Obstarávateľ

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

Vysoké Tatry

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 199 000,00 EUR 2
2015 342 000,00 EUR 3
2016 927 560,00 EUR 59
2017 1 092 686,00 EUR 28
2018 787 250,00 EUR 23
2019 474 400,00 EUR 19
2020 464 810,00 EUR 8

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 147 835,00 EUR 12
2017 179 795,00 EUR 7
2018 243 800,00 EUR 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
ULTRAMED s.r.o. 1 16 650,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 671 851,00 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 424 897,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 7 339 681,73 EUR
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 1 9 328,63 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 2 48 836,90 EUR
TRIGON s.r.o. 1 12 498,00 EUR
AUTONOVA, s.r.o. 1 32 950,00 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 10 256 425,28 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 1 10 050,00 EUR
JK-Trading s.r.o. 2 1 085,64 EUR
G Trade s.r.o. 13 129 468,00 EUR
Bio G s.r.o. 4 24 390,14 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 2 12 679,00 EUR
Ceemed, s.r.o. 5 27 920,76 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 7 254 380,00 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 6 38 798,99 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 8 31 311,53 EUR
Lambda Life a.s. 3 24 097,10 EUR
TATRAMETAL PP s.r.o. 1 157 577,00 EUR
Unique Medical s. r. o. 3 113 963,00 EUR
PROTHERM Profesional, s. r. o. 1 285 468,00 EUR
VEMEX ENERGO s.r.o. 1 84 973,59 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 2 3 700,00 EUR
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 1 199 999,80 EUR
Eurolab Lambda a.s. 2 6 435,00 EUR
Ecoli s.r.o. 8 69 253,00 EUR
Roner, s.r.o. 1 13 399,50 EUR
ASSISTA Slovakia, s.r.o. 5 29 487,70 EUR
TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK spol. s r.o. 2 30 000,00 EUR
IMEDEX s.r.o. 12 127 781,60 EUR
Katarína Kurucová- DISMED 2 2 600,00 EUR
ELISABETH PHARMACON spol. s r.o. 1 2 199,99 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 1 3 950,00 EUR
Phadia, s.r.o. 6 138 789,00 EUR
MeWAdia s.r.o. 1 9 890,00 EUR
GeneProof a.s. 3 20 896,50 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 2 2 749,74 EUR
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 1 83 300,00 EUR
MED - solutions s. r. o. 1 9 900,00 EUR
GASTROBAL s.r.o. 1 16 949,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 1 87 861,00 EUR
KOVOSPOL PP, s.r.o. 1 8 990,00 EUR
Amplia s. r. o. 1 7 030,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Nákup elektrickej energie 80 000,00 18 130,83 22.66% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Nákup zemného plynu 119 000,00 118 526,00 99.6% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Nákup zemného plynu pre rok 2016 122 000,00 98 438,33 80.68% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Nákup elektrickej energie pre rok 2016 60 000,00 16 073,33 26.78% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Teplotechnické úpravy obvodových konštrukcií budov, trakt "B" 160 000,00 157 577,00 98.48% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky 504 000,00 424 897,00 84.3% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku 299 000,00 285 468,00 95.47% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Detekcia autoimunitných protilátok 3 335,00 2 500,00 74.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Suchá chémia 1 955,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ 16 835,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ 19 635,00 19 635,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ 11 425,00 5 060,00 44.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
CHLORIDY V POTE - POTNÝ TEST 1 190,00 1 190,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Krvné plyny - acidobáza 8 510,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Prúžky na chemické vyšetrenie moču pre analyzátor Laura Smart 545,00 540,64 99.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ELISA 8 200,00 6 258,18 76.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Cirkulujúce imunokomplexy 100,00 100,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PCT - Q 545,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Komponentová diagnostika s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ 9 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Multi Channel Automatic Luminescence Analyser (Mult ALA 1/4)“ 12 190,00 12 190,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Rotorgene 3000“ 2 320,00 2 300,00 99.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA 1 500,00 1 500,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ 10 400,00 10 400,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „FilmArray“ 24 000,00 24 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Suchá chémia 5 100,00 5 100,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ 20 000,00 18 348,60 91.74% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Krvné plyny - acidobáza 15 000,00 15 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Imunochromatografická detekcia vírusových antigénov 1 300,00 1 300,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PEP TEST 16 020,00 14 040,00 87.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Meranie fagocytárnej aktivity granulocytov 1 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostika plazmatických proteínov s aplikáciou na vyhodnocovacie zariadenie „i-ChromαTM“, vrátane jeho bezplatného zapožičania. 1 100,00 1 000,00 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex 6 400,00 4 880,00 76.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Digitálna flexibilná Fluroskopická stena s elevačným stolom 200 000,00 166 666,50 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 5 880,00 4 824,52 82.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detekcia Mycobakterium tuberculosis komplex 2 200,00 2 199,99 99.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostická súprava na kultiváciu mykobaktérií 5 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Komponentová diagnostika s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ 11 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Jednorázové pažerákové pH-metrické sondy s impedanciou - jednokanálové, dvojkanálové 8 900,00 7 123,96 80.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 3 000,00 2 500,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detekcia Mycobakterium tuberculosis komplex 4 040,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Fagocytárna aktivita granulocytov a kultivácia mykobaktérií 6 450,00 5 850,00 90.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostická súprava na vyšetrenie alergie in vitro založenej na princípe aktivácie bazofilov v plnej krvi vybranými alergénmi. 8 600,00 7 783,63 90.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detský flexibilný rhino-laryngo-pharyngo fibroskop 9 080,00 7 560,83 83.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ 12 500,00 10 314,04 82.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ELISA 7 000,00 5 268,18 75.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórny autokláv s vertikálnou komorou 85 litrový vhodný na sterilizáciu inštrumentov, pôd, plastov, roztokov a na deštrukciu materiálu. 12 500,00 10 415,00 83.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ 20 000,00 18 348,60 91.74% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA 1 500,00 1 500,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ 19 635,00 19 635,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ 6 000,00 5 060,00 84.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ 10 200,00 10 179,00 99.79% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Digitrapper pH-Z recorder 9 200,00 7 650,00 83.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 5 550,00 4 394,25 79.17% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Suchá chémia 5 100,00 5 099,86 99.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 2 350,00 1 958,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 50 000,00 41 663,46 83.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 100 000,00 70 811,32 70.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ 10 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ 10 400,00 10 400,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Krvné plyny - acidobáza 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Krvné plyny - acidobáza 15 000,00 15 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PEP TEST 14 050,00 14 040,00 99.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 7 960,00 6 629,28 83.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 63 270,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Autoimunita 3 950,00 3 577,27 90.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex 4 880,00 4 346,14 89.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PCR Diagnostika 19 800,00 17 999,09 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostiké súpravy 20 700,00 18 818,18 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Močové prúžky 545,00 495,45 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
TBC-VZV 9 000,00 7 499,16 83.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
ELISA 14 000,00 12 181,36 87.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Autoimunita-anti PL 1 900,00 1 681,81 88.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 38 700,00 31 093,90 80.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Barania a konská krv pre mikrobiologické účely 1 300,00 1 300,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 63 270,00 57 518,18 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ 27 300,00 22 561,98 82.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PCR Diagnostika 3 800,00 3 454,54 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prístroj na dezinfekciu miestností 5 600,00 4 666,66 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 4 800,00 3 999,16 83.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Suchá chémia 6 600,00 6 500,00 98.48% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázové pažerákové pH-metrické sondy s impedanciou - dvojkanálové 5 900,00 4 910,70 83.23% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnosticko - chirurgický mikroskop vrátane endoskopu a príslušenstva 10 000,00 9 890,00 98.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 3 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dezinfekčné prostriedky 4 200,00 3 499,99 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex 4 800,00 4 345,45 90.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 27 800,00 21 256,95 76.46% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 4 540,00 4 119,05 90.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 80 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dezinfekčné prostriedky 3 250,00 2 708,33 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PEP TEST 23 400,00 23 400,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 100 000,00 69 416,66 69.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 60 000,00 47 143,40 78.57% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 100 000,00 74 024,16 74.02% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Krvné plyny - acidobáza 24 330,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Autoimunita-anti PL 1 900,00 1 681,81 88.51% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Autoimunita 3 950,00 3 590,90 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 8 700,00 7 909,09 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 54 900,00 49 909,09 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostiké súpravy 17 010,00 15 463,63 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex 7 922,00 7 200,00 90.88% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 49 600,00 45 090,90 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ 27 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Barania a konská krv pre mikrobiologické účely 1 300,00 1 300,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Močové prúžky 545,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
TBC-VZV 6 700,00 6 700,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PCR Diagnostika 19 840,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
ELISA 13 000,00 9 269,09 71.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Suchá chémia 6 400,00 6 394,00 99.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Operačný stôl 12 000,00 9 600,00 80.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Krvné plyny - acidobáza 24 330,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ 27 300,00 22 561,98 82.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PCR Diagnostika 22 714,00 20 649,09 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázové pažerákové pH-metrické sondy s impedanciou - dvojkanálové 6 020,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Jednorázové pažerákové pH-metrické sondy s impedanciou - dvojkanálové 6 020,00 5 016,66 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového osobného automobilu 9 350,00 9 328,63 99.77% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 2 030,00 1 691,66 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 117 000,00 90 365,83 77.23% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázové pažerákové pH-metrické sondy s impedanciou - dvojkanálové 1 990,00 1 650,00 82.91% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 2 520,00 2 100,00 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 64 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, zásobníky na toaletný papier a utierky 20 600,00 14 124,16 68.56% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 1 730,00 1 441,50 83.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 1 020,00 849,95 83.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 68 500,00 55 260,12 80.67% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Prietokový cytometer pre klinické použitie 83 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Nákup nového osobného automobilu 36 600,00 27 458,33 75.02% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ 32 580,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Krvné plyny - acidobáza 23 580,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy 5 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostické súpravy 36 470,00 33 154,54 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 14 470,00 13 154,54 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 50 900,00 46 269,22 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
ELISA 10 200,00 8 890,90 87.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zariadenie pre kľudové a záťažové EKG, vrátane ergospirometrie a prístroja na odstraňovanie hlienového sekrétu. 34 000,00 28 332,50 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 5 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Krvné plyny - acidobáza 23 580,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ 32 580,00 32 580,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Shaver systém, detský nasolaryngofaryngoskop 16 670,00 13 875,00 83.23% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kosačka so zberným košom, so sediacou obsluhou 9 500,00 7 491,66 78.85% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
PCR Diagnostika 5 450,00 4 954,54 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
TBC, ASP 5 200,00 5 197,50 99.95% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
PCR Diagnostika 5 450,00 4 954,54 90.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
PCR Diagnostika, vrátane bezplatného zapožičania real time thermocycleru 9 150,00 8 315,54 90.88% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 16 000,00 12 416,66 77.6% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex 5 600,00 5 054,54 90.25% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 2 050,00 1 708,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Videobronchoskopická zostava s príslušenstvom 95 400,00 79 408,33 83.23% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázové pažerákové pH-metrické sondy s impedanciou - dvojkanálové 3 360,00 2 776,85 82.64% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 98 500,00 74 305,00 75.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 68 900,00 55 713,61 80.86% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 700,00 500,00 71.42% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hematologický analyzátor s 5-populačným diferenciálom 12 400,00 8 375,00 67.54% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hematologický analyzátor s 5-populačným diferenciálom 10 100,00 8 250,00 81.68% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
PEP TEST 20 280,00 16 900,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
ELISA 9 880,00 8 981,81 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
PCR Diagnostika 7 030,00 6 390,90 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 47 000,00 42 722,75 90.89% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 15 680,00 15 680,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy 36 470,00 33 154,54 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Suchá chémia 6 400,00 5 812,58 90.82% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
PCR Diagnostika, vrátane bezplatného zapožičania real time thermocycleru 9 500,00 8 636,36 90.9% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
pH meter s impedanciou 16 500,00 13 750,00 83.33% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Bežecký pás na funkčné vyšetrenie dýchania detí pri záťaži. 15 000,00 12 364,91 82.43% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázové pažerákové pH-metrické sondy s impedanciou - dvojkanálové 4 540,00 3 783,33 83.33% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky 13 750,00 11 457,50 83.32% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ 30 180,00 23 925,61 79.27% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 160 170,00 73 217,50 45.71% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 160 170,00 123 970,83 77.39% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 64 500,00 49 083,33 76.09% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
+421524412224
+421524412224
+421905212188
+42152524412224
+421524412224
+42152524412224


rastislav.olejnik@nudtarch.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 204 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×