Obstarávanie

Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 825 487,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 825 486,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30213000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Nákup výpočtovej tehcniky na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pre priamo riadené organizácie v pôsobnosti ministerstva, pre priame potreby zamestnancov predmetných ištitúcií, ako aj pre potreby jednotlivých operačných programov. Predmet rámcovej dohody bude financovaný z nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a vývoj a zo štátneho rozpočtu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 3 22 585,00 0% EUR 5. November 2014 73970
DATALAN, a.s. 3 2 533,00 0% EUR 28. Október 2014 73971
AutoCont SK a.s. 3 420 595,00 0% EUR 16. September 2014 73972
Aliter Technologies, a.s. 6 3 340 028,00 0% EUR 1. Október 2014 73973
DATALAN, a.s. 9 39 745,00 0% EUR 1. Október 2014 73974

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. August 2016 1. August 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre APVV 26. Október 2016 26. Október 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre CVTI SR IV 17. Január 2017 17. Január 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklad o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy pre MŠVVaŠ SR _Sekcia informatiky 2. Marec 2017 2. Marec 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č.0729/2013 1. August 2016 1. August 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. August 2016 1. August 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia rámcovej dohody k 31.marcu kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho roka 1. August 2016 1. August 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre CVTI SR III 13. December 2016 13. December 2016
Zmluva Rámcová dohoda č.0729/2013 1. August 2016 1. August 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk MŠVVaŠ SR 3. Október 2016 3. Október 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 1. August 2016 1. August 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk MPC 3. Október 2016 3. Október 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre MPC 3. Október 2016 3. Október 2016
Zmluva Čiastková zmluva pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5. Október 2017 5. Október 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy pre Metodicko pedagogické centrum 13. Marec 2017 13. Marec 2017
Zmluva Objednávka pre CVTI SR 30. Marec 2017 30. Marec 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy SI, dodacie listy 12. December 2017 12. December 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre Sekciu informatiky MŠVVaŠ SR 1. December 2016 1. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre MPC 3. Október 2016 3. Október 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia pre APVV II 27. Február 2017 27. Február 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy 25. August 2016 25. August 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu predmetu plnenia zmluvy CVTI III 21. Február 2017 21. Február 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Február 2017 17. Február 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. August 2016 4. August 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre CVTI SR 16. November 2016 16. November 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre Sekciu informatiky MŠVVaŠ SR 1. December 2016 1. December 2016
Zmluva Odbor vnútornej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky _dokumentácia_podklad k zadaniu objednávky 2. November 2017 2. November 2017
Zmluva Čiastková zmkuva č.2016_MPC_GR_018 25. August 2016 25. August 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. November 2017 2. November 2017
Zmluva Objednávka APVV II 9. December 2016 9. December 2016
Iný dokument k zákazke Objednávka APVV 26. Október 2016 26. Október 2016
Zmluva Čiastková zmluva III pre Centrum vedecko-technických informácií na základe Rámcovej dohody č.0729/2013 18. Január 2017 18. Január 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy pre CVTI SR 21. Február 2017 21. Február 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre ŠPÚ 3. Október 2016 3. Október 2016
Zmluva Objednávka Medzinárodné laserové centrum 5. Október 2017 5. Október 2017
Zmluva Čiastková zmluva č. 2016/MŠVVaŠ SR k Rámcovej dohode č.0729/2016 25. August 2016 25. August 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodntoenia ponúk APVV 1 26. Október 2016 26. Október 2016
Zmluva Objednávka pre Štátny pedagogický ústav 5. Október 2017 5. Október 2017
Zmluva Objednávka pre MŠVVaŠ SR_Sekcia informatiky 2. Marec 2017 2. Marec 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia pre APVV I 27. Február 2017 27. Február 2017
Zmluva Objednávka Agentúry na podporu výskumu a vývoja vystavená pre Aliter Technologies, a.s. 21. Jún 2017 21. Jún 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre CVTI SR IV 17. Január 2017 17. Január 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy ŠPÚ 21. Február 2017 21. Február 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodntoenia ponúk pre CVTI SR III 13. December 2016 13. December 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia rámcovej dohody 23. Január 2018 23. Január 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodntoenia ponúk pre CVTI SR 16. November 2016 16. November 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia objednávky pre CVTI SR 30. Marec 2017 30. Marec 2017
Zmluva Čiastková zmluva č. D-2016/017 (219/2016) pre ŠPÚ 7. November 2016 7. November 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ŠPÚ 3. Október 2016 3. Október 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí predmetu plnenia zmluvy pre ŠPÚ 1. Marec 2017 1. Marec 2017
Zmluva Čiastková zmluva pre Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 5. Október 2017 5. Október 2017
Zmluva Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Antidopingovú agentúru 5. Október 2017 5. Október 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre APVV 2 24. November 2016 24. November 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy pre Odbor vnútornej správy 10. Január 2018 10. Január 2018
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov pre MŠVVaŠ SR 3. Október 2016 3. Október 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk APVV 2 24. November 2016 24. November 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy OVS, dodací list č.2 3. November 2017 3. November 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×