Obstarávateľ

Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 366 989,81 EUR 9
2017 391 199,00 EUR 6
2018 100 000,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 3 216 410,00 EUR
STRABAG s.r.o. 1 30 068,43 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 2 70 501,76 EUR
MURTEC s.r.o. 1 65 000,00 EUR
Štefan Jendrušák AGRO - AUTO 1 83 331,67 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 134 890,00 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 2 18 199,00 EUR
MATADORFIX s.r.o. 1 2 083,00 EUR
AUTOKAROS, a.s. 1 45 100,00 EUR
Radeton SK s.r.o. 1 4 980,00 EUR
STACHEMA Bratislava a. s. 1 1 286,00 EUR
ALD MOBIL, s.r.o. 1 7 915,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov 280 000,00 198 010,00 70.71% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Asfaltový betón AC4 obrusný II na opravu ciest 12 500,00 8 333,33 66.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávkový pohrebný automobil. 45 416,67 37 583,33 82.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest a priľahlých plôch - Asfaltovanie MK ul. Tatranská a Mýtna 45 000,00 25 057,02 55.68% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, riedidlo, balotina 2 083,34 1 735,83 83.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev 134 900,00 112 408,33 83.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia chodníkov 66 400,00 24 203,11 36.45% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty a priľahlých plôch - Asfaltovanie MK ul. Továrenská 50 189,80 34 548,35 68.83% EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm alebo ekvivalent 5 500,00 4 332,50 78.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Meracia sada pre vyhľadávanie inžinierskych sietí a plášťových porúch na kábloch RD7100 alebo ekvivalent 5 000,00 4 150,00 83.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm alebo ekvivalent 13 200,00 10 833,33 82.07% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Asfaltový betón AC8 obrusný II na opravu ciest 10 500,00 7 000,00 66.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, riedidlo, balotina 2 083,00 1 071,66 51.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nový úžitkový automobil Dokker Van alebo "ekvivalent" 7 916,00 6 595,83 83.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pracovná plošina na podvozku FORD RANGER 4x4 XL SingleCab alebo ekvivalent 77 500,00 54 166,66 69.89% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Komunálny traktor s príslušenstvom. 100 000,00 69 443,05 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Ánohttp://vps-sl.sk


+421524315270


f.grich@staralubovna.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 40 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×