Obstarávateľ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 152 276,00 EUR 7
2017 386 540,00 EUR 12
2018 254 978,54 EUR 7
2019 290 430,00 EUR 4
2020 293 840,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 3 000,00 EUR 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Faveo, s.r.o. 2 34 300,00 EUR
GLOBAMERICA, s.r.o. 1 448,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 48 998,32 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 5 581 565,28 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 35 750,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 41 665,83 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 22 229,67 EUR
ITSK, s.r.o. 1 1 916,67 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 7 040,83 EUR
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 3 82 650,00 EUR
A.S.E.P., spol. s r.o. 1 16 625,00 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 2 83 082,50 EUR
AAA Autopožičovňa s. r. o. 1 54 336,00 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 1 5 638,80 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 1 5 750,00 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 1 888,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 1 908,33 EUR
ISTER CENTRUM s.r.o. 1 12 416,67 EUR
Stebel Tek s.r.o. 1 1 000,00 EUR
Fanny s.r.o. 1 19 600,00 EUR
HTONER s.r.o. 1 47 500,00 EUR
FERDUS s. r. o. 1 6,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hiddenhttp://unms.sk


+421257485216

+421257485418


martina.fapsova@normoff.gov.sk
viliam.beno@normoff.gov.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2284 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2021/1076 - hlavný radca Vyhlásené Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie podpory technickej normalizácie vonkajšie výberové konanie 2021-04-13 2021-04-27
VK/2021/952 - štátny radca Ukončené prihlasovanie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva širšie vnútorné výberové konanie 2021-03-31 2021-04-09
VK/2021/951 - štátny radca Ukončené prihlasovanie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva širšie vnútorné výberové konanie 2021-03-31 2021-04-09
VK/2021/954 - štátny radca Ukončené prihlasovanie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar právnych služieb užšie vnútorné výberové konanie 2021-03-31 2021-04-09
VK/2021/836 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie podpory technickej normalizácie širšie vnútorné výberové konanie 2021-03-23 2021-03-29
VK/2021/691 - hlavný štátny radca Ukončené prihlasovanie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2021-03-12 2021-04-09
VK/2020/3209 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2020-12-21 2021-01-21
VK/2020/3116 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2020-12-08 2020-12-15
VK/2020/2746 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor metrológie užšie vnútorné výberové konanie 2020-11-05 2020-11-11
VK/2020/2139 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2020-09-09 2020-09-23
VK/2020/1937 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kancelária predsedu vonkajšie výberové konanie 2020-08-11 2020-08-18
VK/2020/1894 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kancelária predsedu užšie vnútorné výberové konanie 2020-08-04 2020-08-10
VK/2020/1872 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar správy majetku vonkajšie výberové konanie 2020-07-31 2020-08-14
VK/2020/1868 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2020-07-30 2020-08-06
VK/2020/1784 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar správy majetku užšie vnútorné výberové konanie 2020-07-21 2020-07-28
VK/2020/1775 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2020-07-20 2020-08-03
VK/2020/1681 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva širšie vnútorné výberové konanie 2020-07-06 2020-07-13
VK/2020/1683 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2020-07-06 2020-07-13
VK/2020/1311 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2020-05-27 2020-06-10
VK/2020/708 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy širšie vnútorné výberové konanie 2020-02-24 2020-03-09
VK/2020/493 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2020-02-06 2020-02-20
VK/2020/240 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva širšie vnútorné výberové konanie 2020-01-20 2020-01-29
VK/2019/7998 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2019-12-03 2019-12-17
VK/2019/7775 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2019-11-22 2019-11-28
VK/2019/6891 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2019-10-24 2019-11-07
VK/2019/5694 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2019-09-13 2019-09-27
VK/2019/5693 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar elektrotechniky vonkajšie výberové konanie 2019-09-13 2019-09-27
VK/2019/5450 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2019-08-28 2019-09-05
VK/2019/4893 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar elektrotechniky vonkajšie výberové konanie 2019-08-02 2019-08-31
VK/2019/4717 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva širšie vnútorné výberové konanie 2019-07-24 2019-07-30
VK/2019/4256 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2019-07-02 2019-07-16
VK/2019/2929 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2019-04-30 2019-05-30
VK/2019/1920 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2019-03-15 2019-03-29
VK/2019/1744 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie -útvar elektrotechniky vonkajšie výberové konanie 2019-03-08 2019-04-08
VK/2019/1472 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva širšie vnútorné výberové konanie 2019-02-27 2019-03-08
VK/2019/666 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie vonkajšie výberové konanie 2019-01-28 2019-02-11
VK/2019/667 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2019-01-28 2019-02-28
VK/2018/8370 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-12-18 2019-01-10
VK/2018/8085 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-12-04 2018-12-31
VK/2018/7926 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Osobný úrad vonkajšie výberové konanie 2018-11-27 2018-12-03
VK/2018/7938 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-27 2018-12-03
VK/2018/7904 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-11-26 2018-12-10
VK/2018/7905 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar elektrotechniky vonkajšie výberové konanie 2018-11-26 2018-12-10
VK/2018/7716 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Osobný úrad užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-20 2018-11-26
VK/2018/7635 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2018-11-16 2018-12-17
VK/2018/7633 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2018-11-16 2018-11-30
VK/2018/7562 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-11-14 2018-11-28
VK/2018/7565 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2018-11-14 2018-11-28
VK/2018/7538 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva širšie vnútorné výberové konanie 2018-11-13 2018-11-20
VK/2018/7532 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie - útvar elektrotechniky širšie vnútorné výberové konanie 2018-11-13 2018-11-20
VK/2018/7440 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-08 2018-11-15
VK/2018/7257 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-05 2018-11-12
VK/2018/7252 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2018-11-05 2018-12-06
VK/2018/7259 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-05 2018-11-12
VK/2018/6665 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-10 2018-10-17
VK/2018/6662 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-10 2018-10-17
VK/2018/6663 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-10 2018-10-17
VK/2018/5791 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva vonkajšie výberové konanie 2018-09-06 2018-09-20
VK/2018/5232 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva vonkajšie výberové konanie 2018-08-10 2018-08-31
VK/2018/5234 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-08-10 2018-08-31
VK/2018/4978 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva vonkajšie výberové konanie 2018-07-31 2018-08-10
VK/2018/4862 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva vonkajšie výberové konanie 2018-07-25 2018-08-07
VK/2018/4864 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2018-07-25 2018-08-03
VK/2018/4861 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-07-25 2018-08-07
VK/2018/4749 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-20 2018-07-27
VK/2018/4666 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-17 2018-07-24
VK/2018/4668 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-17 2018-07-24
VK/2018/4667 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar strojárstva užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-17 2018-07-24
VK/2018/4456 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor metrológie užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-09 2018-07-16
VK/2018/4478 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Osobný úrad užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-09 2018-07-16
VK/2018/4454 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor metrológie vonkajšie výberové konanie 2018-07-09 2018-07-16
VK/2018/4284 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor metrológie užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-28 2018-07-06
VK/2018/3596 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy vonkajšie výberové konanie 2018-06-01 2018-06-08
VK/2018/3388 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-24 2018-05-31
VK/2018/2765 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-26 2018-05-03
VK/2018/44 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2018-01-04 2018-01-18
VK/2018/43 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy vonkajšie výberové konanie 2018-01-04 2018-01-18
VK/2017/3153 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy vonkajšie výberové konanie 2017-11-30 2017-12-07
VK/2017/3004 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2017-11-23 2017-11-29
VK/2017/2836 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2017-11-15 2017-11-30
VK/2017/2135 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2017-10-17 2017-10-31
VK/2017/1705 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie vonkajšie výberové konanie 2017-10-03 2017-10-10
VK/2017/1662 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2017-10-02 2017-10-16
VK/2017/1526 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-25 2017-10-02
VK/2017/864 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar právnych služieb vonkajšie výberové konanie 2017-08-28 2017-09-04
VK/2017/575 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2017-08-15 2017-08-25
VK/2017/355 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva širšie vnútorné výberové konanie 2017-08-03 2017-08-11
VK/2017/305 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar právnych služieb vonkajšie výberové konanie 2017-08-01 2017-08-14
VK/2017/149 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar právnych služieb širšie vnútorné výberové konanie 2017-07-19 2017-07-26

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×