Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava - mestská časť Petržalka

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 517 225,00 EUR 10
2015 1 288 538,00 EUR 10
2016 668 805,00 EUR 16
2017 2 218 479,00 EUR 17
2018 882 711,00 EUR 12
2019 693 371,06 EUR 17

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 427 230,00 EUR 5
2017 2
2017 50 500,00 EUR 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marián Šupa 1 213 906,67 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 5 0,00 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 2 153 534,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 186 743,00 EUR
SATES, a.s. 1 115 050,00 EUR
Gratex International, a.s. 8 162 212,34 EUR
KESLER spol. s.r.o. 1 14 083,33 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 1 149 000,00 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 1 5 196,30 EUR
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2 8 311,98 EUR
RAKI s. r. o. 3 202 400,00 EUR
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 1 18 000,00 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 4 830 663,00 EUR
CHEMIX-D s.r.o. 4 381 000,00 EUR
Inlight Invest s. r. o. 4 776 218,00 EUR
KANGO, spol. s r.o. 1 35 332,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 8 218 244,67 EUR
Insomnium, s. r. o. 1 24 720,00 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 1 26 250,00 EUR
JOBOSTAV, s.r.o. 2 452 467,00 EUR
KINOSERVIS s.r.o. 1 80 887,00 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 1 180 000,00 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 1 9 665,75 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 3 901,67 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 1 14 463,36 EUR
Vydavateľstvo M.R.K. agency spol. s r.o. 1 366 600,00 EUR
SOAR sk, a.s. 1 276 988,00 EUR
B - EKO - M, s.r.o. 1 142 923,00 EUR
KAMA Hydroizol, s.r.o. 1 104 105,00 EUR
FBT Slovakia s. r. o. 1 10 000,00 EUR
BEGA, s.r.o. 1 5 575,00 EUR
Auto Lamač spol. s r.o. 1 35 000,00 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 3 458,33 EUR
MODIFIN Facility s. r. o. 5 158 977,00 EUR
Andrej Holka 1 30 374,16 EUR
Jozef Gyulai - Jolux 1 4 040,00 EUR
MUZIKUS, s.r.o. 1 9 832,50 EUR
Gastro Global s.r.o. 1 0,00 EUR
Pavel Scholtz 1 2 125,00 EUR
Verve s. r. o. 1 14 583,31 EUR
Naofri s. r. o. 3 21 488,34 EUR
SLOVbiz s. r. o. 1 39 416,67 EUR
KASON, s.r.o. 1 2 290,00 EUR
GARDENSPARK s. r. o. 1 6 999,00 EUR
PURA, spol. s r.o. 1 27 916,67 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Chemická ochrana okresných drevín vo verejnej zeleni v mestskej časti Bratislava-Petržalka proti škodcom 65 000,00 65 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Deratizácia verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Petržalka 65 000,00 65 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zmena využitia spevnenej plochy, Černyševského ul. pri športovej hale PENGYM, Bratislava-Petržalka 190 000,00 162 791,66 85.67% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení 130 000,00 95 875,00 73.75% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia osvetlenia (ZŠ Nobelovo nám. 6) 160 000,00 117 667,50 73.54% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb pre dôchodcov v metskej časti Bratislava-Petržalka a pre klientov SSS Petržalka 180 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava-Petržalka pre prepojenie na IIS Bratislavy 68 330,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Dodávka, montáž a demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení 120 000,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Tupolevova – rekonštrukcia bežeckého oválu 125 000,00 98 993,33 79.19% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov 183 330,00 155 619,16 84.88% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Vybudovanie časti multifunkčného ihriska v areály ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka 41 665,00 34 742,00 83.38% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Oprava a údržba pozemných stavebných konštrukcií a objektov pristavanej technickej vybavenosti v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka 199 500,00 177 555,83 89.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia osvetlenia (ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Budatínska 61) 199 400,00 198 120,00 99.35% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia osvetlenia (ZŠ Gessayova 2, ZŠ Turnianska 10) 199 995,00 198 120,00 99.06% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Odstránenie nelegálne uloženého odpadu v k.ú, Bratislava-Petržalka 43 380,00 36 750,00 84.71% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Oprava a údržba stavebných konštrukcií a objektov pristavanej technickej vybavenosti v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka 199 500,00 199 500,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Plošné opravy miestnych komunikácií nad 15 m2, opravy odvodnenia, bezbariérové úpravy 199 990,00 199 990,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie mestského kamerového systému v mestskej časti Bratislava-Petržalka 29 160,00 20 600,00 70.64% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia osvetlenia (MŠ Bradáčova, MŠ Bulíkova, MŠ Iljušinova) 182 000,00 132 940,83 73.04% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Lokálne opravy miestnych komunikácií po zimnej sezóne do 15m2 161 650,00 129 883,33 80.34% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Digitalizácia Artkina za zrkadlom 66 600,00 67 405,83 101.2% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní k osobným počítačom a náplní do ihličkových tlačiarní. 32 058,00 32 058,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Plošné opravy miestnych komunikácií nad 15 m2, opravy odvodnenia, bezbariérové úpravy v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka 199 990,00 199 554,16 99.78% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Pristavenie, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov o objeme 11m3 150 000,00 150 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho periodika 366 600,00 305 500,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Projekrova dokumenracia 2017 Služby Nie 0 Nie
Areál športu a hier JAMA na Šášovskej ulici 200 000,00 142 923,00 71.46% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia materskej školy Vyšehradská 17, Bratislava-Petržalka 1 149 000,00 1 149 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - MČ Bratislava-Petržalka 2017 Služby Nie 0 Nie
Zabezpečenie stravy pre dôchodcov 180 000,00 180 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni v MČ Bratislava-Petržalka proti škodcom 90 000,00 90 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka 135 000,00 135 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zateplenie strechy s časťou fasády a obnova bleskozvodu DK Zrkadlový Háj na Rovniankovej 3, Bratislava 187 279,00 104 105,00 55.58% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska 290 231,00 312 320,00 107.61% EUR 2018 Práce Áno 2 Áno
Nové motorové vozidlo Škoda Superb Style 2.0 TDI 140 kw 6-stup. automat. DSG 4x4 alebo ekvivalent 42 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nové motorové vozidlo Škoda Superb Style 2.0 TDI 140 kw 6-stup. automat. DSG 4x4 alebo ekvivalent 42 000,00 29 166,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka mobiliáru – Smetné koše alebo ekvivalent 10 000,00 6 916,66 69.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka mobiliáru - Lavičky alebo ekvivalent 20 000,00 8 054,79 40.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok 10 000,00 4 645,83 46.45% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Server alebo ekvivalent 7 000,00 4 330,25 61.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Monitory, notebooky, projektory a spotrebný materiál alebo ekvivalent 43 500,00 28 672,50 65.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
zabezpečenie strážnej služby - sobota, nedeľa, sviatok alebo ekvivalent 3 000,00 1 759,99 58.66% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prenosný počítač alebo ekvivalent 1 000,00 526,66 52.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok alebo ekvivalent 7 000,00 3 366,66 48.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Predĺženie softvérových licencií 6 350,00 3 457,50 54.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Databázový server, kompatibilný s MS SQL Server 2016 alebo ekvivalent 20 400,00 12 052,80 59.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 S&S Exception alebo ekvivalent 16 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 S&S Exception alebo ekvivalent 16 900,00 11 736,10 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní a kopírok 90 000,00 58 333,33 64.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Realizácia oploteného výbehu psov alebo ekvivalent 12 600,00 10 000,00 79.36% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 5 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier a obálky 7 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier a obálky 7 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier a obálky 7 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 5 800,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nové motorové vozidlo SEAT Alhambra Reference 2.0 TDI CR 6-G s otočným sedadlom a žeriavom na nakladanie invalidného vozíka - na leasing 30 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Nákup zvukovej aparatúry na ozvučovanie exteriérových podujatí 20 000,00 8 193,75 40.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup tlačiarní a osobných počítačov s operačným systémom alebo ekvivalent 81 600,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka automobilu s izotermickou vložkou 24 000,00 15 000,00 62.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Veľkokapacitné kuchynské zariadenia pre školskú jedáleň alebo ekvivalent 36 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Centrálne spravované multifunkčné zariadenie 5 400,00 3 251,39 60.21% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Strážna služba 7 800,00 5 166,65 66.23% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Predĺženie softvérových licencií 9 600,00 5 852,50 60.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zariadenia súvisiace s počítačmi 67 200,00 38 863,89 57.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní a kopírok 90 000,00 56 458,33 62.73% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup elektromobilu 27 860,00 21 875,00 78.51% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kancelárske potreby 7 400,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske obálky 11 700,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook - osobný prenosný počítač 2 520,00 2 290,00 90.87% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka originálnych tonerov 10 800,00 7 361,10 68.15% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 7 600,00 0,00 0.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Monitory, HW firewall a spotrebný materiál 78 000,00 48 263,89 61.87% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Počítače a tlačiarne 42 000,00 25 311,80 60.26% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie zimnej údržby 264 000,00 84 000,00 31.81% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Počítače a tlačiarne 42 000,00 20 378,47 48.52% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Predĺženie softvérových licencií 16 200,00 9 540,00 58.88% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka originálnych tonerov 4 440,00 2 034,72 45.82% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Fotoaparát s príslušenstvom 5 000,00 2 881,94 57.63% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 2) 21 600,00 7 638,89 35.36% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 4) 25 680,00 8 914,58 34.71% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 6) 33 360,00 14 299,00 42.86% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 7) 30 000,00 1 353,47 4.51% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 8) 11 520,00 6 999,00 60.75% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 9) 43 680,00 22 994,00 52.64% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 11) 29 280,00 12 152,75 41.5% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Tonery - originálne 11 400,00 7 777,08 68.22% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 10) 46 080,00 21 984,00 47.7% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Komunálny traktor určený na celoročnú údržbu s príslušenstvom 256 800,00 178 255,55 69.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 7) 30 000,00 15 700,00 52.33% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
PC zostava na mieru a monitor 2 760,00 1 770,83 64.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Tonery - originálne(máj 2019) 4 800,00 2 812,50 58.59% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 3) 87 956,30 32 847,22 37.34% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy(oblasť 5) 49 014,76 23 263,89 47.46% EUR 2019 Služby Nie 1 Ánohttp://http:www.petrzalka.sk


+421268288853


karol.holasek@petrzalka.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 176 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×