Obstarávateľ

Mesto Stará Turá

Stará Turá

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 236 029,00 EUR 4
2015 628 545,00 EUR 1
2016 115 563,00 EUR 11
2017 22 155,00 EUR 8
2018 215 078,00 EUR 10
2019 531 032,00 EUR 6
2020 2 184 150,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 48 000,00 EUR 1
2017 1
2018 1
2019 1 200,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 22 748,00 EUR
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 1 743 796,00 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 5 2 319,62 EUR
MET Slovakia, a. s. 2 17 538,84 EUR
REDOX, s.r.o. 1 53 700,00 EUR
PRIMUS spol. s r.o. 1 84 044,00 EUR
IZOTECH Group, spol. s r.o. 1 107 091,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 1 054,00 EUR
STROJSTAV spol. s r.o. 1 2 184 150,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 3 1 570,83 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 1 26 666,66 EUR
UNISTAV spol. s r.o. 1 493 263,00 EUR
DD21 s.r.o. 2 1 399,42 EUR
Komunálna technika, s.r.o. 1 564 752,00 EUR
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 1 546 752,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 985,82 EUR
Roman Laco - ROADA 3 1 188,33 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 1 285,00 EUR
TOWDY s. r. o. 1 554,17 EUR
VICOM s.r.o. 1 350,00 EUR
JKC, s. r. o. 1 5 083,32 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 2 750,00 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 2 42 743,00 EUR
SERVIS MDD s.r.o. 1 79 583,33 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 533,33 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Telocvičňa ZŠ ul. Komenského, Stará Turá - stavebná časť 92 525,00 89 242,50 96.45% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zánovné vozidlo na zvoz odpadu 50 000,00 53 700,00 107.4% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa 628 545,00 619 830,00 98.61% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste Stará Turá 84 044,00 84 044,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie zánovného traktorbagra s príslušenstvom 48 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Stredisko triedeného zberu Stará Turá 546 752,00 470 626,66 86.07% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Stredisko triedeného zberu Stará Turá 546 752,00 546 752,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
“Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142 alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá” 2017 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá 2018 Práce Áno 0 Nie
Originálne atramentové a tonerové náplne 1 250,00 652,77 52.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonerové náplne 418,00 285,00 68.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a rozšírenie IKT 6 750,00 4 236,10 62.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky 570,00 242,35 42.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienocké prostriedky 925,50 415,27 44.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienocké prostriedky 925,50 406,24 43.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne atramentové a tonerové náplne 1 300,00 722,43 55.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 11 520,00 7 115,70 61.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne atramentové a tonerové náplne 760,00 437,90 57.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 7 100,00 4 930,00 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne atramentové a tonerové náplne 1 080,00 530,00 49.07% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonerové náplne 400,00 190,97 47.74% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX alebo ekvivalent 8 750,00 7 220,83 82.52% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky 208,33 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne atramentové a tonerové náplne 760,00 465,27 61.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 925,00 416,66 45.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne atramentové a tonerové náplne 940,00 486,10 51.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 9 300,00 6 457,50 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne atramentové a tonerové náplne 800,00 461,80 57.72% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky 500,00 250,00 50.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Elektromobil 32 000,00 22 222,21 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie kompostérov 116 340,00 66 319,44 57.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 1 000,00 497,91 49.79% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne atramentové a tonerové náplne 640,00 348,33 54.42% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 11 448,00 7 500,00 65.51% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne atramentové a tonerové náplne 550,00 293,74 53.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Univerzálny nosič náradia na zimnú údržbu komunikácií a kosenie Stiga Titan 740DCR alebo ekvivalent s príslušenstvom (posýpacia nadstavba 260 l, radlica, mulčovacia hlava) 40 900,00 28 398,33 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 10 900,00 7 569,16 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne atramentové a tonerové náplne 820,00 443,75 54.11% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky 450,00 291,66 64.81% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Originálne atramentové a tonerové náplne 830,00 451,38 54.38% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 1 200,00 444,44 37.03% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá 527 232,00 493 263,00 93.55% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Originálne tonerové náplne 500,00 263,88 52.77% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na bytový dom, Stará Turá 2 184 150,00 2 184 150,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Ánohttp://www.staratura.sk


+421238104790
+421243371359
+421327763215
+421327464276
+421908772640

+421327763215
+421327763259
+421905889324

+421910952147
+421327464276
+421327464610
+421327464276
+421903711533
+421244371359
+421238104790
+4210244371359
+421905889324/915493406
+421327464276
+421903711533
+42144371359
+421948569434
+421327464276


mariasulekova@agenturavo.sk
mikulova@torvo.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 153 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×