Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Bratislava-Devínska Nová Ves

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 183 000,00 EUR 2
2015 140 291,00 EUR 3
2016 407 000,00 EUR 5
2017 109 200,00 EUR 3
2018 253 745,00 EUR 2
2019 1 223 941,73 EUR 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 1 58 249,00 EUR
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 2 0,00 EUR
M.Cup s.r.o. 1 67 729,00 EUR
TOUAX SK s. r. o. 1 48 271,00 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 549 798,00 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 13 648,00 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 17 500,00 EUR
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 1 24 990,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 43 500,00 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 0,00 EUR
KONTI a. s. 1 99 070,00 EUR
Zeppelin SK s.r.o. 1 44 900,00 EUR
YUKO, spol. s r.o. 1 94 230,00 EUR
INGSTEEL, spol. s r.o. 1 193 980,00 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 28 583,00 EUR
FOREST-EAST-WEST /FEW/, spol. s r.o. 1 24 897,12 EUR
K4FIN, s.r.o. 2 46 750,82 EUR
SETING Bratislava, spol. s r.o. 1 135 000,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 56 498,33 EUR
Škola.sk, s. r. o. 2 86 870,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Realizácia športového zázemia Devínska Nová Ves – modulový objekt 40 226,00 40 225,83 99.99% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
tartanová dráha 83 000,00 56 440,83 68.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Integrácia IS MČ DNV na IIS BA 37 065,00 36 250,00 97.8% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zateplenie MŠ M. Marečka 16 63 000,00 78 525,00 124.64% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Múzeum Stará Devínska 100 000,00 99 070,00 99.07% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Ošetrenie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni 42 000,00 20 825,00 49.58% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákladný automobil MULTICAR M26 - jazdené vozidlo 20 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákladný automobil s nadstavbou fekálnej cisterny s čerpadlom na polievanie 54 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zateplenie materskej školy 96 000,00 48 540,83 50.56% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
rekonštrukcia kúrenia + montáž výmenníka v ZŠ alebo ekvivalent 195 000,00 112 500,00 57.69% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 14 583,33 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Ošetrenie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni 65 000,00 20 747,60 31.91% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákladný automobil so sklápacou nadstavbou 44 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
VYHLIADKOVÁ VEŽA DEVÍNSKA KOBYLA 199 865,00 193 980,00 97.05% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Šmykom riadený nakladač s príslušenstvom 53 880,00 37 416,66 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezpečnostný kamerový systém s montážou 50 000,00 18 750,68 37.5% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Bezpečnostný kamerový systém s montážou - 1. etapa 60 000,00 20 208,33 33.68% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Projektová dokumentácia - Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves 833 333,00 549 798,00 65.97% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16 123 758,00 81 453,00 65.81% EUR 2019 Tovary Áno 2 Áno
SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3 75 902,00 47 648,00 62.77% EUR 2019 Tovary Áno 2 Áno
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební - IKT 2 49 680,67 29 860,41 60.1% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební - IKT 1 31 268,06 17 221,52 55.07% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
+421907956210


obstaravanie@verejneobstaravania.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 67 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×