Obstarávateľ

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 99 265,27 EUR 38
2017 172 982,29 EUR 63
2018 156 685,12 EUR 45
2019 165 989,05 EUR 30
2020 249 256,46 EUR 45
2021 65 347,27 EUR 8

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 3 956,80 EUR 5
2017 4 221,00 EUR 2
2018 9 040,34 EUR 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MART SYSTEM s.r.o. 1 7 666,67 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 14 9 473,83 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 4 29 145,45 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 4 1 614,88 EUR
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. 1 9 582,50 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 6 189 220,57 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 1 319,05 EUR
IMAO electric, s. r. o. 2 1 443,33 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 1 3 977,77 EUR
KORAKO plus s. r. o. 3 6 625,05 EUR
STAVOSPOL, spol. s r.o. 1 1 902,49 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 5 479,00 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 2 870,30 EUR
LEON global s.r.o. 10 21 409,99 EUR
MIK, s.r.o. 2 13 150,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 2 435,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 183,33 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 1 550,00 EUR
CHEMOLAK a.s. 1 816,67 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 3 6 746,66 EUR
GLOBUS spol. s r.o. 5 34 797,79 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 8 4 721,66 EUR
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. 4 0,00 EUR
ITSK, s.r.o. 3 11 846,04 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 1 1 660,00 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 483,33 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 2 724,43 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 6 10 271,66 EUR
SCP PAPIER, a.s. 1 1 104,00 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 4 8 494,99 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 2 4 045,83 EUR
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 1 713,00 EUR
AQUA - team Slovakia s.r.o. 1 1 024,17 EUR
POZANA MEAT s.r.o. 5 24 555,16 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 1 1 916,67 EUR
TOMIRTECH, s. r. o. 1 148,33 EUR
Ing. Iveta Janíková 5 2 782,48 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 3 2 789,72 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 2 2 075,93 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 2 4 146,66 EUR
KRIDLA s.r.o 2 1 948,74 EUR
MAT-obaly, s.r.o. 2 708,34 EUR
Ib-elektro s.r.o. 1 325,00 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 2 1 019,99 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 1 3 442,50 EUR
SOLMO, s.r.o. 3 4 639,18 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 12 15 897,25 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 3 4 050,47 EUR
Lucia Rošková R-interiér 8 15 737,16 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 2 2 420,75 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 1 560,20 EUR
VICOM s.r.o. 2 3 641,66 EUR
SEKO Trenčín, s.r.o. 1 115,75 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 1 282,59 EUR
GASTROLUX, s.r.o 1 3 250,00 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 225,00 EUR
SAD, s.r.o. 2 500,00 EUR
Scandi s.r.o. 1 96,40 EUR
EKO TONER s.r.o. 2 871,67 EUR
TONEX Plus s.r.o. 1 600,00 EUR
Ján Sloboda -GASTROSERVIS 1 0,00 EUR
MAKRO spol. s r.o. 1 541,67 EUR
JOMA SEPO spol. s r.o. 1 690,00 EUR
OSKO, a.s. 2 2 593,33 EUR
Milan Talán 1 1 332,80 EUR
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 1 716,67 EUR
DION invest, s.r.o. 1 374,48 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 316,76 EUR
ABEEX s.r.o. 1 73,25 EUR
Ing. Peter Kollár - IP COMP 1 625,00 EUR
STAVIVO IBV, s.r.o. 1 466,67 EUR
Oldřich Krédl 1 1 100,00 EUR
BRENO s.r.o. 1 518,58 EUR
SBL Europe, s.r.o. 3 2 779,16 EUR
PAREX-G, spol. s r.o. 1 3 000,00 EUR
ARKA, a.s. 1 69,17 EUR
Profexy s.r.o. 4 1 483,83 EUR
PRESS & BURG Business s.r.o. 1 2 499,64 EUR
MP UZAMYKACIE SYSTÉMY s. r. o. 1 320,00 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 416,57 EUR
Jakub Ilavský, s. r. o. 2 10 075,00 EUR
ALTRAX s.r.o. 2 1 290,00 EUR
AES Košice s.r.o. 1 924,17 EUR
Interierdvere, spol. s r.o. 2 14 956,00 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 3 773,00 EUR
SIMA plus Krompachy, s.r.o. 1 1 649,92 EUR
V.P.F. MEDIUM s.r.o. 1 430,00 EUR
Aquastar, s.r.o. 2 1 374,17 EUR
Peter Staňo MODEN 1 1 649,00 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 1 458,33 EUR
Vladimír Janičina ELKO 1 373,33 EUR
ADITEC Slovakia, s.r.o. 1 9 541,41 EUR
GIEGO s.r.o. 3 9 693,33 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 5 18 041,59 EUR
BOLUS s r.o. 2 4 285,81 EUR
WAD DESIGN, s.r.o. 1 284,17 EUR
COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 1 562,50 EUR
JUEL, s.r.o. 1 1 990,83 EUR
BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. 1 441,67 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 561 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×