Obstarávateľ

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 121 578 000,00 EUR 5
2015 2 711 044,00 EUR 5
2016 464 852,86 EUR 13
2017 631 780,00 EUR 6
2018 591 480,00 EUR 4
2019 169 602,52 EUR 4
2020 13 750,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 170 000,00 EUR 1
2017 86 000,00 EUR 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 138 303,64 EUR
AutoCont SK a.s. 1 101 014,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 4 68 392,61 EUR
Energie2, a.s. 3 207 628,16 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 9 225 669,00 EUR
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 1 240 000,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 2 150 000,00 EUR
AMG Security s.r.o. 1 20 000,00 EUR
Deloitte Audit s.r.o. 2 302 000,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 6 013,00 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1 106 000,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 1 28 920,90 EUR
MeDoIT s.r.o. 2 187 968,00 EUR
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. 1 200 000,00 EUR
Digital Systems a. s. 2 505 000,00 EUR
CNC, a.s. 1 2 523 144,00 EUR
Martin Gall - MG COMP 1 3 489,10 EUR
AMG Facility SK s.r.o. 1 19 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky SZRB, a.s. a dcérskych spoločností a konsolidovanej účtovnej závierky SZRB, a.s. za roky 2016 - 2017 (EVO). 170 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Dodávka počítačov, notebookov a príslušenstva pre potreby SZRB, a. s. (EVO) 121 240 000,00 101 014,00 0.08% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zmeny a úpravy funkcionality systému IS ŠFRB súvisiacich so správou úverových účtov pre klientov ŠFRB 65 000,00 56 640,00 87.13% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektriny pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) od 110 000,00 do 150 000,00 88 333,33 EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Právne služby pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. 198 000,00 200 000,00 101.01% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Telekomunikačné služby mobilného operátora (EVO) 75 000,00 75 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie servisu a podpory diela IS DS RATING a IS SEPA PRED/POST Processing 35 000,00 35 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Podpora a rozvoj IS ŠFRB 120 000,00 120 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Nákup nových osobných motorových vozidiel pre potreby SZRB a.s. (EVO) 32 900,00 32 866,66 99.89% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektriny pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) 95 000,00 23 874,16 25.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vykonanie auditu účtovnej závierky SZRB, a.s. za rok 2016 77 000,00 77 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) od 60 000,00 do 100 000,00 36 235,83 EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb pre potreby SZRB, a. s. 2 523 144,00 2 523 144,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9 v podmienkach SZRB, a.s. a validácia ratingového modelu (EVO) 240 000,00 240 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Vykonanie auditu účtovnej závierky skupiny SZRB a.s. za roky 2017 - 2019 (EVO) 225 000,00 225 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie servisu a podpory diela IS DS MIDDLEWARE a IS SEPA PRED/POST Processing 470 000,00 470 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Notebook TYP 1 2 241,00 1 855,83 82.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Notebook TYP 2 4 398,54 3 155,00 71.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny 80 000,00 50 000,00 62.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 12 083,00 12 000,00 99.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 27 459,00 25 149,00 91.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 32 542,00 29 399,00 90.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Notebook TYP 3 3 768,32 2 907,58 77.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby 34 000,00 16 666,66 49.01% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 27 041,00 24 850,00 91.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 50 000,00 35 224,06 70.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Darčekové poukážky 19 320,00 19 030,00 98.49% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 26 800,00 23 350,00 87.12% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby 34 380,00 15 833,33 46.05% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Darčekové poukážky 15 600,00 15 587,52 99.92% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 86 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 90 000,00 72 887,13 80.98% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 50 000,00 24 100,75 48.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 53 000,00 43 793,13 82.62% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Darčekové poukážky 18 480,00 18 478,15 99.98% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 25 000,00 25 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2020 a 2021 2019 Služby Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo 33 875,00 28 100,83 82.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 95 427,52 76 262,16 79.91% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Darčekové poukážky 15 300,00 15 296,94 99.98% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 13 750,00 12 760,00 92.8% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.szrb.sk


+421232604838
+421257292250
+421232604833
+421257292250
+421915573749

+421915573749
+421257292250
+421257292223
+421257292250
+421257292639
+421257292250


obstaravanie@stengl.sk
jan.homoljak@szrb.sk
info@szrb.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 488 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×