Obstarávateľ

Mesto Kolárovo

Kolárovo

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.3

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 729 181,00 EUR 5
2016 791 781,00 EUR 12
2017 254 189,00 EUR 6
2018 1 495 360,00 EUR 6
2020 1 061 005,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 84 257,00 EUR 2
2017 1
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 1 156 556,00 EUR
DARTON s.r.o. 3 1 487 869,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 530 600,00 EUR
REDOX, s.r.o. 1 180 000,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 560,00 EUR
OB-BELSTAV,s.r.o. 1 167 476,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 1 104 000,00 EUR
STAVBY Nitra, s.r.o. 1 0,00 EUR
GASTRO - HAAL, s.r.o. 1 0,00 EUR
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded 2 434 663,00 EUR
SPORTER s.r.o. 1 207 107,00 EUR
AGIM, s.r.o. 1 41 493,00 EUR
ITSK, s.r.o. 2 279,17 EUR
Bluetech s.r.o. 1 265 500,00 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 2 899,99 EUR
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 1 64 266,00 EUR
BEL-ENERGY s.r.o. 2 244 316,00 EUR
KATIS s.r.o. 1 130 416,00 EUR
TENZONA Slovakia s.r.o. 1 18 900,00 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 1 100,00 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 915,83 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 1 0,00 EUR
ATECH.NET s.r.o. 2 408,33 EUR
FEREX, s.r.o. 1 1 999,17 EUR
Gastromarket Tatry, s.r.o. 1 745,83 EUR
Redinex, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 1 0,00 EUR
SIMA plus Krompachy, s.r.o. 1 4 558,33 EUR
Smaltovňa Mišík, s.r.o. 1 1 080,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia budovy Mestského úradu Kolárovo 708 471,00 572 466,00 80.8% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
„Pohonné hmoty – Mesto Kolárovo“ 104 000,00 104 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ 206 999,00 189 720,00 91.65% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a rozšírenie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo 180 182,00 139 563,33 77.45% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Stravovanie zamestnancov – stravné poukážky 185 000,00 185 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia pavilónu elokovaných tried Materskej školy Lesná 10, Kolárovo na adrese Lesná 8, Kolárovo„ 53 000,00 41 493,00 78.28% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zber a zhodnocovanie BRKO v Meste Kolárovo - stavebné práce 82 457,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ 2017 Služby Nie 0 Nie
Zber a zhodnocovanie BRKO v Meste Kolárovo - Stavebné práce 61 505,00 61 505,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ 206 999,00 206 999,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
„Rekonštrukcia a modernizácia MK ul. Remeselnícka a Štúrova“ 156 556,00 156 556,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Zber a zhodnocovanie BRO v Meste Kolárovo - technické vybavenie 723 400,00 723 398,00 99.99% EUR 2018 Tovary Áno 6 Áno
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ 345 600,00 345 600,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
plastový odpadkový kôš do exteriéru bez stlpíka 900,00 466,66 51.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent 1 170,00 763,19 65.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nožnicová mreža 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent 390,00 232,64 59.65% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
nerezový jednodrez zváraný bez police 1 100,00 621,52 56.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
osobný počítač notebook 490,00 340,27 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
stroje a zariadenia školskej jedálne s inštaláciou 59 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok do školskej jedálne 2 730,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
jedálenské stoličky do školskej jedálne 6 130,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kovový kontajner na komunálny odpad - 1100 l 2 760,00 1 665,97 60.36% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
chladnička, mikrovlnová rúra, jednoplatňový varič 650,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítače, porgramy, súčiastky 7 990,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Asfaltová zmes na výprasky výtlkov a opravu ciest 8 000,00 2 416,65 30.2% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Asfaltovanie chodníka 10 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Celoplošná deratizácia alebo ekvivalent 8 941,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
čerpadlo 1 1/4" PKRN-16-8-GX INOX 1, 1 kw, 3x400 alebo ekvivalent 5 700,00 3 798,60 66.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prečerpávacia šachta 1 100,00 1 100,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zberné vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu 220 448,00 150 000,00 68.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Smaltované uličné tabule, súpisné čísla, orientačné čísla 1 300,00 900,00 69.23% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Výstavba detského ihriska v Kolárove 2019 Práce Áno 0 Nie
„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " 2019 Tovary Nie 0 Nie
Výstavba detského ihriska v Kolárove 207 107,00 207 107,00 100.0% EUR 2020 Práce Áno 1 Áno
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kolárovo 853 898,00 853 898,00 100.0% EUR 2020 Práce Áno 1 Ánohttp://kolarovo.sk


+421903520052
+42135357900933
+421357900914
+42135357900933
+421415665265


dagmar.melotikova@gmail.com
skolske@kolarovo.sk
pirosik@eurodotacie.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 145 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×