EUR 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
S-EPI, s. r. o. 1 16 665,00 EUR
GLOBAMERICA, s.r.o. 1 1 583,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 4 200,00 EUR
Špeciálne systémy a software, a.s. 1 113 448,00 EUR
Centron Slovakia spol. s r.o. 1 55 833,00 EUR
Výskumný ústav spojov, n. o. 1 200,00 EUR
KPMG Slovensko spol. s r.o. 2 725 250,00 EUR
ORIOLA SK s.r.o. 2 64 560,00 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 4 579,00 EUR
Balsam s.r.o. 1 9 750,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 86 283,00 EUR
AMG Security s.r.o. 1 7 500,00 EUR
PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. 2 37 680,00 EUR
TEMPEST a.s. 3 249 989,00 EUR
PROFiber Networking s.r.o. 1 82 228,58 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 3 607,50 EUR
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. 1 161 709,00 EUR
MARS svk, spol. s r. o. 3 27 920,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 38 957,50 EUR
CRC Data spol. s r.o. 1 62 678,00 EUR
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 6 680,00 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 1 28 858,90 EUR
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 1 29 904,17 EUR
KRC partners, s.r.o. 1 135 000,00 EUR
SPECURE GmbH 1 138 340,00 EUR
Ernst & Young, s. r. o. 2 882 833,00 EUR
PPFin management, s.r.o. 1 161 709,00 EUR
JP know - how, s.r.o. 1 161 709,00 EUR
Grant Thornton Advisory s.r.o. 1 73 450,00 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 1 747,50 EUR
Verin Consulting s.r.o. 1 30 000,00 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 2 3 364,00 EUR
Martin Gall - MG COMP 2 114 583,32 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 1 31 760,00 EUR
Andrej Holka 1 42 750,00 EUR
ELSINCO Slovensko s.r.o. 2 144 030,00 EUR
Solitea Business Solutions s.r.o. 1 102 950,00 EUR
LS telcom AG 1 155 462,00 EUR
source:net GmbH 1 98 898,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Aktualizácia vzostupného modelu LRIC pure 18 900,00 18 900,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Merací systém mobilných sietí 94 900,00 94 540,00 99.62% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie modulu sledovania pohľadávok aplikácie "Provideri 2 000,00 1 800,00 90.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie aplikácie „Provideri“ o modul sledovania pohľadávok na administratívne úhrady 18 000,00 18 260,00 101.44% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Servis aplikácie Porovnávač cien 9 600,00 200,00 2.08% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Upgrade SW systému RadioLab 55 000,00 51 800,00 94.18% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Oprava vysokofrekvenčného generátora 5 600,00 5 566,66 99.4% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie modulu sledovania pohľadávok aplikácie „Provideri“ 7 500,00 7 500,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2014, za rok 2015 a za rok 2016 a predbežných čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2015 a za rok 2016, správnosť ich výpočtu a posúdenie neprimeranej finančnej záť 402 900,00 335 750,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby elektronických aukcií 135 000,00 135 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služba poskytovaniameracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služieb 138 340,00 138 340,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Aktualizácia vzostupného modelu LRIC pure pre pevné telefónne siete 15 000,00 15 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace práce 64 560,00 64 560,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 2 Áno
Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby 389 500,00 389 500,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie servisných služieb 2017 Služby Nie 0 Nie
Komplexné zabezpečenie vzdelávania v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb 161 844,00 161 709,00 99.91% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie dopravy a ubytovania 2018 Služby Áno 0 Nie
Tonery a náplne do tlačiarní 7 400,00 3 006,25 40.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery a náplne do tlačiarní 7 400,00 3 815,83 51.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 3 537,00 1 456,25 41.17% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu 3 300,00 2 610,00 79.09% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelársky papier, kancelárske potreby a papiernický tovar 8 700,00 3 500,00 40.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pracovná zdravotná služba. 8 125,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu 1 320,00 754,00 57.12% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovanie administratívnej budovy 63 360,00 26 466,66 41.77% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovanie administratívnej budovy a dodávka hygienických potrieb 10 800,00 6 250,00 57.87% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovanie administratívnej budovy 62 400,00 25 000,00 40.06% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Spiatočné letenky 2 200,00 1 583,00 71.95% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Spiatočné letenky 1 950,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Riešenie na zálohovanie údajov 46 000,00 24 049,08 52.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obnova technickej podpory infraštruktúry 15 600,00 10 832,50 69.43% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Online prístup do elektronického systému právnych informácií (EPI, ASPI alebo ekvivalent) 20 000,00 13 887,50 69.43% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Výpočtová technika a príslušenstvo 60 000,00 32 986,10 54.97% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie serverového klastra, diskového poľa a licenčného krytia vrátane implementačných služieb 156 000,00 106 250,00 68.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spektrálny analyzátor 46 500,00 32 275,00 69.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika a príslušenstvo 60 000,00 35 625,00 59.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie a migrácia Informačného systému pre frekvenčný manažment 139 000,00 91 241,66 65.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný TV a Satelitný analyzátor. 67 000,00 46 527,50 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spektrálny analyzátor signálov 126 500,00 87 750,00 69.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika a príslušenstvo 60 000,00 32 464,58 54.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Merací prístroj LAN sietí 120 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Merací prístroj LAN sietí 120 000,00 68 523,81 57.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobný automobil ŠKODA Superb 36 000,00 24 920,14 69.22% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie 73 450,00 73 450,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodanie softvéru na spracovávanie žiadostí o vykonanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti 102 950,00 102 950,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Softvér pre správu frekvenčného spektra v oblasti televíznej a rozhlasovej služby 155 462,00 155 462,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby 493 333,00 493 333,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Výpočtová technika 86 283,00 86 283,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Služby elektronickej aukcie 98 898,00 98 898,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Výpočtová technika a servis 115 000,00 62 500,00 54.34% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
+421257881352


ludovit.blazy@teleoff.gov.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Rozšírenie modulu sledovania pohľadávok aplikácie „Provideri“ 7 500,00 EUR Služby 16. November 2016 MARS svk, spol. s r. o.
Aktualizácia vzostupného modelu LRIC pure pre pevné telefónne siete 15 000,00 EUR Služby 15. December 2016 PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
Poskytovanie servisných služieb 30 720,00 EUR Služby 17. Apríl 2017 MARS svk, spol. s r. o.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 342 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2020/1181 - hlavný radca Ukončené prihlasovanie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu širšie vnútorné výberové konanie 2020-05-13 2020-05-20
VK/2020/667 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie stratégie vonkajšie výberové konanie 2020-02-20 2020-03-05
VK/2020/577 - štátny radca Ukončené prihlasovanie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie pevnej a družicovej služby vonkajšie výberové konanie 2020-02-13 2020-02-27
VK/2020/486 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie stratégie užšie vnútorné výberové konanie 2020-02-06 2020-02-14
VK/2020/441 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie pevnej a družicovej služby užšie vnútorné výberové konanie 2020-02-04 2020-02-12
VK/2020/319 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2020-01-27 2020-02-05
VK/2020/221 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie personalistiky a odmeňovania širšie vnútorné výberové konanie 2020-01-20 2020-01-28
VK/2020/147 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Odbor ekonomickej regulácie širšie vnútorné výberové konanie 2020-01-14 2020-01-21
VK/2020/145 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu širšie vnútorné výberové konanie 2020-01-14 2020-01-21
VK/2020/11 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie stratégie vonkajšie výberové konanie 2020-01-02 2020-01-10
VK/2019/8001 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Košice stredisko Prešov širšie vnútorné výberové konanie 2019-12-04 2019-12-12
VK/2019/7428 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2019-11-11 2019-11-20
VK/2019/6969 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu širšie vnútorné výberové konanie 2019-10-29 2019-11-08
VK/2019/6486 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Odbor ekonomickej regulácie širšie vnútorné výberové konanie 2019-10-09 2019-10-23
VK/2019/6379 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy vonkajšie výberové konanie 2019-10-07 2019-10-21
VK/2019/6153 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2019-09-25 2019-10-03
VK/2019/6100 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-09-23 2019-10-07
VK/2019/6101 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-09-23 2019-10-07
VK/2019/5664 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie pevnej a družicovej služby vonkajšie výberové konanie 2019-09-12 2019-09-26
VK/2019/5654 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava užšie vnútorné výberové konanie 2019-09-11 2019-09-19
VK/2019/5655 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava užšie vnútorné výberové konanie 2019-09-11 2019-09-19
VK/2019/5500 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odbor štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2019-09-03 2019-09-11
VK/2019/5404 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odbor správy frekvenčného spektra - oddelenie pevnej a družicovej služby užšie vnútorné výberové konanie 2019-08-27 2019-09-05
VK/2019/5191 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Nitra vonkajšie výberové konanie 2019-08-15 2019-08-22
VK/2019/5149 - hlavný radca Zrušené výberové konanie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Nitra vonkajšie výberové konanie 2019-08-14 2019-08-21
VK/2019/4965 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Nitra užšie vnútorné výberové konanie 2019-08-06 2019-08-13
VK/2019/4599 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie personalistiky a odmeňovania užšie vnútorné výberové konanie 2019-07-18 2019-07-26
VK/2019/4424 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Odbor ekonomickej regulácie vonkajšie výberové konanie 2019-07-10 2019-07-18
VK/2019/4056 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy vonkajšie výberové konanie 2019-06-24 2019-07-08
VK/2019/3593 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ kancelárie predsedu úradu Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kancelária predsedu úradu vonkajšie výberové konanie 2019-06-03 2019-06-10
VK/2019/3518 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Odbor ekonomickej regulácie vonkajšie výberové konanie 2019-05-29 2019-06-05
VK/2019/3395 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2019-05-23 2019-05-31
VK/2019/3396 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-23 2019-05-31
VK/2019/3255 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Odbor ekonomickej regulácie širšie vnútorné výberové konanie 2019-05-17 2019-05-27
VK/2019/3098 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Banská Bystrica užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-09 2019-05-20
VK/2019/3100 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ krajského pracoviska Bratislava Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-05-09 2019-05-23
VK/2019/2844 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie regulácie sietí a služieb vonkajšie výberové konanie 2019-04-26 2019-05-10
VK/2019/2764 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy vonkajšie výberové konanie 2019-04-23 2019-05-07
VK/2019/2710 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-02
VK/2019/2711 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Košice vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-02
VK/2019/2519 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie regulácie sietí a služieb užšie vnútorné výberové konanie 2019-04-10 2019-04-18
VK/2019/2411 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Košice užšie vnútorné výberové konanie 2019-04-05 2019-04-15
VK/2019/2412 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2019-04-05 2019-04-15
VK/2019/2410 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava užšie vnútorné výberové konanie 2019-04-05 2019-04-15
VK/2019/2293 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2019-04-01 2019-04-08
VK/2019/1280 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ krajského pracoviska Banská Bystrica Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2019-02-20 2019-03-06
VK/2019/1254 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2019-02-19 2019-03-05
VK/2019/1251 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2019-02-19 2019-03-05
VK/2018/7432 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie trhových analýz užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-08 2018-11-15
VK/2018/7040 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2018-10-24 2018-11-07
VK/2018/7042 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy vonkajšie výberové konanie 2018-10-24 2018-11-07
VK/2018/7041 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2018-10-24 2018-11-07
VK/2018/6775 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-15 2018-10-22
VK/2018/6644 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2018-10-10 2018-10-24
VK/2018/6648 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Nitra vonkajšie výberové konanie 2018-10-10 2018-10-24
VK/2018/6643 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-10 2018-10-18
VK/2018/6642 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-10 2018-10-18
VK/2018/6646 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-10-10 2018-10-24
VK/2018/5859 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-10 2018-09-18
VK/2018/5858 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie regulácie sietí a služieb vonkajšie výberové konanie 2018-09-10 2018-09-24
VK/2018/5860 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Nitra užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-10 2018-09-18
VK/2018/5653 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ krajského pracoviska Žilina Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Žilina vonkajšie výberové konanie 2018-08-28 2018-09-06
VK/2018/5652 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ krajského pracoviska Bratislava Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Krajské pracovisko Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-08-28 2018-09-06
VK/2018/5629 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy vonkajšie výberové konanie 2018-08-27 2018-09-10
VK/2018/5499 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie trhových analýz vonkajšie výberové konanie 2018-08-21 2018-08-28
VK/2018/5139 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie trhových analýz užšie vnútorné výberové konanie 2018-08-08 2018-08-16
VK/2018/5140 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2018-08-08 2018-08-16
VK/2018/4400 - štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie regulácie sietí a služieb vonkajšie výberové konanie 2018-07-04 2018-07-13
VK/2018/4277 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2018-06-28 2018-07-12
VK/2018/3853 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie správy čísiel vonkajšie výberové konanie 2018-06-12 2018-06-26
VK/2018/3289 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie trhových analýz vonkajšie výberové konanie 2018-05-22 2018-05-31
VK/2018/3019 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie trhových analýz užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-10 2018-05-18
VK/2018/2940 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie správy čísiel vonkajšie výberové konanie 2018-05-04 2018-05-18
VK/2018/2762 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie regulácie sietí a služieb vonkajšie výberové konanie 2018-04-26 2018-05-10
VK/2018/2763 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu vonkajšie výberové konanie 2018-04-26 2018-05-10
VK/2018/2733 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie pevnej a družicovej služby vonkajšie výberové konanie 2018-04-25 2018-05-04
VK/2018/2657 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie financovania pohľadávok vonkajšie výberové konanie 2018-04-23 2018-05-07
VK/2018/2471 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-13 2018-04-20
VK/2018/2472 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie pevnej a družicovej služby užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-13 2018-04-20
VK/2018/2421 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie správy čísiel širšie vnútorné výberové konanie 2018-04-12 2018-04-30
VK/2018/1973 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie fyzickej infraštruktúry vonkajšie výberové konanie 2018-03-22 2018-03-29
VK/2018/1923 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie regulácie sietí a služieb vonkajšie výberové konanie 2018-03-20 2018-04-03
VK/2018/1674 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie fyzickej infraštruktúry užšie vnútorné výberové konanie 2018-03-09 2018-03-19
VK/2018/1673 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie fyzickej infraštruktúry vonkajšie výberové konanie 2018-03-09 2018-03-19
VK/2018/1672 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Jednotné informačné miesto vonkajšie výberové konanie 2018-03-09 2018-03-19
VK/2018/1441 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie pevnej a družicovej služby užšie vnútorné výberové konanie 2018-03-01 2018-03-08
VK/2018/1067 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie regulácie sietí a služieb vonkajšie výberové konanie 2018-02-15 2018-03-01
VK/2018/1020 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie rozhlasovej služby vonkajšie výberové konanie 2018-02-14 2018-02-28
VK/2018/1019 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie rozhlasovej služby vonkajšie výberové konanie 2018-02-14 2018-02-21
VK/2018/1018 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Odbor ekonomickej regulácie vonkajšie výberové konanie 2018-02-14 2018-02-28
VK/2018/915 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie financovania pohľadávok vonkajšie výberové konanie 2018-02-09 2018-02-23
VK/2018/584 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie financovania a pohľadávok širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-30 2018-02-05
VK/2018/585 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb referát rozpočtu a hospodárskej správy vonkajšie výberové konanie 2018-01-30 2018-02-12
VK/2018/354 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Odbor ekonomickej regulácie širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-18 2018-01-25
VK/2018/97 - štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie regulácie sietí a služieb vonkajšie výberové konanie 2018-01-08 2018-01-19
VK/2017/2903 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb referát rozpočtu a hospodárskej správy vonkajšie výberové konanie 2017-11-21 2017-12-04
VK/2017/2889 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ krajského pracoviska Bratislava Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odbor štátneho dohľadu - krajské pracovisko Bratislava vonkajšie výberové konanie 2017-11-20 2017-11-27
VK/2017/2619 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie rozhlasovej služby vonkajšie výberové konanie 2017-11-06 2017-11-20
VK/2017/2566 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie ľudských zdrojov vonkajšie výberové konanie 2017-11-03 2017-11-10
VK/2017/2294 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie rozhlasovej služby širšie vnútorné výberové konanie 2017-10-23 2017-10-30
VK/2017/2302 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oddelenie ľudských zdrojov užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-23 2017-10-30
VK/2017/2062 - štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oddelenie cien vonkajšie výberové konanie 2017-10-16 2017-10-30
VK/2017/1793 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oddelenie regulácie sietí a služieb vonkajšie výberové konanie 2017-10-05 2017-10-20
VK/2017/1632 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Referát rozpočtu a hospodárskej správy vonkajšie výberové konanie 2017-09-29 2017-10-13
VK/2017/1532 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oddelenie cien širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-26 2017-10-03
VK/2017/1534 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oddelenie riešenia sporov užšie vnútorné výberové konanie 2017-09-26 2017-10-03
VK/2017/1533 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oddelenie trhových analýz užšie vnútorné výberové konanie 2017-09-26 2017-10-03
VK/2017/1336 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Referát rozpočtu a hospodárskej správy širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-14 2017-09-25
VK/2017/1335 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oddelenie regulácie sietí a služieb vonkajšie výberové konanie 2017-09-14 2017-09-25
VK/2017/1331 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oddelenie cien vonkajšie výberové konanie 2017-09-14 2017-09-25
VK/2017/1334 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Referát stratégie a plánovania užšie vnútorné výberové konanie 2017-09-14 2017-09-25
VK/2017/704 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oddelenie riešenia sporov užšie vnútorné výberové konanie 2017-08-22 2017-09-04
VK/2017/703 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oddelenie legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2017-08-22 2017-09-04
VK/2017/503 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Odbor regulácie poštových služieb užšie vnútorné výberové konanie 2017-08-11 2017-08-21

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×