Obstarávateľ

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 74 752,00 EUR 17
2017 20 300,00 EUR 13
2018 57 600,00 EUR 6
2019 3 450,00 EUR 3
2020 9 300,00 EUR 8
2021 5 361,97 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 750,00 EUR 2
2017 15 420,00 EUR 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
FLY TRAVEL, s.r.o. 1 336,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 4 2 406,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 4 7 058,65 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 2 223,32 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 1 42 160,21 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 1 700,00 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 1 47 965,83 EUR
FISWELL s. r. o. 1 4 166,66 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 492,50 EUR
GO travel Slovakia s. r. o. 2 1 259,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 2 333,33 EUR
ITSK, s.r.o. 2 3 720,83 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 1 741,90 EUR
MADA Slovakia s.r.o. 1 150,00 EUR
Double N, s.r.o. 1 833,33 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 197,50 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 7 4 124,20 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 318,33 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 1 400,00 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 512,50 EUR
VICOM s.r.o. 1 375,00 EUR
JKC, s. r. o. 6 6 810,81 EUR
Ján Volf 1 291,67 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 1 1 958,33 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 399,00 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 1 450,00 EUR
Richard Šrobár LITTERA 1 520,00 EUR
Gelezis, s.r.o. 1 699,00 EUR
TT comp s.r.o. 1 916,66 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 2 1 279,98 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden





Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 855 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2021/3146 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát informačných technológií vonkajšie výberové konanie 2021-09-20 2021-09-30
VK/2021/1486 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát informačných technológií vonkajšie výberové konanie 2021-05-12 2021-05-26
VK/2021/1167 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát kontrolných komisií súdnej rady širšie vnútorné výberové konanie 2021-04-20 2021-04-27
VK/2021/1168 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Odbor vyhľadávania informácií o majetkových pomeroch sudcov a sudcovskej spôsobilosti širšie vnútorné výberové konanie 2021-04-20 2021-04-27
VK/2021/1056 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - Riaditeľ sekcie Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Sekcia organizačných a technických činností užšie vnútorné výberové konanie 2021-04-12 2021-04-20
VK/2021/1060 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - Riaditeľ sekcie Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Sekcia predsedu a podpredsedu súdnej rady užšie vnútorné výberové konanie 2021-04-12 2021-04-20
VK/2021/1058 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - Riaditeľ sekcie Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Sekcia vyhľadávania informácií o majetkových pomeroch sudcov a o sudcovskej spôsobilosti širšie vnútorné výberové konanie 2021-04-12 2021-04-20
VK/2021/1062 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát verejného obstarávania širšie vnútorné výberové konanie 2021-04-12 2021-04-20
VK/2021/484 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát informačných technológií vonkajšie výberové konanie 2021-03-01 2021-03-08
VK/2021/483 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát informačných technológií vonkajšie výberové konanie 2021-03-01 2021-03-08
VK/2021/356 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát rozpočtu širšie vnútorné výberové konanie 2021-02-16 2021-02-23
VK/2021/355 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Osobný úrad širšie vnútorné výberové konanie 2021-02-16 2021-02-23
VK/2021/354 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát informačných technológií širšie vnútorné výberové konanie 2021-02-16 2021-02-23
VK/2021/353 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát informačných technológií širšie vnútorné výberové konanie 2021-02-16 2021-02-23
VK/2021/357 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát verejného obstarávania širšie vnútorné výberové konanie 2021-02-16 2021-02-23
VK/2020/867 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - Riaditeľ sekcie Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Kancelária Súdnej rady SR užšie vnútorné výberové konanie 2020-03-06 2020-03-13
VK/2020/563 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát komunikácie s médiami vonkajšie výberové konanie 2020-02-12 2020-02-20
VK/2019/7312 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát účtovníctva vonkajšie výberové konanie 2019-11-06 2019-11-15
VK/2019/7316 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát správy štrukturálnych fondov a verejného obstarávania vonkajšie výberové konanie 2019-11-06 2019-11-15
VK/2019/6277 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát komunikácie s médiami užšie vnútorné výberové konanie 2019-10-02 2019-10-10
VK/2019/6275 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát správy štrukturálnych fondov a verejného obstarávania užšie vnútorné výberové konanie 2019-10-02 2019-10-10
VK/2019/6276 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát účtovníctva užšie vnútorné výberové konanie 2019-10-02 2019-10-10
VK/2019/2185 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Odbor legislatívno-právny vonkajšie výberové konanie 2019-03-27 2019-04-05
VK/2019/2184 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2019-03-27 2019-04-05
VK/2019/2183 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Odbor legislatívno-právny vonkajšie výberové konanie 2019-03-27 2019-04-05
VK/2019/1924 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Odbor legislatívno-právny užšie vnútorné výberové konanie 2019-03-15 2019-03-25
VK/2019/1709 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Referát vnútorného auditu užšie vnútorné výberové konanie 2019-03-07 2019-03-15
VK/2019/1702 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Odbor legislatívno-právny užšie vnútorné výberové konanie 2019-03-07 2019-03-15

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×