Obstarávateľ

Mesto Spišské Podhradie

Spišské Podhradie

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 198 000,00 EUR 1
2015 2 231 775,00 EUR 4
2016 51 200,00 EUR 1
2017 440 693,00 EUR 3
2018 1 788 855,00 EUR 11
2019 857 421,00 EUR 6
2020 604 304,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2017 2
2018 1
2018 83 024,00 EUR 2
2019 2
2019 35 187,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
M – SILNICE a.s. 1 223 727,00 EUR
BINS s.r.o. 2 21 660,00 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 163 577,00 EUR
PKB invest, s.r.o. 1 1 134 818,00 EUR
STRABAG s.r.o. 1 248 292,00 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 234 622,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 159 111,85 EUR
MIGI, spol. s r.o. 3 669 822,00 EUR
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 1 287 500,00 EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o. 1 385 515,00 EUR
TRANSTECH, a.s. 1 283 623,00 EUR
AGRATECH s.r.o. 3 363 561,67 EUR
PO CAR, s.r.o. 1 21 416,67 EUR
STAVANT s.r.o. 1 362 499,00 EUR
Alkon SV, s.r.o. 2 436 460,00 EUR
EURO-BAU s.r.o. 1 663 321,00 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 2 58 196,00 EUR
NIRA, s.r.o. 1 38 250,00 EUR
AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany 1 40 280,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Kompostáreň na zhodnocovanie biodpadu v meste Spišské Podhradie – stavebné práce 198 000,00 186 439,16 94.16% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišské Pod 436 303,00 321 262,50 73.63% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel - vnútorné vybavenie 164 411,00 159 166,66 96.81% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel 1 336 541,00 945 681,66 70.75% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie 294 520,00 239 583,33 81.34% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Spišské Podhradie – zberný dvor 2016 Práce Áno 0 Nie
Spišské Podhradie – zberný dvor 2017 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia budovy mestského úradu v Spišskom Podhradí 2017 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy s.č.797, Spišské Podhradie 386 443,00 283 623,00 73.39% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zberný dvor Spišské Podhradie 163 577,00 163 577,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia budovy mestského úradu v Spišskom Podhradí 362 499,00 362 499,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie 2018 Práce Áno 0 Nie
Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí 234 622,00 234 622,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie 233 656,00 233 656,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Stravné poukážky 51 200,00 50 899,37 99.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 53 973,33 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 54 250,00 54 239,15 99.98% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Traktorový nosič kontajnerov 48 340,00 EUR 2018 Tovary Áno 0 Nie
Technologické vybavenie k zbernému dvoru: kontajnery a smetné nádoby 49 080,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu – zberové vozidlo. 151 200,00 104 958,33 69.41% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - MÚV 34 680,00 24 062,50 69.38% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Traktorový nosič kontajnerov 48 340,00 31 875,00 65.93% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - MÚV 34 684,00 EUR 2018 Tovary Áno 0 Nie
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Traktorový nosič kontajnerov 48 340,00 33 566,66 69.43% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie 436 461,00 436 460,00 99.99% EUR 2018 Práce Áno 2 Áno
Osobný automobil 26 400,00 17 847,22 67.6% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup komunálneho vozidla na zber odpadu 35 187,00 EUR 2019 Tovary Áno 0 Nie
Obnova budovy ZUŠ Spišské Podhradie, parc.č. 103/2 2019 Práce Áno 0 Nie
Nákup komunálneho vozidla na zber odpadu 35 187,00 24 434,16 69.44% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY SPRÁVY CINTORÍNA V MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE 245 166,00 245 166,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Spišský Jeruzalem, SO 06 ODSTAVNÁ A PARKOVACIA PLOCHA, SPIŠSKÁ KAPITULA 248 292,00 248 292,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
OBNOVA BUDOVY ZUŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE, parc.č. 103/2 2019 Práce Áno 0 Nie
"OBNOVA BUDOVY ZUŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE, parc.č. 103/2" 604 304,00 663 321,00 109.76% EUR 2020 Práce Áno 1 Áno
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu – zberové vozidlo. 151 140,00 93 055,55 61.56% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Technologické vybavenie k zbernému dvoru: kontajnery a smetné nádoby 26 496,00 18 050,00 68.12% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu – zberové vozidlo. 151 140,00 104 954,16 69.44% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
+421534541157


primator@spisskepodhradie.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 265 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×