Obstarávateľ

Slovenský hydrometeorologický ústav

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 20 247 159,00 EUR 12
2015 8 100 375,00 EUR 9
2016 2 252 472,15 EUR 76
2017 2 651 048,66 EUR 32
2018 2 311 412,60 EUR 12
2019 29 372 860,65 EUR 23
2020 492 825,06 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 96 190,63 EUR 11
2017 6
2017 765 308,74 EUR 4
2018 5
2018 145 260,31 EUR 2
2019 7
2019 38 677,50 EUR 1
2020 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 1 798 800,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 54 000,00 EUR
FLY TRAVEL, s.r.o. 3 1 205,00 EUR
GLOBAMERICA, s.r.o. 2 211 789,00 EUR
Pow-en a. s. 1 214 702,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 4 420 286,10 EUR
KESLER spol. s.r.o. 2 69 716,67 EUR
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne iného členského štátu 1 64 852,00 EUR
KORAKO plus s. r. o. 2 66 750,00 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 110,59 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 5 999 455,93 EUR
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 1 211 598,00 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 1 057 500,00 EUR
SOFTIP, a. s. 1 35 334,00 EUR
ENVIGEO, a.s. 1 2 787 782,00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 186 384,00 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 1 249 908,00 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 1 23 830,00 EUR
MicroStep-MIS, spol. s r.o. 4 343 175,00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 5 376,00 EUR
SPINET, a.s. 7 1 887 208,00 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 2 15 677 357,00 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 1 11 799,99 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 14 15 008 439,50 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 376 616,00 EUR
Visions, s.r.o. 1 33 630,00 EUR
PRO - TENDER s.r.o. 1 115 200,00 EUR
SPIRIT – informačné systémy, a.s. 1 188 100,00 EUR
ECM Systems, s.r.o 1 105 107,00 EUR
M - SILNICE a.s. 1 45 490,00 EUR
GO travel Slovakia s. r. o. 2 773,00 EUR
Rempo s.r.o. 1 469,98 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 1 26 366,66 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 2 416 256,00 EUR
NADOSAH, spol. s.r.o. 2 1 357,00 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 2 143 930,00 EUR
Linde Gas k.s. 1 1 968,50 EUR
GEODÉZIA Žilina a. s. 1 288 541,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 1 822,00 EUR
DIMANO, a. s. 1 4 264,00 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 2 990,00 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 2 2 176,89 EUR
Envitech s.r.o. 2 15 759 416,00 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 323,00 EUR
IBL Software Engineering 1 84 987,00 EUR
Perútka s.r.o. 5 702 895,00 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 875,00 EUR
RI - PEX s.r.o. 1 37 998,00 EUR
BATTEX Slovakia, s.r.o. 2 13 735,15 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 1 8 345,00 EUR
AQUATEST a.s. 1 476 760,00 EUR
MSD Company, spol. s r.o. 1 1 200,00 EUR
EAS Envimet Analytical Systems GmbH 1 3 967 652,00 EUR
PDAwin s.r.o. 2 5 750 611,00 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 3 78 446,00 EUR
OWT, s.r.o. 1 7 040 130,00 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 2 67 200,00 EUR
Helios Technology Ltd. 1 104 400,00 EUR
BEGA, s.r.o. 2 1 493,99 EUR
IN SITU P & R s.r.o. 1 164 540,00 EUR
Démos trade, s.r.o. 1 206,00 EUR
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 1 1 070,00 EUR
NUVIA s.r.o. 1 43 900,00 EUR
CODUM s.r.o. 7 4 168,20 EUR
TORY TOUR, s.r.o. Košice 4 2 229,00 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 48,00 EUR
Commander Systems, s.r.o. 1 26 500,00 EUR
VV MIX, s.r.o. 1 8 385,90 EUR
Star Design, s.r.o. 1 22 489,00 EUR
3J s. r. o. 1 5 610,00 EUR
SATUR TRANSPORT a.s. 1 1 144,00 EUR
Unicomp s.r.o. 1 315,00 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 9 2 846,00 EUR
Ekotechnika spol s.r.o. 1 83 900,00 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 7 499,00 EUR
SLOVASTAV, s. r. o. 1 5 088,00 EUR
KFP, s. r. o. 1 789,00 EUR
littlefinger, s.r.o. 1 5 500,00 EUR
MERKAS, s.r.o. 2 3 289,00 EUR
STAV 4U s.r.o. 1 4 390,00 EUR
Cread Studio, s. r. o. 1 3 600,00 EUR
Carpathian-TG, s.r.o. 1 57 000,00 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 870,00 EUR
Hardware Support s.r.o. 2 7 799,00 EUR
MARCONI, s. r. o. 1 1 385,00 EUR
BEBA plus s.r.o. 1 2 207,00 EUR
RV PRINT, s. r. o. 1 350,00 EUR
e-Dome a. s. 1 34 999,00 EUR
BURSA, s.r.o. 1 147 000,00 EUR
Solar 2009, a. s. 1 192 998,00 EUR
Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 1 35 870,00 EUR
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 1 267 452,00 EUR
1. VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV 1 660 526,00 EUR
MPS - System, spol. s r.o. 1 219 390,00 EUR
NEC Deutschland GmbH 1 2 700 000,00 EUR
RENAULT RETAIL GROUP SK s.r.o. 1 63 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Poisťovacie služby pre SHMÚ 56 000,00 64 852,00 115.8% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Rozšírenie systému IMS4 - AWD (Aviation weather display) na stanovištia Letovej prevádzkovej služby SR a Leteckej meteorologicke 41 478,00 41 478,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka 800 setov rádiosond s balónom pre operatívne aerologické merania systémom Vaisala DigiCora. 149 300,00 149 300,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup náhradných dielov ThermoFicher Teom. 111 499,00 109 941,00 98.6% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie Leteckej meteorologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu. 60 000,00 45 000,00 75.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Poradenské služby pre oblasť verejného obstarávania, spočívajúce v komplexnej realizácií postupov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v rámci projektov z fondov EÚ. 33 147,00 28 025,00 84.54% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Programovanie a nasadzovanie modulov NEIS 191 200,00 188 100,00 98.37% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Nákup a inštalácia kamier na monitoring kvality ovzdušia a stavu atmosféry pre monitorovacie stanice 78 650,00 52 500,00 66.75% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Poradenské služby pre oblasť verejného obstarávania. 96 000,00 96 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Nákup a inštalácia ukazovateľov smeru a rýchlosti vetra pre pracoviská Leteckej meteorologickej služby 84 000,00 31 666,66 37.69% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Hardware pre potreby projektov SHMÚ 50 772,00 48 937,50 96.38% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Nákup a inštalácia softvérovej licencie IMS4 - AWD. 48 000,00 47 897,50 99.78% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 4 licencií ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use a 4 licencií Spatial Analyst Concurrent Use. 23 850,00 23 830,00 99.91% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie systému - nákup serverovej licencie pre Visual Weather (vrátane pripojenia k AMHS), nákup licencie pre klientsku pracovnú stanicu Visual Weather vrátane trojročnej softvérovej podpory údržby a aktualizácie. 86 000,00 84 987,00 98.82% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Vzorkovanie v teréne v rámci projektu: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sieti podzemných a povrchových vôd 110 478,00 78 525,00 71.07% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Budovanie a rekonštrukcia sond podzemných vôd v rámci projektu: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sieti podzemných a povrchových vôd 2 324 409,00 2 323 151,66 99.94% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Servis a systémová podpora letiskových meteorologických systémov IMS4. 206 220,00 206 220,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek pre potreby zamestnancov SHMÚ 211 598,00 211 598,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Obnova a Modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia – nákup špeciálnych monitorovacích vozidiel 192 000,00 160 000,00 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Podporné služby Microsoft Premier Support. 249 908,00 249 908,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup a inštalácia meteorologických senzorov a meteorologických stožiarov pre pracoviská Leteckej meteorologickej služby 309 500,00 257 916,66 83.33% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Budovanie povodňového a varovného predpovedného systému. 11 975 633,00 9 979 694,16 83.33% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Obnova a Modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia 3 967 652,00 3 306 376,66 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka automatických prístrojov a príslušného softvéru v rámci projektu: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sieti podzemných a povrchových vôd. 1 297 214,00 1 081 011,66 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 2 Áno
Nákup technológií a služieb v rámci projektu: Povodňový a varovný predpovedný systém 7 040 130,00 5 866 775,00 83.33% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre Slovenský hydrometeorologický ústav 214 702,00 214 702,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ 186 384,00 186 384,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Rádiosondy a balóny 211 400,00 211 400,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie licencie SOFTIP PROFIT o rozšírenú verziu: Doprava a EZO (Evidencia zmlúv a objednávok) a služby súvisiace s implementáciou 35 334,00 35 334,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Údržba, servis a podpora automatizovaného systému správy registratúry IS NUNTIO 4 264,00 4 264,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre potreby SHMU 2017 Tovary Áno 0 Nie
Kalibrácia vrúľ 5 376,00 5 376,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnova podpory pre informačné technologie 544 999,00 544 999,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb pri prevádzke aplikačného programového vybavenia Klimatologického informačného systému (KMIS) 2017 Služby Nie 0 Nie
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti a projektu osadenia a ďalšej prevádzky zariadení na meranie profilu vetra a teploty na letiskách Bratislava/M.R. Štefánik, Košice a Poprad – Tatry 104 400,00 104 400,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Urdžanie projektu POVAPSYS 2017 Služby Nie 0 Nie
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia 2017 Tovary Áno 0 Nie
Vývoj a dodanie softvéru informačného systému Národný register znečisťovania (NRZ) 2017 Služby Nie 0 Nie
Komplexná obnova radiačného monitoringu - IS 2017 Služby Nie 0 Nie
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia 2018 Služby Áno 0 Nie
Vývoj a dodanie softvéru Informačného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ) 2018 Služby Áno 0 Nie
Komplexná obnova radiačného monitoringu II 2018 Služby Nie 0 Nie
Nákup setov rádiosond a balónov 735 875,00 735 875,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Súprava hydrometrických vrtuliek na určenie prietoku malých tokov, stredne veľkých a veľkých tokov 105 107,00 105 107,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému 2018 Služby Áno 0 Nie
Nákup technických a špeciálnych plynov 2018 Tovary Nie 0 Nie
spiatočná letenka Viedeň - Kolín/Bonn 7. 2. 2016 - 12. 2. 2016 450,00 366,00 81.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka a prevádzka monitorovacieho zariadenia GPS. 38 333,33 22 083,33 57.6% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami 2 300,00 949,99 41.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske záťažové kreslá My Cronos alebo ekvivalentné 10 539,10 6 988,25 66.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Brusel (BRU) 17. 2. 2016 700,00 485,00 69.28% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Brusel (BRU) 18. 2. 2016 - 19.2.2016 700,00 484,00 69.14% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň - Kolín/Bonn 29. 2. 2016 - 2. 3. 2016 300,00 288,00 96.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Lisabon (LIS) 3. 4. 2016 - 8. 4. 2016 600,00 496,00 82.66% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Lisabon (LIS) 3. 4. 2016 - 8. 4. 2016 1 200,00 780,00 65.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (Budapešť alebo Praha) - Denver medzinárodné letisko USA 1 100,00 939,00 85.36% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
kancelárska stolička 150,00 110,59 73.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt 7. 3. 2016 - 9. 3. 2016 380,00 305,00 80.26% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt 9. 3. 2016 - 11. 3. 2016 380,00 305,00 80.26% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň - Toulouse 08. 03. 2016 - 12. 03. 2016 350,00 349,00 99.71% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Spiatočná letenka Viedeň (Schwechat) - Brusel 9.3.2016 - 10.3.2016 700,00 577,00 82.42% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodanie a montáž klimatizačného zariadenia do priestorov Objednávateľa. 5 315,63 4 240,00 79.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup motorových vozidiel 25 000,00 20 741,66 82.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup motorového vozidla 27 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske ergonomické kreslo 600,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup motorového vozidla 27 500,00 21 972,21 79.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočná letenka Viedeň (Schwechat) - Ľubľana 12.4.2016 - 14.4.2016 270,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Spiatočná letenka Viedeň (Schwechat) - Ľubľana 12.4.2016 - 14.4.2016 400,00 362,00 90.5% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň - Toulouse 23. 05. 2016 - 03. 06. 2016 280,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
spiatočná letenka Bratislava (BTS) alebo Viedeň (VIE) - Brusel (BRU) 20. 4. 2016 - 22. 4. 2016 250,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami 1 050,00 544,00 51.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Zagreb (ZAG) 16. 05. 2016 - 18. 05. 2016 500,00 382,00 76.4% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Zagreb (ZAG) 16. 05. 2016 - 18. 05. 2016 500,00 424,00 84.8% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Luxemburg (LUX) 12. 04. 2016 - 14. 04. 2016 600,00 484,00 80.66% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň - Toulouse 23. 05. 2016 - 03. 06. 2016 400,00 343,00 85.75% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Bologna (BLQ) 17. 05. 2016 - 19. 05. 2016 380,00 361,00 95.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Amsterdam (AMS) 17. 05. 2016 - 21. 05. 2016 200,00 161,00 80.5% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Pracovná doska na kuchynsku linku 206,17 171,66 83.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
membránové filtre nitrocelulózové 1 006,56 262,50 26.07% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt 09. 05. 2016 - 12. 05. 2016 250,00 249,50 99.8% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
monitor 2 400,00 1 518,33 63.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň - Kolín/Bonn 12. 05. 2016 - 20. 05. 2016 350,00 323,00 92.28% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
pánske pracovné montérky 50,00 40,00 80.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Certifikované referenčné materiály - roztoky 3 366,84 1 633,33 48.51% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
2 spiatočné letenky Viedeň (Schwechat) - Belehrad 06.06.2016 - 10.06.2016 400,00 269,50 67.37% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Autobusová preprava osôb 1 250,00 1 144,00 91.52% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske ergonomické kreslo 1 620,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
pánske pracovné montérky 50,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Oprava 2 ks UPS GE LanPro33 60 kVA 9 467,20 6 954,16 73.45% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
spiatočná letenka Viedeň - Rím 20. 06. 2016 - 22. 06. 2016 200,00 191,00 95.5% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostroiedky 562,50 391,65 69.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ na území Slovenska 89 292,50 53 250,00 59.63% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Nákup a dodanie postelí 5 000,00 3 658,33 73.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Transmissometer 205 000,00 170 833,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske ergonomické kreslo 2 200,00 1 810,99 82.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie a montáž klimatizačného zariadenia do priestorov Objednávateľa. 1 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Oprava a hydroizolácia vonkajšieho schodiska pri ubytovni. 5 500,00 4 583,33 83.33% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Oporný múr-nahradenia novým. 52 155,48 39 000,00 74.77% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Kancelárske ergonomické kreslo 1 200,00 725,00 60.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné pracovné prostriedky 875,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Oporný múr-nahradenia novým. 52 155,48 37 908,33 72.68% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodanie a montáž klimatizačného zariadenia do priestorov Objednávateľa. 1 750,00 1 000,00 57.14% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná oprava strechy budovy A 39 200,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 0 Nie
Oprava terasy a schodov, realizácia zábradlia na schodoch hlavného vchodu. 25 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 0 Nie
Požiarna ochrana pre objekty objednávateľa 12 991,80 3 000,00 23.09% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
batérie do záložných zdrojov UPS 1 680,00 883,45 52.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Požiarna ochrana pre objekty objednávateľa 12 991,80 4 675,00 35.98% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
membránové filtre nitrocelulózové 1 732,00 1 154,16 66.63% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske ergonomické kreslo 1 440,00 891,00 61.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vodeodolný prenosný počítač- notebook s odnímateľnou klávesnicou 57 497,00 57 000,00 99.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava terasy a schodov, realizácia zábradlia na schodoch hlavného vchodu. 25 000,00 17 000,00 68.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Komplexná oprava strechy budovy A 39 200,00 31 665,00 80.77% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Oprava terasy a schodov, realizácia zábradlia na schodoch hlavného vchodu. 25 000,00 18 740,83 74.96% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 130 022,00 59 888,48 46.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
obálky s potlačou 360,00 291,66 81.01% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Batérie do prístrojov 875,63 EUR 2016 Tovary Áno 0 Nie
Batérie do prístrojov 875,63 % EUR 2016 Tovary Nie 0 Áno
Microsoft Visio Standard 2016 - GOV 2 160,00 891,66 41.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Batérie do prístrojov 875,63 729,16 83.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Technické plyny N2 2 720,00 558,83 20.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske ergonomické kreslo 900,00 750,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske ergonomické kreslo 1 600,00 1 188,00 74.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
konferenčné kreslo 140,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nákup chemikálií pre akreditované laboratóriá 20 077,00 11 799,99 58.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Energetický audit budov na základe zákona č. 321/2014 Z.z. 97 780,00 29 165,83 29.82% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Technické plyny - laboratória 1 968,50 1 640,41 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
konferenčná stolička 590,00 352,50 59.74% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zváracie plyny Banská Bystrica a Košice 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Spotrebný materiál k prístrojom na meranie terénnych parametrov in situ. 7 389,33 4 895,00 66.24% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Kancelárske ergonomické kreslo 366,66 292,00 79.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Obnova podpory pre informačné technológie. 547 758,74 544 999,00 99.49% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Sklenené odmerné valce na meranie zrážok 2 990,00 2 990,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Technické plyny _ NMSKO 70 786,00 70 400,00 99.45% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske ergonomické kreslo do 130 kg a do 150 kg 2 930,00 1 839,16 62.77% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske ergonomické kreslo 366,00 304,91 83.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ na území Slovenska 96 500,00 46 666,66 48.35% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Certifikované referenčné materiály - roztoky 2 656,20 1 329,00 50.03% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a obnovu 120 monitorovacích objektov podzemných vôd resp. prírodných vôd na prameňoch a nacenenie predpokladaných rekonštrukčných prác v súlade so spracovaným projektom pre každý prameň samostatne 207 000,00 122 500,00 59.17% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske záťažové kreslo My Cronos alebo ekvivalentné 790,00 657,50 83.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Obnova podpory pre informačné technológie. 547 758,74 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Nákup laboratórnych pomôcok. 9 084,23 6 249,16 68.79% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond realizované z projektu OP KŽP "Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kvality podzemných vôd" 181 333,00 137 116,66 75.61% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Nákup OOPP 81 116,60 43 750,00 53.93% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup registračných pások 24 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Nákup vzorkovacej techniky pre odber vzoriek podzemných vôd 84 000,00 69 916,66 83.23% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Technické plyny - laboratória 2 186,80 1 408,33 64.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prístrojové vybavenie na meranie terénnych parametrov podzemných vôd in situ. 59 220,00 27 890,83 47.09% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
CPU a pamäte do serverov HPE DL360 Gen9 2 600,00 1 783,33 68.58% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie diskového poľa 24 475,50 16 000,00 65.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup špeciálnych a technických plynov 2 013,60 902,77 44.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
HDD do serverov HPE DL360 Gen9 a HP DL380p Gen8 7 300,00 4 715,83 64.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Meradlá príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v životnom prostredí pre radiačnú monitorovaciu sieť 86 000,00 36 583,33 42.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistenie vybraných objektov podzemných vôd na Slovensku v rokoch 2017 - 2018. 54 002,00 41 332,50 76.53% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup pohonných hmôt na palivové karty 193 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Nákup a dodávka zemného plynu 101 200,00 71 791,66 70.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pohonných hmôt na palivové karty 193 000,00 160 831,66 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Softvérové licencie Microsoft - Select Plus GOV 129 021,00 107 517,50 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového terénneho motorového vozidla Dacia Duster (alebo ekvivalent) 45 856,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Nákup nového terénneho motorového vozidla Dacia Duster (alebo ekvivalent) 45 856,00 37 355,55 81.46% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup OOPP 17 308,00 11 875,00 68.6% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Akumulátory, batérie 15 241,50 10 562,50 69.3% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Obnova sieťovej IT infraštruktúry 172 680,00 143 900,00 83.33% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Obnova podpory pre softvérové produkty 198 135,00 165 112,50 83.33% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Obnova podpory pre serverové produkty 198 628,00 165 523,33 83.33% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Obnova podpory pre diskové polia 214 307,00 178 589,16 83.33% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Obnova podpory pre non-IT technológie. 23 794,00 19 828,33 83.33% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup ultrazvukových prístrojov na priame meranie prietoku v povrchovom toku 476 760,00 476 760,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup a dodávka zemného plynu 99 404,31 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Geodetické služby 288 541,00 288 541,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Nákup a dodávka zemného plynu 107 721,10 89 434,10 83.02% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup technických a špeciálnych plynov 925 612,00 925 612,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému 2019 Služby Áno 0 Nie
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd 2019 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd 2019 Práce Áno 0 Nie
Nákup nového osobného motorového vozidla Dacia Dokker (alebo ekvivalent) 38 677,50 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Obnova podpory pre produkty VMware a Veeam 124 731,33 103 941,66 83.33% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia 15 567 416,00 15 567 416,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Obnova podpory PVS pre podukty IBM/Lenovo 220 921,10 184 100,83 83.33% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Obnova podpory PVS pre produkty McAfee, Business Continuity Management, IBM Diskove pole (záložná lokalita) 220 093,93 183 411,25 83.33% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Obnova podpory PVS pre SW produkty IBM 220 694,00 183 911,66 83.33% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Obnova podpory PVS pre IBM Power Flex, Tape 219 838,87 183 198,33 83.33% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Obnova podpory PVS pre SUSE, Red Hat, Forcepoint, F5, Diskove pole (Koliba) 200 059,27 166 715,83 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového osobného motorového vozidla Dacia Dokker (alebo ekvivalent) 38 677,50 29 891,66 77.28% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Výstavba meračov vertikálneho profilu vetra a teploty 2019 Práce Nie 0 Nie
Vývoj a dodanie softvéru Informačného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ) 798 800,00 798 800,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Nákup automatických prístrojov na kontinuálne monitorovanie podzemných a povrchových vôd 4 492 500,00 4 492 500,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Emisné dáta z dopravy 267 452,00 267 452,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Systém pre zálohovanie a archiváciu dát 1 057 500,00 1 057 500,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia 660 526,00 660 526,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd II 2019 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd II 2019 Práce Áno 0 Nie
Nákup ceilometrov so softvérom 213 133,00 213 133,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Repasácia automatických zrážkomerných staníc 219 390,00 219 390,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ 2 700 000,00 2 700 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Nákup IKT 2019 Tovary Áno 0 Nie
4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel - prevádzka pzv 2020 Tovary Nie 0 Nie
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd III 2020 Práce Áno 0 Nie
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku 439 166,00 439 166,00 100.0% EUR 2020 Služby Áno 1 Áno
Služby SW vývoja 2020 Služby Áno 0 Nie
Nákup nového terénneho motorového vozidla Dacia Duster (alebo ekvivalent) 74 264,24 52 500,00 70.69% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Služby Microsoft Premier Support 220 220,00 157 391,66 71.47% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákup IKT 217 250,42 164 996,66 75.94% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie serverovej infraštruktúry a rozšírenie diskového priestoru existujúcej infraštruktúry 218 264,33 181 883,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodávka zemného plynu 206 975,66 129 124,15 62.38% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd III 2020 Práce Áno 0 Nie
Podpora pre sieťové produkty, systémový a aplikačný softvér 53 659,06 44 715,83 83.33% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.shmu.sk


+421904888427

+421259415434


senarikova@aksenarikova.sk
milica.mikusova@shmu.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Rozšírenie licencie SOFTIP PROFIT o rozšírenú verziu: Doprava a EZO (Evidencia zmlúv a objednávok) a služby súvisiace s implementáciou 36 744,00 EUR Tovary 26. August 2016 SOFTIP, a. s.
Servis a systémová podpora letiskových meteorologických systémov IMS4. 206 220,00 EUR Služby 31. Máj 2016 MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Údržba, servis a podpora automatizovaného systému správy registratúry IS NUNTIO 8 916,00 EUR Služby 30. September 2016 DIMANO, a. s.
Nákup kalibračných prietokomerov 34 140,00 EUR Tovary 23. Január 2017 BioWell s. r. o.
Kalibrácia vrúľ 5 376,00 EUR Služby 23. Január 2017 Výskumný ústav vodného hospodárstva
Rádiosondy pre aerosondážne merania 158 500,00 EUR Tovary 23. Február 2017 SPINET, a.s.
Náhradné diely pre systém NMSKO 95 353,00 EUR Tovary 27. Február 2017 PRAGOLAB s.r.o.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1668 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×