Obstarávateľ

Obec Beluša

Beluša

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
3.0

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 169 000,00 EUR 2
2015 306 429,00 EUR 3
2016 424 773,40 EUR 4
2017 351 564,00 EUR 3
2018 234 200,00 EUR 2
2019 643 823,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 481 141,00 EUR 3
2017 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marián Šupa 2 0,00 EUR
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor 1 372 623,00 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 1 104 166,66 EUR
M.Cup s.r.o. 1 60 402,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 144 007,00 EUR
IMAO electric, s. r. o. 1 127 289,00 EUR
AGROTEM-PULZ, .s.r.o. 1 132 750,00 EUR
PROGRES - PÚCHOV, s.r.o. 1 81 299,00 EUR
Ivan Kozový 1 39 294,00 EUR
Pavol Ondreját 1 92 457,00 EUR
Marianna Kútna MERYCOR J&M 1 149 010,00 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 2 95 833,33 EUR
JRK Waste Management s. r. o. 1 0,00 EUR
AD značenie, s. r. o. 1 646,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Výmena okien so zateplením základnej školy - Beluša 186 961,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša 95 371,00 EUR 2016 Tovary Áno 0 Nie
STAVEBNE ÚPRAVY A STAVEBNE PRÁCE NA OBECNEJ BUDOVE V OBCI BELUŠA 119 000,00 67 749,16 56.93% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
REVITALIZÁCIA ZELENE V OBCI BELUŠA 50 000,00 32 745,00 65.49% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Chodník pri ceste III/061049 110 000,00 77 047,50 70.04% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beluša – II. etapa 131 429,00 127 289,00 96.85% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Výstavba multifunkčného ihriska v obci 65 000,00 60 402,00 92.92% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Výmena okien so zateplením ZŠ 198 809,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Chodník ul. Trenčianska 145 913,00 149 010,00 102.12% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Obnova materskej školy - Beluša 2017 Práce Nie 0 Nie
Obnova materskej školy - Beluša 2017 Práce Áno 0 Nie
Obnova materskej školy - Beluša 2017 Práce Áno 0 Nie
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci 114 445,20 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Predchádzanie produkcie biologicky rozložiteľného odpadu v obci 162 860,00 110 625,00 67.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dopravné zrkadlo 1000x800 1 555,20 538,33 34.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci - Technológia na zhodnocovanie BRKO 114 444,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Stravné poukážky 120 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Podpora predchádzania vzniku BRKO - Kompostéry 117 120,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Podpora predchádzania vzniku BRKO - Kompostéry 117 100,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Podpora predchádzania vzniku BRKO - Kompostéry 117 100,00 79 861,10 68.19% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie zmesového komunálneho odpadu 125 000,00 86 805,55 69.44% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Stravné poukážky 146 200,00 144 007,00 98.5% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY – Beluša 372 623,00 372 623,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno



http://www.belusa.sk


+421911733111


rizek@externeobstaravanie.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 101 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×