Obstarávateľ

Mesto Hriňová

Hriňová

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 415 388,00 EUR 1
2016 183 065,00 EUR 9
2017 341 029,00 EUR 7
2018 1 180 119,00 EUR 10
2019 21 360,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 14 940,00 EUR 1
2018 2
2018 42 230,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 85 928,96 EUR
SVOMA, s.r.o. 1 239 866,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 1 182 083,33 EUR
TT-CAR, s.r.o. 1 12 041,66 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 1 7 800,00 EUR
GROSSA NOVA s.r.o. 1 199 360,00 EUR
TURAY PLUS, s.r.o. 1 4 908,33 EUR
PK Doprastav, a.s. 7 75 131,17 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 12 408,33 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 2 116 756,65 EUR
RevitalBau, a. s. 1 245 268,00 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 0,00 EUR
ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 1 8 132,50 EUR
KRAJSPOL SK, s.r.o. 1 13 454,17 EUR
ACD s.r.o. 1 1 619,59 EUR
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 1 7 740,83 EUR
UNIKOV NITRA, s.r.o. 1 30 250,00 EUR
Motor-Car Zvolen s.r.o. 1 13 083,33 EUR
Anastázia Ferienčíková - CitySafety 1 7 685,00 EUR
Tradewill, s.r.o. 2 20 500,00 EUR
JPT STAVBY s.r.o. 1 424 285,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov Hriňová - Krivec 415 388,00 239 866,00 57.74% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu Hriňová 256 419,00 245 268,00 95.65% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
ZBERNÝ DVOR HRIŇOVÁ – STAVEBNÉ PRÁCE 2018 Práce Áno 0 Nie
Zberný dvor Hriňová_2 – stavebné práce 2018 Práce Áno 0 Nie
LED svietidlo NIMODUS LVX 2 940,00 1 349,65 45.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zatrávňovacia dlažba 10 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zámková dlažba, obrubník 8 380,00 4 090,27 48.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Solárne pouličné osvetlenie 13 200,00 6 777,08 51.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie štrku 7 380,00 5 058,33 68.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom farebného laserového multifunkčného zariadenia a s tým súvisiace služby 35 850,00 10 340,27 28.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 14 940,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. triedy TSK 7 685,00 7 685,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 17 930,00 12 416,66 69.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 79 200,00 46 111,10 58.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zatrávňovacia tvárnica 600 x 400 x 80 16 360,00 6 450,69 39.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil DACIA DUSTER (typSUV 4x4)Artica 14 450,00 10 034,71 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie štrku 9 360,00 6 500,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie štrku 11 240,00 7 800,00 69.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 20 000,00 13 883,33 69.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Solárne pouličné osvetlenie 13 200,00 9 166,66 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie štrku 8 604,00 5 974,58 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákladný automobil zn. TATRA PHOENIX E6 alebo ekvivalent, so sklápacou trojstrannou korbou a výmennou sypačovou nadstavbou doplnenou čelnou nesenou snehovou radlicou krídlovou s hydraulickým pretáčaním. 218 500,00 151 736,10 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 20 500,00 14 233,33 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup technického vybavenia pre zberný dvor, Traktor s príslušenstvom a Kĺbový nakladač s príslušenstvom. 199 689,00 199 360,00 99.83% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup technického vybavenia pre zberný dvor, Automobilová mostová váha 16 952,00 11 211,80 66.13% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup technického vybavenia pre zberný dvor, Kontajnery otvorené a uzatvárateľné 36 469,00 25 208,33 69.12% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Solárne pouličné osvetlenie 15 120,00 7 916,66 52.35% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zberný dvor Hriňová _3 – stavebné práce 424 285,00 424 285,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Dodávka zemného plynu 42 230,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 105 000,00 71 607,46 68.19% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 135 000,00 51 186,10 37.91% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo KIA STONIC 1,4 M6 Gold 74 KW/100k 15 700,00 10 902,77 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie štrku 5 660,00 3 243,05 57.29% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
+421455497211


primator@hrinova.sk
pavel.asch@azet.sk
muhrinova@msu-hrinova.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 180 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×