Dodávateľ

LeasePlan Slovakia, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
0.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LeasePlan Slovakia, s. r. o.

IČO: 44558970

Adresa: Ševčenkova 34, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5265

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Jún 2020

Záznam platný do: 7. Jún 2023

Posledná zmena: 6. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 933 665,00 EUR 3 3
2015 1 359 101,00 EUR 4 4
2016 2 010 347,00 EUR 6 6
2017 1 037 637,00 EUR 2 2
2018 57 526 983,00 EUR 4 4
2019 2 753 960,00 EUR 8 8
2020 2 345 676,00 EUR 4 4
2021 676 036,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 656 797,00 EUR 2 2
2015 1 256 418,00 EUR 4 4
2016 1 911 933,00 EUR 6 6
2017 984 655,00 EUR 2 2
2018 58 057 930,00 EUR 5 5
2019 2 240 618,00 EUR 7 7
2020 2 273 075,00 EUR 4 4
2021 1 261 979,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 158 138,00 158138.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 510 392,00 510392.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 25 826 788,00 25826788.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 161 260,00 161260.00 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 2 126 900,00 126900.00 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 38 400,00 38400.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 26 45 821 527,00 45821527.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 535 514,00 535514.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 684 489,00 684489.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 10 423 059 037,00 10423059037.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 899 541,00 899541.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 752 898,00 752898.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 830 871,00 830871.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 877 025,00 877025.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 177 969,00 1177969.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 199 974,00 1199974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 407 854,00 1407854.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 973 596,00 973596.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 526 602,00 1526602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 046 363,00 1046363.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 30 642 099,00 30642099.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 295 775,00 1295775.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 18 750,00 18750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej a nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 125 000,00 125000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NÁJOM VOZIDIEL AMBULANCIÍ ZZS S PRÁVOM KÚPY Záchranná zdravotná služba Bratislava 25 826 788,00 25826788.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 012 934,00 1012934.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny leasing 4 ks nových osobných motorových vozidiel Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 38 400,00 38400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu Banskobystrický samosprávny kraj 161 260,00 161260.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Operatívny prenájom nových OMV Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 510 392,00 510392.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 451 406,00 1451406.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 802 438,00 802438.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 210 554,00 1210554.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 2 108 433,00 2108433.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 738 339,00 1738339.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 735 799,00 1735799.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 354 693,00 1354693.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 256 842,00 1256842.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 293 946,00 1293946.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel 2 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 174 000,00 174000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 2 041 091,00 2041091.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

bco@bco.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1416 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Podlipný
Adresa:
Gerulatská 2B Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Gašperan
Adresa:
Liesková Pezinok 902 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Matej Jurčo
Adresa:
Jégého Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2019
Záznam do:
25. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Stank
Adresa:
Donnerova 3 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Máj 2017
Záznam do:
23. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Meno:
BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.
Adresa:
Dunajská 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 15.02.2019 do: 25.07.2019

StiahniZáznam platný od: 23.01.2019 do: 15.02.2019

StiahniZáznam platný od: 9.05.2017 do: 23.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×