Obstarávateľ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 152 276,00 EUR 7
2017 386 540,00 EUR 12
2018 254 978,54 EUR 7
2019 89 250,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 3 000,00 EUR 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Faveo, s.r.o. 2 34 300,00 EUR
GLOBAMERICA, s.r.o. 1 448,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 48 998,32 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 329 215,12 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 35 750,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 41 665,83 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 22 229,67 EUR
ITSK, s.r.o. 1 1 916,67 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 7 040,83 EUR
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 2 26 651,00 EUR
A.S.E.P., spol. s r.o. 1 16 625,00 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 2 83 082,50 EUR
AAA Autopožičovňa s. r. o. 1 54 336,00 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 1 5 638,80 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 1 5 750,00 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 1 888,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 1 908,33 EUR
ISTER CENTRUM s.r.o. 1 12 416,67 EUR
Stebel Tek s.r.o. 1 1 000,00 EUR
Fanny s.r.o. 1 19 600,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Upratovacie služby 54 336,00 54 336,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Spracovanie návrhu slovenskej technickej normy prekladom európskej alebo medzinárodnej normy 2018 Služby Nie 0 Nie
Spiatočné letenky Brusel 27 000,00 19 300,00 71.48% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Spiatočné letenky 15 000,00 15 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Spiatočné letenky Skopje 900,00 888,00 98.66% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Spiatočná letenka Ženeva 450,00 448,00 99.55% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Stravné poukážky 81 446,00 80 591,62 98.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy 8 150,00 4 699,00 57.65% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Údržba a servis tlačiarenských zariadení XEROX 19 330,00 13 423,33 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Laserová multifunkčná farebná tlačiareň A3 24 000,00 10 068,05 41.95% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby 19 990,00 10 347,22 51.76% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo Hyundai Nová i30 alebo ekvivalent 50 000,00 34 721,52 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné stavebné práce - rekonštrukcia kancelárskych priestorov 92 000,00 55 902,08 60.76% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste 13 200,00 5 867,35 44.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste 13 800,00 4 791,66 34.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektrické spotrebiče 3 000,00 1 597,22 53.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektrické spotrebiče 3 000,00 1 590,27 53.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 120 600,00 118 629,90 98.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drobné stavebné práce - Rekonštrukcia schodiska a oprava stien 25 500,00 13 333,33 52.28% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Prepravné služby 3 000,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Demontáž nesvetelného nápisu na fasáde budovy 1 500,00 1 000,00 66.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Údržba a servis tlačiarenských zariadení XEROX 19 950,00 13 854,16 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 19 750,00 10 102,77 51.15% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook s operačným systémom a taškouDokovacia stanicaSet klávesnice a laserovej bezdrôtovej myšiLCD Monitor 21 636,12 19 600,00 90.58% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Multifunkčné zariadenie 6 024,42 3 875,00 64.32% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Laserová multifunkčná farebná tlačiareň A3 6 600,00 4 581,66 69.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Údržba a servis tlačiarenských zariadení XEROX 12 652,00 8 785,83 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Stravné poukážky 133 980,00 129 993,60 97.02% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 44 250,00 30 729,15 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového osobného motorového vozidla Škoda Superb alebo ekvivalent 45 000,00 29 791,66 66.2% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://unms.sk


+421257485216

+421257485418


martina.fapsova@normoff.gov.sk
viliam.beno@normoff.gov.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1593 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2020/240 - hlavný radca Vyhlásené Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva širšie vnútorné výberové konanie 2020-01-20 2020-01-29
VK/2019/7998 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2019-12-03 2019-12-17
VK/2019/7775 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2019-11-22 2019-11-28
VK/2019/6891 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2019-10-24 2019-11-07
VK/2019/5693 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar elektrotechniky vonkajšie výberové konanie 2019-09-13 2019-09-27
VK/2019/5694 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2019-09-13 2019-09-27
VK/2019/5450 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2019-08-28 2019-09-05
VK/2019/4893 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar elektrotechniky vonkajšie výberové konanie 2019-08-02 2019-08-31
VK/2019/4717 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva širšie vnútorné výberové konanie 2019-07-24 2019-07-30
VK/2019/4256 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2019-07-02 2019-07-16
VK/2019/2929 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2019-04-30 2019-05-30
VK/2019/1920 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2019-03-15 2019-03-29
VK/2019/1744 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie -útvar elektrotechniky vonkajšie výberové konanie 2019-03-08 2019-04-08
VK/2019/1472 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva širšie vnútorné výberové konanie 2019-02-27 2019-03-08
VK/2019/667 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2019-01-28 2019-02-28
VK/2019/666 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie vonkajšie výberové konanie 2019-01-28 2019-02-11
VK/2018/8370 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-12-18 2019-01-10
VK/2018/8085 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-12-04 2018-12-31
VK/2018/7938 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-27 2018-12-03
VK/2018/7926 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Osobný úrad vonkajšie výberové konanie 2018-11-27 2018-12-03
VK/2018/7905 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar elektrotechniky vonkajšie výberové konanie 2018-11-26 2018-12-10
VK/2018/7904 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-11-26 2018-12-10
VK/2018/7716 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Osobný úrad užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-20 2018-11-26
VK/2018/7633 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2018-11-16 2018-11-30
VK/2018/7635 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2018-11-16 2018-12-17
VK/2018/7562 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-11-14 2018-11-28
VK/2018/7565 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2018-11-14 2018-11-28
VK/2018/7538 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie - útvar strojárstva širšie vnútorné výberové konanie 2018-11-13 2018-11-20
VK/2018/7532 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie - útvar elektrotechniky širšie vnútorné výberové konanie 2018-11-13 2018-11-20
VK/2018/7440 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-08 2018-11-15
VK/2018/7257 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-05 2018-11-12
VK/2018/7252 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia vonkajšie výberové konanie 2018-11-05 2018-12-06
VK/2018/7259 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-05 2018-11-12
VK/2018/6662 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-10 2018-10-17
VK/2018/6665 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-10 2018-10-17
VK/2018/6663 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor kvality a projektového riadenia užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-10 2018-10-17
VK/2018/5791 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva vonkajšie výberové konanie 2018-09-06 2018-09-20
VK/2018/5234 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-08-10 2018-08-31
VK/2018/5232 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva vonkajšie výberové konanie 2018-08-10 2018-08-31
VK/2018/4978 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva vonkajšie výberové konanie 2018-07-31 2018-08-10
VK/2018/4864 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2018-07-25 2018-08-03
VK/2018/4861 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar strojárstva vonkajšie výberové konanie 2018-07-25 2018-08-07
VK/2018/4862 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva vonkajšie výberové konanie 2018-07-25 2018-08-07
VK/2018/4749 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-20 2018-07-27
VK/2018/4668 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar stavebníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-17 2018-07-24
VK/2018/4667 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar strojárstva užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-17 2018-07-24
VK/2018/4666 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-17 2018-07-24
VK/2018/4456 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor metrológie užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-09 2018-07-16
VK/2018/4454 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor metrológie vonkajšie výberové konanie 2018-07-09 2018-07-16
VK/2018/4478 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Osobný úrad užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-09 2018-07-16
VK/2018/4284 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor metrológie užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-28 2018-07-06
VK/2018/3596 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy vonkajšie výberové konanie 2018-06-01 2018-06-08
VK/2018/3388 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-24 2018-05-31
VK/2018/2765 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Oddelenie technickej normalizácie užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-26 2018-05-03
VK/2018/44 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2018-01-04 2018-01-18
VK/2018/43 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy vonkajšie výberové konanie 2018-01-04 2018-01-18
VK/2017/3153 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy vonkajšie výberové konanie 2017-11-30 2017-12-07
VK/2017/3004 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Odbor legislatívy užšie vnútorné výberové konanie 2017-11-23 2017-11-29
VK/2017/2836 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2017-11-15 2017-11-30
VK/2017/2135 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2017-10-17 2017-10-31
VK/2017/1705 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie vonkajšie výberové konanie 2017-10-03 2017-10-10
VK/2017/1662 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2017-10-02 2017-10-16
VK/2017/1526 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oddelenie technickej normalizácie širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-25 2017-10-02
VK/2017/864 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar právnych služieb vonkajšie výberové konanie 2017-08-28 2017-09-04
VK/2017/575 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva vonkajšie výberové konanie 2017-08-15 2017-08-25
VK/2017/355 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar skúšobníctva širšie vnútorné výberové konanie 2017-08-03 2017-08-11
VK/2017/305 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar právnych služieb vonkajšie výberové konanie 2017-08-01 2017-08-14
VK/2017/149 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Útvar právnych služieb širšie vnútorné výberové konanie 2017-07-19 2017-07-26

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×