Obstarávateľ

Mesto Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 8 326 702,00 EUR 4
2015 656 300,00 EUR 3
2016 435 537,00 EUR 12
2017 1 080 224,00 EUR 16
2018 3 553 102,00 EUR 10
2019 536 121,49 EUR 8
2020 563 397,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 5 200,00 EUR 2
2017 1
2017 49 200,00 EUR 1
2018 66 000,00 EUR 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 2 70 371,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 4 2 135 848,00 EUR
Skanska SK a.s. 2 205 245,00 EUR
ZUS servis, s.r.o. 1 235 142,00 EUR
Union poisťovňa, a.s. 1 4 236,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2 19 085,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 342 278,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 139 942,00 EUR
Energie2, a.s. 2 775 149,16 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 3 157 419,00 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 1 289 347,00 EUR
STRABAG s.r.o. 2 432 853,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 1 204 905,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 2 70 537,95 EUR
GEMEX SLOVAKIA s.r.o. 1 55 469,00 EUR
Intersystem EU s.r.o. 1 82 499,00 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 21 000,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 3 1 916,67 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 1 215 833,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 158 205,00 EUR
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 3 140 416,00 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 1 1 077,00 EUR
REMESLO stav, s.r.o. 1 167 050,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 1 271,69 EUR
EXIM s.r.o. 1 1 098 036,00 EUR
Remeslo strojal, s.r.o. 2 5 648 666,00 EUR
MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. 1 47 500,00 EUR
LION CAR, s.r.o. 1 0,00 EUR
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 1 1 443 880,00 EUR
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o. 4 12 500,00 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 1 41 000,00 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 1 333,00 EUR
COMPREX, s.r.o. 1 2 633,33 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 9 823,33 EUR
TIMBA, s.r.o. 1 33 325,00 EUR
GOTANA, s. r. o. 1 5 333,33 EUR
realshop.sk, s.r.o. 1 8 408,33 EUR
ALTRAX s.r.o. 2 3 182,50 EUR
Typhon, s.r.o. 1 40 000,00 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 92 875,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Sanácia zosuvu svahu v areáli Centra zhodnocovania odpadov - havarijný stav 292 000,00 279 875,00 95.84% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
CZO- dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu - zmena stavby pred dokončením 191 300,00 139 208,33 72.76% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie 173 000,00 152 409,00 88.09% EUR 2015 Služby Nie 5 Áno
Zabezpečenie pravidelných aktualizácií, technickej a metodickej podpory informačného systému samosprávy 131 837,00 131 837,50 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Centrum zhodnocovania odpadov - stavebné práce 1 580 000,00 1 316 666,66 83.33% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov PS 01 Technológia úpravy nie nebezpečných odpadov 1 098 036,00 915 030,00 83.33% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov - BPS PS 01 Technológia pre fermentáciu a BPS 3 749 750,00 3 749 750,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov gasifikácia PS 01 Technológia pre gasifikáciu 1 898 916,00 1 898 916,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Poistenie CZO 2017 28 331,00 28 331,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpisným číslom 439 v Žiari nad Hronom 2017 Práce Nie 0 Nie
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ 239 471,00 235 142,00 98.19% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Prebudovanie hľadiska s výmenou sedačiek v kine HRON 55 469,00 55 469,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
„Realizačná projektová dokumentácia objektu Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom.“ 47 500,00 47 500,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Mestská autobusová doprava 1 440 880,00 1 443 880,00 100.2% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 204 905,00 204 905,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie 2018-2020 289 347,00 289 347,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Stravné lístky 2018-2020 342 278,00 342 278,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
ASFALTOVANIE 2018-2019 259 941,00 259 941,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 2 Áno
2.12 Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste  Žiar nad Hronom 350 571,00 350 571,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo 15 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo 30 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie plastových zberných nádob na plasty 3 200,00 1 597,22 49.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika vrátane softvérového vybavenia 12 000,00 7 006,94 58.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné lístky 2017 136 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Likvidácia čiernych skládok 31 500,00 21 875,00 69.44% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel 1 400,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 57 000,00 32 576,81 57.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Havarijné poistenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel (KASKO) 3 800,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Stoličky - Šášov 1 800,00 897,50 49.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ptrenosný počítač - notebook 1 600,00 1 059,74 66.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ptrenosný počítač - notebook 1 600,00 1 110,83 69.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné stroje 14 000,00 8 186,10 58.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil 45 480,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osvetlenie MsKC - žiarovky 8 000,00 2 152,77 26.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastové zberné nádoby - kuchynský odpad 3 900,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
MsKC reflektorové svetlomety - LED 3 200,00 499,30 15.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odpady - BRKO, veľkokapacitný odpad, likvidácia čiernych skládok 38 000,00 26 388,33 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt MsÚ Žiar nad Hronom 49 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt MsÚ Žiar nad Hronom 49 200,00 34 166,66 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia komunikácie a spevnenej plochy na I. ZŠ 33 540,00 23 254,16 69.33% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 282 179,00 195 957,63 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastové zberné nádoby - kuchynský odpad 240l 3 954,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zberná nádoba na psie exkrementy 4 000,00 2 194,44 54.86% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odpady 2018-2019 198 000,00 68 750,00 34.72% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Detské herné prvky 40 000,00 27 770,83 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Detské herné prvky 40 000,00 40 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Elektromobil 37 680,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 2019 - 2020 540 000,00 540 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 30 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 36 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 2019-2020 47 500,00 26 204,80 55.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo Kombi 16 800,00 10 416,66 62.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Revitalizácia vnútrobloky - stavebné práce 215 833,00 215 833,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Herné a agility prvky 82 499,00 82 499,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Revitalizácia vnútrobloky - mobiliár 34 940,00 34 940,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Revitalizácia vnútrobloky - sadové úpravy 35 431,00 35 431,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Didaktické pomôcky - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu 111 478,84 77 395,83 69.42% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
IKT - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu 9 366,23 4 444,44 47.45% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Interiérové vybavenie - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu 29 773,42 17 500,00 58.77% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
ASFALTOVANIE 2018-2019 563 397,00 359 621,00 63.83% EUR 2020 Práce Nie 3 Ánohttp://www.ziar.sk


+421456787136

+421456787136
+42145456787155


martina.klacek@ziar.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 245 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×