Obstarávanie

Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žilina
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
25 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
24 715,00
Zaplatené:
98.86%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

-predmetom zákazky je dodanie dvoch osobných motorových vozidiel. Osobné motorové vozidlá musia byť nové, nejazdené, v prvotriednej kvalite a so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom. Motorové vozidlá musia spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v SR a EU, technická spôsobilosť vozidiel sa požaduje podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, -vozidlá musia byť označené v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, §22 a, -vozidlá musia byť vybavené zvláštnym zvukovým a svetelným výstražným zariadením určeným na motorové vozidlá s právom prednostnej jazdy v zmysle §40 zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 13 Vyhlášky MNV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené § 18 a § 19 Vyhlášky 464/2009 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z.z. Výstražné zariadenie homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC -vozidlo vzhľadovo bude mať polep podľa vizualizácie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 24 715,00 0% EUR 3. Jún 2015 51951

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Apríl 2015 7. Apríl 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Máj 2015 11. Máj 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Fakrúra 8910500422 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Zápisnica Zápisnica 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Ponuky uchádzačov Motor-Car Bratislava, spol.s.r.o. 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Zmluva Zmluva 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Jún 2015 25. Jún 2015
Zápisnica Zápisnica 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Jún 2015 5. Jún 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×