Obstarávateľ

Mesto Zvolen

Zvolen

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 175 000,00 EUR 1
2015 3 840 264,00 EUR 9
2016 10 610 674,00 EUR 51
2017 2 120 981,00 EUR 34
2018 2 152 327,00 EUR 19
2019 4 333 978,50 EUR 21
2020 930 851,00 EUR 6

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2
2016 213 910,00 EUR 4
2017 1 077,00 EUR 4
2018 2
2019 3
2020 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DAG SLOVAKIA, a. s. 2 1 149 583,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 326 403,00 EUR
Marius Pedersen, a.s. 1 7 047 378,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 226 698,00 EUR
DATALAN, a.s. 2 4 533,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 1 016 000,00 EUR
Energie2, a.s. 1 920 564,00 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 175 118,00 EUR
IDEA INVEST, spol. s r.o. 1 1 373 400,00 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 4 1 479 907,00 EUR
A.M.F. STAV s.r.o. 1 88 888,00 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 33 73 834,40 EUR
UNIAGRO, s.r.o. 1 0,00 EUR
DOS družstvo 1 119 000,00 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 1 12 475,00 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 2 259 144,00 EUR
PUR - STAV KB, s.r.o. 1 384 007,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 7 3 150,41 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 12 083,33 EUR
Orange Slovensko, a.s. 1 30 400,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 6 16 477,66 EUR
CORA GEO, s. r. o. 2 624 682,00 EUR
HEX-STAV, s.r.o. 4 3 132 430,00 EUR
ENEX trade, s. r. o. 1 81 400,00 EUR
L - TRADE, s.r.o. 1 540 000,00 EUR
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 1 0,00 EUR
BEGBIE, s.r.o. 4 1 869 855,00 EUR
ITSK, s.r.o. 5 20 829,98 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 591,67 EUR
FROST - service, s.r.o. 1 64 833,33 EUR
PROMOST s.r.o. 1 22 500,00 EUR
DEIS spol.s.r.o. 1 110 632,00 EUR
DD21 s.r.o. 4 9 770,81 EUR
Púchovská záhradnícka s. r. o. 1 66 000,00 EUR
VOMA - SK, spol. s r.o. 2 1 331 931,00 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 1 3 778,00 EUR
Ján Kuzma ELTIK 2 243 431,00 EUR
VAHOKAD s.r.o., 1 349 125,00 EUR
P3C s.r.o. 1 611,67 EUR
WERNAM, s.r.o. 2 999,00 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 1 1 000,00 EUR
TOWDY s. r. o. 2 2 598,33 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 4 561,15 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 5 1 129,17 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 764,99 EUR
Vladimír Avuk - AVBAL 1 5 125,00 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 1 914,00 EUR
UNICAR, s.r.o. 1 10 416,00 EUR
mmcité2 s. r. o. 1 0,00 EUR
Oldřich Krédl 1 690,00 EUR
Auto Unicom, s.r.o. 1 11 666,66 EUR
ZAWMARK PLUS, s.r.o. 1 2 357,50 EUR
AUTO SLOVÁK s.r.o. 1 11 500,00 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 11 766,67 EUR
R-DAS Trade, s.r.o. 1 678,33 EUR
Povex s.r.o. 1 3 000,00 EUR
PORTAS, spol. s r.o. 2 29 247,50 EUR
flex-it, s.r.o. 1 12 149,99 EUR
Setop, s.r.o. 2 1 765,08 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 151,67 EUR
DAMEDIS, s.r.o. 1 2 621,67 EUR
KASON, s.r.o. 1 11 702,50 EUR
euroAT, s.r.o. 1 2 000,00 EUR
GEPI s.r.o. 1 2 000,00 EUR
Service Plus Slovensko, s.r.o. 1 674 563,00 EUR
PLUG s.r.o. 1 3 391,66 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Prestavba futbalového štadióna vo Zvolene 793 556,00 910 000,00 114.67% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zvolen-Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ ul. Hrnčiarskej 2016 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochú strechu 2016 Práce Nie 0 Nie
Nadstavba MŠ J.Bánika 1733/41, Zvolen- rozšírenie kapasity 239 583,00 239 583,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Búracie práce - asanácia objektov v areáli bývalej IV. Základnej školy, Na Hôrke 1754/2, Zvolen 175 000,00 99 166,66 56.66% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Obnova objektu Starej radnice na Námestí SNP 21/31 vo Zvolene 478 214,00 470 198,33 98.32% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Vybudovanie miestnej komunikácie na ul. Rastislavovej vo Zvolene 109 000,00 101 041,66 92.69% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Údržba miestnych komunikácií v meste Zvolen na roky 2015-2018 1 800 000,00 1 096 666,66 60.92% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici J.Bottu a ulici Partizánska vo Zvolenen 191 000,00 141 133,33 73.89% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Realizačný projekt stavby - Prestavba futbalového štadióna vo Zvolene 37 500,00 22 500,00 60.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2015-2016 100 000,00 92 193,33 92.19% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia 31 667,00 30 400,00 95.99% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Bioklimatické rezervoáre a zahrádzanie strží 115 260,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Podzemné nádrže na zachytenie a využitie dažďových vôd 95 510,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Dažďové záhrady a výsadba stromov v meste ZVolen 69 341,00 66 000,00 95.18% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Tulskej vo Zvolene 654 958,00 1 016 000,00 155.12% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2015-2018 560 000,00 466 666,66 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Verejné osvetlenie -údržba, prevádzka a oprava v meste Zvolen na roky 2015-2018 145 600,00 121 333,33 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2016-2019ý 771 931,00 643 275,83 83.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Servisné služby v rozsahu podpory a služieb spojených s údržbou ISS pre r. 2016 - 2019 296 372,00 246 976,66 83.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zber,preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen 7 500 000,00 7 047 378,00 93.96% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Zvolen na roky 2014-2018 418 950,00 290 937,50 69.44% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Bioklimatické rezervoáre a zahrádzanie strží 115 260,00 105 297,00 91.35% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Podzemné nádrže na zachytenie a využitie dažďových vôd 95 510,00 88 888,00 93.06% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy 153 847,00 153 847,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy: Materská škola Fullu vo Zvolene 384 007,00 384 007,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy: Materská škola Hrnčiarska vo Zvolene 546 013,00 546 013,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej 528 005,00 528 005,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku 110 378,00 110 378,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Imatra vo Zvolene - I. etapa 326 403,00 326 403,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa, 1 a 3 časť 2018 Práce Nie 0 Nie
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 490,00 333,33 68.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 310,00 148,60 47.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní 8 000,00 5 555,54 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Profesionálna trávniková kosačka s mulčovaním bez zberu zelenej hmoty pre kosenie rozľahlých plôch intenzívnym spôsobom. 16 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní 9 040,00 5 149,99 56.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 750,00 499,16 66.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO 90,00 41,66 46.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní 3 500,00 2 144,57 61.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní 1 150,00 1 000,00 86.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 135,00 68,05 50.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkové koše do exteriéru a náhradné dielay do odpadkových košov, typy mmcité MIU105, mmcité DG345p, mmcité CR150 alebo ekvivalenty 7 990,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 740,00 493,05 66.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 740,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 300,00 150,00 50.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske multifunkčné laserové zariadenia Konica Minolta Bizhub 215 set + príslušenstvo 2 600,00 1 595,00 61.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 5 450,00 3 138,33 57.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Upgrade pre počítačový server 4 000,00 2 037,50 50.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Licencie Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 830,00 509,72 61.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 600,00 340,27 56.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 780,00 478,47 61.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 150,00 95,13 63.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske aplikácie MS office 1 200,00 784,02 65.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač 3 900,00 2 022,50 51.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 1 035,00 507,49 49.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil CITROËN Berlingo VTi 120 XTR 12 500,00 8 680,00 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 1 080,00 565,27 52.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 780,00 541,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 300,00 148,19 49.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vrecká na psie exkrementy 7 000,00 4 270,83 61.01% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil CITROËN Berlingo VTi 120 XTR 14 000,00 9 722,21 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač s LCD monitorom 14 400,00 8 743,05 60.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske aplikácie MS office 3 600,00 2 359,02 65.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 310,00 208,33 67.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 1 380,00 766,60 55.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil Hyundai i30 kombi YES 13 500,00 9 375,00 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní 650,00 345,16 53.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 780,00 464,85 59.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 2 140,00 1 215,26 56.78% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Redundantný záložný zdroj UPS s komunikačnou kartou. 4 676,00 3 148,33 67.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač 2 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske aplikácie MS office 600,00 416,65 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač 2 700,00 1 755,00 65.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO 60,00 41,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 2 630,00 1 357,63 51.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Polopodzemné kontajnery MOLOK na separovaný zber odpadu - alebo ekvivalent 101 140,00 67 833,33 67.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 320,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 780,00 457,35 58.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 11 470,00 6 237,50 54.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil Dacia Duster 1,6 SCe 84 kW 4x4 S&S Arctica 15 000,00 10 395,83 69.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 370,00 239,58 64.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 780,00 472,22 60.54% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 3 351,00 1 704,85 50.87% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier + toaletný papier JUMBO + papierové utierky 650,00 409,72 63.03% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kompresor GEA Grasso typ LMR-L2240S-28 83 940,00 54 027,77 64.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Papierové skladané utierky ZZ do zásobníku 125,00 75,69 60.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní 4 421,00 2 565,96 58.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Upgrade pre počítačový server 600,00 311,10 51.85% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Upgrade pre počítačový server 500,00 256,94 51.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO 162,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 780,00 534,37 68.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač s LCD monitorom 12 750,00 12 149,99 95.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske aplikácie MS office 3 750,00 1 470,90 39.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 1 200,00 733,32 61.11% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 3 442,00 1 750,00 50.84% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 780,00 690,00 88.46% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 2 622,00 1 548,60 59.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač s LCD monitorom 7 650,00 5 055,55 66.08% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov 2 250,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vrecká na psie exkrementy 6 000,00 1 964,58 32.74% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní 1 450,00 770,82 53.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent 235,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Originálne tonery do laserových tlačiarní 200,00 126,39 63.19% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stoličky a vešiaky do zasadacej miestnosti. 15 700,00 9 805,55 62.45% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stojanové lampy. 3 600,00 2 500,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. 3 800,00 2 437,49 64.14% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil Škoda Fabia Hatchback Style 1.0 TSI 81 kW 13 800,00 9 583,33 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. 16 730,00 10 700,69 63.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. 1 905,00 1 039,58 54.57% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní. 900,00 545,82 60.64% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač s LCD monitorom 15 000,00 637,49 4.24% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 1 190,00 616,66 51.82% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia 36 000,00 10 069,44 27.97% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Malotraktor Kubota B2311 H CAB s príslušenstvom 35 000,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 2 795,00 1 324,99 47.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 1 084,00 715,27 65.98% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní. 1 500,00 815,26 54.35% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. 1 331,00 840,27 63.13% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 920 564,00 920 564,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motor. vozidiel a povinné zml. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla 175 118,00 175 118,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. 878,00 609,71 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 1 555,00 861,10 55.37% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistenie a zimná údržba pešej zóny v meste Zvolen 600 000,00 674 563,00 112.42% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023 2018 Služby Nie 0 Nie
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. 574,00 398,60 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. 13 565,00 7 792,35 57.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcie športových areálov 593 967,00 585 499,00 98.57% EUR 2019 Práce Nie 2 Áno
Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka , Zvolen 540 000,00 540 000,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 1 452,00 846,52 58.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 1 680,00 919,43 54.72% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa,1 a 3 časť 2019 Práce Nie 0 Nie
Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene 2019 Práce Nie 0 Nie
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 2 037,00 1 239,57 60.85% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen. 2019 Služby Nie 0 Nie
Nový osobný automobil Hyundai Tucson 1,6 T-GDi Family 22 000,00 14 997,91 68.17% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 1 782,00 1 078,88 60.54% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste Zvolen 1 525 820,00 1 525 820,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Verejné osvetlenie - údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019 - 2021 97 831,00 97 831,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa 1 373 400,00 1 373 400,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 116 320,00 116 320,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020 219 604,00 219 604,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy 328 310,00 328 310,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Osobný počítač s LCD monitorom 16 500,00 9 752,08 59.1% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 3 929,00 2 184,72 55.6% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 234,50 130,55 55.67% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vrecká na psie exkrementy 6 000,00 1 666,66 27.77% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vrecká na psie exkrementy 6 000,00 1 666,66 27.77% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 3 305,00 1 822,28 55.13% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač s LCD monitorom 4 605,00 2 826,38 61.37% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 2 309,00 1 513,89 65.56% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 1 242,00 708,95 57.08% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní. 10 762,00 5 902,76 54.84% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 3 619,00 2 290,97 63.3% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery do laserových tlačiarní. 2 153,00 1 436,80 66.73% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici J. Alexyho 366 403,00 366 403,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene 2020 Práce Nie 0 Niehttp://www.zvolen.sk


+421455303259
+421455335992


avalkova@zvolen.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 420 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×