Obstarávateľ

Mesto Topoľčany

Topoľčany

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 210 507,00 EUR 3
2015 2 751 041,00 EUR 10
2016 4 439 695,60 EUR 24
2017 502 584,00 EUR 8
2018 2 585 148,00 EUR 8
2019 419 283,00 EUR 4
2020 145 000,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 3
2018 4
2018 32 000,00 EUR 1
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 2 16 590,83 EUR
Skanska SK a.s. 1 193 976,00 EUR
ASOS, s.r.o. 1 12 800,00 EUR
SportReal Nitra s.r.o. 1 104 174,00 EUR
REN - INVEST, s.r.o. 1 201 198,00 EUR
BINS s.r.o. 1 0,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 4 812 095,00 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 2 52 545,00 EUR
FUN TIME s.r.o. 1 7 833,33 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 12 145,82 EUR
G-Tec Professional s.r.o. 1 101 600,00 EUR
Intersystem EU s.r.o. 5 76 647,50 EUR
MILPEK, s.r.o. 3 288 440,00 EUR
MARO, s.r.o. 1 7 500,00 EUR
Adifex, a. s. 1 842 344,00 EUR
HYDREX, s.r.o. 1 97 500,00 EUR
Via-kom s.r.o. 1 99 954,00 EUR
EURIS PRO-AGRO, s.r.o. 1 125 999,00 EUR
PERFECT ICE, s.r.o. 1 107 399,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 2 200,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 2 584 988,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 7 458,00 EUR
Meditech SK, s.r.o. 1 618,00 EUR
MULTIMONTÁŽE, s.r.o. 1 51 948,00 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 236 000,00 EUR
INCON, spol. s r.o. 1 31 106,00 EUR
Green project 1 46 084,00 EUR
Marián Ondrejička ELEKTROMONT 1 407 937,00 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 983 000,00 EUR
VOMA - SK, spol. s r.o. 2 146 451,00 EUR
Bluetech s.r.o. 3 588 350,00 EUR
Vlastimil Šiška LESTECH 1 14 940,00 EUR
Marian Feješ DUHA 1 158 244,00 EUR
Ing. Ľubor Paulen 1 10 400,00 EUR
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 1 3 579 881,00 EUR
Progressum, s.r.o. 1 6 999,50 EUR
AZOR, s.r.o. 1 132 240,00 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 8 375,00 EUR
Crew, s. r. o. 1 8 249,17 EUR
REAL INVENT, s.r.o. 1 2 472,00 EUR
MOTO JAS, s.r.o. 1 36 666,66 EUR
Ing. Petr Soukup 1 0,00 EUR
Uniatest Trade, s.r.o. 1 7 000,00 EUR
Jana Škrobianová- KOBET 1 7 599,99 EUR
Motor-Car Zvolen s.r.o. 1 25 000,00 EUR
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 1 26 666,66 EUR
IZSÁK Company, s.r.o. 1 26 666,60 EUR
HDT impex s.r.o. 1 48 300,00 EUR
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o. 1 95 710,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia lávky pre peších ul. Tovarnícka, Topoľčany 176 440,00 167 665,00 95.02% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Stavebná úprava ul. P.Mudroňa, Topoľčany 95 397,00 99 954,00 104.77% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Stavebné práce ul. Sv. Cyrila a Metoda a časti ul. Štúrovej, Topoľčany- doplňujúce stavebné práce 35 706,00 35 706,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Spoločenský dom rekonštrukcia divadelnej sály sedačky,Topoľčany 107 104,00 84 666,66 79.05% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Hokejbalové ihrisko v parku Športovcov , Topoľčany 104 174,00 104 174,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Výmena okien býv. ZŠ Gagarinová (východná strana) 65 000,00 25 921,66 39.87% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Výstavba viacúčelového ihriska s umelou trávou M. Bedzany 38 403,00 38 403,33 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
ZŠ - zateplenie fasády a výmena okien 156 500,00 109 012,50 69.65% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
ZUŠ L.Mokrého Topoľčany - zateplenie objektu 110 000,00 75 124,16 68.29% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Býv. ZŠ Tovarnícka - výmena okien (pavilón C) TOPOĽČANY 35 000,00 12 205,83 34.87% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Stavebná úprava ul. Sv. Cyrila a Metoda a časti ul. Štúrovej, Topoľčany 408 720,00 324 697,50 79.44% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Teplovodné prípojky pre Športovú halu na Ul. Bernolákovej, administratívnu budovu na Ul. Bernolákova 28 a bytové domy Ul. Tribečská 1620 a 2275 v Topoľčanoch. 51 121,00 43 290,00 84.68% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Výmena okien a vchodových dverí na mestských bytoch 1472 a 1441 83 573,00 31 581,66 37.78% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Oprava chodníkov a miestnej komunikácie ul. Slobody, Topoľčany 137 428,00 144 799,16 105.36% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia mesta Topoľčany 373 259,00 339 947,50 91.07% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. 1 219 000,00 1 219 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Údržba verejnej zelene v meste Topoľčany a mestských častiach Malé a Veľké Bedzany 315 096,00 262 579,16 83.33% EUR 2016 Služby Nie 4 Áno
OVÁL bytové domy, Topoľčany 3 579 881,00 3 579 881,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie 2017 Tovary Neuvedené 0 Nie
Komunikácia a chodník z Pivovarníckej ulice a parkovisko pri kúpalisku na Ul. P.O.Hviezdoslava 264 680,00 193 976,00 73.28% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Prístrešok k jestvujúcej budove pri starom cintoríne ul. Gogoľova, Topoľčany 87 404,00 67 476,00 77.2% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - časť stavebné práce 2017 Práce Áno 0 Nie
Rozšírenie kúpaliska Topoľčany 2017 Práce Nie 0 Nie
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Krušovskej 2018 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy, Gagarinova 2636/15 2018 Práce Áno 0 Nie
Prestavba, prístavba a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany 2018 Práce Nie 0 Nie
Stavebné úpravy a rekonštrukcia Zimného štadióna v Topoľčanoch 599 149,00 448 812,00 74.9% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie 340 482,00 355 739,00 104.48% EUR 2018 Tovary Áno 3 Áno
Rekonštrukcia a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany 2018 Práce Nie 0 Nie
Dodávka a montáž vírivky 11 000,00 6 979,16 63.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a montáž detských hracích prvkov 15 000,00 12 800,00 85.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a montáž detských hracích prvkov 15 000,00 9 721,52 64.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odpadová nádoba 120L plastová 4 200,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ihrisková zostava hrad 10 000,00 6 936,80 69.36% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastový kontajner na separovaný zber 1100 l 2 900,00 1 833,33 63.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detské hracie prvky MB 8 300,00 6 250,00 75.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detské hracie prvky VB 15 000,00 6 874,30 45.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rolba - elektrický stroj na úpravu ľadovej plochy 130 000,00 88 759,50 68.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
elektricky polohovateľná posteľ kovový rám, rošt, hrazda, hradnička, postranice , matrac alebo ekvivalent 3 300,00 2 060,00 62.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika 15 500,00 8 152,77 52.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Elektricky polohovateľné posteľ ABE-90I-0,typ BE 42-C10 s príslušenstvom 741,60 515,00 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Betónové odpadkové koše na verejné priestranstvá 9 950,00 6 215,00 62.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Traktorová kosačka ISEKI SXG 323 H 21 600,00 12 450,00 57.63% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Údržba futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom 7 000,00 6 999,50 99.99% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Detské hracie prvky MB 10 000,00 6 937,50 69.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detské hracie prvky VB 10 000,00 6 527,77 65.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Betónové odpadkové koše na verejné priestranstvá 9 950,00 6 333,32 63.65% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detské hracie prvky VB 10 000,00 5 833,33 58.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 7 400,00 4 395,83 59.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odpadová nádoba 120L plastová 1 100,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hracie detské prvky 77 500,00 40 277,08 51.97% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika 9 500,00 5 672,91 59.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nové motorové osobné vozidlo Škoda Superb alebo ekvivalent 44 000,00 30 555,55 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
detské hracie prvky 11 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mestský elektromobil kategórie M1, typ BEV 32 000,00 EUR 2018 Tovary Áno 0 Nie
Mestský elektromobil kategórie M1, typ BEV 32 000,00 22 222,16 69.44% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka a montáž zobrazovača herných výsledkov 60 000,00 40 250,00 67.08% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie na spracovanie BRO 592 040,00 581 250,00 98.17% EUR 2018 Tovary Áno 2 Áno
Elektromobil BEV, M1 32 000,00 22 222,21 69.44% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Mestský elektromobil kategórie M1 32 000,00 20 833,33 65.1% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Obnova materskej školy, Lipová ul. 1736 897 477,00 842 344,00 93.85% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Športová hala Bernolákova ulica Topoľčany – prestavba, rekonštrukcia a rozšírenie 2019 Práce Nie 0 Nie
Stavebné úpravy a rekonštrukcia Zimného štadióna v Topoľčanoch 136 176,00 136 176,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Šikmý pásový dopravník 8 520,00 5 916,66 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 8 300,00 5 725,68 68.98% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany 2019 Práce Áno 0 Nie
Oprava krytov MK Topoľčany 266 287,00 212 993,00 79.98% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Údržba verejného osvetlenia a CSS v meste Topoľčany 145 000,00 95 710,00 66.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
+421905856977


pkubovic@capitalix.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 184 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×