Obstarávanie

Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
344 115,00
Konečná suma(Bez DPH):
344 114,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30213000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka osobných počítačov, notebookov, tabletov, čítačiek, serverov, dis-kových polí, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, sieťových prvkov, prezentačnej techniky, a operačných systémov, rackov, konzol a príslušenstvo k ním. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva je uvedené v bode 37 Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AutoCont SK a.s. 4 85 671,00 0% EUR 13. Október 2014 76963
ARNET, s.r.o. 4 72 192,00 0% EUR 13. Október 2014 76964
DATALAN, a.s. 4 168 704,00 0% EUR 13. Október 2014 76965
Gratex International, a.s. 4 17 547,00 0% EUR 13. Október 2014 76966

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10646/content/4762/download","filename":"suma plnenia IKT 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 136 e) 20. Jún 2014 20. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10667/content/4976/download","filename":"§ 136 e).pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ostatné 17. Apríl 2014 17. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10655/content/4796/download","filename":"§41 ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10649/content/4788/download","filename":"Zmluva plnenie IKT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Október 2014 16. Október 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Október 2014 16. Október 2014 []
Zápisnica Zápisnica 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10616/content/5640/download","filename":"Zapisnica-Vyhodnotenie ponuk_ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10616/content/5641/download","filename":"Zapisnica-Vyhodnotenie ponuk_ 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10616/content/5642/download","filename":"Zapisnica po EA.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10634/content/4755/download","filename":"Zmluva profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 kritéria 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10658/content/4870/download","filename":"§41 kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Október 2014 16. Október 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10637/content/4829/download","filename":"Sprava nadlimit VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Október 2014 16. Október 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Marec 2014 10. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10610/content/5314/download","filename":"SP_2014-21-Vypoctova_techika_ platne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10673/content/5293/download","filename":"Hodnotenie splnenia_podmienok-učasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10673/content/5294/download","filename":"Zapisnica ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. August 2014 1. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10670/content/5078/download","filename":"vysledok.pdf"}]
Zmluva Dodatok k zmluve 6. September 2017 6. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871421/content/552141/download","filename":"DODATOK ÄŤ. 1 - text (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871421/content/552142/download","filename":"DODATOK ÄŤ. 2 - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 136 d 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10664/content/4884/download","filename":"§ I36 d).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10640/content/4894/download","filename":"suma plnenia IKT.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Október 2014 16. Október 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10613/content/5402/download","filename":"Zapisnica kriteria.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 27. Marec 2014 27. Marec 2014 []
Iný dokument k zákazke §136 c 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10661/content/4823/download","filename":"§ 136 c.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Plenenie 2 Q 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10652/content/4861/download","filename":"IKT za 2.Q.2015.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×