Dodávateľ

Todos Bratislava s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Todos Bratislava s.r.o.

IČO: 31319823

Adresa: M. SCh. Trnavského 14, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2244

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Február 2020

Záznam platný do: 12. Február 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 52 551,00 EUR 5 5
2015 396 911,00 EUR 7 9
2016 449 915,40 EUR 15 15
2017 6 007 363,48 EUR 16 17
2018 5 580 583,67 EUR 16 20
2019 2 054 000,00 EUR 21 21
2020 4 566 877,00 EUR 24 28
2021 3 429 796,33 EUR 11 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 36 481,00 EUR 3 3
2015 412 981,00 EUR 9 11
2016 449 915,40 EUR 15 15
2017 341 986,48 EUR 14 14
2018 8 962 517,00 EUR 17 21
2019 3 930 209,67 EUR 13 14
2020 4 682 398,00 EUR 20 24
2021 3 670 157,33 EUR 23 27
2022 51 352,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 2 866,00 2866.00 EUR
Mesto Levoča 1 16 658,33 16658.33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 2 525 384,00 2525384.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 72 165,00 72165.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 5 347 767,00 347767.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 2 920 487,00 2920487.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 9 800 537,00 9800537.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 20 250,00 20250.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 97 916,67 97916.67 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 1 16 775,00 16775.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 766 629,25 766629.25 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 57 700,00 57700.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 189 191,67 189191.67 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 17 900,00 17900.00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 33 545,00 33545.00 EUR
Stredná odborná škola 1 18 783,33 18783.33 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 22 1 716 509,33 1716509.33 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 6 525 773,32 525773.32 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 25 299,00 25299.00 EUR
Záchranná služba 17 2 289 558,00 2289558.00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 412 275,00 412275.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 29 999,00 29999.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 26 125,00 26125.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 58 583,33 58583.33 EUR
SPP CNG s.r.o. 2 35 047,50 35047.50 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 2 99 116,66 99116.66 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 22 816,00 22816.00 EUR
Okresný súd Piešťany 1 16 275,00 16275.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 11 083,33 11083.33 EUR
Okresný súd Skalica 1 16 458,33 16458.33 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 11 080,00 11080.00 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 31 950,00 31950.00 EUR
Stredná odborná škola 1 19 960,50 19960.50 EUR
Vojenský historický ústav 1 18 333,33 18333.33 EUR
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 1 30 666,66 30666.66 EUR
Okresný súd Dunajská Streda 1 16 416,67 16416.67 EUR
Hlavný banský úrad 1 43 416,67 43416.67 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 20 350,00 20350.00 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 34 700,00 34700.00 EUR
Ústav pamäti národa 1 19 916,67 19916.67 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove 1 11 250,00 11250.00 EUR
Hydromeliorácie, š.p. 1 25 900,00 25900.00 EUR
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 1 0,00 0.00 EUR
Zemplínske múzeum 1 14 583,33 14583.33 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 1 25 000,00 25000.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA 1 25 000,00 25000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup osobného automobilu vyššej strednej triedy Generálna prokuratúra SR 24 000,00 24000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné automobily Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka motorových vozidiel Výskumný ústav vodného hospodárstva 119 100,00 119100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Servis a opravy vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 199 000,00 199000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 240 290,00 240290.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 592,00 9592.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 639,00 6639.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 839,00 7839.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 999,00 10999.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 769,00 15769.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 118,00 41118.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 020,00 16020.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 448 946,00 5448946.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 216 431,00 216431.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 450 000,00 450000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 255 753,00 1255753.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 115 904,00 115904.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 138 859,20 138859.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SPP CNG s.r.o. 17 220,00 17220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo combi SPP CNG s.r.o. 17 827,50 17827.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.6 TDI 81 kW 5-stup. mech. Okresný súd Dunajská Streda 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (2) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 56 000,00 56000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Stredná odborná škola 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Štátny fond rozvoja bývania 78 000,00 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vykonanie defektácie a opravy vozidla ŠKODA FABIA COM CLASS 1,4 50KW - oprva vstrekovacích ventilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie prípravy a absolvovanie TK a EK ŠKODA OCTAVIA 2,0 TDI 103 KW- vykonanie TK a EK Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie defektácie a opravy vozidla ŠKODA OCTAVIA AMBIENTE 1,8 20V TURBO - oprava bŕzd a brzdného systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie defektácie a opravy vozidla ŠKODA SUPERB V6 2,5 TDI - oprava sťahovania okna , oprava spätného zrkadla, oprava rezonancie v motorovom priestore Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Stredná odborná škola 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné automobily Škoda Rapid alebo ekvivalent Trnavský samosprávny kraj 49 378,60 49378.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 90 950,88 90950.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Ambition 1,2TSI 81kW/110k 6 st. MP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 13 300,00 13300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (1/2017) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 96 000,00 96000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Piešťany 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Skalica 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 21 200,00 21200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Mesto Levoča 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Spaceback Ambition Plus TSI 81kW 6-stup. MP alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup troch nových osobných automobilov (zn. ŠKODA alebo ekvivalent) Hlavný banský úrad 52 800,00 52800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 36 499,20 36499.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil MH Invest, s.r.o. 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu Slovenská inovačná a energetická agentúra 14 400,00 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent alebo ekvivalent Zemplínske múzeum 19 990,00 19990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Slovenské národné múzeum 11 425,00 11425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 36 800,00 36800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil limuzína Slovenské národné múzeum 22 129,17 22129.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla vyššej strednej triedy MH Invest II, s.r.o. 33 056,00 33056.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 39 000,00 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny Katolícka univerzita v Ružomberku 26 899,59 26899.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 180 288,00 180288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Bratislava V 20 833,00 20833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Štátny fond rozvoja bývania 45 500,00 45500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - limuzína Štatistický úrad Slovenskej republiky 46 611,00 46611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 762 801,00 762801.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 328 858,00 328858.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 116 607,00 2116607.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 225 420,00 225420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy (segment "C") Slovenská inšpekcia životného prostredia 72 000,00 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil - limuzína Štatistický úrad Slovenskej republiky 43 980,20 43980.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom oboch náprav Hydromeliorácie, š.p. 29 900,00 29900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy - segment "C" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 136 500,00 136500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup úžitkových motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 60 904,80 60904.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 450 000,00 450000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 140 495,00 140495.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 124 242,00 124242.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 100 929,00 100929.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000,00 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000,00 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 412 275,00 412275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 200 000,00 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 490 000,00 2490000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávkové technologické automobily Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla pre GR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670,00 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 46 399,00 46399.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000,00 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000,00 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 9 009,00 9009.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel 1/2020 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 166 000,00 166000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil ŠKODA Octavia Combi Vojenský historický ústav 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 39 013,00 39013.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 546,00 9546.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 035,00 16035.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000,00 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Ústav pamäti národa 24 103,00 24103.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670,00 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup nových osobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 384 337,00 384337.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Nové osobné motorové vozidlo, combi, 5-miestne, Škoda Octavia Ambition, alebo ekvivalent Národné lesnícke centrum (NLC) 62 500,00 62500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 4 811,00 4811.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670,00 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 218 296,00 218296.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000,00 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nový osobný automobil Trnavský samosprávny kraj 39 054,00 39054.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Trnavský samosprávny kraj 40 214,00 40214.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlá 1/2021 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 44 600,00 44600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 42 425,00 42425.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 781,00 6781.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000,00 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vozidlá nižšej kategórie - kombi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 205 200,00 205200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 146 250,00 146250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla kombi Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 30 000,00 30000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla kombi Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA 30 000,00 30000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUV - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 833,33 20833.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 866,00 866.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 37 447,00 37447.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000,00 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 33 816,00 33816.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 836,00 836.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000,00 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávkové technologické automobily Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 488 130,00 2488130.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 418 136,00 418136.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 51 352,00 51352.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 172 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Jaroščák
Adresa:
Veličná 392 Veličná 02754
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matej Dušan Prieložný
Adresa:
Sliačska 15B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vojtko
Adresa:
Brusnicová 20 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Braňo Prieložný
Adresa:
Sliačska 15B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mikuláš Prieložný
Adresa:
Sliačska 15B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Chantal Prieložná
Adresa:
Dunajská 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Braňo Prieložný
Adresa:
Sliačska 12659/ 15B Bratislava 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vojtko
Adresa:
Brusnicová 12316/20 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Jaroščák
Adresa:
Nemocničná 1947 /43-51 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s. r. o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 1.10.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup osobných motorových vozidiel so servisom. 200 000,00 EUR Tovary Dátum neuvedený NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.;IMPA Bratislava, a.s.;Todos Bratislava s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×