Obstarávateľ

Slovenská pošta, a.s.

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
1.0

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 10 477 469 010,00 EUR 46
2015 60 308 633,00 EUR 80
2016 123 381 663,00 EUR 83
2017 18
2017 63 705 926,00 EUR 77
2018 4
2018 134 850 422,00 EUR 108
2019 2
2019 50 298 424,00 EUR 69
2020 1
2020 3 035 629,00 EUR 9

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 891 371,00 EUR 1
2015 1 716 000,00 EUR 1
2017 2
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 24 18 494 599,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 8 620 986,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 23 55 179 686,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 15 3 342 149,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 8 2 390 717,00 EUR
SLOVCLEAN a.s. 17 7 930 792,00 EUR
EMM, spol. s r.o. 11 22 322 585,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 8 3 224 857,00 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 31 39 882 869,00 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 0,00 Neuvedná
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 2 17 596 072,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 35 5 590 445,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 0,00 Neuvedná
printio, s.r.o. 9 819 176,00 EUR
printio, s.r.o. 2 0,00 Neuvedná
COFELY a.s. 12 22 071 350,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 22 36 891 744,00 EUR
BONUL, s.r.o. 23 50 243 040,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 2 7 797 390,00 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 20 2 872 304,00 EUR
Rempo s.r.o. 23 9 009 354,00 EUR
InterWay, s.r.o. 6 7 342 694,00 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 31 22 047 189,00 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 4 0,00 Neuvedná
ZORNICA BANKO FASHION a.s. 21 9 514 375,00 EUR
KOVAL SYSTEMS, a. s. 33 41 418 729,00 EUR
ProCare, a.s. 3 2 819 520,00 EUR
EMM - T, spol. s r. o. 4 1 977 673,00 EUR
Systeming, s.r.o. 10 35 761 215,00 EUR
K A S I C O, a. s. 10 1 990 197,00 EUR
K A S I C O, a. s. 8 0,00 Neuvedná
KIOS s.r.o. 1 3 805 000,00 EUR
Global Facility a. s. 2 17 596 072,00 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 6 21 564 759,00 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 2 1 399 912,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 8 7 846 623,00 EUR
Surf Point Media, s.r.o. 1 400 000,00 EUR
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 20 47 467 009,00 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 19 42 030 731,00 EUR
UNITEC HOLDING spol. s r.o. 17 2 709 052,00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 707 587,00 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 19 2 883 103,00 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 2 0,00 Neuvedná
LP servis, s.r.o. 16 12 612 165,00 EUR
P O Z A N A, s.r.o. 8 18 165 143,00 EUR
Martes s.r.o. 3 3 665 600,00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 5 276 120,00 EUR
Postovní tiskárna cenín 1 340 063,00 EUR
Datasys, s.r.o. 1 2 730 000,00 EUR
Postovní tiskárna cenín 2 250 126,00 EUR
KASICO 1 161 711,00 EUR
Postovní tiskárna cenin 1 161 711,00 EUR
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. 9 819 176,00 EUR
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. 2 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 103 146,00 EUR
1 0,00 Neuvedná
1 27 730,00 EUR
1 86 880,00 EUR
EDYMAX SE 8 9 998 887,00 EUR
1 41 595,00 EUR
1 100 960,00 EUR
SOFIS, s.r.o. 6 2 281 173,00 EUR
1 55 461,00 EUR
1 41 595,00 EUR
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 1 793 238,00 EUR
1 86 880,00 EUR
IN Services s.r.o. 5 1 549 806,00 EUR
PROPLUSCO Services spol. s r. o. 3 1 426 380,00 EUR
GOEN, spol. s r.o. 3 762 483,00 EUR
DATASYS, s.r.o. 1 6 180 672,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 241 523,00 241 523,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 413 657,00 413 657,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 905 100,00 905 100,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Rovnošaty a pracovné odevy. 670 231,00 670 231,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 30 506,00 30 506,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. 686 845,00 686 845,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. 1 522 467,00 1 522 467,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 217 085,00 217 085,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel 664 365,00 664 365,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). 2 172 751,00 2 172 751,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém APONET 4 418 000,00 4 418 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie služieb technickej podpory Software Update License & Product Support k software používaného na základe licencií Oracle 508 541,00 508 541,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie SW vybavenia FE zariadení pre sledovanie, riadenie, vyhodnocovanie prevádzky a SLA podpory FE zariadení 400 000,00 400 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Operatívny lízing 535 514,00 535 513,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií 196 162,00 196 162,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 802 423,00 802 423,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 694 037,00 694 037,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 308 698,00 308 698,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. 118 713,00 118 713,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). 1 915 728,00 1 915 728,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 1 652 601,00 1 652 601,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a. s. 800 000,00 800 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 915 504,00 915 504,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 4 023 090,00 4 023 090,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny lízing 684 489,00 684 688,00 100.02% EUR 2014 Tovary Nie 2 Áno
Rovnošaty a pracovné odevy. 302 689,00 302 689,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 625 160,00 625 160,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 105 713,00 105 713,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky – Enterprise infraštruktúra 783 528,00 783 528,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 918 697,00 918 697,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 1 508 568,00 1 508 568,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 319 644,00 319 644,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. 355 194,00 355 194,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). 1 245 020,00 1 245 020,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel 195 892,00 195 892,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 259 424,00 259 424,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. 124 837,00 124 837,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb technickej podpory Software Update License & Product Support k SW používaného na základe licencií ORACLE 891 371,00 891 371,00 EUR 2014 Služby Nie 1 Nie
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 3 127 608,00 3 127 608,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 242 991,00 242 991,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Operatívny lízing 10 423 059 037,00 10 408 921,00 0.09% EUR 2014 Tovary Nie 2 Áno
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 1 520 770,00 1 520 770,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 104 619,00 104 619,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka plynu 4 771 686,00 4 771 686,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a.s. 59 906,00 59 906,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 4 308 355,00 4 308 355,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny lízing 899 541,00 899 541,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 2 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 391 332,00 391 332,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 272 175,00 272 175,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 116 358,00 116 358,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 142 049,00 142 049,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 228 928,00 228 928,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 372 279,00 372 279,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 749 099,00 749 099,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a.s. 46 590,00 46 590,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 300 162,00 300 162,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). 774 067,00 774 067,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 323 111,00 323 111,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. 364 706,00 364 706,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 11 002 064,00 11 002 064,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 11 156 251,00 11 156 251,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 210 425,00 210 425,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 679 094,00 679 094,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 91 054,00 91 054,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkrom 618 203,00 618 203,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 349 948,00 349 948,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 112 570,00 112 570,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 120 605,00 120 605,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoc 345 792,00 345 792,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus 707 587,00 707 587,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 503 949,00 503 949,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie výkonu represívneho výjazdu zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch Slovenskej pošty, a. s. 2 456 000,00 2 456 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií 123 422,00 123 422,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Prevádzkový reporting 500 000,00 500 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Pracovná zdravotná služba – nemedicínska oblasť 864 864,00 864 864,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Podporná servisná služba pre IS APONET 4 250 000,00 4 250 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 3 249 820,00 3 249 820,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií 62 581,00 62 581,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Oprava a údržba osobných motorových vozdiel 611 462,00 611 462,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Stabilizačné a konsolidačné opatrenia IS APOnet 841 620,00 841 620,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Pracovná zdravotná služba - medicínska oblast 1 108 800,00 1 108 800,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 1 001 949,00 1 001 949,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Triediace linky na balíky 10 780 000,00 10 780 000,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 3 249 820,00 3 249 820,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Upgrade zariadenia na triedenie balíkových zásielok 2 584 000,00 2 584 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. 2 506 152,00 2 506 152,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 142 791,00 142 791,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 130 648,00 130 648,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 387 337,00 387 337,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 375 429,00 375 429,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel 262 600,00 262 600,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 797 291,00 797 291,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. vlastných a prenajatých. 328 788,00 328 788,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rovnošaty a pracovné odevy 6 779,00 6 779,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 130 347,00 130 347,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 141 774,00 141 774,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). 1 294 380,00 1 294 380,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 163 044,00 163 044,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb pre informačný systém APONET- modul zmena adresy a elektronizácia vybraných služieb 785 906,00 785 906,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 436 487,00 436 487,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 2 503 789,00 2 503 789,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel 310 764,00 310 764,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 193 764,00 193 764,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 157 476,00 157 476,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny lízing 752 898,00 752 897,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Rôzne tlačivá 61 785,00 61 785,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie stravovanie formou stravných poukážok 1 645 450,00 1 645 450,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií 377 784,00 377 784,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. vlastných a prenajatých. 365 835,00 365 835,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie informačného systému pre Riadenie logistickej siete 1 716 000,00 1 716 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1 Nie
Poskytnutie správy a podpory IS PEEP/FO na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb 843 000,00 843 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 172 772,00 172 772,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 1 037 405,00 1 037 405,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 48 186,00 48 186,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. 631 670,00 631 670,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 25 157,00 25 157,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 207 483,00 207 483,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny lízing 830 871,00 830 871,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Rovnošaty a pracovné odevy. 255 960,00 255 960,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 49 815,00 49 815,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 805 640,00 805 640,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 161 272,00 161 272,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 94 380,00 94 380,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií 165 113,00 165 113,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. 333 334,00 333 334,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). 1 113 646,00 1 113 646,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Oprava a údržba osobných motorových vozdiel 198 559,00 198 559,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel 372 631,00 372 631,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 66 058,00 66 058,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 338 567,00 338 567,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie IS APONET, automatizácia dodaja a elektronizácia vybraných služieb 619 233,00 619 233,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 290 952,00 290 952,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel 313 214,00 313 214,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. 351 197,00 351 197,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 269 938,00 269 938,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 91 678,00 91 678,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 528 100,00 528 100,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 906 925,00 906 925,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 25 554,00 25 554,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). 1 472 293,00 1 472 293,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 318 454,00 318 454,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 290 661,00 290 661,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. 1 627 233,00 1 627 233,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rovnošaty a pracovné odevy. 225 046,00 225 046,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 14 699 293,00 29 856 048,00 203.11% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúru 623 993,00 623 993,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. 271 456,00 271 456,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 2 276 593,00 2 276 593,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 2 Áno
Oprava a údržba osobných motorových vozdiel 135 447,00 135 447,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel 331 527,00 331 527,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 100 244,00 100 244,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 114 729,00 114 729,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky – Enterprise infraštruktúra 620 548,00 620 548,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 100 042,00 100 042,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 112 167,00 112 167,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rovnošaty a pracovné odevy 12 616,00 12 616,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 73 315,00 73 315,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 92 662,00 92 662,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií 74 455,00 74 455,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Operatívny lízing 877 025,00 877 025,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Rôzne tlačivá 65 319,00 65 319,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 105 975,00 105 975,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií 109 539,00 109 539,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 1 691 127,00 1 691 127,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 111 739,00 111 739,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 72 780,00 72 780,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Rovnošaty a pracovné odevy 379 912,00 379 912,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 711 973,00 711 973,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 842 054,00 842 054,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 75 784,00 75 784,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 98 823,00 98 823,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 309 212,00 309 212,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). 704 032,00 704 032,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 136 250,00 136 250,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 710 921,00 710 921,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 112 524,00 112 524,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 211 510,00 211 510,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 203 790,00 203 790,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém LOGIS 1 449 600,00 1 449 600,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Kancelárske potreby 105 152,00 105 152,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá 1 177 969,00 1 177 969,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 618 198,00 618 198,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 340 063,00 340 063,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Automatizované poštové terminály 2 730 000,00 2 730 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 173 058,00 173 058,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Rôzne tlačivá 72 227,00 72 227,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 2 374 487,00 2 374 487,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 719 878,00 719 878,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 1 036 810,00 1 036 810,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 380 370,00 380 370,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. 264 813,00 264 813,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 1 309 781,00 1 309 781,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 294 469,00 294 469,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Rôzne tlačivá 67 256,00 67 256,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá 1 199 974,00 1 199 973,00 99.99% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 336 004,00 336 004,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Kancelárske potreby 92 134,00 92 134,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 2 261 885,00 2 261 885,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 59 023,00 59 023,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Rôzne tlačivá 75 562,00 75 562,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá 1 407 854,00 1 407 853,00 99.99% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 1 724 106,00 1 724 106,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 161 711,00 161 711,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 374 034,00 374 034,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Kancelárske potreby 174 471,00 174 471,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 300 075,00 300 075,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 423 308,00 423 308,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a.s. 176 064,00 176 064,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezp 22 447 495,00 22 447 495,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 27 719 999,00 27 719 999,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 601 160,00 601 160,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Rôzne tlačivá 441 413,00 441 413,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 5 594 279,00 5 594 279,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Kancelárske potreby 44 685,00 44 685,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 105 554,00 105 554,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a.s. 92 787,00 92 787,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 115 616,00 115 616,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 1 714 262,00 1 714 262,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 256 226,00 256 226,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Rôzne tlačivá 16 210,00 16 210,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 22 478,00 22 478,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 818 743,00 818 743,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 552 478,00 552 478,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 264 731,00 264 731,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 291 369,00 291 369,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 147 774,00 147 774,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. 295 362,00 295 362,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 1 091 902,00 1 091 902,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok 1 096 321,00 1 096 321,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 191 103,00 191 103,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. 321 487,00 321 487,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 2 013 965,00 2 013 965,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá 973 596,00 973 596,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 2 Áno
Rôzne tlačivá 40 133,00 40 133,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 86 248,00 86 248,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Pracovná zdravotná služba – medicínska oblasť 845 856,00 845 856,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Upgrade SW pre automatické triediace linky na listové zásielky a SW nástroja na dynamickú simuláciu spracovania listov 3 805 000,00 3 805 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 348 187,00 348 187,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a.s. 36 167,00 36 167,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 1 044 269,00 1 044 269,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 268 560,00 268 560,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 127 146,00 127 146,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. 363 860,00 363 860,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 347 021,00 347 021,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 939 784,00 939 784,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
SIPO doklady 520 000,00 520 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
2017 Služby Neuvedené 0 Nie
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky IS JSSA 0,00 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 6 754 583,00 6 754 583,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá 1 526 602,00 1 526 601,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 348 236,00 348 236,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 103 146,00 103 146,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 168 917,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 98 031,00 98 031,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 309 648,00 309 648,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 0,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 939 132,00 2017 Tovary Nie 2 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a.s. 37 938,00 37 938,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 0,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 0,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 954 358,00 954 358,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 80 197,00 80 197,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 0,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 1 855 391,00 1 855 391,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 0,00 2017 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 0,00 2017 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. 343 579,00 343 579,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 0,00 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 194 703,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 5 999,00 5 999,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 0,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 0,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 1 003 770,00 1 003 770,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 0,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 0,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 1 731 014,00 1 731 014,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
SIPO doklady 0,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 0,00 2017 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 0,00 2017 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 0,00 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. 5 056 063,00 5 056 063,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 937 965,00 937 965,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 82 985,00 82 985,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 1 067 309,00 1 067 309,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 347 642,00 347 642,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. 391 815,00 391 815,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 466 339,00 466 339,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 187 961,00 187 961,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a.s. 135 916,00 135 916,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. 1 927,00 2017 Služby Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 56 039,00 56 039,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 112 470,00 112 470,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 888 570,00 888 570,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 317 850,00 317 850,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Nákladné motorové vozidlá 13 832,00 13 832,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 1 660 763,00 1 660 763,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
SIPO doklady 27 730,00 27 730,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 123 457,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 86 880,00 86 880,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 1 026 768,00 1 026 768,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 84 563,00 84 563,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 151 238,00 151 238,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Automatizované poštové terminály 37 902,00 37 902,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Automatizované poštové terminály 149 427,00 149 427,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Automatizované poštové terminály 1 493 244,00 1 493 244,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov 1 118 212,00 1 118 212,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s. 2017 Služby Nie 0 Nie
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch 6 932 302,00 6 932 302,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 16 557,00 16 557,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a.s. 162 977,00 162 977,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 1 000 000,00 995 187,00 99.51% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 8 395,00 8 395,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 1 607 767,00 1 607 767,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 187 748,00 187 748,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 158 189,00 158 189,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 68 203,00 68 203,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
SIPO doklady 41 595,00 41 595,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 1 240 305,00 1 240 305,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 115 295,00 115 295,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 1 058 268,00 1 058 268,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 118 874,00 118 874,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. 127 282,00 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany 115 406,00 0,00 0.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 100 960,00 100 960,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 228 997,00 228 997,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 298 782,00 298 782,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 1 435 014,00 1 435 014,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch 145 929,00 145 929,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu. 217 226,00 217 226,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre objekty Slovenskej pošty, a.s., na roky 2018 až 2020 3 774 300,00 3 774 300,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 841 289,00 841 289,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 1 231 339,00 1 231 339,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá 1 046 363,00 1 046 362,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov 65 536,00 65 536,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) 15 664 424,00 15 664 424,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete 2 402 555,00 2 500 000,00 104.05% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka plynu pre objekty Slovenskej pošty, a.s. na roky 2018 až 2020 3 849 300,00 3 849 300,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Podacie a ostatné nálepky 1 827 958,00 1 827 958,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 1 113 621,00 1 113 621,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 947 545,00 947 545,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 115 853,00 115 853,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 707 896,00 707 896,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch 491 643,00 491 643,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 333 800,00 333 800,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby SP, a.s. 51 651,00 51 651,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. 119 262,00 2018 Služby Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 57 752,00 57 752,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 150 824,00 150 824,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 1 311 251,00 1 311 251,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Nákladné motorové vozidlá 2 392 906,00 2 392 906,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 407 124,00 407 124,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
SIPO doklady 55 461,00 55 461,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 134 071,00 134 071,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 86 744,00 86 744,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 828 875,00 828 875,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete 63 429,00 63 429,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 166 557,00 166 557,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 68 071,00 68 071,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle 6 539 864,00 6 539 864,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu 30 642 099,00 61 284 198,00 200.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Tabelačný papier 1 204 810,00 1 204 810,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 18 500 000,00 18 500 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb od 19 290 596,00 do 23 689 666,00 0,00 EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 5 944,00 5 944,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier 47 425,00 47 425,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. 111 426,00 2018 Služby Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 45 099,00 45 099,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 8 383,00 8 383,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Podacie a ostatné nálepky 90 229,00 90 229,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
SIPO doklady 41 595,00 41 595,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 139 488,00 139 488,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra 793 238,00 793 238,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 920 596,00 920 596,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 191 626,00 191 626,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov 56 078,00 56 078,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 80 218,00 80 218,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá 1 295 775,00 1 295 775,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 88 105,00 88 105,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 186 855,00 186 855,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 46 449,00 46 449,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete 101 595,00 101 595,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle 160 566,00 160 566,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 1 060 352,00 1 060 352,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 332 588,00 332 588,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 87 162,00 87 162,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač podacích a ostatných nálepiek 4,00 86 880,00 2172000.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 201 245,00 201 245,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch 488 325,00 488 325,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 1 040 392,00 1 040 392,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Automatizované poštové terminály 54 507,00 54 507,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 1 400 000,00 2 800 000,00 200.0% EUR 2018 Služby Nie 2 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 249 282,00 249 282,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier 104 719,00 104 719,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. 56 762,00 2018 Služby Nie 1 Áno
Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 36 449,00 36 449,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 48 137,00 48 137,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov 50 418,00 50 418,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá 1 012 934,00 1 012 933,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1 084 191,00 1 084 191,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu 118 628,00 118 628,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 7 325,00 7 325,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb 15 641,00 15 641,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) 742 731,00 742 731,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 108 463,00 108 463,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 89 371,00 89 371,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 109 028,00 109 028,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 90 535,00 90 535,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 60 934,00 60 934,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 333 463,00 333 463,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete 96 148,00 96 148,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov 1 849 211,00 1 849 211,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Podacie a ostatné nálepky 81 917,00 81 917,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
SIPO doklady 27 730,00 27 730,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 103 352,00 103 352,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch 499 434,00 499 434,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle 160 566,00 160 566,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 967 406,00 967 406,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s. 2 320 000,00 2 320 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov 6 180 672,00 6 180 672,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Triediaca linka na balíky 3 936 500,00 3 936 500,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb 800 539,00 800 539,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 104 329,00 104 329,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. 189 145,00 2019 Služby Nie 1 Áno
Tabelačný papier 168 410,00 168 410,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 41 063,00 41 063,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 66 482,00 66 482,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
RÔZNE TLAČIVÁ 701 264,00 701 264,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov 37 913,00 37 913,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Podacie a ostatné nálepky 96 033,00 96 033,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 75 444,00 75 444,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
SIPO doklady 46 996,00 46 996,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch 483 479,00 483 479,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle 160 566,00 160 566,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 1 240 509,00 1 240 509,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 17 467,00 17 467,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. 287 805,00 287 805,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 78 637,00 78 637,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov 39 993,00 39 993,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 67 445,00 67 445,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 268 714,00 268 714,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete 117 116,00 117 116,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 333 735,00 333 735,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 16 870 981,00 16 870 981,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Rôzne tlačivá 19 841,00 19 841,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 9 543,00 9 543,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 14 990,00 14 990,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 89 177,00 89 177,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov 88 269,00 88 269,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
RÔZNE TLAČIVÁ 26 275,00 26 275,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Podacie a ostatné nálepky 91 804,00 91 804,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
SIPO doklady 32 920,00 32 920,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 36 000,00 36 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1 095 248,00 1 095 248,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu 1 451 406,00 1 451 405,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov 94 746,00 94 746,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá 802 438,00 802 438,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 161 262,00 161 262,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 74 924,00 74 924,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka rovnošiat a pracovných odevov 20 000,00 20 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle 160 566,00 160 566,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch 495 007,00 495 007,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 754 556,00 754 556,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete 108 509,00 108 509,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 333 286,00 333 286,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. 188 658,00 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 888 847,00 979 740,00 110.22% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Tabelačný papier 223 815,00 223 815,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákladné motorové vozidlá 6 835,00 6 835,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) 69 518,00 69 518,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) 12 329,00 12 329,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 15 223,00 15 223,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 2 Áno
SIPO doklady 21 704,00 21 704,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Podacie a ostatné nálepky 93 232,00 93 232,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
RÔZNE TLAČIVÁ 34 944,00 34 944,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu 1 210 554,00 1 210 553,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1 055 615,00 1 055 615,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok 18 000,00 18 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 97 478,00 97 478,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 129 474,00 129 474,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov 50 592,00 50 592,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov 53 583,00 53 583,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) 48 648,00 48 648,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 725 091,00 725 091,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch 462 768,00 462 768,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle 160 566,00 160 566,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. 252 226,00 252 226,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete 107 164,00 107 164,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 1 086 718,00 1 086 718,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 324 693,00 324 693,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET 10 650 000,00 10 650 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytnutie služieb správy a podpory informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov a Modul FrontOffice 4 433 120,00 4 433 120,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Pozáručné opravy a údržba nákladných motorových vozidiel, vrátane technických a emisných kontrol pre SMV kategórií N1, N2, N3, O4 a T 2019 Služby Nie 0 Nie
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb 495 167,00 495 167,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 2 Áno
Tabelačný papier 135 635,00 135 635,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 37 746,00 37 746,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov 17 197,00 17 197,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie 231 812,00 231 812,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 299 217,00 299 217,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. 109 712,00 2020 Služby Nie 1 Áno
Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 20 185,00 20 185,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 2 Áno
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 1 667 774,00 1 667 774,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete 130 896,00 130 896,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Ánohttp://www.posta.sk


+421259393258


rybar.michal@slposta.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6077 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×