Obstarávanie

Osobné automobily nižšej kategórie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
148 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
148 750,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 148 750,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2019 256702

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení ponúk 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009542/content/884787/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009542/content/884788/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009542/content/884789/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk finál.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie 15. November 2018 15. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007481/content/880083/download","filename":"ZM_2018_0375_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií č. 1 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013299/content/829003/download","filename":"Vysvetlenie informácií č. 1..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. August 2018 8. August 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka J.M.MARTIN, spol. s r.o. 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017939/content/901994/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017939/content/901995/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AUTOPOLIS, s.r.o. 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017936/content/901990/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017936/content/901991/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009541/content/884786/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady SP Osobné automobily nižšej kategórie 6. Júl 2018 6. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714994/download","filename":"Súťažné podklady finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714995/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 SP - Všeobecné informácie o uchádzačovi s EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714996/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 SP - Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714997/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.2, B.2 a B.3 SP - Návrh na plnenie kritéria, Jednotková cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714998/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3 SP - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714999/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.3 SP - Plná moc pre prihlásenie na polícii.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. August 2018 22. August 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009540/content/884784/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009540/content/884785/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009538/content/884782/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038583/content/814209/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038583/content/814210/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK-Úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038583/content/814211/download","filename":"Poradie uchádzačov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×