Obstarávateľ

Mesto Tornaľa

Tornaľa

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 1 110 802,00 EUR 3
2016 336 263,00 EUR 19
2017 91 212,00 EUR 4
2018 96 869,00 EUR 3
2019 840 737,00 EUR 6
2020 220 095,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 3
2017 7 050,00 EUR 3
2019 4
2020 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 58 069,00 EUR
HAKOM, s.r.o. 5 95,00 EUR
A.M.F. STAV s.r.o. 1 62 596,00 EUR
Tempus - Car s.r.o. 1 21 000,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 1 186 040,00 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 3 135 280,00 EUR
PARA INVEST s.r.o. 1 63 389,00 EUR
Datacomp s.r.o. 1 0,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 59 090,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 0,00 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 1 219 945,00 EUR
ZOFF spol. s r.o. 1 1 464,17 EUR
Zeppelin SK s.r.o. 1 3 300,00 EUR
ITSK, s.r.o. 5 0,00 EUR
Brantner Gemer s.r.o. 1 73 088,00 EUR
DD21 s.r.o. 1 0,00 EUR
RI - PEX s.r.o. 1 97 635,00 EUR
Auto Gábriel, s.r.o. Košice 1 0,00 EUR
STAVECH, s. r. o. 1 502 431,00 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 0,00 EUR
ATECH.NET s.r.o. 3 1 939,16 EUR
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 1 1 207,00 EUR
AD značenie, s. r. o. 1 0,00 EUR
Nilfisk s.r.o. 1 58 333,33 EUR
Ticket Service, s.r.o. 1 81 957,74 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
STRAVNÉ POUKÁŽKY PRE ZAMESTNANCOV MESTSKÉHO ÚRADU TORNAĽA, 28 335,00 23 402,50 82.59% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Projekt pozemkových úprav k.ú. Starňa 999 131,00 988 366,66 98.92% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU ŠIKMEJ STRECHY ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, ŠKULTÉTYHO 11, 982 01 TORNAĽA 87 337,00 52 163,33 59.72% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestského úradu Tornaľa 24 334,00 20 497,50 84.23% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA TORNAĽA 73 088,00 73 088,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa 59 090,00 59 090,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
STAVEBNÉ ÚPRAVY ZASTREŠENIA BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU TORNAĽA 97 635,00 97 635,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Multifunkčné ihrisko v meste Tornaľa 63 389,00 63 389,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území Mesta Tornaľa 2017 Služby Nie 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali 2017 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Tornaľa 2017 Práce Áno 0 Nie
Originálne tonery 2 900,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky stolový počítač 695,00 371,52 53.45% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonerové kazety 620,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP Color LaserJet Pro MFP M44fn alebo ekvivalent 449,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I. 1 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP LaserJet Pro M125a alebo ekvivalent alebo ekvivalent 119,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky stolový počítač 896,00 473,60 52.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP LaserJet Pro M225dn (CF484A) 242,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid 363,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I. 2 550,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový kovový regálový systém pre archívy 1 790,00 1 220,14 68.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid 242,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky stolový počítač 1 111,00 770,83 69.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
NOTEBOOK DELL VOSTRO 3568-5662, SKENER CANON CANONSCAN LiDE 220, PROJEKTOR EPSON EB-U04 alebo ekvivalent 1 249,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 2 880,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Originálne tonery 2 990,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Zvislé dopravné značky, trieda I. 1 180,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok 84 522,00 82 600,00 97.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 3 190,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I. 1 900,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I. 1 600,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I. 2 300,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie nového elektromobilu kategórie M1, typ BEV (batériové elektrické vozidlo) určeného na mestské využitie 36 500,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – PSO 218 58 069,00 58 069,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok 83 600,00 81 957,74 98.03% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zberný dvor Tornaľa 2019 Tovary Áno 0 Nie
Nové úžitkové vozidlo s vyklápaním 25 200,00 17 500,00 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nové komunálne vozidlo ako nosič výmenných nadstavieb na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev s príslušenstvom 72 000,00 48 611,10 67.51% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nová svahovacia hydraulicky naklápateľná lopata na rýpadlo-nakladač Caterpillar 427 F2 4 300,00 2 750,00 63.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
„Výstražný a varovný systém bez hraníc pre bezpečný život v meste Tornaľa“ 2019 Tovary Áno 0 Nie
Výstražný a varovný systém bez hraníc pre bezpečný život v meste Tornaľa 2019 Tovary Áno 0 Nie
Rekonštrukcia domu smútku v Tornali 2019 Práce Nie 0 Nie
IBV Starňa rozšírenie infraštruktúry ETAPA I a ETAPA II 654 187,00 502 431,00 76.8% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Zberný dvor Tornaľa 2020 Práce Áno 0 Nie
SET - Kôš na psie exkrementy, plastový kôš, so stĺpikom, zásobník na papierové vrecká. 1 450,00 1 005,83 69.36% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I. 150,00 79,16 52.77% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia domu smútku v Tornali 219 945,00 219 945,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Ánohttp://www.mestotornala.sk


+421909174950

+421475511101/475511102


oktendering@gmail.com
msutornala@stonline.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa 62 487,00 EUR Služby 31. Júl 2016 CORA GEO, s. r. o.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 185 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×