Obstarávateľ

Mesto Michalovce

Michalovce

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 2 685 212,00 EUR 3
2015 1 786 327,00 EUR 4
2016 4 256 733,00 EUR 27
2017 8 420 847,00 EUR 32
2018 1 968 826,80 EUR 26
2019 4 063 474,00 EUR 10

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 262 189,00 EUR 2
2017 1
2017 7 355,00 EUR 5
2018 1
2018 2 090,00 EUR 2
2019 460,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 449 000,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 5 10 871 946,00 EUR
CSM - STAV s.r.o. 1 191 017,00 EUR
STAVFIN, a.s. 1 111 008,00 EUR
M.Cup s.r.o. 1 57 789,00 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 1 388 459,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 201 506,16 EUR
REDOX, s.r.o. 2 1 487 364,00 EUR
HANT BA, a.s. 1 1 631 683,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 3 908,33 EUR
SYTELI, s.r.o. 1 791,67 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 8 166,67 EUR
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. 1 42 367,00 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 632,76 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 1 120 666,67 EUR
Ing. Ľudovít Foldy, PHOTOVISION 1 28 360,00 EUR
Meditech SK, s.r.o. 1 6 072,00 EUR
VÚB leasing, a.s. 1 46 933,00 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 3 861,32 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 1 129,17 EUR
ENERGOBYT s.r.o. Humenné 1 33 230,00 EUR
SLOVAKSTAV, spol. s r.o. 3 181 785,00 EUR
Firma PIATKO s.r.o. 5 471 141,00 EUR
AVsystems, s.r.o. 1 0,00 EUR
ITSK, s.r.o. 2 3 945,82 EUR
PRINTO s.r.o. 1 0,00 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 1 56,66 EUR
Bluetech s.r.o. 1 0,00 EUR
PROKA SK s.r.o. 1 4 058,33 EUR
KATIS s.r.o. 1 5 241,67 EUR
STAVECH, s. r. o. 2 204 379,00 EUR
KRIDLA s.r.o 5 947,89 EUR
Školská technika s.r.o. 2 8 716,66 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 17 30 926,49 EUR
ABAMET, s.r.o. 1 2 130,00 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 833,00 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 299,00 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 1 367,08 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 12 1 774,31 EUR
Martin Gall - MG COMP 2 4 849,59 EUR
NOMIland s.r.o. 3 728,01 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 459,58 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 2 1 990,00 EUR
TRADENET s.r.o. 1 866,67 EUR
MICOMP spol. s r.o. 3 2 933,34 EUR
GeCom, s.r.o. 1 0,00 EUR
GNOMA, s.r.o. 2 2 120,00 EUR
VLM Auto, s.r.o. 1 15 108,33 EUR
BEBA plus s.r.o. 1 1 655,83 EUR
Mária Šimonová 1 270,00 EUR
Colonnade Insurance S.A. 2 17 200,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 4 591,66 EUR
KASON, s.r.o. 1 625,00 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 24 825,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Dodanie pohrebného automobilu prostredníctvom finančného lízingu 29 200,00 35 305,83 120.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obrazová knižná publikácia o dolnom Zemplíne a Zakarpatskej oblasti 29 167,00 28 360,00 97.23% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Michalovce - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce 420 298,00 202 405,00 48.15% EUR 2014 Práce Nie 3 Áno
Multifunkčné ihrisko 57 860,00 57 789,00 99.87% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Moskovská 1 205 922,00 1 157 049,16 95.94% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce. 323 545,00 186 699,16 57.7% EUR 2015 Práce Nie 3 Áno
Výmena okien - Základná škola J.A. Komenského, Michalovce 199 000,00 92 506,66 46.48% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo prostredníctvom finančného lízingu. 39 200,00 39 110,83 99.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Michalovce - MŠ, Vajanského 5 - stavebné úpravy 261 789,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce-2.etapa 3 832 916,00 3 832 916,00 100.0% EUR 2016 Práce Neuvedené 1 Áno
Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce 777 550,00 647 958,33 83.33% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Separovanie a spracovanie bioodpadu, kompostáreň Michalovce - technológie 1 487 364,00 1 239 470,00 83.33% EUR 2014 Tovary Áno 2 Áno
Rekonštrukcia zimného štadióna Michalovce 1 930 493,00 1 631 683,00 84.52% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Komunitné centrum Michalovce 2017 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce 280 754,00 219 231,00 78.08% EUR 2017 Práce Nie 3 Áno
Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 6 014 985,00 1 488 000,00 24.73% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 - 2.etapa 882 833,00 882 832,00 99.99% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy S.H. Vajanského, Michalovce 555 740,00 449 000,00 80.79% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Cyklistická trasa CMZ-Biela hora 493 683,00 395 396,00 80.09% EUR 2018 Práce Áno 3 Áno
Kancelárske čiernobiele laserové tlačiarne s prídavným zariadením pre tlač obálok 2 222,22 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) 3 800,00 2 259,72 59.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok pre Mš a jasle 2 400,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PE rolo vrecia na triedený zber komunálneho odpadu 12 500,00 8 145,00 65.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové zberové vozidlo s rotačným lisovaním 230 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Infokiosky s kamerou 0,00 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Jedálenský nábytok 720,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Bluetooth server s prezentačným monitorom 2 950,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie existujúceho kamerového systému 30 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Kontajnery na triedený zber odpadu 6 500,00 4 368,05 67.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Elektricky polohovateľné postele s príslušenstvom 7 400,00 5 060,00 68.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Polyetylénové kontajnery na triedený zber 4 700,00 3 256,94 69.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zberné nádoby na triedený zber 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Monochromatické multifunkčné zariadenie 2 630,00 1 572,91 59.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier 235,75 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Notebooky (7ks), MS Office (7 ks) 3 750,00 2 045,14 54.53% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Monochromatické multifunkčné zariadenie a farebná laserová tlačiareň 382,98 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Monochromatické multifunkčné zariadenie a farebná laserová tlačiareň 193,75 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 725,75 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) 1 781,60 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku alebo ekvivalent 15 000,00 15 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Havarijné poistenie vozidiel 2 200,00 2 200,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Povinné zmluvné poistenie 700,00 632,76 90.39% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kamera 1 000,00 659,72 65.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 1 556,25 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
nákup nábytku pre MŠ a detské jasle, alebo ekvivalent 2 500,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 3 500,00 1 972,91 56.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 34,02 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 38,19 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 106,85 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 102,57 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 87,40 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 61,68 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 72,91 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 81,85 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 47,15 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pásová elektrická kmeňová píla na drevo 4 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Pásová elektrická kmeňová píla na drevo 5 000,00 3 381,94 67.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 83 118,00 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Univerzálne nadstavby na údržbu a opravy ciest 145 000,00 100 555,55 69.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo financované prostredníctvom finančného lízingu 18 135,00 12 590,27 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 3 000,00 1 409,02 46.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) 5 830,00 3 180,55 54.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 400,00 277,01 69.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laserové tlačiarne Canon i-Sensys MF232 1 300,00 645,82 49.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok pre MŠ a detské jasle, alebo ekvivalent 880,00 606,67 68.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 000,00 341,66 34.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent 205,00 83,33 40.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske čiernobiele a farebné laserové tlačiarne 3 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent 190,00 158,32 83.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zariadenie pre administratívne práce 360,00 222,22 61.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent 500,00 415,83 83.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické doplnky 1 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Rôzne interiérové vybavenie 2 565,00 1 775,00 69.2% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické doplnky 1 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Nabíjateľná LED Baterka s príslušenstvom-set (1x červený diffuser, 1x biely diffuser, lanko alebo šnúrka na zápästie, náhradný o-krúžok, držiak na 3x AAA batérie, nadstavec pre použitie 3,7V 18650 Li-ion akumulátora, akumulátor 2600mAh 3,7V, autoadaptér, adaptér na 230V, USB redukcia, v počte 30 ks 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Nabíjateľná LED Baterka s príslušenstvom-set (1x červený diffuser, 1x biely diffuser, lanko alebo šnúrka na zápästie, náhradný o-krúžok, držiak na 3x AAA batérie, nadstavec pre použitie 3,7V 18650 Li-ion akumulátora, akumulátor 2600mAh 3,7V, autoadaptér, adaptér na 230V, USB redukcia, v počte 30 ks 1 050,00 722,22 68.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre mestskú políciu 175,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Puzdro a náustky na alkohol tester envitec AlcoQuant 6020 68,00 47,21 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 270,00 116,66 43.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Jedálenský nábytok 2 000,00 1 990,00 99.5% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 4 800,00 2 659,01 55.39% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Monochromatické multifunkčné zariadenie 360,00 249,16 69.21% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 1 500,00 839,58 55.97% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné počítače a monitory 1 790,00 1 139,23 63.64% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné počítače a monitory 1 790,00 1 243,04 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
PC zostava 700,00 625,00 89.28% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívne tabule pre MŠ mesta Michalovce s ovládacím softvérom, datprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, netebook, sada reproduktorov, príslušenstvo 11 800,00 5 979,15 50.67% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 4 000,00 2 777,40 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Školské pomôcky, alebo ekvivalent 421,00 291,66 69.27% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
postele s matracmi, gumené plachty, alebo ekvivalent 1 850,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Xerox papier, kancelárske potreby 190,00 132,50 69.73% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 1 000,00 312,50 31.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent 340,80 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent 357,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a kancelárske potreby 1 000,00 693,75 69.37% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent 334,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Armádny, vojenský stan 1 400,00 940,97 67.21% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pece, alebo ekvivalent 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce 2018 Práce Áno 0 Nie
Stoličky 1 000,00 694,16 69.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
gumené plachty, alebo ekvivalent 530,00 225,00 42.45% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent 630,00 250,00 39.68% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 290,00 199,16 68.67% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup IKT do odbornej učebne 2 127,00 1 284,72 60.4% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka a montáž laboratórneho nábytku 12 057,00 6 805,55 56.44% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia pre odbornú učebňu 30 332,00 20 687,50 68.2% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Osobné počítače a monitory 460,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 118 400,00 118 388,16 99.99% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 4 500,00 3 082,64 68.5% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent 220,00 62,50 28.4% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 2 000,00 1 145,83 57.29% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Xerox papier, kancelárske potreby 290,00 241,58 83.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 - 3.etapa 3 890 648,00 3 890 648,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Jedálensky nábytok 2 900,00 1 379,85 47.58% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.michalovce.sk


+421566864174
+421566443520
+421918490297
+421566443520


darina.cornejova@msumi.sk
ruzena.hezelyova@msumi.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 343 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×