Obstarávateľ

Mesto Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 3 195 771,00 EUR 3
2015 490 406,00 EUR 3
2016 868 012,00 EUR 10
2017 733 920,00 EUR 9
2018 2 633 980,80 EUR 9
2019 4 326 019,99 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 3
2018 45 000,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 1 069 787,00 EUR
Union poisťovňa, a.s. 2 93 888,00 EUR
Marius Pedersen, a.s. 2 6 880 323,00 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 1 539 517,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2 225 342,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 35,00 EUR
SportReal Nitra s.r.o. 1 197 970,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 178 483,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 142 184,00 EUR
Energie2, a.s. 1 38,00 EUR
STRABAG s.r.o. 1 199 881,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 626 915,06 EUR
ILC FACTORY a.s. 1 196 385,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 18 958,00 EUR
BETPRES, s.r.o. 1 790 630,00 EUR
SBK, s. r. o., Vranov nad Topľou 4 256 751,33 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 2 962,00 EUR
R.A.S. Agregaty chlodnicze - sprzedaz,wynajem, renovacja Gerd Schuhmann 1 80 000,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 1 015,00 EUR
LINE, s.r.o. 1 0,00 EUR
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 2 35 582,41 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 1 132 553,68 EUR
TENZONA Slovakia s.r.o. 1 8 500,00 EUR
BFF Central Europe s.r.o. 1 1 069 787,00 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 51 904,17 EUR
WAY-COPY SK, s.r.o. 1 314,17 EUR
E.N.E.S. spol. s r.o. 1 4 737,39 EUR
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 1 9 833,33 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 3 441,67 EUR
Ján Meliško - MeliTech 1 82,08 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou 138 073,00 138 073,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Vranov nad Topľou 116 666,00 118 486,66 101.56% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Nekrytá ľadová plocha 95 000,00 66 666,66 70.17% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou LED technológie 185 107,00 163 654,16 88.41% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Dodávka elektriny 120 339,00 38,00 0.03% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 184 960,00 35,00 0.01% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Vranov nad Topľou 2 984 105,00 2 486 754,16 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MŠ Sídl. 1. mája Vranov nad Topľou 477 340,00 539 517,00 113.02% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou 279 000,00 199 881,00 71.64% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou 197 970,00 197 970,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Urbanisticko- architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa : Realizačný úsek C-Juh 790 630,00 790 630,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou 251 474,00 265 333,00 105.51% EUR 2018 Služby Nie 2 Áno
Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou 178 483,00 178 483,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou 1 071 295,00 1 069 787,00 99.85% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
stravne poukážky 134 900,00 131 257,70 97.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A 880,00 411,66 46.78% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 23 980,00 15 798,33 65.88% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Cestná mostová váha - nová 13 500,00 7 083,33 52.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch 60 000,00 30 750,00 51.25% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
gumové rohože 5 700,00 3 947,82 69.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ihrisková zostava a pieskovisko 13 000,00 8 194,44 63.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A 639,00 325,00 50.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
stravne poukážky 136 800,00 135 801,36 99.27% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo 35 000,00 22 708,25 64.88% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch asfaltovým betónom 55 000,00 36 900,00 67.09% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo 10 000,00 6 943,75 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vodorovné dopravné značenie 14 500,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A 850,00 520,83 61.27% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
gumové rohože 4 800,00 2 868,05 59.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 180 000,00 179 874,00 99.93% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A 880,00 390,00 44.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch asfaltovým betónom 45 000,00 EUR 2018 Stavebné práce Nie 0 Nie
Oprava výtlkov na komunikáciách a chodníkoch - asfaltovým betónom 45 000,00 31 248,60 69.44% EUR 2018 Stavebné práce Nie 1 Áno
MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia so zvýšením kapacity a zvýšenie energetickej hospodárnosti 2018 Práce Áno 0 Nie
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou 53 898,00 53 897,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 2 Áno
Dodávka elektrickej energie 2018 Tovary Nie 0 Nie
Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne 2018 Tovary Áno 0 Nie
Zberné nádoby na BRKO 62 320,80 43 253,47 69.4% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou 180 000,00 179 982,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 167 608,99 110 461,40 65.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálny toner Konica Minolta TN118 106,00 68,40 64.52% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A 639,00 261,80 40.97% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou 3 977 666,00 3 896 218,00 97.95% EUR 2019 Služby Nie 1 Ánohttp://www.vranov.sk


+421574422551
+421574422929
+421911707102
+421911707102


mesto@vranov.sk
korcova@tenderdevelopment.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 176 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×