Obstarávateľ

Mesto Senec

Senec

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 404 388,00 EUR 4
2015 3 054 981,00 EUR 4
2016 424 305,59 EUR 72
2017 3 256 426,00 EUR 62
2018 585 752,18 EUR 43
2019 3 022 160,00 EUR 36
2020 6 665,00 EUR 6

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 933 280,00 EUR 5
2017 2
2018 2
2018 188 690,33 EUR 2
2019 950,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
BAU cargo s.r.o. 1 249 809,00 EUR
Marián Šupa 1 5 854,17 EUR
CS, s.r.o. 6 3 657 934,00 EUR
BINS s.r.o. 1 1 083,33 EUR
CESTY NITRA, a.s. 3 2 092 985,00 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 589 604,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 70 26 806,55 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 8 2 304,04 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 1 61 158,33 EUR
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 1 0,00 EUR
NABIMEX, s.r.o. 2 274,80 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 825,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 328,33 EUR
PESMENPOL, spol. s r.o. 1 3 228,30 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 366,67 EUR
HYDROCOOP, spol. s r.o. 1 99 600,00 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 2 646,21 EUR
Autoprofit, s.r.o. 1 29 957,50 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 196,67 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 9 2 890,00 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 2 680,40 EUR
Zoltán Berner 1 1 020,83 EUR
Alex Fémbútor Kft. 1 30 692,00 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 27 1 400,51 EUR
HANES Slovakia, s.r.o. 2 102 900,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 210,83 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 1 390,83 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 108,33 EUR
GMG.SC, spol. s r.o. 1 47 500,00 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 1 625,00 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 825,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 4 880,83 EUR
L+L autobusová doprava s.r.o. 1 21 310,00 EUR
EKOLMONT, s.r.o. 1 69 498,00 EUR
Slovak Lines, a.s. 1 1,00 EUR
ATYP - STAV PLUS, spol. s r.o. 1 125 567,00 EUR
KODRETA furniture, s.r.o. 1 92,25 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 908,33 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 32 24 133,77 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 4 1 252,24 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 1 199,00 EUR
CODUM s.r.o. 1 241,67 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 2 2 091,66 EUR
Anatex, s.r.o. 1 166,42 EUR
One Print s.r.o. 1 238,00 EUR
VICOM s.r.o. 2 513,33 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 120,83 EUR
Martin Gall - MG COMP 1 10 937,50 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 280,00 EUR
VERDI, s. r. o. 1 210,00 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 66 666,61 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 1 171,67 EUR
RM JET, spol. s r.o. 1 11 755,00 EUR
JRM Slovakia, s.r.o. 1 1 333,33 EUR
ISSO, s.r.o. 1 1 431,17 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 1 380,00 EUR
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 1 900,00 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 251,67 EUR
MOTOR PARTNER s.r.o. 1 12 450,00 EUR
BEBA plus s.r.o. 2 263,25 EUR
Wittee, a. s. 1 1 125,00 EUR
Marián Juhás MRJ 1 248,33 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 700,00 EUR
REDOX - ENEX s.r.o. 2 282 111,00 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 975,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci 2 000 000,00 1 657,00 0.08% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY KOLLÁROVA, SENEC 530 608,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY NA FÁNDLYHO ul., SENEC 400 692,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Nábytok MŠ Alfa 50 000,00 25 576,66 51.15% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Cyklistická cesta - Bratislavská ul., Senec 74 000,00 49 663,33 67.11% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE – DOPLŇUJÚCE STAVEBNÉ PRÁCE 30 752,00 30 752,50 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE 924 629,00 913 985,00 98.84% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec 47 500,00 47 500,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Služby miestnej autobusovej dopravy 21 310,00 17 758,33 83.33% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci 259 078,00 215 898,33 83.33% EUR 2014 Stavebné práce Áno 1 Áno
Vypracovanie PD pre modernizáciu ČOV pre mesto Senec 99 600,00 83 000,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Mesto Senec - protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - I. a II. etapa 255 681,00 249 809,00 97.7% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Nadstavba Materskej školy na Fándlyho ul. v Seneci 2017 Práce Nie 0 Nie
Nadstavba Materskej školy Kollárova v Seneci 2017 Práce Nie 0 Nie
Nadstavba blokov A, B budovy materskej školy 602 632,00 589 604,00 97.83% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Nadstavba tretieho podlažia budovy materskej školy 726 852,00 698 059,00 96.03% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia priestorov pre základnú školu Kysucká 14, Senec 942 530,00 905 887,00 96.11% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Inštalácia tepelnotechnických zariadení v kotolni Sokolská v systéme CZT mesta Senec. 69 498,00 69 498,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mestská autobusová doprava Senec 523 712,00 1,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec 2018 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci 161 564,00 125 567,00 77.71% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Materiálne vybavenie odborných učební 2018 Tovary Áno 0 Nie
Kancelársky papier A4 360,00 211,10 58.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 450,00 228,47 50.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Konferenčná kancelárska stolička 175,00 76,87 43.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske otočné kreslo 420,00 201,39 47.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 420,00 214,58 51.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 150,00 89,58 59.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 500,00 255,17 51.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 750,00 352,07 46.94% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 432,00 198,33 45.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 950,00 456,25 48.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Repasované tonery 130,00 36,66 28.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového zametacieho vozidla na celoročné využitie formou leasingu 164 186,71 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 756,00 381,94 50.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby 1 000,00 471,52 47.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Superb 2,0 TSI 162 kW, výbava Ambition, palivo benzín - na leasing 39 511,92 24 964,58 63.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 350,00 176,39 50.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Konferenčná kancelárska stolička 150,00 79,00 52.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 580,00 325,69 56.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 558,00 312,50 56.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby 750,00 445,83 59.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 950,00 655,55 69.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Konferenčná kancelárska stolička 770,00 297,00 38.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ESET Endpoint Security 50 - 99 PC + 2 ročný update GOV 2 400,00 1 111,10 46.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 105,00 40,01 38.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 350,00 199,99 57.14% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ESET Endpoint Security 50 - 99 PC + 2 ročný update GOV 2 400,00 1 192,64 49.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Konferenčná kancelárska stolička 600,00 270,00 45.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 110,00 35,75 32.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 750,00 420,14 56.01% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 300,00 131,93 43.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 215,00 199,00 92.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 385,00 214,37 55.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo ŠkodaFabia Combi Style 1,2 TSI 110k/81 kW, palivo benzín - na leasing 17 202,96 9 795,83 56.94% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kôš na psie exkrementy Classic B, spojovací materiál, plastový, 50l, so stĺpikom, plastový zásobník na papierové vrecká 1 200,00 750,00 62.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A3 60,00 40,83 68.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 230,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Tonerové náplne 40,00 26,87 67.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby 650,00 201,81 31.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 300,00 193,75 64.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 850,00 497,68 58.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 385,00 212,90 55.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 414,00 227,26 54.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby 470,00 274,37 58.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 60,00 26,38 43.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 320,00 175,69 54.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 370,00 843,75 61.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 280,00 143,62 51.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby 410,00 163,89 39.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 835,00 577,76 69.19% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 200,00 101,00 50.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 40,00 19,25 48.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 315,00 180,55 57.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Športové vybavenie a telovýchovné náradie pre ZŠ 4 070,00 2 690,25 66.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 250,00 126,39 50.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 800,00 551,40 68.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Úžitkové motorové vozidlo N1 s izotermickou prestavbou-Citroen Berlingo FURGON 1,6VTi 98, Standart L1, resp. kvalitnejší ekvivalent 16 000,00 10 375,00 64.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 468,00 215,27 45.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 830,00 489,58 58.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby 520,00 285,41 54.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kalednáre a pracovná podložka na rok 2017 300,00 138,68 46.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkový kôš do exteriéru, plastový, 50l so stĺpikom 1 600,00 687,50 42.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Repasované tonery 20,00 13,88 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 150,00 797,21 69.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 330,00 201,39 61.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 576,00 260,41 45.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery kompatibilné 140,00 29,15 20.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby 1 000,00 531,06 53.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske otočné kreslo 325,00 170,83 52.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup VT 85 000,00 50 965,27 59.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač (Intel Core i5-6400, 4GB RAM, 500GB HDD), MS Office pre podnikatelov 2016 Slovak 14 500,00 9 114,58 62.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Monitor Dell S2415H 24,0" alebo ekvivalent 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Monitor Dell S2415H 24,0" alebo ekvivalent 1 500,00 937,50 62.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 110,00 30,48 27.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 252,00 122,91 48.77% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A3 90,00 38,03 42.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 90,00 37,50 41.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 600,00 850,69 53.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 650,00 289,58 44.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Konferenčná kancelárska stolička 125,00 48,54 38.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 550,00 308,33 56.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 540,00 233,33 43.2% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 330,00 186,75 56.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 950,00 554,85 58.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 200,00 104,16 52.08% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske otočné kreslo 325,00 206,94 63.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 432,00 204,85 47.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 80,00 50,00 62.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 320,00 195,83 61.19% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 400,00 892,35 63.73% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 80,00 53,91 67.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 440,00 305,40 69.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 306,00 209,72 68.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 400,00 256,93 64.23% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nový Skartovač DAHLE 40222 alebo ekvivalent 1 120,00 520,83 46.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 130,00 89,83 69.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 050,00 583,33 55.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 500,00 305,55 61.11% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske otočné kreslo 325,00 143,05 44.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 420,00 156,94 37.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 342,00 167,35 48.93% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Traktorová diesel kosačka s košom a príslušenstvom 7 500,00 4 878,47 65.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 50,00 17,35 34.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 650,00 451,37 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 288,00 133,33 46.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 450,00 259,02 57.56% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 500,00 687,50 45.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Konferenčná kancelárska stolička 250,00 150,00 60.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A3 150,00 65,90 43.93% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 350,00 175,00 50.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 216,00 100,69 46.61% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 80,00 40,00 50.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 420,00 283,33 67.46% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 000,00 693,75 69.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 250,00 90,27 36.11% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkový kôš do exteriéru, plastový, 50l so stĺpikom 1 600,00 902,77 56.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 150,00 102,87 68.58% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 360,00 190,55 52.93% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 100,00 69,33 69.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 150,00 641,66 55.79% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 270,00 187,45 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Šatníkové skrinky, pracovné stoly, skrine, školské stoličky výškovo nastaviteľné, školské dvojmiestne stoly výškovo nastaviteľné, katedry učiteľské, stoličky ku katedre, nábytkové zostavy- dodávka vrátane dopravy. 100 280,00 55 555,50 55.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 630,00 433,33 68.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 600,00 263,19 43.86% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 250,00 103,47 41.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 850,00 520,83 61.27% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 550,00 881,25 56.85% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 450,00 308,33 68.51% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 530,00 343,74 64.85% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 550,00 284,65 51.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 300,00 96,52 32.17% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A3 165,00 52,77 31.98% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 666,00 353,47 53.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 100,00 39,58 39.58% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 320,00 221,65 69.26% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 1 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Drobné kancelárske potreby, 1 500,00 943,75 62.91% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 120,00 56,25 46.87% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 000,00 506,25 50.62% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 388,50 211,10 54.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 592,00 283,33 47.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 700,00 486,08 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 460,00 277,77 60.38% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 130,00 76,39 58.76% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 800,00 419,44 52.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zberný dvor - technológie 187 540,33 EUR 2018 Áno 0 Nie
Odpadkový kôš do exteriéru, plastový, 50l so stĺpikom 1 300,00 850,69 65.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zberný dvor - technológie 225 048,39 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Tonerové náplne 110,00 75,69 68.81% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 407,00 263,89 64.83% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 450,00 249,30 55.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 260,00 138,88 53.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 700,00 756,94 44.52% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 400,00 277,76 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 323,00 145,14 44.93% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 100,00 39,58 39.58% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu a separovaný zber odpadu 176 090,79 113 647,50 64.53% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 60,00 25,82 43.04% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 240,00 138,18 57.57% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 500,00 213,19 42.63% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 468,00 323,60 69.14% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 504,00 300,69 59.66% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 425,50 277,08 65.11% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 350,00 212,97 60.85% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 500,00 825,69 55.04% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 80,00 25,00 31.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 500,00 346,66 69.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 400,00 727,08 51.93% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 360,00 944,40 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 80,00 39,58 49.47% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 450,00 283,32 62.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 540,00 273,60 50.66% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 850,00 517,35 60.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 450,00 1 006,92 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 70,00 25,69 36.7% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 378,00 200,69 53.09% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 300,00 194,37 64.79% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 700,00 485,83 69.4% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 2 500,00 1 736,10 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 823,00 570,14 69.27% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 470,00 302,07 64.27% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 900,00 625,00 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A3 200,00 85,41 42.7% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec 865 228,00 860 707,00 99.47% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Tonerové náplne 60,00 30,55 50.93% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 550,00 381,93 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 285,00 186,80 65.54% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 950,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 980,00 679,85 69.37% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 280,00 159,72 57.04% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 400,00 277,77 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 432,00 299,83 69.4% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 300,00 812,50 62.5% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 380,00 263,81 69.42% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 400,00 277,08 69.27% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci 1 832 250,00 1 832 250,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 380,00 207,64 54.64% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 270,00 159,71 59.15% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu a separovaný zber odpadu 179 058,00 121 445,00 67.82% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 900,00 1 020,83 53.72% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny pracovný stroj AEBI MT 720 4x4 alebo ekvivalent 123 510,00 85 750,00 69.42% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 580,00 316,66 54.59% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 608,00 319,44 52.53% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 500,00 343,05 68.61% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 980,00 674,30 68.8% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 988,00 686,06 69.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 480,00 333,33 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 960,00 568,75 59.24% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 1 700,00 1 000,00 58.82% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 460,00 319,44 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 900,00 623,97 69.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 855,00 443,75 51.9% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 1 800,00 1 248,60 69.36% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 780,00 541,65 69.44% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery 600,00 340,27 56.71% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Drobné kancelárske potreby, 430,00 298,54 69.42% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 2 200,00 1 527,75 69.44% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.senec.sk


+421220902554

+421910716470

+421903299288
+421245923561


obstaravanie@vosk.sk
tomikova@torvo.sk
sarmir@obstarame.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Rozšírenie mestského úradu v Senci - PRK 143 360,00 EUR Služby 30. Október 2019 DKLN, s. r. o.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 389 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×