Obstarávateľ

Mesto Kežmarok

Kežmarok

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 527 840,00 EUR 5
2015 834 658,00 EUR 5
2016 379 422,16 EUR 20
2017 5 429 728,60 EUR 29
2018 1 962 490,00 EUR 10
2019 4 726 252,00 EUR 7

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 6 270,00 EUR 2
2017 1
2017 2 679,60 EUR 2
2018 3
2018 3 447,40 EUR 2
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 1 179 000,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 254 896,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 257 108,00 EUR
SportReal Nitra s.r.o. 1 79 999,00 EUR
AutoCont SK a.s. 1 1 358,33 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 1 30 200,00 EUR
STRABAG s.r.o. 1 276 171,00 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 510,08 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 3 2 330 190,00 EUR
Compact, s.r.o. 1 28 500,00 EUR
AUTONOVA, s.r.o. 1 9 165,00 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 2 11 129,17 EUR
MILANKO spol. s r.o. 5 5 566 868,00 EUR
Multi CZ s.r.o. 1 53 333,00 EUR
Merate s.r.o. 6 1 837 326,00 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 94 434,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 2 303 442,00 EUR
VILLA PRO s.r.o. 1 81 666,00 EUR
A R A V E R a. s. 1 10 075,00 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 1 407 470,00 EUR
CŠO - stav., s.r.o. 1 74 077,00 EUR
RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok 2 930 330,00 EUR
Fagerhult s.r.o. 1 238 737,00 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 331 483,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 445,83 EUR
FROST - service, s.r.o. 1 2 944 374,00 EUR
HPK engineering a.s. 1 63 000,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 4 239,90 EUR
PRO AUTO, s.r.o. 1 14 915,80 EUR
HGdata s.r.o. 1 49 984,00 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 1 7 263,64 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 1 3 162,50 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 925,00 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 2 433,33 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 3 4 703,87 EUR
Martin Gall - MG COMP 9 14 505,95 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 2 7 239,95 EUR
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 1 9 165,00 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 2 8 381,50 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 1 10 272,73 EUR
KLIMÍK SK, s.r.o. 1 19 884,00 EUR
REMSTAV spol. s r.o. 1 5 375,00 EUR
KOVOSPOL KK, s.r.o. 1 0,00 EUR
František Fudaly AM-TEL 1 1 374,50 EUR
flex-it, s.r.o. 1 0,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 279,17 EUR
Pavel Scholtz 2 4 728,00 EUR
X logistics, s.r.o. 1 799,99 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Vybavenie kuchýň školských jedální 75 000,00 53 333,00 71.11% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Prestavba mosta cez potok Ľubica na miestnej komunikácii na sídlisko Sever, Kežmarok 2016 Práce Nie 0 Nie
Zateplenie objektu Základnej školy a telocvične Ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok. 168 698,00 168 698,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Parkovací systém. 92 000,00 81 666,00 88.76% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia atletického oválu a rozbežiska pre skok do diaľky. 97 467,00 79 999,00 82.07% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - Úprava lesnej cesty Zlatná na cyklocestu. 143 229,00 138 883,00 96.96% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Sanácia vlhkého muriva školy. 119 972,00 88 869,16 74.07% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok 199 938,00 198 947,50 99.5% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta. 116 928,00 114 955,83 98.31% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku. 292 339,00 219 263,33 75.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – výstavba cyklotrasy - časť Kežmarok - Huncovce, úsek v k.ú. Kežmarok. 105 481,00 96 677,50 91.65% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Stavebné úpravy prízemia objektu Dr.Alexandra 30 Kežmarok. 120 144,00 74 077,00 61.65% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Aktualizovanie, zmena a dopracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku – Dostavba a prestavba pre účely nízkoenergetickej viacúčelovej haly“ 63 000,00 63 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prestavba a stavebná úprava letného kúpaliska 453 743,00 453 743,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa 2017 Práce Áno 0 Nie
Telekomunikačné služby 94 434,00 94 434,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku 2 944 374,00 2 944 374,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok 276 171,00 276 171,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
18 BJ - Bytový dom 823 687,00 823 687,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Oprava povrchov miestnych komunikácií v meste Kežmarok 583 433,00 574 689,00 98.5% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery Mesta Kežmarok 49 984,00 49 984,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul. Cintorínska v Kežmarku 281 420,00 280 914,00 99.82% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa. 2018 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B 179 000,00 179 000,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok –blok C, blok A1 131 736,00 131 736,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa. 539 119,00 539 119,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Priemyselná zóna Kežmarok, Pradiareň II.etapa 2018 Práce Nie 0 Nie
Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok 2018 Práce Áno 0 Nie
Stolový počítač s príslušenstvom 1 500,00 770,83 51.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M521dn 680,00 425,06 62.5% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb 5 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Stolový počítač s príslušenstvom 1 088,00 628,33 57.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Notebook ACER Extensa Intel i5-5200U 890,00 615,96 69.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítače s príslušenstvom 1 890,00 1 249,82 66.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
2 ks notebook, 2 ks prenosná taška, 1 ks PC, 3 ks OEM Office, 3 ks prenosná myš 4 146,00 1 834,16 44.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výmena výplní okenných a dverových otvorov 54 294,67 25 166,66 46.35% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
5 ks PC, 3 ks tlačiarní 5 570,00 3 253,46 58.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
1 ks PC 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Výmena výplní okenných otvorov 16 168,13 7 637,50 47.23% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
1 ks PC 850,00 493,75 58.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
1 ks licencia server a 8 ks licencie vzdialeného pripojenia 1 760,00 1 131,94 64.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Povlakové podlahy v Poliklinike Kežmarok 7 844,23 4 479,16 57.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výmena zariaďovacích predmetov v bytových priestorov 23 864,63 16 570,00 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku do novozriadených kancelárskych priestorov 9 504,00 6 595,83 69.4% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
GeoVision GV- System EVS E100 1 650,00 1 145,41 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku 562,50 388,75 69.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo, 5-miestne - Škoda Fabia Active, 1,2 TSI alebo ekvivalent 10 998,00 7 637,50 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie a tonery 4 464,00 2 499,95 56.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
1 ks PC 917,00 624,58 68.11% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1 ks PC 1 167,00 810,41 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie kancelárskych priestorov 24 416,00 8 254,16 33.8% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stolička s kovovými chrómovanými nohami 1 800,00 1 020,14 56.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie a tonery 3 600,00 2 027,77 56.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
notebook, prenosná taška, optická myš, usb 4 500,00 2 499,30 55.54% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dátové úložisko 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dátové úložisko 540,00 371,52 68.8% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1 ks notebook, prenosná taška, optická myš, usb, tlačiareň 1 128,00 694,44 61.56% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kosaška Rider Husquarna R316TS AWD 7 500,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie 2 ks vrátane tonerov 5 856,00 3 533,33 60.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo do 3,5 tony s pohonom 4x4 17 900,00 12 429,83 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo Combi do 3,5 tony 12 100,00 8 395,83 69.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook 1 390,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook 1 660,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste 3 900,00 2 635,41 67.57% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné zariadenie 340,00 232,64 68.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kompletizácia kamerového systému vrátane dodania zariadení, montáže a elektroinštalačného zariadenia vrátane záručného servisu 63 000,00 23 750,00 37.69% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlač knihy - Monografia 22 159,50 6 603,30 29.79% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program 2 571,00 2 268,00 88.21% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlač knihy - Monografia 22 159,50 9 338,84 42.14% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program, tlačiareň 2 139,60 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program, tlačiareň 2 727,60 2 460,00 90.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program 2 571,00 1 458,32 56.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
I./18 - 4 ks komplet zostava - PC, OEM Office, monitor, klávesnica, myš 3 576,00 1 845,60 51.61% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie 2 ks vrátane tonerov 5 088,00 3 533,25 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
MS WIN SRV 2016 STD 2CORE OLP NL GOV, 16 960,00 666,65 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
1 ks prenosný počítač + taška, 1ks projektor, 1 OEM 1 567,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
1 ks prenosný počítač + taška, 1ks projektor, 1 OEM 1 880,40 EUR 2018 Nie 0 Nie
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku – šatne pre dospelých 233 000,00 233 000,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku 331 483,00 331 483,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku 257 108,00 257 108,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok. 357 290,00 357 290,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok 415 762,00 407 470,00 98.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň 2019 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok 206 448,00 206 448,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň 1 398 211,00 1 398 211,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH 202 459,00 202 459,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“ – Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku - Dobudovanie zimného štadióna 1 980 587,00 1 980 587,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta 165 495,00 165 495,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
+421911476634


matej.gal@ultimaratio.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 257 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×