Obstarávateľ

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 7 788 412,00 EUR 28
2015 24 252 118,00 EUR 20
2016 80 645 602,28 EUR 196
2017 84 777 921,85 EUR 153
2018 24 156 931,22 EUR 103
2019 29 278 064,93 EUR 58
2020 1 843 870,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 1 745 251,52 EUR 49
2017 1
2017 3 891 418,75 EUR 92
2018 4
2018 2 944 598,93 EUR 80
2019 1 297 894,81 EUR 37

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
ULTRAMED s.r.o. 1 55 685,00 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 678 986,00 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 50 24 109 111,30 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 185 000,00 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 2 477 721,72 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 505 688,00 EUR
Siemens s.r.o. 4 213 901,00 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 8 3 641 806,00 EUR
AutoCont SK a.s. 3 261 426,00 EUR
INTRAVENA s.r.o. 23 295 695,28 EUR
AUDIOSCAN, s.r.o. 5 223 636,00 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 34 18 059 127,00 EUR
TIMED, s.r.o. 58 29 214 167,35 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 8 565 866,90 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 17 3 090 555,19 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 8 6 411 497,00 EUR
ELGAS, s.r.o. 3 444 870,00 EUR
MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o. 22 3 408 313,50 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 2 720 959,00 EUR
SOFOS, s r. o. 1 39 814,00 EUR
VITAMED.SK s. r. o. 1 55 199,00 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 348 000,00 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 13 536 457,38 EUR
MGP, spol. s r.o. 7 1 417 757,18 EUR
Med Partners a. s. 4 27 519,50 EUR
BMT, s.r.o. 1 12 221 513,00 EUR
Dräger Slovensko, s.r.o. 3 163 647,00 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 166 10 148 744,97 EUR
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 13 5 838 152,75 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 2 5 733,00 EUR
DCX spol. s r. o. 2 65 493,98 EUR
TECHTEAM, s. r. o. 2 450 990,00 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 2 404 434,63 EUR
Bio G s.r.o. 2 450 185,21 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 16 5 279 814,60 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 2 691,00 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 2 163 080,00 EUR
ALCASYS, a.s. 1 118 000,00 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 65 530,90 EUR
ZSE Energia, a.s. 1 1 051 651,00 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 1 991,00 EUR
PolyStar, s.r.o. 3 332 159,51 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 51 285,00 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 10 1 946 120,00 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 6 438 585,00 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 16 25 020 036,68 EUR
GlobalMed a. s. 8 4 878 478,65 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 1 5 995,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 2 425,00 EUR
Johnson & Johnson, s.r.o. 2 1 129 713,00 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 6 24 200,00 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 26 5 721 874,80 EUR
MEDIKO. spol. s r.o. 2 25 500,00 EUR
General Electric International (Slovensko), s.r.o. 4 62 672,00 EUR
Systeming, s.r.o. 1 28 255,00 EUR
TRANSKONTAKT spol. s r.o. 3 305 091,00 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 1 990,00 EUR
A care, s.r.o. 8 2 310 651,00 EUR
INGSTEEL, spol. s r.o. 2 32 788 500,00 EUR
ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. 2 27 150,00 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 13 2 897 110,50 EUR
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 1 114 000,00 EUR
INAMED, s. r. o. 11 2 845 325,00 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 3 231 150,00 EUR
Ing. Juraj Pisch - JUPI 3 218 897,00 EUR
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 3 5 532 198,00 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 3 364 015,00 EUR
ELU Medical s.r.o. 5 3 335 934,00 EUR
ČaSS, spol. s r.o. 2 2 407 000,00 EUR
KRL Kontrol Kft 1 404 500,00 EUR
TransMedica, s.r.o. 10 2 890 404,45 EUR
Pharmacare Slovakia, spol. s r.o. 1 122 799,00 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 3 581 209,00 EUR
SCP PAPIER, a.s. 1 8 853,00 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 2 122 464,00 EUR
ADYTON medical devices SK s. r. o. 3 3 670 363,00 EUR
JN Development, s.r.o. 2 242 073,00 EUR
Stuhl, s.r.o. 1 552 000,00 EUR
Teleflex Medical, s.r.o. 8 294 215,10 EUR
VERUM, spol. s r.o. Košice 3 114 797,00 EUR
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 6 280 425,00 EUR
OMNIMEDICS CZ, s.r.o. 1 248 955,00 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 10 900,00 EUR
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 1 145 000,00 EUR
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 5 4 912 555,00 EUR
Cardioservice, s. r. o. 2 624 523,00 EUR
Innova Slovakia s.r.o. 2 204 090,00 EUR
SKILLmed s.r.o. 1 11 997,00 EUR
MED LEADER s.r.o. 1 77 500,00 EUR
Medtronic Slovakia s. r. o. 2 319 991,00 EUR
Immomedical CZ s.r.o. 2 755 648,00 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 5 1 230 000,00 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 1 201 600,00 EUR
Omnimedics CZ s.r.o. 2 2 709 500,00 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 1 4 550,00 EUR
VCES a.s. 1 32 612 500,00 EUR
MEDINT PRO, a. s. 3 1 117 595,00 EUR
Surgitech s. r. o. 5 450 157,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 3 50 661,79 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 3 492,00 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 690,00 EUR
RK Trade Slovakia, s.r.o. 1 330,00 EUR
TOWDY s. r. o. 1 4 596,98 EUR
VICOM s.r.o. 2 24 146,60 EUR
CHRIŠTOF, spol. s r.o. 1 61 732,68 EUR
ČECHOVO, s. r. o. 2 5 068,00 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 37 977,52 EUR
Martin Gall - MG COMP 1 4 424,00 EUR
TANGRA, spol.s r.o. 1 430,00 EUR
VERDI, s. r. o. 2 25 243,00 EUR
NEXA plus s.r.o. 1 9 699,00 EUR
Techsan spol. s r.o. 1 23 899,00 EUR
ZOLS s.r.o. 1 29 495,00 EUR
DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 1 34 069,00 EUR
Pharmaselect SK s.r.o. 1 29 000,00 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 1 9 490,00 EUR
ProormedentSK s. r. o. 1 9 998,50 EUR
GFS, s.r.o. 1 10 392,99 EUR
CS Medical s.r.o. 1 47 000,00 EUR
TLAČIAREŇ J+K s. r. o. 2 1 188,00 EUR
Slomed s.r.o. 1 158 333,00 EUR
Medsol Slovakia s.r.o. 3 42 692,99 EUR
Printline, s.r.o. 1 1 200,00 EUR
InterMedical Plus, a.s. 1 215 000,00 EUR
SEMA MR, s.r.o. 1 8 309,60 EUR
PANDA - KOŠICE s.r.o. 1 199 999,00 EUR
NOVIO, s.r.o. 1 2 300,00 EUR
ELMED, s.r.o. 1 316 000,00 EUR
INDUBIA s.r.o. 1 197 500,00 EUR
KASON, s.r.o. 1 31 499,00 EUR
PharmaComp s.r.o. 1 9 100,00 EUR
InMed Slovakia s.r.o. 1 1 294 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Želatínové hemostatikum 130 000,00 117 000,00 90.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Náhradný diel do CT prístroja TOSHIBA AQUILION ONE 25 530,00 25 530,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Stabilizátor 183 450,00 183 439,00 99.99% EUR 2014 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka elektrickej energie na rok 2015 190 000,00 129 900,00 68.36% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom, vrátane termoregulačnej jednotky 198 000,00 196 583,33 99.28% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Náhradný diel do CT prístroja TOSHIBA AQUILION ONE 23 950,00 23 950,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Náhradný diel do medicínskeho prístroja AXIOM Artis dTA 47 932,00 47 932,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradý diel do CT prístroja TOSHIBA AQUILION ONE 102 000,00 102 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Uzatváracie zariadenie arteriálneho prístupu 108 000,00 99 000,00 91.66% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Náhradný diel do CT prístroja TOSHIBA AQUILION ONE 46 896,00 46 896,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia IT prostredia 125 000,00 124 626,00 99.7% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Pozáručný servis ultrazvukových prístrojov 38 580,00 38 580,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Náhradný diel do RTG zariadenia Multix UM Manual. 18 853,00 18 853,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpadu 195 000,00 182 880,00 93.78% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Echokardiografický prístroj 125 000,00 124 500,00 99.6% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Sety na hrudnú podvodnú drenáž 131 153,00 72 732,00 55.45% EUR 2014 Tovary Nie 2 Áno
Náhradný diel do RTG zariadenia AXIOM ArtisdFC - nákup a inštalácia RTG žiariča. 49 678,00 49 678,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Endomyokardiálne bioptómy 191 360,00 190 663,00 99.63% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Jednorazové tlakové snímače 93 549,00 100 799,00 107.74% EUR 2014 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka elektrickej energie na rok 2016 188 437,00 155 450,00 82.49% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradný diel do medicínskeho prístroja Artis zee floor 49 678,00 49 678,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradný diel do medicínskeho prístroja AXIOM Artis dTA 97 438,00 97 438,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Kontrastné látky - Účinná látka Iodixanol 153 264,00 109 440,00 71.4% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 185 415,00 140 500,00 75.77% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Obnova fasády časti bloku A,B budovy Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. - I. etapa 178 700,00 176 000,00 98.48% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Softvér pre plánovanie transkatétrovej implatnácie aortálnej a mitrálnej chlopne. 29 490,00 29 490,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie 01.05.2016-30.04.2017. 98 000,00 63 500,00 64.79% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Liečivá 167 426,00 114 653,00 68.47% EUR 2015 Tovary Nie 5 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na perkutánny embolizačný materiál vrátane príslušenstva. 22 258 589,00 22 258 589,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 3 Áno
Upratovanie, čistenie interiérov,exteriérov, celoročná údržba zelene, spevnených plôch a komunikácií v areáli NÚSCH a.s. 549 000,00 549 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre aplikáciu kontrastnej látky pre angiografickú vysokotlakovú striekačku ACIST 404 500,00 404 500,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Cievne protézy 876 292,00 876 289,00 99.99% EUR 2014 Tovary Nie 17 Áno
Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania. 503 865,00 503 865,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 2 Áno
Senzory k pulzným oxymetrom 405 942,00 405 942,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 4 Áno
Spotrebný zdravotnícky materiál pre vákuový systém liečenia rán. 402 555,00 402 554,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 5 Áno
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom, vrátane termoregulačnej jednotky. 196 500,00 196 500,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre neurointervenčnú rádiologickú liečbu 364 777,00 366 777,00 100.54% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Technický dozor, inžinierska a manažérska činnosť stavieb : " Prístavba diagnostického centra " a " Výstavba pavilónu detského kardiocentra ". 348 000,00 348 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Lieky 3 150 531,00 3 150 531,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. 12 663 592,00 12 663 590,00 99.99% EUR 2016 Tovary Neuvedené 11 Áno
Mechanické srdcové chlopne 480 051,00 480 051,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 3 Áno
Kontrastné látky 374 130,00 374 130,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Centrálne venózne katétre 123 985,00 123 985,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 5 Áno
Kontrastné látky pre katetrizačné rádiologické vyšetrenie kardiovaskulárneho systému 238 822,00 238 820,00 99.99% EUR 2014 Tovary Nie 12 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre miniinvazívne ablačné výkony 824 288,00 824 288,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 3 Áno
Kanyly 592 232,00 595 690,00 100.58% EUR 2014 Tovary Nie 17 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre krátkodobú mechanickú podporu srdca. 248 955,00 248 955,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby 345 900,00 345 900,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Revitalizácia zdroja chladu pre izbovú časť bloku D budovy národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. 404 990,00 404 990,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
ŠZM pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na stentgrafty a hustopletené stenty vrátane príslušenstva. 8 047 311,00 8 047 311,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 4 Áno
Chirurgický šijací materiál 1 947 781,00 1 947 779,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 7 Áno
Anuloplastický chlopňový ring 189 660,00 189 660,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 3 Áno
Dodávka a inštalácia integrovaného vybavenia pre katetrizačnú sálu pre elektrofyziologickú diagnostiku a intervenčnú liečbu srdcových arytmií 530 000,00 530 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu 33 361 757,00 33 361 754,00 99.99% EUR 2016 Tovary Neuvedené 10 Áno
Senzory k pulzným oxymetrom 399 927,00 399 927,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 4 Áno
Lieky 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgi. 2 304 268,00 2 304 266,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 13 Áno
Biologické srdcové chlopne 1 984 423,00 1 984 423,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 8 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu 7 305 420,00 7 305 419,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 18 Áno
Dodávka elektrickej energie na rok 2017 159 520,00 159 520,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 185 000,00 185 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre mechanický podporný systém komôr srdca vrátane príslušenstva 4 791 665,00 4 791 665,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 3 Áno
Náhradný diel do zdravotníckeho zariadenia INNOVA 2100 32 972,00 32 972,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Oxygenátory a hadicové sety pre dospelých a deti. 3 397 539,00 3 397 539,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 12 Áno
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2018 141 689,00 141 689,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Intrakoronárne stenty 3 865 423,00 3 865 421,00 99.99% EUR 2017 Tovary Neuvedené 15 Áno
Sety na uzatváranie artérií po punkcii 1 294 346,00 1 294 346,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 4 Áno
Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra - stavebné práce 32 612 500,00 32 612 500,00 100.0% EUR 2017 Práce Neuvedené 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexné periférne aortálne intervencie a neurointervencie. 5 104 084,00 5 104 082,00 99.99% EUR 2017 Tovary Neuvedené 5 Áno
Jednorovinový angiografický systém s príslušenstvom 677 000,00 677 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva 5 996 198,00 6 178 483,00 103.04% EUR 2017 Tovary Nie 16 Áno
Fibrinogenum humanum 1 003 886,00 1 003 886,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra – zdravotnícke vybavenie 12 221 513,00 12 221 513,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
RTG žiarič typ MEGALIX k zdravotníckemu prístroju BICOR T.O.P./PLUS SYSTEM 49 678,00 49 678,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne 2017 Služby Nie 0 Nie
Náhradný diel k CT prístroju Toshiba Aquilion One 25 260,00 25 260,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu 4 969 326,00 4 969 325,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 10 Áno
Cievne protézy 575 710,00 575 709,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 11 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu 1 443 146,00 1 443 143,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 9 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu srdca 5 199 687,00 5 199 687,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 4 Áno
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne 2018 Služby Nie 0 Nie
Biologické chlopňové protézy 3 661 650,00 3 661 649,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 9 Áno
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2018 do 30.04.2019 159 999,00 159 999,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dvojrovinový kardangiografický RTG prístroj s integrovaným echokardiografickým prístrojom 1 350 000,00 1 350 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kontrastné látky 701 776,00 701 774,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 6 Áno
Účinná látka Treprostinilum 5 360 621,00 5 360 621,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019 201 600,00 201 600,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne 552 000,00 552 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
LIEKY 2018 Tovary Nie 0 Nie
Upratovanie vnútorných priestorov, údržba spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v areáli Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2018 Služby Nie 0 Nie
Kryoablačný set 193 028,00 160 856,66 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kopírovací papier A4 9 435,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
metylprednisolon 7 090,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
hydrocortison 9 272,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
furosemid forte 7 963,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
klopidogrel 1 580,00 1 425,44 90.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Servis, oprava, kalibrácia injekčných dávkovačov a infúznych púmp 227,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Kopírovací papier A4 9 988,00 7 377,50 73.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál do tlačiarní od výrobcu zariadení značiek (HP, OKI, LEXMARK, CANON) 6 800,00 2 020,83 29.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
natrium chloratum inj 10% 5 600,00 4 630,08 82.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
metylprednisolon 7 909,00 6 519,73 82.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
hydrocortison 11 590,00 9 549,90 82.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
furosemid forte 8 940,00 7 351,52 82.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie 4 720,00 3 686,66 78.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Balónom expandovateľný stentgraft 150 000,00 135 818,18 90.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
piracetam inj 1 909,00 1 565,44 82.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
chlorid draselný inj. 4 000,00 3 321,80 83.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
amiodaron 4 340,00 3 905,44 89.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
acidum ascorbicum 3 200,00 2 872,71 89.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál do tlačiarní od výrobcu zariadení značiek (HP, OKI, LEXMARK, CANON) 5 450,00 3 830,81 70.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické a čistiace potreby 4 200,00 2 144,15 51.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
metamizol 3 340,00 2 927,26 87.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ertapenem 1g 8 454,00 7 472,71 88.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
furosemid 2 300,00 2 032,71 88.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
magnesium sulfuricum 9 954,00 8 931,81 89.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ciprofloxacin 6 400,00 2 772,72 43.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava existujúceho zariadenia - CDI500, Výrobca: Terumo, výrobné číslo: /S/N.:/2395 6 500,00 5 416,66 83.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Papierové hygienické výrobky 58 604,22 37 158,16 63.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
spotrebný materiál pre príručný koagulometer 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Trombektomické, embolektomické a okluzívne katétre 75 640,00 63 022,50 83.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
spotrebný materiál pre príručný koagulometer 20 000,00 16 666,66 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
nadroparin 0,4 7 371,00 6 627,24 89.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
nadroparin 2 407,50 2 172,70 90.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
enoxaparín forte 1ml 6 347,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
enoxaparín 9 548,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
enoxaparín 9 554,50 8 627,27 90.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
albumin human 5 648,00 3 054,53 54.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
vorikonazol tbl 9 420,40 8 561,80 90.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
trimekain gel 4 940,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
vankomycín 500mg 8 268,00 5 681,81 68.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
linezolid 6 106,25 5 090,89 83.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
mikafungín 100mg 7 909,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Rozšírenie diskového poľa IBM Storwize V7000 o kapacitu na ukladanie dát 25 000,00 20 833,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky ATC skupiny BO1ABO1 197 120,00 178 281,80 90.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky ATC skupiny BO1ABO1 32 960,00 29 963,61 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
pantoprazol 2 899,00 2 043,63 70.49% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nadroparinum 12 172,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nadroparinum 21 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nadroparinum 17 328,00 15 295,45 88.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nadroparinum 10 693,00 9 600,00 89.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nadroparinum 26 400,00 23 445,45 88.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nadroparinum 25 116,00 22 372,72 89.07% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Enoxaparín 19 260,00 17 280,89 89.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Enoxaparín 37 600,00 33 698,18 89.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Eptifibatidum 97 448,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Eptifibatidum 26 375,50 23 840,90 90.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Alteplasum 106 309,50 95 909,08 90.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Alteplasum 23 349,15 20 818,17 89.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Isosorbiti dinitras 72 124,00 65 566,81 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zostava pre meranie prietoku na Y spojke k ventilátoru Servo-i 7 850,00 6 541,66 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Servis, oprava, kalibrácia injekčných dávkovačov 781,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 106 870,60 97 153,60 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 185 914,00 169 012,14 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. C01CA03 97 802,00 88 910,90 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
SET OPERAČNÝCH NÁSTROJOV PRE KARDIOCHIRURGICKÉ VÝKONY 3 500,00 2 915,83 83.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
trimekain gel 4 940,00 4 075,86 82.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. C01CX08 167 324,00 152 111,81 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. C01CE02 31 494,00 26 363,63 83.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : L04AO4, 199 932,00 181 756,36 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : J01DH02 34 200,00 23 577,24 68.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : : J01XA01 97 221,00 18 681,81 19.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
enoxaparín 9 547,00 8 618,18 90.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : : J01XA01 13 002,00 11 700,00 89.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : J02AX04 205 200,00 186 527,27 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : J02AX04 11 200,25 10 181,81 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : B05AA01 52 640,00 46 622,72 88.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : N01BB 51 332,00 44 636,35 86.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : N01AX10 48 840,00 41 499,99 84.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : N01AX10 20 130,00 18 039,99 89.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : N01AB08, 63 144,80 54 375,26 86.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : N02BE01 23 086,00 20 987,27 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : H01CB02 61 300,00 54 545,44 88.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
enoxaparín forte 1ml 6 340,00 5 727,27 90.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : JO2AC03 85 710,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Lieky - ATC skupina č. : JO2AC03 16 254,70 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Lieky - ATC skupina č. : J01AA12 38 856,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Lieky - ATC skupina č. : G04BE03 192 356,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Lieky - ATC skupina č. : J02AX06 145 088,00 131 898,18 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : G04BE03 64 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Lieky - ATC skupina č. : V08AB05 136 885,00 118 636,35 86.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Isosorbiti dinitras 16 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nový EKG prístroj 12 kanálov, 10 zvodov 12 500,00 9 997,50 79.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : : B05AA01 159 520,00 116 727,27 73.17% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nádoba na kontaminovaný odpad 1,25L, 2L, 4L 2 691,00 2 242,50 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kompenzačné rozvádzače 20 282,50 14 375,00 70.87% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
mikafungín 100mg 8 181,82 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
metoprolol sukcinát 5 890,27 4 861,79 82.53% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačivá 6 700,00 3 791,66 56.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
cefazolin 1g 8 467,72 7 117,27 84.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
urapidil inj 25 5 814,00 5 285,45 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Expiračná kazeta do pľúcneho ventilátora Servo-i 7 560,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Lieky - ATC skupina č. : JO2AC03 85 710,00 77 208,11 90.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : JO2AC03 16 254,70 14 502,22 89.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nadroparinum 21 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Eptifibatidum 97 448,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nadroparinum 12 172,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Lieky - ATC skupina č. : J01AA12 38 856,00 34 705,21 89.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : G04BE03 192 356,00 171 247,79 89.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. : G04BE03 64 000,00 57 530,00 89.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Isosorbiti dinitras 16 200,00 13 894,33 85.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 204 504,74 185 912,72 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 75 711,20 68 828,36 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
cefoperazón/sulbaktám 8 475,00 7 704,54 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
pantoprazol plv ino 8 981,82 5 181,80 57.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
acetylcysteín inj 1 760,91 1 381,81 78.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
bupivakaín 0,5% 1 425,45 1 155,45 81.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nadroparinum 21 000,00 18 859,27 89.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Eptifibatidum 97 448,00 88 589,09 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nadroparinum 12 172,00 11 031,81 90.63% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mikro nastroje 1 819,08 1 482,91 81.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Batériová sternálna píla 9 997,00 7 479,16 74.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mechanicky expandovateľná ( nitinol ) aortálna bioprotéza pre transkatétrovú implantáciu transfemorálnou cestou 171 531,80 145 454,54 84.79% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Intraaortálny balónikový kontrapulzačný katéter LWS 6 620,08 5 516,66 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Gentamycín 196 756,00 176 246,36 89.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Urapidil 30 252,00 24 627,27 81.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Protamín 26 250,00 23 481,80 89.45% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. V08AB10 66 000,00 60 000,00 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie 48 700,00 31 647,93 64.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kys.amidotrizoová 8 142,00 6 929,70 85.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné plachty,tlakový pás,savá rúška 34 069,00 28 390,83 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava trafostanice 22 kV a transformátorov 22/0,4 kV 9 900,00 8 250,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné jednorázové nože do holiacho strojceka 9681 s fixnou hlavou znacky 3M alebo ekvivalent 57 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Mechanicky expandovateľná transkatétrová náhrada aortálnej chlopne pripojená k zavádzaciemu systému 160 000,00 145 454,54 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina č. BO1AC21 204 504,00 184 817,27 90.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
mikafungín 87 272,00 78 363,63 89.79% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
diosmín, hesperidín 9 500,00 7 981,80 84.01% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné jednorázové nože do holiacho strojceka 9681 s fixnou hlavou znacky 3M alebo ekvivalent 57 600,00 48 000,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
valganciklovir 9 570,00 7 818,18 81.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
eptacog alfa 2mg 8 967,00 7 816,36 87.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Endomyokardiálne bioptómy 146 664,00 121 166,66 82.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázové defibrilačné elektródy 39 200,00 18 250,00 46.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lieky - ATC skupina NO5CM18 71 622,60 60 477,27 84.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky 133 285,20 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
eptacog alfa 1mg 8 345,00 7 342,71 87.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ambrisentan 5 884,00 5 300,61 90.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
bravčový pľúcny surfaktant 7 680,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
alprostadil 0,1mg 6 270,00 5 597,40 89.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Cievne klipy a klipovače 60 589,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 13 622,00 10 500,00 77.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Cievne klipy a klipovače 60 589,00 42 727,27 70.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 15 500,00 9 388,83 60.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky 133 281,51 121 163,81 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Katéter pre intrakardiálny ultrazvuk (ICE) 205 057,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Katéter pre intrakardiálny ultrazvuk (ICE) 205 057,00 170 880,83 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nadroparinum forte inj. 0,8ml a nadroparinum forte inj. 1ml 31 508,80 27 163,63 86.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
EKG papier SCHILLER AT60 400,00 275,00 68.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
EKG papier SCHILLER AT2 Plus 447,00 358,33 80.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vrecia 2 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nádoba na kontaminovaný odpad 1L, 2L, 4L 1 174,00 825,00 70.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dekontaminačné rohože 1 174,00 825,83 70.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Cytokínový adsorbér 60 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie 48 700,00 33 178,33 68.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Cytokínový adsorbér 60 000,00 50 000,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vrecia 2 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Cievne klipy a klipovače 60 589,00 50 490,83 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
imunoglobulín normálny ľudský 1g, 2,5g, 5g, 10g, 20g 103 813,70 90 181,81 86.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Validácia čistých priestorov operačných sál podľa ISO 14644-3:2015, Filtre do vzduchotechniky 28 920,33 23 545,83 81.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Virtualizačný server Lenovo BladeCenter HS23 9 600,00 7 908,33 82.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Single venózna kanyla 6 125,00 5 104,08 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Single venózna kanyla 8 750,00 7 291,58 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kanyla na perfúziu koronárnych artárií - osciálna 8 015,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kanyla na perfúziu koronárnych artárií - osciálna 8 015,00 6 650,00 82.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Systémové a nesystémové pranie nemocničnej bielizne 144 487,00 95 000,00 65.74% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
vernakalant 9 681,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
hydroxyetylškrob 8 610,00 7 568,18 87.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
koagulačný faktor II,VII,IX,X 6 518,00 5 925,27 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ivabradín 7 147,00 6 055,45 84.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
piperacilín/tazobaktám 6 900,00 3 181,81 46.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
rokuróniumbromid 9 960,00 8 398,18 84.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
klindamycín 8 619,00 3 817,27 44.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
adrenalín 8 181,00 6 454,53 78.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kolistimetát sodný 7 150,00 6 270,90 87.7% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
adenozín 7 488,00 6 427,54 85.83% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
moxifloxacín 8 672,00 6 363,63 73.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Transezofageálna sonda pre kompaktný echokardiograf 25 217,50 19 915,83 78.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Úpravovňa vody s reverznou osmózou pre krvné analyzátory 11 622,00 9 083,33 78.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Účinná látka IODIXANOL 320 - ATC skupina V08AB09 203 992,40 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
OPLACHOVÉ ROZTOKY 0,9% NaCL 1000ml,0,9% NaCl 500ml, AQUA 1000ml 27 997,50 25 449,54 90.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
furosemid forte inj 26 880,00 24 281,81 90.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Expiračná kazeta do pľúcneho ventilátora Servo-i 1 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
vernakalant 9 681,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Účinná látka IODIXANOL 320 - ATC skupina V08AB09 203 992,40 185 408,90 90.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Alkalické batérie 690,00 575,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Expiračná kazeta do pľúcneho ventilátora Servo-i 1 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
midazolam 8 775,80 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Transezofageálna sonda pre kompaktný echokardiograf 23 899,00 19 895,83 83.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky 182 719,80 166 096,18 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Batériová sternálna píla 8 975,00 7 429,16 82.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačivá 1 700,00 1 000,00 58.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
midazolam 8 775,80 7 971,62 90.83% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
vernakalant 9 681,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Katéter liek elutujúci PTA (DEB) nízkoprofilový pre končatinové tepny 10 010,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Katéter liek elutujúci PTA (DEB) nízkoprofilový pre končatinové tepny 10 010,00 8 341,66 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
vernakalant 9 681,00 8 800,90 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
etamsylát 2 900,00 2 362,72 81.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
perfúzny roztok 9 933,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
teikoplanín 6 271,00 5 507,27 87.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
amlodipín 1 430,80 700,00 48.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
bromazepam 1 882,50 1 372,72 72.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
urapidil 2 740,50 1 809,09 66.01% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
flukonazol 3 960,00 2 727,27 68.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nesystémové pranie nemocničnej bielizne 70 315,00 51 443,90 73.16% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Lieky ATC skupiny č. J06BB16 58 595,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Lieky ATC skupiny č. J06BB16 58 595,00 53 268,18 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dvojvrstvový BMS karotický stent 9 760,00 8 872,68 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
perfúzny roztok 9 933,00 9 030,00 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Licencia kancelárskeho balíka Microsoft Office Standard 2016 24 000,00 12 542,41 52.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ramipril 1 265,60 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
bisulepín 1 686,00 1 351,00 80.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
bisulepín inj 3 640,00 2 953,63 81.14% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
cefuroxím 2 636,00 2 221,81 84.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ceftazidím 3 772,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Germicídne žiariče 9 700,00 9 699,00 99.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ramipril 1 265,60 1 150,54 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dynamický vertikalizátor 9 999,00 8 332,08 83.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ceftazidím 3 772,00 3 239,99 85.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Bifázický srdcový defibrilátor 9 998,00 8 330,83 83.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
roztok na hemofiltráciu 66 048,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
levofloxacín sol inf 38 304,00 21 636,00 56.48% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
hydroxyetylškrob 30 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
sufentanil 10ml 31 200,00 23 954,54 76.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
hydroxyetylškrob 30 900,00 28 090,45 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Servisné služby na zariadenie RTG General electric INNOVA 2100, označenie zariadenia SK1064VA01 a pracovnej stanice ADV.WORKSTATION 4.3, označenie zaridenia SK1064AW01 9 900,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
roztok na hemofiltráciu 66 048,00 60 043,63 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Servisné služby na zariadenie RTG General electric INNOVA 2100, označenie zariadenia SK1064VA01 a pracovnej stanice ADV.WORKSTATION 4.3, označenie zaridenia SK1064AW01 9 900,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
atorvastatín 3 977,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Servisné služby na zariadenie RTG General electric INNOVA 2100, označenie zariadenia SK1064VA01 a pracovnej stanice ADV.WORKSTATION 4.3, označenie zaridenia SK1064AW01 9 900,00 8 250,00 83.33% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
atorvastatín 3 977,00 3 461,81 87.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kopírovací papier A4 9 165,00 6 924,66 75.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
hydrokortizón 9 943,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
hydrokortizón 9 943,00 8 945,44 89.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
natrium chloratum 10% 5 220,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
piracetam inj 2 002,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
chlorid draselný inj 4 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
metamizol inj 3 822,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu 4 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
hemokultivačné fľaštičky pediatrické 2 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu 4 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Expiračná kazeta do pľúcneho ventilátora Servo-i 5 039,36 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórna stolička, viacúčelový vozík, špecializovaný vozík 2 625,00 2 148,33 81.84% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stojan pojazdný, špecializovaný vozík 2 578,00 2 075,00 80.48% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mechanicky expandovateľná transkatétrová náhrada aortálnej chlopne pripojená k zavádzaciemu systému 208 073,10 183 471,07 88.17% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dvojvrstvový BMS karotický stent 197 818,80 179 835,18 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Sety na hrudnú podvodnú drenáž jednorázové ( single ) s možnosťou podtlaku od 0-25 cm vodného stĺpca 62 720,00 46 200,00 73.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Katéter ablačný pre systém TactiSys Quartz 157 500,00 131 250,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu 4 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu 4 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
hemokultivačné fľaštičky pediatrické 2 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Expiračná kazeta do pľúcneho ventilátora Servo-i 5 040,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
natrium chloratum 10% 5 539,00 4 797,27 86.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
piracetam inj 2 065,00 1 831,81 88.7% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
chlorid draselný inj 4 270,00 3 634,54 85.11% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
metamizol inj 4 011,00 3 550,81 88.52% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu 4 400,00 4 000,00 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu 4 400,00 4 000,00 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
hemokultivačné fľaštičky pediatrické 2 420,00 2 200,00 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Uzatvárací systém vaskulárnych katetrizačných prístupov 9 641,45 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Uzatvárací systém vaskulárnych katetrizačných prístupov 9 641,45 8 034,54 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
amiodarón inj 4 628,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
acidum ascorbicum inj 3 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ertapeném 8 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
metylprednizolón 7 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
amiodarón inj 4 628,00 4 207,27 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
acidum ascorbicum inj 3 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ertapeném 8 200,00 7 454,54 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
metylprednizolón 7 600,00 6 909,09 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
pantoprazol 3 153,00 2 854,54 90.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
furosemid inj 2 210,00 1 843,63 83.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
ciprofloxacín 3 047,50 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
acidum ascorbicum inj 3 272,00 2 800,00 85.57% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
ciprofloxacín 4 180,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ciprofloxacín 4 180,00 3 800,00 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Systém koronárneho stentu liek elutujúci s biodegradovateľným polymérom 98 863,50 89 875,90 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Bezstehová perikardiálna chlopňová protéza 152 727,30 111 818,18 73.21% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 207 911,00 189 010,00 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
koagulačný faktor II,IX,VII,X, proteín C a S ľudský 195 778,00 84 090,90 42.95% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
jodixanol 270 206 962,40 188 147,63 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
antitrombín III 1000IU 119 450,50 98 681,81 82.61% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
antitrombín III 500IU 139 060,00 63 362,72 45.56% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
magnesium sulfuricum 10% 27 248,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Sety na hrudnú podvodnú drenáž duálne s možnosťou regulácie podtlaku 90 219,00 58 966,66 65.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázové hrudné katétre s vysokou drenážnou aktivitou 38 500,00 28 333,33 73.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Katétre pre rádiofrekvenčnú abláciu varixov 130 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Set na chirurgickú rádiofrekvenčnú abláciu atriálnej fibrilácie 205 894,80 171 578,58 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Systém pre miniinvazívny uzáver uška ľavej predsiene endoskopicky 202 680,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
cefazolín 30 100,00 20 294,54 67.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Alprostadil 30 948,50 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
eptacog alfa 1mg 43 077,60 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Systém pre rádiofrekvenčnú thorakoskopickú chirurgickú abláciu atriálnej fibrilácie 154 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Systém pre miniinvazívny uzáver uška ľavej predsiene na otvorenom hrudníku 203 471,60 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Katétre pre rádiofrekvenčnú abláciu varixov 130 000,00 92 491,66 71.14% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Systém pre miniinvazívny uzáver uška ľavej predsiene endoskopicky 202 680,00 184 254,54 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Systém pre rádiofrekvenčnú thorakoskopickú chirurgickú abláciu atriálnej fibrilácie 154 050,00 128 375,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Systém pre miniinvazívny uzáver uška ľavej predsiene na otvorenom hrudníku 203 471,60 184 974,18 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
eptacog alfa 1mg 43 077,60 39 161,45 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Alprostadil 30 948,50 28 135,00 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
magnesium sulfuricum 10% 27 248,00 24 770,90 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Bezstehová perikardiálna chlopňová protéza 152 727,30 138 842,72 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
alprostadil 0,1mg 9 674,50 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
acetylcysteín inj 2 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
metoprolol sukcinát 6 555,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
alprostadil 0,1mg 9 674,50 8 618,18 89.08% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
acetylcysteín inj 2 340,00 2 100,00 89.74% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
metoprolol sukcinát 6 555,00 5 636,36 85.98% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Echokardiograf prémiovej triedy s možnosťou rozšírenia o Live 3D zobrazenie 208 000,00 171 611,66 82.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete 2 510,00 2 086,66 83.13% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
pantoprazol plv ino 6 589,00 5 372,72 81.54% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
bupivakaín 0,5% 1 270,40 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi 158 363,00 131 944,16 83.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kardioplegický set štvorramený 33 825,00 27 156,25 80.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
protéza ascendentnej aorty Valsalva Conduit 74 950,00 68 132,72 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Biologické dvojzložkové tkanivové chirurgické lepidlo na podklade albumínu - 2ml, 5ml, 10ml 115 927,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Ľavokomorový zavádzací systém so súčasnou aplikáciou kontrastnej látky 201 796,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Súprava na výrobu autológneho hemostiptického prostriedku 190 631,90 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
CIEVNY OPERAČNÝ SET 9 900,00 4 995,83 50.46% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Biologické dvojzložkové tkanivové chirurgické lepidlo na podklade albumínu - 2ml, 5ml, 10ml 115 927,00 105 388,18 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Ľavokomorový zavádzací systém so súčasnou aplikáciou kontrastnej látky 201 796,00 168 163,33 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Súprava na výrobu autológneho hemostiptického prostriedku 190 631,90 158 859,91 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
bupivakaín 0,5% 1 270,40 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Venózna kanyla femorálna – dual stage 151 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
bupivakaín 0,5% 1 382,40 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
eptacog alfa 2mg 21 495,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Tygecyklín plv ifo 50mg 50 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Venózna kanyla femorálna – dual stage 151 650,00 126 000,00 83.08% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Capnostream 35 3 620,00 3 010,52 83.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektrické odsávačky 3 430,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Tygecyklín plv ifo 50mg 50 900,00 46 272,72 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektrické odsávačky 3 430,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
CIEVNY OPERAČNÝ SET 9 900,00 6 875,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlačivá 2 780,00 800,00 28.77% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
kreatínfosfát 8 367,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ganciklovir 6 318,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
bupivakaín 0,5% 1 425,40 1 190,90 83.54% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
eptacog alfa 2mg 21 495,00 19 540,90 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
amoxicilín , kyselina klavulánová 7 520,00 5 323,50 70.79% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
cefepím 2 900,00 2 343,20 80.8% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
diklofenak epolamín náplasť 2 512,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
kreatínfosfát 8 367,00 7 008,18 83.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
ganciklovir 6 318,00 5 491,81 86.92% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie 112 000,00 93 166,66 83.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
diklofenak epolamín náplasť 2 512,00 1 936,36 77.08% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
diosmín, hesperidín 8 772,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
valganciklovir 11 057,04 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
kandesartan cilexetil 1 631,80 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ampicilín 1 045,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 3 570,00 2 915,83 81.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prikrývky/podložky na reguláciu teploty pacienta 4 458,00 3 715,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
CIEVNY OPERAČNÝ SET 9 900,00 7 983,33 80.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
valganciklovir 11 057,04 8 772,72 79.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
kandesartan cilexetil 1 631,80 1 483,45 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
ampicilín 1 045,00 949,09 90.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 3 660,00 2 910,00 79.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Licencia kancelárskeho balíka Microsoft Office Standard 2016 63 360,00 42 066,66 66.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
diosmín, hesperidín 9 456,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Vnútorné a vonkajšie klimatizačné zariadenie, systém centrálnej klimatizácie typu VRV, dodanie, montáž do priestorov Objednávateľa. 81 046,00 38 333,33 47.29% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Tlačivá 230,00 190,00 82.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
kaspofungín 14 886,50 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
diosmín, hesperidín 9 456,00 8 403,62 88.87% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Transtorakálna echokardiografická sonda 7 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 14 897,00 10 535,83 70.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
kaspofungín 14 886,50 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Transtorakálna echokardiografická sonda 7 900,00 6 583,33 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 14 998,00 10 733,33 71.56% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Konvektomat FCZ 201 EBA2 13 900,00 10 392,99 74.76% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Enterálna pumpa 1 100,00 916,66 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mobilná medicínska elektrická odsávačka 3 230,00 2 690,83 83.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
kaspofungín 14 886,50 10 718,17 71.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stabilizátor steny srdca na stabilizáciu, znehybnenia operovanej časti srdca pri kompletných revaskularizačných operáciách myokardu na „bijúcom srdci“ 109 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Stabilizátor prednej steny srdca za účelom znehybnenia steny srdca pri revaskularizačných operáciách na prednej stene srdca typu Off Pump 120 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Anuloplastický chlopňový ring trojdimenzionálny 114 182,40 103 800,90 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Extra-aortálny anuloplastický ring 28 509,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Rigidný 3D mitrálny anuloplastický ring 128 182,50 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Semirigidný 3D mitrálny anuloplastický ring 75 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Anuloplastický chlopňový ring trikuspidálny 183 581,40 166 890,90 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 208 112,10 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kardioplegický set dvojramenný 46 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Intrakardiálny echokardiografický katéter 186 666,90 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
koagulačný faktor II,VII,IX,X 8 690,40 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
klindamycín 4 199,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Intrakardiálny echokardiografický katéter 186 666,90 155 555,75 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kardioplegický set dvojramenný 46 280,00 38 566,66 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rigidný 3D mitrálny anuloplastický ring 128 182,50 116 529,54 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Extra-aortálny anuloplastický ring 28 509,00 25 917,27 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Semirigidný 3D mitrálny anuloplastický ring 75 800,00 68 909,09 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stabilizátor prednej steny srdca za účelom znehybnenia steny srdca pri revaskularizačných operáciách na prednej stene srdca typu Off Pump 120 000,00 100 000,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stabilizátor steny srdca na stabilizáciu, znehybnenia operovanej časti srdca pri kompletných revaskularizačných operáciách myokardu na „bijúcom srdci“ 109 650,00 91 375,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
koagulačný faktor II,VII,IX,X 8 690,40 7 900,36 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
klindamycín 4 199,00 3 817,27 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu 208 112,10 173 417,91 83.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
hydroxyetylškrob 8 895,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
moxifloxacín 7 000,20 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
piperacilín/tazobaktám 3 498,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
adrenalín 7 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
rokuróniumbromid 8 572,50 6 909,09 80.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
adenozín 7 068,60 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
kolistimetát sodný 6 897,20 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
hydroxyetylškrob 8 895,00 8 086,35 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
moxifloxacín 7 000,20 6 363,63 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
piperacilín/tazobaktám 3 498,00 3 180,00 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
ivabradín 4 092,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
adrenalín 7 500,00 6 454,54 86.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Batériová sternálna píla 8 915,00 7 350,00 82.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
adenozín 7 068,60 6 375,45 90.19% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
kolistimetát sodný 6 897,20 6 224,54 90.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zavádzacie sety pre arytmologické výkony 208 443,00 148 333,33 71.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Centrálny venózny katéter 2 a 3 lumenový 35 685,70 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ivabradín 4 092,00 1 500,00 36.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Centrálny venózny katéter 2 a 3 lumenový 35 685,70 29 738,08 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Bifázický srdcový defibrilátor 14 997,00 12 496,66 83.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
flukonazol 4 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
perfúzny roztok 14 553,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
valganciklovir 14 742,70 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Mitraclip - systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva 200 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Termodilučný katéter s katétrom pre multilumenový prístup a sprievodným katétrom 58 356,40 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
flukonazol 4 500,00 3 463,63 76.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
perfúzny roztok 14 553,00 13 230,00 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
midazolam 8 886,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Mitraclip - systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva 200 200,00 182 000,00 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Termodilučný katéter s katétrom pre multilumenový prístup a sprievodným katétrom 58 356,40 48 630,33 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Anestéziologické pracovisko = anestéziologická pracovná stanica. 92 000,00 76 665,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mobilný jednorovinový angiografický systém 175 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Echokardiografický prístroj Premium triedy 123 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Mobilný jednorovinový angiografický systém 175 000,00 145 833,33 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
midazolam 13 020,00 11 559,09 88.77% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Echokardiografický prístroj Premium triedy 123 000,00 102 500,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
teikoplanín 6 057,80 5 480,99 90.47% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
vernakalant 14 346,40 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
etamsylát 2 590,00 2 318,17 89.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
amlodipín 651,16 513,63 78.88% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
bromazepam 1 281,70 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
urapidil 1 800,00 1 163,63 64.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
vernakalant 14 346,40 13 042,18 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
bromazepam 1 281,70 1 165,18 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Transezofageálna sonda pre kompaktný echokardiograf 23 886,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Transseptálna ihla s ovládateľným zavádzačom 102 333,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpadu 92 586,00 54 399,59 58.75% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Mobilný RTG prístroj s priamou digitalizáciou 150 000,00 120 833,33 80.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Transezofageálna sonda pre kompaktný echokardiograf 23 886,00 19 905,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál k analyzátoru na Online Monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu (A ,B, C, D) 208 873,50 EUR 2017 Nie 0 Nie
Dočasné stimulačné elektródy na stimuláciu srdca s možnosťou bipolárnej stimulácie pri použití jednej elektródy s príslušenstvom 147 270,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Difúzer CO2 32 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Transseptálna ihla s ovládateľným zavádzačom 102 333,00 85 277,50 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Difúzer CO2 32 500,00 27 083,33 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál k analyzátoru na Online Monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu (A ,B, C, D) 208 873,50 174 061,25 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dočasné stimulačné elektródy na stimuláciu srdca s možnosťou bipolárnej stimulácie pri použití jednej elektródy s príslušenstvom 147 270,00 122 725,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
bisulepín 1 483,80 1 343,99 90.57% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
bisulepín inj 3 250,00 2 942,72 90.54% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
cefuroxím 2 443,20 2 209,44 90.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
ramipril 1 262,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ceftazidím 3 909,50 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ramipril 1 262,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ceftazidím 3 909,50 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ramipril 1 262,00 1 147,27 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
ceftazidím 3 909,50 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
atorvastatín 3 735,70 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
ceftazidím 3 909,50 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
atorvastatín 3 735,70 2 954,54 79.08% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
ceftazidím 4 071,90 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
hydrokortizón 13 299,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
chlorid draselný inj 5 997,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom a termoregulačná jednotka 198 000,00 164 416,66 83.03% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
ceftazidím 4 071,90 3 565,45 87.56% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
hydrokortizón 13 299,00 12 000,00 90.23% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
chlorid draselný inj 6 615,00 5 677,27 85.82% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Upgrade syngo Dynamics VA20-5WS 208 590,00 173 291,66 83.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Monitor krvných parametrov 99 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Cievne laboratórium - Doppler 29 500,00 24 579,16 83.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Umývačka 55 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Servisné služby na zariadenie RTG General electric INNOVA 2100, označenie zariadenia SK1064VA01 a pracovnej stanice ADV.WORKSTATION 4.3, označenie zariadenia SK1064AW01 9 900,00 EUR 2018 Služby Nie 0 Nie
Monitor krvných parametrov 99 000,00 81 114,50 81.93% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Umývačka 55 200,00 45 999,16 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Servisné služby na zariadenie RTG General electric INNOVA 2100, označenie zariadenia SK1064VA01 a pracovnej stanice ADV.WORKSTATION 4.3, označenie zariadenia SK1064AW01 9 900,00 8 250,00 83.33% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
natrium chloratum 10% 3 979,80 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
piracetam inj 1 722,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
metamizol inj 4 078,80 3 189,99 78.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
valganciklovir 9 214,20 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu 5 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
hemokultivačné fľaštičky pediatrické 2 420,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu 5 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
valganciklovir 10 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu 5 280,00 4 800,00 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu 5 280,00 4 800,00 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
hemokultivačné fľaštičky pediatrické 2 420,00 2 200,00 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
natrium chloratum 10% 4 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
piracetam inj 1 878,00 1 570,00 83.59% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
valganciklovir 10 200,00 9 148,09 89.68% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
amiodaron inj 4 094,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
ertapeném 9 562,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
metylprednizolón 4 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
pantoprazol 2 915,10 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
furosemid inj 1 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
acidum ascorbicum inj 3 072,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
natrium chloratum 10% 4 400,00 4 000,00 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Ultrazvukový prístroj high-end triedy pre kardiologické, abdominálne a cievne vyšetrenia dospelých 54 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Ultrazvukový prístroj high-end triedy pre kardiologické, abdominálne a cievne vyšetrenia dospelých 54 000,00 44 991,66 83.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
ertapeném 9 562,00 8 673,18 90.7% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
pantoprazol 2 915,10 863,63 29.62% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
amiodaron inj 4 600,00 3 742,72 81.36% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
metylprednizolón 5 270,00 4 326,36 82.09% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
furosemid inj 2 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
ciprofloxacín 3 989,70 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
acidum ascorbicum inj 3 440,00 2 854,54 82.98% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
furosemid inj 2 250,00 2 045,45 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
ciprofloxacín 5 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
ciprofloxacín 5 500,00 5 000,00 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Propofolum 65 117,00 59 188,18 90.89% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odberový systém krvi vákuový, uzatvorený, odberové ihly 77 887,01 64 583,33 82.91% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
alprostadil 0,1mg 12 065,20 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
acetylcysteín inj 2 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
alprostadil 0,1mg 12 408,90 11 226,08 90.46% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
acetylcysteín inj 2 540,00 2 145,45 84.46% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Servoventilátory 203 000,00 169 151,66 83.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 203 365,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Rotačný tromboelastometer 22 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Batériová sternálna píla 8 900,00 7 333,33 82.39% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obnova a doplnenie komponentov komplexného systému monitorovania vitálnych funkcií pacientov 53 100,00 44 208,33 83.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
pantoprazol plv ino 5 370,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Implantovateľný systém na elektropulznú aktiváciu baroreceptorov karotického sínu 207 818,21 188 925,64 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
amoxicilín, kyselina klavulánová 10 920,00 8 999,99 82.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Licencia kancelárskeho balíka Microsoft Office Standard 2016 31 550,00 26 249,16 83.19% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
amoxicilín, kyselina klavulánová 8 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
cefepím 3 090,00 2 792,71 90.37% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
kys.amidotrizoová 4 480,00 3 726,53 83.18% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
cefoperazón/sulbaktám 6 780,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami 217 998,00 198 180,00 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Transezofageálna a transtorakálna sonda pre kompaktný echokardiograf 38 300,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
ganciklovir 6 204,00 5 491,81 88.52% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Aortálny, bifurkačný stentgraft 201 498,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
cefepím 3 090,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Kryoablačný set pre arytmológiu 171 680,52 143 067,10 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Transezofageálna a transtorakálna sonda pre kompaktný echokardiograf 38 300,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
Jednorázové tlakové snímače vrátane prepojovacích káblov a držiakov 85 901,00 71 583,33 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Endomyokardiálne bioptómy 163 575,00 136 311,66 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami 217 998,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
eptacog alfa 2mg 13 971,75 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
kys.amidotrizoová 4 064,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
kandesartan cilexetil 1 492,50 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
diklofenak epolamín náplasť 2 472,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
kaspofungín 8 982,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Upratovanie vnútorných priestorov, údržba spevnených plôch, komunikácií a chodníkov 206 249,94 166 665,83 80.8% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Kryoablačný set pre arytmológiu 171 680,52 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
kaspofungín 8 982,00 8 009,09 89.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 74 715,00 67 922,72 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
ampicilín 978,40 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
kandesartan cilexetil 1 492,50 1 029,09 68.95% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
ampicilín 978,40 776,36 79.35% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
diosmín, hesperidín 9 240,00 7 583,33 82.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
eptacog alfa 2mg 14 468,00 13 151,81 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
kreatinolfosfát 13 630,00 11 680,90 85.69% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zavádzače s hemostatickou chlopňou vrátane príslušenstva 208 627,60 EUR 2018 Nie 0 Nie
Implantovateľný systém na elektropulznú aktiváciu baroreceptorov karotického sínu 207 818,21 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA 56 660,00 46 404,16 81.89% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
diklofenak epolamín náplasť 2 472,00 2 090,90 84.58% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
cefoperazón/sulbaktám 13 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Systém abdominálneho stentgraftu 203 049,60 184 545,45 90.88% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Trojkomorový vak na parenterálnu výživu 74 715,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Zavádzače s hemostatickou chlopňou vrátane príslušenstva 208 627,60 173 856,33 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Cerebrálno somatický oximeter 61 440,00 51 165,00 83.27% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
cefoperazón/sulbaktám 14 850,00 13 126,36 88.39% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
bupivakaín 0,5% 1 145,20 1 032,72 90.17% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
diklofenak epolamín náplasť 2 472,00 2 152,72 87.08% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
klindamycín 3 978,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
koagulačný faktor II,VII,IX,X 9 776,70 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
koagulačný faktor II,VII,IX,X 9 776,70 8 887,90 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Endoluminálny hybridný stentgraft 219 431,75 199 483,40 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
adenozín 6 623,20 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Endoluminálny hybridný stentgraft 219 431,75 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Infúzne roztoky 135 138,81 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
klindamycín 3 978,00 3 616,36 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Transportný pľúcny ventilátor na intenzívnu starostlivosť 18 600,00 15 499,16 83.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky 135 138,81 122 852,27 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
adrenalín 8 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
kolistimetát sodný 6 320,40 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
rokuróniumbromid 8 445,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
piperacilín/tazobaktám 3 498,00 % EUR 2018 Tovary Nie 0 Áno
moxifloxacín 2 637,00 % EUR 2018 Tovary Nie 0 Áno
ivabradín 1 554,90 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
adrenalín 9 540,00 7 908,18 82.89% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
adenozín 6 800,00 6 149,35 90.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
ivabradín 1 554,90 1 116,36 71.79% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
kolistimetát sodný 6 320,40 5 724,53 90.57% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo, Škoda Octavia combi alebo Volkswagen Golf Variant alebo ekvivalent 14 847,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné jednorázové nože do holiacho strojceka 9681 s fixnou hlavou znacky 3M alebo ekvivalent 57 334,40 39 893,33 69.58% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
rokuróniumbromid 9 140,00 8 272,72 90.51% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
perfúzny roztok 14 553,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
furosemid forte inj 11 356,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
flukonazol 3 810,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
midazolam 12 708,90 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Kontinuálny autotransfúzny systém pre intraoperatívnu autotransfúziu 25 000,00 20 825,00 83.3% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
perfúzny roztok 14 553,00 13 230,00 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
flukonazol 3 810,00 3 463,63 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
midazolam 12 708,90 11 553,54 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Mechanické srdcové chlopne 705 605,00 705 604,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 7 Áno
etamsylát 2 536,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
teikoplanín 4 305,90 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Generátor srdcových impulzov implantovateľný s príslušenstvom (nabíjačka, testovací kábel) 215 000,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
furosemid forte inj 12 665,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Infúzne roztoky II 179 436,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
OPLACHOVÉ ROZTOKY 0,9% NaCL 1000ml,0,9% NaCl 500ml, AQUA 1000ml, AQUA 100ml 40 906,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
amlodipín 554,75 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
urapidil 1 375,98 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
vernakalant 14 346,56 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Generátor srdcových impulzov implantovateľný s príslušenstvom (nabíjačka, testovací kábel) 215 000,00 215 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
amlodipín 554,75 424,99 76.6% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
urapidil 1 375,98 1 250,89 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
furosemid forte inj 12 665,00 10 385,45 82.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie 337 288,00 337 288,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
etamsylát 2 820,00 2 309,09 81.88% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
teikoplanín 4 410,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
bromazepam 1 283,25 1 042,72 81.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpadu 95 280,00 70 000,00 73.46% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
teikoplanín 4 410,00 3 945,00 89.45% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
vernakalant 14 890,20 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
vernakalant 14 890,20 13 536,54 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
bisulepín inj 3 237,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
bisulepín 1 336,30 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
cefuroxím 2 184,80 1 939,90 88.79% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
sufentanil 10ml 14 756,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Špeciálny zdravotnícky materiál pre vákuový systém liečenia rán 377 894,00 377 894,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia 2018 Tovary Nie 0 Nie
Bifázický srdcový defibrilátor 17 700,00 14 749,99 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
bisulepín 1 470,00 1 266,36 86.14% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
bisulepín inj 3 575,00 2 942,72 82.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
sufentanil 10ml 14 975,00 12 490,90 83.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Elektrické polohovateľné zdravotnícke lôžko s príslušenstvom 220 770,00 164 583,33 74.54% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Mobilný jednorovinový angiografický systém 165 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
ceftazidím 3 921,68 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
ampicilín 967,00 803,80 83.12% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Roztok na hemofiltráciu 56 416,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
levofloxacín sol inf 10 970,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Mobilný jednorovinový angiografický systém 165 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
levofloxacín sol inf 10 970,00 9 972,72 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
ramipril 1 369,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mobilný jednorovinový angiografický systém 165 000,00 127 916,66 77.52% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
ramipril 1 369,80 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
eptacog alfa 1mg 26 923,50 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
atorvastatín 3 110,40 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
hydroxyetylškrob 14 953,18 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
ramipril 1 369,80 1 200,00 87.6% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Roztok na hemofiltráciu 56 416,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
eptacog alfa 1mg 26 923,50 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
hydroxyetylškrob 14 953,18 13 593,80 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
hydrokortizón 14 160,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Koagulačný faktor II,IX,VII,X, proteín C a S ľudský 201 816,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Roztok na hemofiltráciu 56 416,00 51 287,27 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
chlorid draselný inj 8 326,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Servisné služby na zariadenie RTG General electric INNOVA 2100, označenie zariadenia SK1064VA01 a pracovnej stanice ADV.WORKSTATION 4.3, označenie zariadenia SK1064AW01 9 900,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
ceftazidím 5 940,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
atorvastatín 6 288,00 4 097,47 65.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
hydrokortizón 14 160,00 12 736,36 89.94% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Koagulačný faktor II,IX,VII,X, proteín C a S ľudský 201 816,00 183 469,09 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
chlorid draselný inj 8 326,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
ceftazidím 5 940,00 5 400,00 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Autotransfúzny prístroj - cell saver 56 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prístroj na perioperačné hodnotenie graftov 117 210,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Servisné služby na zariadenie RTG General electric INNOVA 2100, označenie zariadenia SK1064VA01 a pracovnej stanice ADV.WORKSTATION 4.3, označenie zariadenia SK1064AW01 9 900,00 EUR 2019 Služby Nie 0 Nie
chlorid draselný inj 9 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Autotransfúzny prístroj - cell saver 56 000,00 46 666,66 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Prístroj na perioperačné hodnotenie graftov 117 210,00 97 675,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Servisné služby na zariadenie RTG General electric INNOVA 2100, označenie zariadenia SK1064VA01 a pracovnej stanice ADV.WORKSTATION 4.3, označenie zariadenia SK1064AW01 9 900,00 8 250,00 83.33% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
chlorid draselný inj 9 100,00 8 272,72 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
metamizol inj 2 087,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prístroj na monitorovanie priebehu mimotelového obehu 29 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
piracetam inj 1 728,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
metamizol inj 2 087,00 1 660,90 79.58% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zavádzacie sety pre koronarografické výkony 628 650,00 628 650,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov, vrátane prenájmu zásobníka a súvisiacich služieb 375 059,00 375 059,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
piracetam inj 1 728,00 1 565,45 90.59% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
jodixanol 270 160 869,00 146 244,52 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
valganciklovir 9 392,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
valganciklovir 9 570,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prístroj na monitorovanie priebehu mimotelového obehu 29 100,00 24 250,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
natrium chloratum 10% 5 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
pantoprazol 979,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
ertapeném 12 263,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
natrium chloratum 10% 5 000,00 4 545,45 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
valganciklovir 9 570,00 8 700,00 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
amiodaron inj 4 800,00 4 127,27 85.98% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
metylprednizolón 5 035,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
ertapeném 13 000,00 11 309,09 86.99% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
acidum ascorbicum inj 4 250,00 3 568,18 83.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
pantoprazol 2 500,00 1 345,45 53.81% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
LIEKY 3 215 676,00 3 215 665,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 51 Áno
metylprednizolón 5 035,00 4 110,90 81.64% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
furosemid inj 2 850,00 1 714,54 60.15% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
protamín 14 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
esmolol 6 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
protamín 14 300,00 11 877,27 83.05% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia 1 294 000,00 1 294 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
esmolol 6 300,00 5 469,53 86.81% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne 1 401 400,00 1 401 400,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Cievna protéza/graft Valsalva 113 364,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
cefazolín 12 450,00 10 000,00 80.32% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
ciprofloxacín 5 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
hydrokortizón 14 990,00 11 847,27 79.03% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Upratovacie služby 1 858 000,00 1 858 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Cievna protéza/graft Valsalva 113 364,00 103 058,18 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
ciprofloxacín 5 750,00 5 227,27 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
alprostadil 8 430,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
alprostadil 8 430,00 7 382,72 87.57% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
magnesium sulfuricum 10% 13 700,00 11 086,36 80.92% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
alprostadil 0,1mg 14 400,00 12 829,09 89.09% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
acetylcysteín inj 2 600,00 2 145,43 82.51% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia a rozšírenie existujúceho komunikačného systému vrátane súvisiacich služieb 137 409,00 98 333,33 71.56% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Biologické chlopňové protézy 777 500,00 777 500,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 3 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na balónexpandovateľné stentgrafty a stenty pre perkutánne rádiologické intervencie vrátane príslušenstva 611 104,00 611 104,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Diagnostické súpravy 203 139,95 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Cievne klipy a klipovače 59 475,00 EUR 2019 Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020 1 051 651,00 1 051 651,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 203 139,95 178 657,84 87.94% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Cievne klipy a klipovače 59 475,00 49 562,50 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
pantoprazol plv ino 14 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
pantoprazol plv ino 14 900,00 6 545,45 43.92% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Servoventilátory 220 000,00 183 312,50 83.32% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Jednorovinový kardioangiografický systém s príslušenstvom 979 000,00 979 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
cefoperazón/sulbaktám 14 900,00 13 272,72 89.07% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Elektroanatomický mapovací systém 262 900,00 262 900,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Elektrické polohovateľné zdravotnícke lôžka s príslušenstvom 316 000,00 316 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu 394 328,00 394 328,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia sociálnych zariadení 678 986,00 678 986,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Krvné deriváty 1 250 461,00 1 250 461,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 4 Áno
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie 12 416 363,00 12 416 356,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 16 Áno
Sety na uzatváranie artérií po punkcii 1 843 870,00 1 843 870,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 5 Áno
+421232321829


elena.lukacova@nusch.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2209 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×