Dodávateľ

WDS Solutions s. r. o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WDS Solutions s. r. o.

IČO: 46450424

Adresa: Mateja Bela 2494/4, Trenčín

Registračné číslo: 2021/3-PO-F5925

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Marec 2021

Záznam platný do: 18. Marec 2024

Posledná zmena: 19. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 148 866,66 EUR 4 4
2019 25 399,17 EUR 2 2
2020 147 565,15 EUR 5 5
2021 349 840,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 148 866,66 EUR 4 4
2019 25 399,17 EUR 2 2
2020 147 565,15 EUR 5 5
2021 349 840,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 29 900,00 29900.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 8 316,67 8316.67 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 2 066,67 2066.67 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 64 900,00 64900.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 130 490,00 130490.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 62 700,00 62700.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 86 666,66 86666.66 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 8 155,16 8155.16 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 23 332,50 23332.50 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 126 750,00 126750.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 14 166,66 14166.66 EUR
Krajský súd 1 70 833,33 70833.33 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 30 260,00 30260.00 EUR
Okresný súd Revúca 1 7 300,00 7300.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 5 833,33 5833.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Server Okresný súd Revúca 11 650,00 11650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťový server pre virtualizáciu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 13 000,00 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servery Krajský súd 140 000,00 140000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka Hardware security module (ďalej len HSM zariadenie) a súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 110 000,00 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servre 2U - pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 37 010,00 37010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Eset Endpoint Protection Advanced Národná transfúzna služba SR 4 512,00 4512.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne PC, Kancelárske PC, Monitory, Tlačiarne, Switch, WiFi, Skener Štátny veterinárny a potravinový ústav 20 078,00 20078.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posilnenie priepustnosti kostrovej komunikácie Generálna prokuratúra SR 160 440,00 160440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ročná podpora Veeam Backup&Replication Enterprise for VMware – Education Only Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 560,00 10560.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Diskové pole (all flash) TT-IT, s.r.o. 33 263,64 33263.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 16 164,00 16164.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inovácia bezpečnostných prístupových prvkov, internetových a poštových komunikačných brán Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 130 490,00 130490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 355 695,00 355695.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zaobstaranie serverov pre potreby internej infraštruktúry a emailového klienta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180 816,29 180816.29 EUR 2021 Tovary Nie 1
Servery 6/2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 57 135,00 57135.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

info@wds.sk
info@legart.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Lukáš Bumbál
Adresa:
Mateja Bela 4 Trenčín 91108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Sukupčák
Adresa:
Drieňová 25 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
5. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Michaela Ďuričkovičová, s. r. o.
Adresa:
Cukrová 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
LEGART s. r. o.
Adresa:
Hrachová 16B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Meno:
LEGART s. r. o.
Adresa:
Nitrianska 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 5.09.2019 do: 24.01.2020

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 5.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×