Obstarávateľ

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Liptovský Mikuláš

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 755 104,00 EUR 3
2015 381 452,00 EUR 1
2016 EUR 1
2017 40 280,00 EUR 1
2018 126 299,00 EUR 3
2019 23 590,70 EUR 1
2020 3 707,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 22 880,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 1 1 583 333,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 203 114,41 EUR
Ultra Print, s.r.o. 3 9 272,73 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 118 777,00 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 381 452,00 EUR
POINT a.s. Žilina 1 21 350,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok 52 994,00 52 994,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie prevádzkových priestorov SMOPaJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš 118 777,00 118 777,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Realizácia komplexného návrhu autorského expozičného diela 1 583 333,00 1 583 333,00 100.0% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Mobiliár do novopripravovaných expozícií múzea a súvisiacich priestorov 381 452,00 381 452,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. 35 996,40 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. 40 280,00 37 996,33 94.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobný automobil s príslušenstvom 22 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Osobný automobil s príslušenstvom 27 456,00 17 791,66 64.8% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy 76 380,00 76 127,68 99.66% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou 22 463,00 7 107,43 31.64% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač edičných titulov 23 590,70 0,00 0.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Tlač edičných titulov 3 707,00 1 322,31 35.67% EUR 2020 Služby Nie 1 Ánohttp://www.smopaj.sk


+421445477210
+421445514381
+421445522061
+421445514381
+421445477241
+421445514381


smopaj@smopaj.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 753 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×