Obstarávanie

Výpočtová technika - hardvér


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
88 156,00
Konečná suma(Bez DPH):
75 706,66
Zaplatené:
85.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30213000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
10

Opis obstarávania

Predmet zákazky bol rozdelený na 10 (desať) samostatných častí, pričom uchádzači mohli predložiť ponuku/y na jednotlivé samostatné časti zákazky (a to buď na jednu časť alebo na viacero častí, resp. na všetky časti zákazky). Každá časť verejného obstarávania bola vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešnými uchádzačmi pre každú z časti verejného obstarávania sa mohli stať/ sa stali rozdielni uchádzači. Predmetom zákazky je kúpa, dodávka do miesta plnenia, inštalácia a sprevádzkovanie tovarov pod názvom Výpočtová technika - hardvér, ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch vrátane odskúšania funkčnosti a zaškolenia obsluhy a; ktoré sa delia na samostatné časti: I. Server (alebo aj PREDMET 1) - predpokladaná hodnota zákazky bola 6 313,33 € bez DPH; II. Mobilná pracovná stanica (alebo aj PREDMET 2) - predpokladaná hodnota zákazky bola 14 776,67 € bez DPH; III. PC zostava pre softvér na modelovanie veterného prúdu (alebo aj PREDMET 3)- predpokladaná hodnota zákazky bola 2 240,93 € bez DPH; IV. Monitory pre graficko-simulačnú stanicu (alebo aj PREDMET 4) - predpokladaná hodnota zákazky bola 940,60 € bez DPH; V. Graficko-simulačná stanica (alebo aj PREDMET 5)- predpokladaná hodnota zákazky bola 2 333,33 € bez DPH; VI. 3D tlačiareň (alebo aj PREDMET 6) - predpokladaná hodnota zákazky bola 25 951,25 € bez DPH; VII. Tlačiareň (alebo aj PREDMET 7) - predpokladaná hodnota zákazky bola 809,00 € bez DPH; VIII. Počítač (alebo aj PREDMET 8) - predpokladaná hodnota zákazky bola 4 298,75 € bez DPH; IX. Notebook (alebo aj PREDMET 9) - predpokladaná hodnota zákazky bola 4 330,00 € bez DPH; X. Sieťová infraštruktúra (alebo aj PREDMET 10) - predpokladaná hodnota zákazky bola 26 162,50 € bez DPH.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 5 6 150,00 20% EUR 12. Jún 2015 45030
ABONUS s.r.o. 4 17 712,00 20% EUR 12. Jún 2015 45031
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 4 1 700,00 20% EUR 8. Júl 2015 45032
Tecton, a.s. 3 1 419,00 20% EUR 17. Jún 2015 45033
Gratex International, a.s. 3 1 360,00 20% EUR 19. Jún 2015 45034
BIBUS SK, s.r.o. 2 31 080,00 20% EUR 17. Jún 2015 45035
WINCOR NIXDORF s.r.o. 3 969,00 20% EUR 2. Júl 2015 45036
WINCOR NIXDORF s.r.o. 4 4 579,00 20% EUR 2. Júl 2015 45037
Gratex International, a.s. 3 3 600,00 20% EUR 19. Jún 2015 45038
WINCOR NIXDORF s.r.o. 3 22 279,00 20% EUR 1. Júl 2015 45039

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 []
Zmluva Zmluva 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17413/content/7817/download","filename":"Zmluva_2_ABONUS s.r.o._Mobilná prac. stanica.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17452/content/7741/download","filename":"Zmluva_8_WINCOR NIXDORF s.r.o._Počítač.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Júl 2015 22. Júl 2015 []
Zmluva Zmluva 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17431/content/7736/download","filename":"Zmluva_5_Gratex International, a.s_Graficko-simulačná stanica.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom_25115–WYT_Výpočtová technika - hardvér 2. November 2014 2. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17437/content/7572/download","filename":"Vysvetlenie SP_25115 - WYT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Apríl 2015 15. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17467/content/7744/download","filename":"Zápisnica splnenia podmienok účasti_§33 ods.10_Výpočtová technika - hardvér.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17407/content/7712/download","filename":"Zmluva_1_ALPHA TECH - STU_Server.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Júl 2015 22. Júl 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra a Dodací list_Výpočtová technika - hardvér (PREDMET 3 - 10) 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640775/content/678707/download","filename":"3_FA OF+150836 a Dodací list_MICROCOMP_Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640775/content/678708/download","filename":"4_FA 0924-15-000 a Dodací list_Tecton, a.s._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640775/content/678709/download","filename":"5_FA OFO+1507107 a Dodací list_Gratex Int., a.s._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640775/content/678710/download","filename":"6_FA 1155686 a Dodací list_BIBUS SK, s.r.o._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640775/content/678711/download","filename":"7_FA 1585520968 a Dodací list_Wincor Nixdorf s.r.o._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640775/content/678712/download","filename":"8_FA 1585520988 a Dodací list_Wincor Nixdorf s.r.o._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640775/content/678713/download","filename":"9_FA OFO+1509062 a Dodací list_Gratex Int., a.s._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640775/content/678714/download","filename":"10_FA 1585521212 a Dodací list_Wincor Nixdorf s.r.o._Redigované.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Október 2014 17. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17404/content/7631/download","filename":"SP_Výpočtová technika - hardvér.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17464/content/7646/download","filename":"Zmluva_10_WINCOR NIXDORF s.r.o._Sieťová infraštruktúra.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Júl 2015 22. Júl 2015 []
Zmluva Zmluva 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17458/content/7575/download","filename":"Zmluva_9_Gratex International, a.s_Notebook.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17446/content/7642/download","filename":"Zmluva_7_WINCOR NIXDORF s.r.o._Tlačiareň.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Júl 2015 22. Júl 2015 []
Zmluva Zmluva 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17419/content/7559/download","filename":"Zmluva_3_MICROCOMP - Computersystém s r. o..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra a Dodací list_Výpočtová technika - hardvér (PREDMET 1 - 2) 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640530/content/677882/download","filename":"1_FA_2151212 a Dodací list_Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH_Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640530/content/677883/download","filename":"2_FA 121500102 a Dodací list_ABONUS s.r.o._Redigované.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17425/content/7640/download","filename":"Zmluva_4_Tecton a.s..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Apríl 2015 15. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8032/download","filename":"1_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8033/download","filename":"2_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8034/download","filename":"3_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8035/download","filename":"4_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8036/download","filename":"5_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8037/download","filename":"6_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8038/download","filename":"7_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8039/download","filename":"8_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8040/download","filename":"9_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17476/content/8041/download","filename":"10_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výpočtová technika - hardvér.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17479/content/8044/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu pre PREDMET 4_Výpočtová technika - hardvér.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 []
Zmluva Zmluva 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17440/content/7570/download","filename":"Zmluva_6_BIBUS SK s.r.o._3D tlačiareň.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. Apríl 2015 15. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17473/content/7581/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_§42 ods.9_Výpočtová technika - hardvér.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. Apríl 2015 15. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17470/content/7833/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk Kritériá_§41 ods.5_Výpočtová technika - hardvér.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17482/content/8046/download","filename":"Správa podľa §21_Výpočtová technika - hardvér.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol a Dodací list_Výpočtová technika - hardvér (PREDMET 1 - 10) 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677847/download","filename":"1_Preberací protokol a Dodací list_Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH_Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677848/download","filename":"2_Preberací protokol a Dodací list_ABONUS s.r.o._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677849/download","filename":"3_Preberací protokol a Dodací list_MICROCOMP_Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677850/download","filename":"4_Preberací protokol a Dodací list_Tecton, a.s._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677851/download","filename":"5_Preberací protokol a Dodací list_Gratex Int., a.s._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677852/download","filename":"6_Preberací protokol a Dodací list_BIBUS SK, s.r.o._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677853/download","filename":"7_Preberací protokol a Dodací list_Wincor Nixdorf s.r.o._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677854/download","filename":"8_Preberací protokol a Dodací list_Wincor Nixdorf s.r.o._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677855/download","filename":"9_Preberací protokol a Dodací list_Gratex Int., a.s._Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640515/content/677856/download","filename":"10_Preberací protokol a Dodací list_Wincor Nixdorf s.r.o._Redigované.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Júl 2015 22. Júl 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×