CPV kód

34110000-1

Osobné automobily

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 130,490 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 5 151,717 EUR
Mesto Štúrovo 2 41,072 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 10,000 EUR
Mesto Revúca 1 24,158 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 139,914 EUR
Mesto Malacky 1 27,500 EUR
Mesto Prešov 1 29,250 EUR
Mesto Poprad 1 17,999 EUR
Mesto Bardejov 1 29,991 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 118,703,804 EUR
Mesto Žilina 7 175,318 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 43,321 EUR
Obec Čáry 1 12,083 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 19,801 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 35,833 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 94,392 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 17,000 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 184,680 EUR
Mesto Trnava 1 50,000 EUR
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 1 8,333 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 31,192 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 615,681 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 399,767 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 150,444 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 19,983 EUR
Mesto Rožňava 2 44,333 EUR
Mesto Vráble 2 41,910 EUR
Domov seniorov Lamač 1 7,241 EUR
Mesto Martin 1 41,665 EUR
Mesto Topoľčany 3 90,000 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 24,998 EUR
Mesto Nitra 4 115,518 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 4 168,473 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 168,456 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 2 29,879 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 74,933 EUR
Slovak Business Agency 2 344,075 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 80,500 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 38,582 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 18,520 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 152,650 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 13,330 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 20,833 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 12,500 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 286,795 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 299,966 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 19,199 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 136,000 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 2,038,005 EUR
Obec České Brezovo 1 10,416 EUR
Obec Pečeňady 1 0 EUR
Obec Kalná nad Hronom 1 24,521 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 42,852 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 59,973 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 24,917 EUR
Generálna prokuratúra SR 5 68,249 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 98,881 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 1 16,775 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 431,954 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 22,500 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 10,833 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 13,333 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 100,493 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 23,500 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 11,249 EUR
Mesto Komárno 1 0 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 10,600 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 62,287 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 46,049 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 106,590 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 75,478 EUR
Okresný súd Nitra 1 16,150 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 9,875 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 9,329 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 67,140 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 362,539 EUR
Obec Lisková 1 15,450 EUR
Mesto Turzovka 1 9,992 EUR
Slovenská národná knižnica 1 43,333 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 284,871 EUR
Mesto Svidník 1 31,080 EUR
Mesto Krompachy 1 9,408 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 25,666 EUR
Mesto Košice 3 73,300 EUR
Mesto Brezno 3 75,367 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 0 EUR
Obec Brezovica 1 12,500 EUR
Obec Spišská Teplica 1 19,430 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 60,625 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 318,001 EUR
Mesto Fiľakovo 1 33,117 EUR
Mesto Sabinov 3 29,833 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 41,859 EUR
Mesto Senica 2 9,058 EUR
Obec Nižná 1 29,332 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 350,570 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 34,375 EUR
Mesto Bytča 1 24,883 EUR
Obec Zohor 1 8,625 EUR
Obec Solčany 1 10,992 EUR
Mesto Nové Zámky 2 20,158 EUR
Mesto Šaľa 1 26,250 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 417,554 EUR
Obec Málinec 2 22,150 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 284,659 EUR
Slovenské národné múzeum 4 140,213 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 37,088 EUR
Mesto Senec 2 41,713 EUR
Mesto Trebišov 1 33,166 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 4 426,638 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 32,340 EUR
Obec Horovce 1 8,573 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 110,000 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 47,583 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5 119,516 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 79,750 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 10,492 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 10,833 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 52,797 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 1 23,742 EUR
BIOPEL, a. s. 2 85,340 EUR
Mesto Michalovce 1 46,933 EUR
Mesto Tornaľa 1 0 EUR
Obec Závod 1 6,649 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 44,908 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 31,658 EUR
Obec Domaňovce 1 8,833 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 35,000 EUR
Mesto Kežmarok 3 34,156 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 431,267 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 104,220 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 134,988 EUR
Obec Habovka 1 20,833 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 42,500 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 17,083 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 1,892,462 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 18,590 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 369,715 EUR
Obec Smolinské 1 10,833 EUR
Mesto Trenčín 5 53,565 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 35,458 EUR
Mesto Veľké Kapušany 1 0 EUR
Mesto Zvolen 5 57,308 EUR
Mesto Dolný Kubín 2 25,829 EUR
Mesto Hnúšťa 2 42,650 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 6 154,188 EUR
Obec Štrba 1 14,083 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 13,699 EUR
Mesto Púchov 3 36,433 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 35,582 EUR
Obec Dolná Tižina 2 24,058 EUR
Mesto Banská Bystrica 9 103,971 EUR
Obec Očová 1 16,250 EUR
Krajský súd v Žiline 1 24,417 EUR
SPP CNG s.r.o. 3 48,211 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 2 99,117 EUR
Obec Heľpa 1 19,492 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 150,083 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 20,958 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 30,900 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 17,249 EUR
Mesto Stará Turá 1 26,667 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 5 209,808 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 85,196 EUR
Detský domov 2 30,322 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 5 120,146 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 0 EUR
Mesto Podolínec 1 21,174 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 18,435 EUR
Obec Spišské Bystré 1 16,618 EUR
Obec Jarovnice 1 10,417 EUR
Zoologická záhrada 1 29,992 EUR
Horská záchranná služba 1 72,397 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 168,615 EUR
Obec Raková 1 18,249 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 14,885 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 12,749 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 77,800 EUR
Obec Batizovce 1 26,181 EUR
Krajský súd v Trnave 1 24,991 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 27,500 EUR
Mesto Nová Dubnica 1 55,900 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 21,350 EUR
Okresný súd Piešťany 1 16,275 EUR
Krajská prokuratúra 2 28,470 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 6 519,444 EUR
Okresný súd Nové Zámky 1 20,167 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0 EUR
Okresný súd Skalica 1 16,458 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 30,700 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 32,800 EUR
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 1 21,291 EUR
Justičná akadémia SR 1 27,421 EUR
Obec Makov 1 13,749 EUR
Obec Kátlovce 1 14,270 EUR
Krajský súd v Nitre 1 28,860 EUR
Krajská prokuratúra 1 27,463 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 22,333 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 36,708 EUR
Mesto Lučenec 1 9,708 EUR
Obec Chocholná-Velčice 1 10,200 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 20,500 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 17,815 EUR
Obec Špačince 1 12,042 EUR
Obec Lozorno 2 20,958 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 10,650 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 15,333 EUR
Obec Spišský Hrušov 1 12,946 EUR
Obec Tvrdošovce 1 27,814 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 3 150,647 EUR
Okresný súd Zvolen 1 16,667 EUR
Okresný súd Poprad 1 16,665 EUR
Mesto Vrútky 1 11,667 EUR
Obec Radava 1 10,490 EUR
Obec Chanava 1 12,116 EUR
Závodisko, š.p. 1 11,048 EUR
Obec Šarovce 1 15,833 EUR
Krajská prokuratúra 1 27,500 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 12,500 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 16,666 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 1 26,666 EUR
Obec Drienica 1 19,817 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 44,800 EUR
Obec Veľké Orvište 1 10,733 EUR
Mesto Nemšová 1 9,998 EUR
Obec Ivanovce 1 10,983 EUR
Mesto Hriňová 1 12,042 EUR
Obec Lomná 1 17,492 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 9,388 EUR
Obec Suchá nad Parnou 1 10,542 EUR
Spojená škola 1 10,833 EUR
Obec Veľké Úľany 1 38,648 EUR
MH Manažment, a.s. 1 19,400 EUR
Obec Rakovice 1 12,708 EUR
Obec Smilno 1 11,491 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 8,333 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 69,950 EUR
Okresný súd Malacky 1 15,583 EUR
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 1 30,667 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 0 EUR
Ústredná knižnica SAV 1 8,833 EUR
Športový klub 1923 Gabčíkovo, a. s. 1 23,408 EUR
Obec Rudňany 1 12,208 EUR
Mesto Dudince 1 23,292 EUR
Obec Veselé 1 11,250 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 16,667 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 1 7,915 EUR
Mesto Šahy 1 10,690 EUR
Obec Vrbov 1 8,333 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 41,666 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 12,300 EUR
Obec Važec 1 20,000 EUR
Mesto Gelnica 1 25,250 EUR
Ipeľský Euroregión 1 0 EUR
Hlavný banský úrad 2 87,417 EUR
Národné osvetové centrum 1 19,250 EUR
Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 1 13,480 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 1 7,833 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 18,000 EUR
Obec Sirk 1 16,583 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 11,991 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 11,458 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 42,160 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 9,692 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 11,333 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 10,000 EUR
Krajský súd v Prešove 1 25,000 EUR
Social. Trans, n.o. 1 29,047 EUR
Detský domov Lastovička 1 10,250 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 12,000 EUR
Slovenský atletický zväz 1 17,492 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 10,333 EUR
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 1 12,500 EUR
Galantské osvetové stredisko 1 16,658 EUR
Súkromná základná umelecká škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 1 14,858 EUR
Spojená škola internátna 1 20,617 EUR
Stredná odborná škola technická 1 10,150 EUR
Okresný súd Prievidza 1 16,500 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 2 28,458 EUR
Úrad komisára pre deti 1 22,292 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 11,358 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 12,013 EUR
Detský domov Michalovce 2 30,466 EUR
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 1 20,000 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 0 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 14,958 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV 1 9,196 EUR
Domov sociálnych služieb 1 10,288 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 19,992 EUR
Obec Radoľa 1 8,333 EUR
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 1 11,750 EUR
Novohradská knižnica 1 9,585 EUR
Mestská časť Košice-Džungľa 1 10,767 EUR
DOMKO-Domov sociálnych služieb 1 14,150 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 1 13,917 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 1 8,333 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 37,500 EUR
Centrum voľného času 1 7,500 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 11,300 EUR
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 1 0 EUR
Detský domov v Skalici 1 11,231 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 1 11,408 EUR
Štátny komorný orchester Žilina 2 48,317 EUR
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 1 9,708 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 16,666 EUR
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 1 10,000 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 15,833 EUR
Obec Sklené 1 9,972 EUR
Podtatranská knižnica v Poprade 1 16,663 EUR
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. 1 24,055 EUR
DSS Plavecké Podhradie 1 10,085 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 17,483 EUR
Detský domov 1 10,500 EUR
Detský domov Mlynky-Biele Vody 2 30,317 EUR
Detský domov Liptovský Hrádok 1 12,500 EUR
Detský domov Kolíňany 1 11,242 EUR
Detský domov Bratislava 1 16,658 EUR
Detské mestečko 2 33,316 EUR
Obec Ochodnica 1 14,200 EUR
Centrum právnej pomoci 1 54,808 EUR
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 1 10,662 EUR
Slovenský zväz cyklistiky 3 94,658 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 1 11,500 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 1 12,975 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica 1 11,000 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava 1 8,917 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove 1 11,250 EUR
Záhorská knižnica 1 15,613 EUR
Stredná odborná škola, Rakovice 25 1 0 EUR
Záhorské osvetové stredisko v Senici 1 16,655 EUR
Hydromeliorácie, š.p. 4 52,516 EUR
Detský domov Žitavce 1 16,667 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 13,333 EUR
Obec Drienovec 1 22,492 EUR
Slovenský zväz bobistov 1 27,333 EUR
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 1 0 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 1 11,979 EUR
Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n.o. 1 0 EUR
Detský domov 1 16,250 EUR
Detský domov 1 16,658 EUR
Detský domov Levice 1 16,408 EUR
Detský domov 1 16,583 EUR
Detský domov Sečovce 1 18,645 EUR
Detský domov Dobšiná 1 18,750 EUR
Detský domov 1 11,058 EUR
Detský domov Slovenské Nové Mesto 1 16,667 EUR
Detský domov "Lienka" Veľké Kapušany 1 15,917 EUR
Detský domov Remetské Hámre 1 11,249 EUR
Okresný súd Ružomberok 1 20,000 EUR
Okresný súd Dolný Kubín 1 20,125 EUR
Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. 1 25,332 EUR
PAHOROK, n.o. 1 0 EUR
Stredisko služieb škole 1 9,124 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 1 11,990 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
HELORO s.r.o. 3 41,072 EUR
WAGON TRADING, spol. s r.o. 2 44,824 EUR
IMPA Žilina s.r.o. 3 133,487 EUR
GALIMEX s.r.o. 4 146,462 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 24 926,880 EUR
KESLER spol. s.r.o. 10 173,379 EUR
Ing. Radoslav Popovič R A D E S 2 87,900 EUR
Tempus - Car s.r.o. 7 106,200 EUR
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 1 9,329 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 28 1,285,474 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 21 687,566 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 7 380,238 EUR
AUTONOVA, s.r.o. 9 262,035 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 12 175,487 EUR
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 10 11,493,857 EUR
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. 5 258,508 EUR
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 11 203,721 EUR
Moris Slovakia s.r.o. 5 165,615 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 9 29,526,353 EUR
VÚB leasing, a.s. 1 46,933 EUR
TT-CAR, s.r.o. 14 307,770 EUR
AUTOM-AM, s.r.o. 1 28,301 EUR
AUTOGRAND, akciová spoločnosť 1 17,492 EUR
DOVE, s.r.o. 4 90,992 EUR
Autoprofit, s.r.o. 11 565,199 EUR
AUTO-VALAS s.r.o. 2 44,006 EUR
AC Bratislava, spol. s r.o. 2 135,600 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 24 2,983,853 EUR
Auto Adex, s. r. o. 2 35,446 EUR
PO CAR, s.r.o. 3 63,331 EUR
A R A V E R a. s. 12 235,724 EUR
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 2 47,319 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 3 87,292 EUR
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. 2 57,238 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 7 169,865 EUR
BOAT a.s. 6 47,596 EUR
Autoservis Jakub, spol. s r.o. 1 28,860 EUR
AUTONOVO, a.s. 1 57,500 EUR
SolarEnergia Invest, s. r. o. 2 85,340 EUR
SWAM servis s.r.o. 1 19,229 EUR
CHIROSAN, s.r.o. 2 130,479 EUR
Brantner Nova, s.r.o. 1 8,833 EUR
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. 3 79,483 EUR
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 2 315,951 EUR
AUTO MARKET, a.s. 9 84,281 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 11,000 EUR
MIKONA s.r.o. 1 11,667 EUR
A.M.PLUS, s.r.o. 1 41,665 EUR
Harmónia, s.r.o. 2 33,999 EUR
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 8 28,760,568 EUR
Porsche Slovakia, spol. s r.o. 4 27,873,247 EUR
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 6 11,808,165 EUR
FINAL - CD plus, s.r.o. 14 12,080,869 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 7 876,573 EUR
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 4 138,681 EUR
Group M, a.s. 2 120,750 EUR
PRO AUTO, s.r.o. 14 386,905 EUR
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 6 123,401 EUR
LXT, s.r.o. 1 191,198 EUR
H & M autoopravy - predaj s.r.o. 1 424,483 EUR
TORNO s.r.o., 1 11,491 EUR
UNICARBACK, s.r.o. 1 12,500 EUR
SU - Laugo cars s.r.o. 1 23,408 EUR
Auto Gábriel, s.r.o. Košice 10 248,159 EUR
LION CAR, s.r.o. 4 38,225 EUR
Auto Lamač spol. s r.o. 8 471,873 EUR
EUROMOTOR, spol. s r.o. 11 152,304 EUR
AUTO - RÁCZ s.r.o. 1 23,500 EUR
PK Auto Spol. s r.o. 4 72,597 EUR
Auto Ideal s.r.o. 11 126,713 EUR
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o. 1 10,000 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 14 316,503 EUR
AUTOSTOP RV, s.r.o 4 65,650 EUR
WINKLER, s.r.o. 5 95,041 EUR
AutoMarket TRENČÍN s.r.o. 5 70,232 EUR
AUTOŠTÝL, a.s. 9 115,387 EUR
Todos Italia s. r. o. 1 13,163 EUR
RM JET, spol. s r.o. 2 30,313 EUR
T A N E X , spol. s r.o. 2 41,649 EUR
EUROCAMP s.r.o. 2 30,748 EUR
Autocentrum CYDA s.r.o. 1 24,521 EUR
MOTO JAS, s.r.o. 8 208,024 EUR
ALTERIA MOTOR, s. r. o. 1 19,992 EUR
UNICAR, s.r.o. 6 92,747 EUR
NOVÝ TOPCAR, s.r.o. 2 46,979 EUR
Viliam Turan TURANCAR 1 99,917 EUR
AUTO PARK BREZNO, s. r. o. 1 11,058 EUR
CAMEA car, a.s. 6 87,868 EUR
Painthouse, s. r. o. 1 14,858 EUR
C - CAR, s.r.o. 1 8,333 EUR
AVION spol. s r.o. 1 29,390 EUR
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. 4 44,829 EUR
LIMA car, s.r.o. 2 22,375 EUR
AUTO VIBA s.r.o. 2 12,975 EUR
Todos Ružomberok s.r.o. 1 20,000 EUR
Auto Unicom, s.r.o. 2 11,667 EUR
Auto Becchi, s. r. o. 1 16,583 EUR
Motor-Car Trnava, s.r.o. 6 282,082 EUR
POINT a.s. Žilina 4 87,590 EUR
AUTO SLOVÁK s.r.o. 4 61,999 EUR
3H AUTO s.r.o. 2 33,258 EUR
DS - CAR, s.r.o. 2 60,625 EUR
AUTOMAPE - spol. s r. o. 1 10,417 EUR
VLM Auto, s.r.o. 1 23,742 EUR
PPC TEAM plus s.r.o. 4 81,182 EUR
AUTORIS, s.r.o. 3 32,932 EUR
Motor-Car Zvolen s.r.o. 1 23,292 EUR
Malacky Auto, s. r. o. 3 67,499 EUR
KIA Bratislava s.r.o. 1 169,895 EUR
OPTIMAL SK, s.r.o. 2 35,149 EUR
PORTAS, spol. s r.o. 4 54,102 EUR
MOTOR-CAR Martin, s.r.o. 1 43,333 EUR
AUTONA, s.r.o. 1 9,972 EUR
3H MOBIL s.r.o. 5 78,812 EUR
REEM, s.r.o. 1 0 EUR
Auto FRIM spol. s r.o. 1 11,249 EUR
ELA CAR s.r.o. 1 10,733 EUR
QALT s.r.o. 2 36,342 EUR
Effective management SK, s.r.o. 1 18,590 EUR
M a H Nitra spol. s r.o. 1 11,242 EUR
P Automobil Import s.r.o. 1 24,992 EUR
ANRAcar s.r.o. 2 52,417 EUR
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 3 60,632 EUR
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 4 113,299 EUR
PNEU DT s.r.o. 1 6,650 EUR
ALD MOBIL, s.r.o. 3 86,059 EUR
Auto Prestige Group a. s. 1 18,645 EUR
AUTOKOMPLEX, spol. s r.o. 1 9,708 EUR
M a H, spol. s r.o. 2 34,075 EUR
EKOAUTO s.r.o. Bardejov 5 216,553 EUR
CHETRA SK, s.r.o. 1 7,345 EUR
Auto-centrum, a.s. 1 35,458 EUR
ALBEX PLUS, s.r.o. 1 58,875 EUR
IZSÁK Company, s.r.o. 5 143,513 EUR
STOMAPRIM s.r.o. 1 39,000 EUR
JDK IMPORT s.r.o. 1 19,199 EUR
Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 1 27,500 EUR
ALZ, s.r.o. 1 25,421 EUR
AUTOLANC s.r.o. 1 35,970 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup nových osobných automobilov na finančný lízing Mesto Štúrovo 38,560 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup osobného automobilu vyššej strednej triedy Generálna prokuratúra SR 24,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla – dodávka MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 19,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vozidlá pre hraničné priechody Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 81,250 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 68,212 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné automobily. Katolícka univerzita v Ružomberku 67,445 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo vyššej strednej triedy Mesto Vráble 31,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné automobily Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 29,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Nemocnica Poprad a. s. od 10,000 do 30,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka osobných a úžitkových motorových vozidiel pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 140,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo pre ŽSK Žilinský samosprávny kraj 58,300 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24,132 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálne technické - motorové vozidlo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 25,825 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa 3 ks osobných motorových vozidiel Slovenský pozemkový fond 30,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla na lízing Mesto Liptovský Mikuláš 36,300 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Krajská prokuratúra Nitra 27,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Krajský súd v Nitre 25,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobný automobil vyššej strednej triedy s pohonom 4x4 - sedan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné automobily. Mesto Nová Dubnica 49,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Svidník - osobné motorové vozidlo Mesto Svidník 25,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 155,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina. Mesto Žilina 25,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné vozidlá pre organizačné zložky/závody SC ŽSK - nové 5ks Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 62,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné automobily Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 200,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Mesto Martin 50,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 40,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel pre potreby SZRB a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 32,900 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobne automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Vráble 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo prostredníctvom finančného lízingu. Mesto Michalovce 39,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného vozidla na finančný lízing Obec Veľké Úľany 32,532 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9,450,000 EUR 2014 Tovary Nie 6
Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44,748 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné automobily Bratislavský samosprávny kraj 318,001 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 178,992 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 503,415 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 104,883 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných automobilov strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 434,200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné automobily triedy "SUV" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17,500,000 EUR 2014 Tovary Nie 3
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36,453 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 271,839 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup osobného motorového vozidla Hyundai i30 combi Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14,400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Záchranná zdravotná služba Bratislava 24,150 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Slovenské národné múzeum 95,678 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 417,554 EUR 2015 Tovary Áno 4
Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Záchranná zdravotná služba Bratislava 407,804 EUR 2015 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 73,236 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 152,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minibusy Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 191,198 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vozidlá pick-up Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 424,483 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka osobných automobilov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 52,170 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 359,959 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla VW Golf Variant 1,6 TDI Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 16,740 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné automobily Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 80,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové osobné vozidlo Športový klub 1923 Gabčíkovo, a. s. 23,408 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment C) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9,450,045 EUR 2014 Tovary Neuvedené 6
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 500,714 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné automobily triedy "SUV" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 53,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 265,736 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 153,166 EUR 2018 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24,787 EUR 2017 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných automobilov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 284,871 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30,518 EUR 2017 Tovary Áno 1
služobné motorové vozidlo Mesto Banská Bystrica 27,561 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Nemocnice s poliklinikami n.o. 23,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škoda Yeti Outdoor Ambition 1,2 TSI 81 kW 7AP resp. Ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa NOVÉHO osobného motorového vozidla DACIA SANDERO Obec Závod 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 14,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nového osobného vozidla Citroën Grand C4 Picasso, 1,6 e-HDi 115 (alebo ekvivalent) Obec Sirk 21,590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Lozorno 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil do 3,5 tony - Combi Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 13,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Ford Focus kombi 1.6 Duratec Ti-VCTvo výbave balíka Trend X Mesto Brezno 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SPP CNG s.r.o. 17,220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Logan MCV Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo combi SPP CNG s.r.o. 17,828 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil - prevedenie Combi Obec Spišský Hrušov 15,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 11,632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Renault Talisman 130dCi PREMIERE EDITION Mesto Bánovce nad Bebravou 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vozidla Hyundai Genesis alebo ekvivalent Generálna prokuratúra SR 57,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobné motorové vozidlo nové – motor 1,6 SCe 75 kW/102 k S&S Arctica 7 miest Centrum sociálnych služieb Fantázia 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla. Krajský súd v Prešove 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
služobný automobil Obec Domaňovce 11,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mazda 6, Sedan Krajský súd v Trnave 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo CNG combi SPP CNG s.r.o. 13,167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil VW Passat alebo ekvivalent. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 44,055 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné Nové osobné motorové vozidlo- limuzína VW Passat Highline 2.0 TDI SCR 4MOT 6G BMT, farba-čierna deep perleťová, s priamym vstrekovaním Krajská prokuratúra 33,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi Business 2,0TDI 135 kW 6st.AP 4x4 Obec Kalná nad Hronom 29,425 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 osobné motorové vozidlá 4 x 4 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 32,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 37,596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ford C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - limuzína VW Passat Highline 2.0 TDI SCR 4MOT 6G BMT, farba - čierna deep perleťová, s priamym vstrekovaním Krajská prokuratúra 33,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Superb 2,0 TSI 162 kW, výbava Ambition, palivo benzín - na leasing Mesto Senec 39,512 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Octavia alebo ekvivalent Trnavský samosprávny kraj 22,907 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Ekonomická univerzita v Bratislave 23,363 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné dodávky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Pečovská Nová Ves 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá - crossover/SUV 4x4 Slovenská agentúra životného prostredia 96,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Style 1,4 TSI 110kW (150k) 6-stup. mechanická prevodovka Okresný súd Nitra 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkový automobil Trenčianske múzeum v Trenčíne 21,380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka osobného automobilu Súkromná základná umelecká škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 19,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Peugeot Boxer Minibus Pack 330 L1H1 2,0BlueHDi 130k Obec Važec 24,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Obec Vrbov 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 19,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo úžitkové - furgon Slovenská agentúra životného prostredia 25,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne Slovenská agentúra životného prostredia 35,292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil - nový Stredná odborná škola technická 12,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 12,145 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Opel, Model ZAFIRA TOURER, verzia ZAFIRA TOURER 5-dv Cosmo B 1.4 NET (103 kW/140 hp) MT6, farba GAR - čierna Carbon Okresný súd Prievidza 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá - hatchback Slovenská agentúra životného prostredia 86,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Obec Kátlovce 17,177 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil 4x4, terénny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 19,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 19,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne Obec Heľpa 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Technická univerzita v Košiciach 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - 5 miestne typ Škoda Rapid Spaceback alebo ekvivalent Obec Čáry 14,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suzuki Vitara 1,6 Comfort GL, 4 WD Mesto Vrútky 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica Bratislava 8,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Justičná akadémia SR 33,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil pre 7 pasažierov Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo ŠkodaFabia Combi Style 1,2 TSI 110k/81 kW, palivo benzín - na leasing Mesto Senec 17,203 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil combi - 2 ks Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo - combi Nitriansky samosprávny kraj 22,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 31,409 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 19,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Mesto Nemšová 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Škoda Superb Style 2.0 TDI 140 kw 6-stup. automat. DSG 4x4 alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 42,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Obec Zohor 10,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Škoda Superb Style 2.0 TDI 110 kW 6-stup. automat. DSG alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 26,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup osobného automobilu Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV 11,060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami Hlavné mesto SR Bratislava 122,348 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 13,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Audi A8 Long alebo ekvivalent Mesto Žilina 80,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá SUV Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 33,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (2) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 56,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Peugeot PARTNER NEW TEPEE OUTDOOR alebo ekvivalent Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 15,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 7-miestneho motorového vozidla Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 56,294 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Štátny fond rozvoja bývania 78,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla škoda Yeti alebo ekvivalent Mesto Nitra 17,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služobné osobné motorové vozidlá 4 x 4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Škoda alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 68,730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia alebo ekvivalent Obec Málinec 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 55,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
ososbný automobil Mestská časť Košice-Džungľa 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica Bratislava 10,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detská ozdravovňa Kremnické Bane 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Radava 12,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromobil Volkswagen e-Golf Mesto Dunajská Streda 37,401 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromobil Volkswagen e-Golf Mesto Dunajská Streda 35,349 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Obec Horovce 10,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil CITROËN Berlingo VTi 120 XTR Mesto Zvolen 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové na leasing Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 20,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové na leasing Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 21,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový aautomobil Opel Combo Tour Enjoy L1H1 standart 1,4 MT5 Mesto Dolný Kubín 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Combi do 3,5 tony s izotermickou úpravou Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 13,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový špeciálny osobný automobil Peugeot Expert New Combi alebo "ekvivalent" Obec Hrabovec nad Laborcom 28,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 12,083 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné vozidlo Toyota Auris alebo ekvivalent Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 15,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné vozidlo Toyota Verso alebo ekvivalent Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 19,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Centrum voľného času 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov seniorov Lamač 8,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia alebo ekvivalent Obec České Brezovo 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - na leasing Obec Batizovce 31,417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup jazdeného osobného motorového vozidla Úrad komisára pre deti 28,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo na štvrtinové splátky Mesto Podolínec 25,410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - Škoda SUPERB, farba - čierna Krajská prokuratúra v Prešove 33,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Kia VENGA 1,4 CVVT alebo ekvivalent Služby Mesta Piešťany 13,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 27,459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 36,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá HYUNDAI i30, 5-dverový Classic 1.4 MPi 74 kW/100 k M6 Slovenský pozemkový fond 81,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 32,542 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil CITROËN Berlingo VTi 120 XTR Mesto Zvolen 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Kia VENGA 1,4 CVVT Služby Mesta Piešťany 13,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrických dopravných prostriedkov a prístrešku pre elektrobiyckle BIOPEL, a. s. 45,280 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil Škoda Octavia alebo ekvivalent Trnavský samosprávny kraj 22,235 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Touran vo výbave Comfortline Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 23,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia alebo ekvivalent Obec Málinec 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Krajská prokuratúra 33,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné 9-miestne vozidlo kategórie M1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové osobné vozidlo Škoda Rapid alebo adekvátny ekvivalent Mesto Nitra 14,115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA Optima 1,7 CRDi Platinum alebo ekvivalent Štátny komorný orchester Žilina 29,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne sanitné vozidlá Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 69,199 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Volkswagen Touran vo výbave Comfortline Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 23,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Škoda SuperB a Škoda Octavia 2.0TDI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 250,221 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo jazdené Obec Turňa nad Bodvou 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Kia Rio sedan 1.4 CVVT alebo ekvivalent Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 57,600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový osobný SUV automobil Seat Ateca Style 1,4 EcoTSI 6-G, 150 k/110 KW, 6-stupňová prevodovka alebo ekvivalent Mesto Sabinov 22,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil KIA Ceed SW 1.4 CVVT alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 13,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Sociálna poisťovňa, ústredie 57,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Raková 21,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Dacia LODGY verzia LAM7 15 H 1,5 dCi alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 13,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia Ceed SW 1.6 CRDi GOLD alebo ekvivalent (2) Rozhlas a televízia Slovenska 203,875 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidl0, kategória M1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 35,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA Optima 1,7 CRDi Platinum alebo ekvivalent Štátny komorný orchester Žilina 29,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Audi Q5 alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 51,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Hyundai i30 kombi YES Mesto Zvolen 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Spaceback alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 13,570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA Optima 1,7 CRDi A/T GOLD 141K Mesto Dudince 28,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo so špeciálnou výbavou pre potreby mestskej polície Mesto Poprad 21,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Slovenská národná knižnica 52,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil SUV Obec Sklené 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Mesto Šahy 12,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 14,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla v kategórii M1-dodávka Mesto Žilina 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo na prepravu osôb a tovaru Peugeot PARTNER NEW TEPEE OUTDOOR alebo ekvivalent DOMKO-Domov sociálnych služieb 17,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEAT Ibiza 5D Style Limited1,2 TSI 5-G, 90k/66KW, 5-stupňová prevodovka alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo "ekvivalent" Obec Rakovice 15,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné 9-miestne auto s elektro-hydraulickou plošinou DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. 28,869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 42,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný autmobil Dacia Lodgy alebo "ekvivalent" Obec Veľké Orvište 13,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Banská Bystrica 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 36,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Ústredná knižnica SAV 10,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil DSS Plavecké Podhradie 12,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Domov sociálnych služieb 12,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Agentúra na podporu výskumu a vývoja 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Veselé 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové osobné vozidlo Škoda Superb alebo adekvátny ekvivalent Mesto Nitra 37,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 12,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, 5-miestne - Škoda Fabia Active, 1,2 TSI alebo ekvivalent Mesto Kežmarok 10,998 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 12,964 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Habovka 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrických dopravných prostriedkov a prístrešku pre nabíjanie BIOPEL, a. s. 41,260 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup osobného automobilu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 35,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Detský domov v Skalici 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Ekonomická univerzita v Bratislave 10,776 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 27,041 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi (81 KW) Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 12,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil Citroen C 4 Cactus Pure Tech 110 / alebo ekvivalent / Detský domov Mlynky-Biele Vody 13,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil 7- miestny Detský domov Liptovský Hrádok 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Krompachy 11,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Smolinské 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Opel Meriva alebo "ekvivalent" Detský domov Kolíňany 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 9-miestne na prepravu osôb Obec Spišská Teplica 23,340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Fiat Scudo alebo "ekvivalent" Detský domov Bratislava 19,990 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octávia alebo ekvivalent Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový automobil Žilinský samosprávny kraj 30,354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil 7 miestny Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 13,779 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa motorového vozidla Detský domov 13,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné automobily Škoda Rapid alebo ekvivalent Trnavský samosprávny kraj 49,379 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup jazdeného osobného motorového vozidla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 28,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 hatchbak 1,6 CRDi (81 KW) FAMILY Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 129,510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla v počte 3ks Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 54,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelové motorové vozidlo Obec Ochodnica 17,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 22,296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škoda Yeti Outdoor Ambition 1,4 TSI 92 kW 6MP resp. Ekvivalent Obec Lisková 18,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Obec Smilno 13,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo- 5 miestne,osobný automobil,preprava osôb, preprava batožiny Obec Lozorno 14,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový automobil Hyundai Tucson 1,6 GDi Family y 2WD 6MT Mesto Dolný Kubín 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil SUV Mesto Kráľovský Chlmec 12,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škoda Yeti Outdoor Ambition 1,2 TSI 81 kW 7AP resp. Ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 14,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Duster 1,6 SCe 84 kW 4x4 S&S Arctica Mesto Zvolen 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre mestskú políciu DACIA DUSTER 4x4 Mesto Moldava nad Bodvou 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Púchov 15,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služobné osobné motorové vozidlá 4 x 4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre obecnú políciu DACIA DUSTER 4x4 Obec Rudňany 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škoda Rapid Spaceback Ambition 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Mesto Sabinov 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renault Megane Grandcoupe Life SCe 115 alebo ekvivalent Mesto Veľký Šariš 12,780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suzuki Vitara 1,6 Comfort, 4 WD, alebo ekvivalent Obec Makov 16,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá SUV Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 36,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Slovenské národné múzeum 11,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA CARENS PLATINUM alebo ekvivalent Obec Šarovce 19,634 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker Van Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Púchov 14,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 12,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Vysoké Tatry 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Vranov nad Topľou 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu alebo ekvivalent Technické služby mesta Prešov a.s. 18,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Obec Dolná Tižina 14,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služobné osobné motorové vozidlo 4x4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný motorový automobil Nemocnica Poprad a. s. 35,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Seat Ateca Style 1.4. EcoTSI 6-G alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 27,660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 5-miestne Obec Spišské Bystré 19,941 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Senica 10,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Radoľa 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Peugeot Traveller Active Long (L3) alebo ekvivalent Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 7-miestne na prepravu osôb Slovenský zväz cyklistiky 41,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové osobné vozidlo Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Špačince 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo päťdverové, päťmiestne, dvojpriestorové Mesto Nové Zámky 12,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelové vozidlo pre stredisko Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Dacia Dokker Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 9,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlo 4x4 Obec Očová 19,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 5-miestne Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19,992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Obec Dolná Tižina 14,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Vranov nad Topľou 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo – SUV Obec Brezovica 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil NOVÝ RENAULT GRAND SCENIC - alebo ekvivalent Galantské osvetové stredisko 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil DACIA DUSTER (typSUV 4x4)Artica Mesto Hriňová 14,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Škoda Rapid Liftback Ambition Plus 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Obec Chanava 14,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Solčany 14,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Ivanovce 13,193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (1/2017) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 96,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový Peugeot Partner Furgon Pack alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2ks osobných automobilov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 67,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 30,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 16,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 4 osobných motorových vozidiel Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 161,976 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné vozidlo Hyundai i30 1,6CRDi 100KW , 7 - stupňová dvojspojková prevodovka alebo ekvivalent Stredná odborná škola stavebná 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Malacky 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Chocholná-Velčice 13,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 11,621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo CITROEN Berlingo VTi 120 XTR, alebo adekvátny ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 19,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi Ambition Plus 1,2 TSI 81 kW 6-stup. mech. prevodovka alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica 13,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá do 3,5 t Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 78,811 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Piešťany 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Skalica 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 21,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - Škoda SUPERB, farba - čierna Krajská prokuratúra 33,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Centrum právnej pomoci 74,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Active TSI alebo ekvivalent Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Spaceback Ambition Plus TSI 81kW 6-stup. MP alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia cee´d 1,4 D - CVVT (73kW/100k), výbava Silver Mesto Lučenec 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo ŠKODA Octavia combi 1,4 TSI alebo ekvivalent Záhorská knižnica 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo do 3,5 tony s pohonom 4x4 Mesto Kežmarok 17,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi do 3,5 tony Mesto Kežmarok 12,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica Bratislava 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola, Rakovice 25 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup troch nových osobných automobilov (zn. ŠKODA alebo ekvivalent) Hlavný banský úrad 52,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Novohradská knižnica 11,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie nového vozidla Fabia Combi Ambition alebo ekvivalent Obec Suchá nad Parnou 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
(2)Nové osobné motorové vozidlo Kia Ceed SW 1.6 CRDi GOLD my 2017 100 kW, 136 k alebo ekvivalent Rozhlas a televízia Slovenska 121,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Krajský súd v Žiline 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Hyundai Nová i30 alebo ekvivalent Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 50,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu na leasing Mesto Gelnica 30,426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil KIA Ceed SW 1.6 GDi alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 15,333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Ambition TSI 66kW 5-stup. alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové služobné motorové vozidlo Mesto Stará Ľubovňa 15,998 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Poprad 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov (zn. ŠKODA alebo ekvivalent) Hlavný banský úrad 52,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Volkswagen Caddy Trendline 2.0 l TDI, 5-st., EU6 alebo ekvivalent Záhorské osvetové stredisko v Senici 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Zvolen 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27,166 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks osobných motorových vozidiel Slovenský pozemkový fond 96,210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Mesto Banská Bystrica 15,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné vozidlo Volkswagen Passat Business CL 2.0 TDI alebo ekvivalent Mesto Senica 27,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby Mesto Turzovka 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Obec Jarovnice 12,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup dvoch nových osobných motorových vozidiel Dacia Duster alebo "ekvivalent" Mesto Revúca 29,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový, 5 dverový, osobný automobil s minimálnymi parametrami - kvalitou KIA Cee´d-SW 1,4 CVVT Gold na prepravu osôb Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 14,442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu Slovenská inovačná a energetická agentúra 14,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks motorového vozidla s pohonom všetkých kolies Hydromeliorácie, š.p. 22,666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo s izotermickou úpravou Mesto Púchov 18,212 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Hyundai nová i30 1,4i Classic alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 14,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil Dokker Van alebo "ekvivalent" Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 7,916 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mikrobus ISUZU NOVO Ultra 2017 Euro 6 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 120,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo MH Manažment, a.s. 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil s oboma posuvnými zadnými dverami Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo SUV Mesto Žilina 14,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka nového osobného automobilu v roku 2017 Centrum výcviku Lešť 17,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie nových služobných motorových vozidiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 115,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Žilina 35,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUV s pohonom 4x4 Stredná odborná škola lesnícka 13,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Slovenská stavebná inšpekcia 45,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie 2 ks nových služobných vozidiel. Národné centrum zdravotníckych informácií 28,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 11,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Obec Drienovec 26,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks motorového vozidla s pohonom všetkých kolies a svetlosťou nad 180 mm Hydromeliorácie, š.p. 9,955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid alebo "ekvivalent" Detský domov 13,311 EUR 2017 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Opel Vivaro B alebo ekvivalent Mesto Hnúšťa 21,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil Biomedicínske centrum SAV 20,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil - Limuzína Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 57,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (2/2017) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 50,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Trnava 60,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové osobné vozidlo Škoda Superb alebo ekvivalent Mesto Topoľčany 44,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2ks motorových vozidiel - nižšia stredná trieda MH Invest II, s.r.o. 38,386 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 kombi alebo ekvivalent Nemocnica Snina, s.r.o. 12,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Osobný automobil - služobné vozidlo pre Špecializované zariadenie" Špecializované zariadenie Tereza 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER alebo "ekvivalent" Mesto Košice 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 4x4 Mesto Banská Štiavnica 20,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo určené na prepravu osôb a batožiny na pozemných komunikáciách Slovenský zväz bobistov 32,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 26,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil - kombi Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 43,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - nové Stredná odborná škola drevárska 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 29,758 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup áut Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 130,390 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 71,970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks motorového vozidla s pohonom všetkých kolies a svetlosťou nad 180 mm Hydromeliorácie, š.p. 9,955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo s ložnou plochou Obec Pečeňady 32,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Ford Mondeo CD391 1. 5 EcoBoost 160k M6 alebo ekvivalent Národné osvetové centrum 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 13,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Slovenské národné múzeum 11,425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový automobil Dacia Sandero alebo "ekvivalent" Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 17,486 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 36,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n.o. 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Dubnica nad Váhom 42,842 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 16,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla-2 ks Mesto Banská Bystrica 31,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 7-miestne (nové) Detský domov 19,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Detské mestečko 19,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 14,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 129,600 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup služobného motorového vozidla Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 30,563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo alebo "ekvivalent" Detský domov 23,075 EUR 2017 Tovary Nie 1
7 - miestne motorové vozidlo (NOVÉ) Detský domov 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Obec Drienica 24,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov Michalovce 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil 4 x 4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 74,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový automobil Ford Ranger alebo "ekvivalent" Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 33,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov Lastovička 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové 7 miestne motorové vozidlo OPEL Zafira alebo "ekvivalent" Detský domov Levice 19,914 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil VW Passat alebo ekvivalent Generálna prokuratúra SR 31,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného automobilu Generálna prokuratúra SR 30,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo VW Caddy 4 MAXI Trendline TDI alebo "ekvivalent" Detský domov Žitavce 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 9 miestny osobný automobil Citroen Jumpy Combi alebo ekvivalent Detský domov Mlynky-Biele Vody 22,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Stredná odborná škola elektrotechnická 21,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 105,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 29,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov Michalovce 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil 7-miestny Detský domov 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové 7 miestne motorové vozidlo Detský domov Sečovce 22,374 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové 9 miestne motorové vozidlo Detský domov Dobšiná 22,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil ŠKODA Rapid Liftback (alebo ekvivalent ) Detský domov 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 hatchback 1,6 CRDi (81 KW) Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Detský domov Slovenské Nové Mesto 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Detské mestečko 19,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov "Lienka" Veľké Kapušany 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov Remetské Hámre 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 129,600 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36,264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Rožňava 16,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromobil Nissan Leaf alebo adekvátny ekvivalent Mesto Nitra 70,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Hatchback Style 1.0 TSI 81 kW Mesto Zvolen 13,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služobný osobný automobil Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41,946 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný automobil limuzína Slovenské národné múzeum 22,129 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom oboch náprav Hydromeliorácie, š.p. 10,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie 2 ks nových služobných vozidiel. Národné centrum zdravotníckych informácií 28,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo s náhonom všetkých kolies Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29,850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia Nový Duster alebo "ekvivalent" Mesto Bánovce nad Bebravou 13,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 45,870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného automobilu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla vyššej strednej triedy MH Invest II, s.r.o. 33,056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Plug-in Hybrid na úver Social. Trans, n.o. 34,857 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo SUV Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 11,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia Nový Duster alebo "ekvivalent" Obec Štrba 17,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Ružomberok 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Volkswagen Touran Edition Comfortl. 1.4 TSI 6G BMT, 150k/110 KW, 6-stupňová prevodovka alebo ekvivalent Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 22,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Dolný Kubín 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER (model:Nový Daster) alebo "ekvivalent" Mesto Košice 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 107,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Mesto Žilina 27,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 75,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 220,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 125,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 25,560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 13,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil s príslušenstvom Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 27,456 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil ZRT271L - AEXEPW - Avensis BMC 15 SD 2,0 Valvematic CVT, EXECUTIVE (A) alebo eqivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická univerzita v Košiciach 39,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) určený na prepravu osôb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,095 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 107,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Škoda Superb alebo ekvivalentný Okresný súd Nové Zámky 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi Slovenský zväz cyklistiky 23,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (5/2018) Závodisko, š.p. 14,760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie elektromobilu MsP Mesto Prešov 37,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobil na cestu a do ľahšieho terénu 4x4 Výskumný ústav vodného hospodárstva 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobil na cestu a do ľahšieho terénu Výskumný ústav vodného hospodárstva 58,396 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup a dodanie 6ks automobilov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 110,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo päťdverové, päťmiestne, dvojpriestorové, combi Mesto Nové Zámky 12,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový automobil Suzuki VITARA alebo "ekvivalent" Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 15,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (1/2018) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 50,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné automobily Národný bezpečnostný úrad 43,176 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobil do ťažkého terénu (pick up) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 125,963 EUR 2018 Tovary Áno 1
nový osobný automobil Opel Vivaro B alebo ekvivalent Spojená škola internátna 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Horská záchranná služba 86,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 30,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozidlo na transport jedincov (L489) Zoologická záhrada 36,840 EUR 2018 Tovary Áno 1
Motorové vozidlo 7-miestne na prepravu osôb Slovenský zväz cyklistiky 49,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) určený na prepravu osôb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38,774 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Žiar nad Hronom 37,680 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo vyššej strednej triedy na prepravu 5 osôb vrátane vodiča Ministerstvo financií Slovenskej republiky 50,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Referentské osobné motorové vozidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 25,634 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Fiľakovo 39,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie elektromobilu Nissan Leaf alebo ekvivalent pre potreby MsÚ Bytča Mesto Bytča 29,860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny Katolícka univerzita v Ružomberku 26,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mestská časť Bratislava - Rusovce 33,058 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie nového elektromobilu kategórie M1, typ BEV (batériové elektrické vozidlo) určeného na mestské využitie Mesto Tornaľa 36,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Mesto Žilina 27,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 180,288 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škoda Rapid Spaceback alebo ekvivalent Spojená škola 13,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil Mestská časť Košice - Západ 36,840 EUR 2018 Tovary Nie 1
9 - miestny automobil FORD TOURNEO CUSTOM 310 L2 H1 alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 32,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný 9miestny automobil s úpravou pre ZŤP Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. 30,411 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Trebišov 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Malacky 33,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil kategórie M1, typ BEV Mesto Topoľčany 32,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektromobil Mesto Stará Turá 32,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil pre mestskú políciu Mesto Veľké Kapušany 28,873 EUR 2018 Tovary Áno 1
Špeciálne sanitné vozidlá - 2ks Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 67,795 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER (model:Nový Daster) alebo "ekvivalent" Mesto Košice 32,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový elektromobil Mesto Hnúšťa 35,174 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Štátny fond rozvoja bývania 45,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne Ipeľský Euroregión 30,691 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nový 7 miestny osobný automobil Peugeot PARTNER TEPEE OUTDOOR 1,6 BlueHDi 100k BVM5 alebo ekvivalentný Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 16,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octávia alebo ekvivalent Okresný súd Žiar nad Hronom 23,780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Superb alebo "ekvivalent" Technická univerzita v Košiciach 36,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil na prepravu osôb a batožiny Katolícka univerzita v Ružomberku 25,833 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 miestne osobné motorové vozidlo pre novú službu včasnej intervencie Nitriansky samosprávny kraj 24,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21,824 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil Mesto Brezno 35,390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Školský internát Považská 7, Košice 19,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil Mesto Brezno 35,390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Lomná 21,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový automobil LADA FINANCE alebo "ekvivalent" Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 36,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil VW Passat Var Business alebo ekvivalent Generálna prokuratúra SR 30,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný automobil Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 19,995 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Moravany nad Váhom 41,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla-3 ks Mesto Banská Bystrica 39,365 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu nižšej strednej kategórie v počte 1 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 64,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne PAHOROK, n.o. 28,852 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné vozidlo Univerzitná nemocnica Martin 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Podtatranská knižnica v Poprade 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy Stredisko služieb škole 11,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - limuzína Štatistický úrad Slovenskej republiky 46,611 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 51,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu nižšej strednej kategórie v počte 2 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 14,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 19,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil Mesto Šaľa 32,247 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ Mesto Komárno 51,480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektromobilu Trenčiansky samosprávny kraj 32,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil pre obecnú políciu Obec Tvrdošovce 33,377 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Obec Nižná 35,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 34,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobilita v meste Sabinov - etapa č. I Mesto Sabinov 35,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektromobil Mesto Bardejov 36,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil BEV, M1 Mesto Topoľčany 32,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zimné pneumatiky TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6,654 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Rožňava 39,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 61,956 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil na hybridný pohon Slovenský atletický zväz 20,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 301,022 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 136,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30,518 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 595,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Slovak Business Agency 344,075 EUR 2018 Tovary Áno 2