Obstarávateľ

Mesto Revúca

Revúca

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 169 790,00 EUR 3
2015 861 549,00 EUR 3
2016 779 476,00 EUR 5
2017 647 700,00 EUR 4
2018 388 953,00 EUR 1
2019 2 059 098,08 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
PROIZOL, s.r.o. 1 46 200,00 EUR
Marián Šupa 1 0,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 125 262,59 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1 96 474,00 EUR
Tempus - Car s.r.o. 1 24 158,33 EUR
POLY - SLOVAKIA, s.r.o. 1 57 333,00 EUR
TM Consulting, s.r.o. 1 31 833,00 EUR
ADVIS, s.r.o. 1 158 292,00 EUR
COFELY a.s. 1 697 353,00 EUR
SIBAZ, spol. s r.o. 1 41 034,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 98 006,00 EUR
M - SILNICE a.s. 1 388 953,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 8 572,50 EUR
FROST - service, s.r.o. 1 469 993,00 EUR
Brantner Gemer s.r.o. 3 2 201 098,00 EUR
AUTO PARK BREZNO, s. r. o. 1 29 999,17 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 29 745,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia strechy MŠ Clementisova ul., Revúca 48 525,00 38 500,00 79.34% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom „Akadémia tretieho veku Revúca". 39 620,00 31 833,00 80.34% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Stravné poukážky. 79 375,00 80 395,00 101.28% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia strechy MŠ Sládkovičova ul., Revúca 41 890,00 34 195,00 81.63% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Revúca 596 562,00 581 127,50 97.41% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého Slovenského gymnázia - NKP v Revúcej s výstavbou podkrovia 225 367,00 158 292,00 70.23% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Mesto Revúca - multifunkčné ihrisko 77 961,00 57 333,00 73.54% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia umelej ľadovej plochy – zimný štadión Revúca 469 993,00 469 993,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
„Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Revúca“ 95 872,00 98 006,00 102.22% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ v meste Revúca - stavebné práce 388 953,00 388 953,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Tonery a cartridge 6 500,00 4 235,41 65.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok 129 150,00 125 262,59 96.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery a cartridge 4 200,00 2 908,33 69.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup dvoch nových osobných motorových vozidiel Dacia Duster alebo "ekvivalent" 29 000,00 20 131,94 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Záhradné kompostéry 214 500,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou v kombinácii so stravnými poukážkami 400 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca na obdobie rokov 2018 – 2020 2018 Služby Nie 0 Nie
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca 1 577 835,00 1 800 000,00 114.08% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákup nového osobného motorového vozidla Škoda Superb alebo ekvivalent formou finančného leasingu 39 500,00 24 999,30 63.28% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
IKT do učební základnej školy 40 665,08 24 787,50 60.95% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Kosenie verejnej zelene 111 382,00 111 382,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zberný dvor Revúca - tovary 2019 Tovary Áno 0 Nie
Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2019 – 2021 289 716,00 289 716,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Ánohttp://www.revuca.sk


+421904888427


senarikova@aksenarikova.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 208 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×