Obstarávanie

Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 864,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 864,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30213000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike (počítačových zostáv, serverov + UPS, tlačiarní, skenerov, notebookov a aktívnych prvkov počítačových sietí) vrátane služieb spojených s ich dodaním na miesto dodania, t.j. naloženia a vyloženia tovaru do skladovej miestností na mieste dodania, inštalácie, preukázania funkčnosti, základného zaškolenia na mieste dodania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 3 4 267,00 0% EUR 7. Máj 2014 65288
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 7 441,00 0% EUR 19. Máj 2014 65289
Gratex International, a.s. 3 1 156,00 0% EUR 6. Jún 2014 65290

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Jún 2014 20. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39442/content/274608/download","filename":"Dodaci l.Gratex 0614.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39442/content/278202/download","filename":"Dodaci l.Gratex 0614.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39442/content/393414/download","filename":"Dodaci l.Gratex 0614.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2014 28. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39436/content/274694/download","filename":"Dod.listy 062.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39436/content/278138/download","filename":"Dod.listy 062.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39436/content/393412/download","filename":"Dod.listy 062.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. September 2014 11. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39448/content/274821/download","filename":"Dod.l. exe noteb.0914.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39448/content/278225/download","filename":"Dod.l. exe noteb.0914.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39448/content/393416/download","filename":"Dod.l. exe noteb.0914.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39445/content/274721/download","filename":"Dod.l.exe 22.08.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39445/content/278206/download","filename":"Dod.l.exe 22.08.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39445/content/393415/download","filename":"Dod.l.exe 22.08.14.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41075/content/275111/download","filename":"Dod.l.Agem25.07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41075/content/278242/download","filename":"Dod.l.Agem25.07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41075/content/393424/download","filename":"Dod.l.Agem25.07.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 5. Január 2015 5. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41093/content/274575/download","filename":"Suma skut.pln.VT pre BA a KE 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41093/content/278292/download","filename":"Suma skut.pln.VT pre BA a KE 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41093/content/393431/download","filename":"Suma skut.pln.VT pre BA a KE 14.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 10. Apríl 2014 10. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39430/content/274576/download","filename":"VT pre BA a KE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39430/content/278232/download","filename":"VT pre BA a KE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39430/content/393410/download","filename":"VT pre BA a KE.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41078/content/274570/download","filename":"Agem 22.12.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41078/content/278280/download","filename":"Agem 22.12.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41078/content/393425/download","filename":"Agem 22.12.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41078/content/274571/download","filename":"Gratex 22.12.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41078/content/278281/download","filename":"Gratex 22.12.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41078/content/393426/download","filename":"Gratex 22.12.14.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Január 2015 2. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41090/content/274791/download","filename":"exe 020115.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41090/content/278284/download","filename":"exe 020115.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41090/content/393430/download","filename":"exe 020115.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39451/content/274957/download","filename":"D.l.exe 102 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39451/content/278198/download","filename":"D.l.exe 102 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39451/content/393417/download","filename":"D.l.exe 102 14.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41087/content/274736/download","filename":"exe noteb.22.12.14.pdf II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41087/content/278245/download","filename":"exe noteb.22.12.14.pdf II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41087/content/393429/download","filename":"exe noteb.22.12.14.pdf II.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41069/content/274953/download","filename":"VT pre BA a KE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41069/content/278233/download","filename":"VT pre BA a KE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41069/content/393422/download","filename":"VT pre BA a KE.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41081/content/274637/download","filename":"Agem tlač.22.12.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41081/content/278289/download","filename":"Agem tlač.22.12.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41081/content/393427/download","filename":"Agem tlač.22.12.14.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Apríl 2014 11. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39433/content/274649/download","filename":"Dod.listy VT kz 51,52,53.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39433/content/278133/download","filename":"Dod.listy VT kz 51,52,53.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39433/content/393411/download","filename":"Dod.listy VT kz 51,52,53.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Október 2014 10. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39454/content/275085/download","filename":"D.l.Agem 10314.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39454/content/278203/download","filename":"D.l.Agem 10314.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39454/content/393418/download","filename":"D.l.Agem 10314.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41072/content/275082/download","filename":"Dod.l. exe 25.07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41072/content/278237/download","filename":"Dod.l. exe 25.07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41072/content/393423/download","filename":"Dod.l. exe 25.07.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41084/content/274687/download","filename":"exe noteb.22.12.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41084/content/278236/download","filename":"exe noteb.22.12.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/41084/content/393428/download","filename":"exe noteb.22.12.14.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2014 16. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39439/content/274743/download","filename":"Dod.listy exe 0614.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39439/content/278191/download","filename":"Dod.listy exe 0614.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39439/content/393413/download","filename":"Dod.listy exe 0614.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×