Dodávateľ

LION CAR, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LION CAR, s.r.o.

IČO: 36053961

Adresa: Partizánska cesta 83, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/5-PO-F2977

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Máj 2020

Záznam platný do: 6. Máj 2023

Posledná zmena: 15. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 36 983,33 EUR 2 2
2017 8 699 044,16 EUR 6 8
2018 1 804 882,49 EUR 5 5
2019 66 416,66 EUR 2 2
2020 23 309,99 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 36 983,33 EUR 2 2
2017 8 699 044,16 EUR 6 8
2018 1 804 882,49 EUR 5 5
2019 66 416,66 EUR 2 2
2020 23 309,99 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Levice 1 24 908,33 24908.33 EUR
Mesto Brezno 1 34 750,00 34750.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 31 666,66 31666.66 EUR
Mesto Sabinov 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Hnúšťa 1 24 983,33 24983.33 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 3 58 129,17 58129.17 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 13 241,67 13241.67 EUR
Herman Slovakia Distribution s.r.o. 4 10 359 240,00 10359240.00 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 18 333,32 18333.32 EUR
Spojená škola 1 12 075,00 12075.00 EUR
Obec Polomka 1 29 999,16 29999.16 EUR
Stredná športová škola 1 23 309,99 23309.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Inovatívna výroba abrazívnych brúsnych nástrojov s dvoma diferentnými typmi korundových zŕn lisovanými vo vrstvách Herman Slovakia Distribution s.r.o. 8 609 340,00 8609340.0 EUR 2017 Tovary Áno 3
Osobné motorové vozidlo Spojená škola 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Mesto Levice 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné, viacúčelové motorové vozidlo Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné, viacúčelové motorové vozidlo Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné, viacúčelové motorové vozidlo Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 20 833,00 20833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Mesto Banská Bystrica 15 900,00 15900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 22 248,00 22248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Žiar nad Hronom 37 680,00 37680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nový elektromobil Mesto Hnúšťa 35 174,13 35174.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný elektromobil Nissan Leaf 2.Zero N-Connecta alebo ekvivalent Obec Polomka 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobilita v meste Sabinov - etapa č. I Mesto Sabinov 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologická linka na čistenie stredových otvorov abrazívnych nástrojov a značenie abrazívnych nástrojov Herman Slovakia Distribution s.r.o. 1 749 900,00 1749900.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektromobil pre mestskú políciu Mesto Brezno 41 700,00 41700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromobil NISSAN e-NV200 Van, N1 Mesto Dunajská Streda 38 000,00 38000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla Citroen Jumpy Combi 9 miestny alebo ekvivalent Stredná športová škola 27 972,49 27972.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421905248834


vysny@lioncar.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Vyšný
Adresa:
Pod Stráňou 18 Banská Bystrica 97409
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Aneta Vyšná
Adresa:
Pod Stráňou 18 Banská Bystrica 97409
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Vyšný
Adresa:
Pod Stráňou 18 Banská Bystrica 97409
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2017
Záznam do:
28. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Vyšný
Adresa:
Pod Stráňou 18 Banská Bystrica 97409
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Trhová 1 Zvolen 960 01
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.09.2017 do: 12.01.2021

StiahniZáznam platný od: 25.04.2017 do: 28.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×