Obstarávateľ

Obec Rudňany

Rudňany

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 298 200,00 EUR 7
2017 208 537,00 EUR 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
CMR SLOVAKIA s.r.o. 1 40 825,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 1 40 000,00 EUR
STRABAG s.r.o. 1 55 850,00 EUR
Š&L stav s.r.o. 1 16 650,00 EUR
Tempus - Car s.r.o. 1 12 208,33 EUR
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 1 12 500,00 EUR
TOMS - SK, s.r.o. 1 64 900,00 EUR
ART PLAST, spol. s r.o. 1 137 537,00 EUR
Ademma s.r.o. 1 13 550,00 EUR
Ján Soveľ 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zateplenie bytového domu 137 537,00 137 537,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Nákup nového rýpadla-nakladača CATERPILLAR 427 F2 78 000,00 54 083,33 69.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava vstupných schodísk bytového domu. 26 400,00 11 291,66 42.77% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Oprava a maľba vonkajšej fasády budovy. 31 000,00 13 875,00 44.75% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií. 85 000,00 46 541,66 54.75% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Tvrdé palivové drevo. 1 800,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Prestavba budovy na materskú školu a prístavba komunitného centra. 16 000,00 10 416,66 65.1% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia asfaltového povrchu parkoviska a komunikácie. 60 000,00 33 333,33 55.55% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Nový osobný automobil pre obecnú políciu DACIA DUSTER 4x4 15 000,00 10 173,60 67.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií a asfaltovanie odstavnej plochy pred garážami. 56 000,00 34 020,83 60.75% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Ánohttp://www.rudnany.sk


+421903430903


lucia.jonatova@ultimaratio.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 151 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×