Obstarávateľ

Obec Pečovská Nová Ves

Pečovská Nová Ves

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.2

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 93 037,00 EUR 1
2015 588 322,00 EUR 2
2016 88 431,00 EUR 3
2017 453 961,00 EUR 3
2018 383 333,00 EUR 1
2019 974 610,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1
2018 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
SOME SLOVAKIA, s.r.o. 1 290 000,00 EUR
Marius Pedersen, a.s. 1 124 395,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 2 987 571,00 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 324 777,00 EUR
VAAT, s. r. o. 2 124 592,00 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 329 216,00 EUR
KONNEX s.r.o. 3 251 165,00 EUR
HYCA s.r.o. 2 122 308,00 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 291,00 EUR
CAMEA car, a.s. 1 14 885,00 EUR
Ademma s.r.o. 1 4 263,25 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Výstavba multifunkčného ihriska Pečovská Nová Ves - Roveň. 93 037,00 49 316,66 53.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Kompostáreň Pečovská Nová Ves 298 322,00 270 647,50 90.72% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Multifunkčné ihrisko, Pečovská Nová Ves 64 599,00 54 510,00 84.38% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Technologické vybavenie zberného dvora 290 000,00 241 666,66 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Výstavby materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č.1471/22 329 216,00 329 216,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Dodanie technológie pre zberný dvor obce Pečovská Nová Ves 2017 Tovary Áno 0 Nie
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves 124 395,00 124 395,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES 383 333,00 383 333,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice 2018 Tovary Áno 0 Nie
Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves 2018 Tovary Áno 0 Nie
Osobné motorové vozidlo 18 000,00 12 404,16 68.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zámková dlažba 5 832,00 3 552,70 60.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 350,00 242,50 69.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves II. etapa sociálneho zariadenia 2018 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves II. etapa sociálneho zariadenia 2018 Práce Nie 0 Nie
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 358 040,00 373 473,00 104.31% EUR 2019 Tovary Áno 5 Áno
Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves 616 570,00 604 238,00 97.99% EUR 2019 Práce Áno 1 Ánohttp://www.pecovska.sk


+421917765110
+421514583421
+421424443891

+421915946513


lasachisro@gmail.com
info@mpprofit.sk
dolejn@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 99 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×