Dodávateľ

DITEC, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DITEC, a.s.

IČO: 31385401

Adresa: Plynárenská 7/C, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-C6457

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Máj 2020

Záznam platný do: 22. Máj 2023

Posledná zmena: 26. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 664 684,00 EUR 3 3
2015 52 215 160,00 EUR 10 10
2016 384 087,60 EUR 7 7
2017 9 856 294,40 EUR 3 3
2018 44 430 689,00 EUR 5 5
2019 43 354 569,00 EUR 2 2
2020 40 375 601,00 EUR 3 3
2021 16 755 782,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 846 284,00 EUR 2 2
2015 39 084 899,00 EUR 10 10
2016 14 332 748,60 EUR 8 8
2017 9 856 294,40 EUR 3 3
2018 42 102 558,00 EUR 4 4
2019 38 392 131,00 EUR 2 2
2020 28 550 770,00 EUR 3 3
2021 31 072 140,00 EUR 2 2
2022 4 799 042,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 750 420,00 750420.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 14 190,00 14190.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 5 492 697,84 492697.84 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 19 115 400,00 19115400.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 16 110 152,00 16110152.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 10 000 000,00 10000000.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 15 119 411 059,00 119411059.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 3 687 910,00 3687910.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 9 192 636,00 9192636.00 EUR
Štátna pokladnica 2 22 430,83 22430.83 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 19 226 083,00 19226083.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 57 148,33 57148.33 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 11 956 740,00 11956740.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Procesné zabezpečenie zavedenia aktualizácie agend v IS CEP Ministerstvo financií Slovenskej republiky 29 990,00 29990.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb technickej podpory softvérového riešenia APV PUZUV Ministerstvo financií Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby informačných technológií-bezpečnostné testovanie NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 71 500,00 71500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 948 661,00 13948661.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionality Portálu finančnej správy Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 027 156,00 3027156.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory prevádzky rezortnej elektronickej podateľne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 199 520,00 1199520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 379 299,00 379299.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Technologický infor. systém ŽSR – poskytovanie služieb tech. podpory a rozvoj funkcionality existujúceho TIS ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 958 998,00 5958998.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Informačný systém RIS - prevádzka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 000 000,00 10000000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb technickej podpory prevádzky Informačného systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 529 316,00 4529316.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora prevádzky a rozvoj APV Portálu finančnej správy (APV PFS). Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 463 450,00 6463450.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia pre správu nepriamych daní - APV SysNeD Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 149 946,00 4149946.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie, dodávka a implementácia modulu elektronického dovozu (eDovoz) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 485 970,00 5485970.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia pre správu neproamych daní - APV SYSNED Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 818 400,00 818400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000,00 30000000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 750 420,00 750420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 390 672,00 3390672.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby podpory prevádzky a údržby APV SYSNED a súvisiacich modulov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 141 806,00 11141806.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27 500 000,00 27500000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Video postprodukčný reťazec Rozhlas a televízia Slovenska 92 000,00 92000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie Štátna pokladnica 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Quantum - poskytovanie technickej podpory Rozhlas a televízia Slovenska 125 231,58 125231.58 EUR 2016 Služby Nie 1
Licencie pre rozšírenie kapacity páskovej kniznice Quantum Rozhlas a televízia Slovenska 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie - rozšírenie Štátna pokladnica 22 800,00 22800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 81 000,00 81000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Quantum - poskytovanie technickej podpory Rozhlas a televízia Slovenska 129 387,52 129387.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie kapacity páskovej knižnice Quantum Rozhlas a televízia Slovenska 82 500,00 82500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 328 131,00 2328131.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 064 000,00 36064000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 290 569,00 7290569.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 993 116,00 7993116.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexný interoperabilný systém ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 13 267 085,00 13267085.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Ostatné systémy ZVJS - SW Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 19 115 400,00 19115400.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 11 956 740,00 11956740.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie – Komplexný informačný systém environmentálneho dohľadu (KSED) Slovenská inšpekcia životného prostredia 8 192 247,00 8192247.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 884 491,00 2884491.0 EUR 2021 Služby Áno 1
+42158222222


krajcovicova@ditec.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 221 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
MUDr. Dagmar Tarinová
Adresa:
Kráľovské údolie 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Lukeš
Adresa:
Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Lukeš
Adresa:
Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2017
Záznam do:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Dagmar Tarinová
Adresa:
Kráľovské údolie 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2019
Záznam do:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Blašková
Adresa:
Kalinčiakova 28 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2017
Záznam do:
7. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Blašková
Adresa:
Kalinčiakova 28 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Lukeš
Adresa:
Tichá 28 Bratislava 811 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MENKE LEGAL s. r. o.
Adresa:
Gorkého 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 22.07.2019 do: 9.07.2020

StiahniZáznam platný od: 7.06.2019 do: 22.07.2019

StiahniZáznam platný od: 12.06.2017 do: 7.06.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×