Obstarávateľ

Mesto Martin

Martin

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 657 700,00 EUR 6
2015 1 778 311,00 EUR 10
2016 723 331,00 EUR 11
2017 1 017 432,00 EUR 6
2018 1 495 347,00 EUR 10
2019 4 993 139,00 EUR 12
2020 3 096 090,00 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 0,00 EUR 1
2018 146 211,16 EUR 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 2 254 073,00 EUR
Doprastav, a.s. 5 3 633 916,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 773 691,90 EUR
HAKOM, s.r.o. 1 191 667,00 EUR
AQVAREL s.r.o. 3 600 032,00 EUR
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 6 1 400 020,00 EUR
Liate asfalty & SIP a dlažby, spol. s.r.o. 1 15,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 129 378,00 EUR
STRABAG s.r.o. 1 33 900,00 EUR
ELINSS, s.r.o. 1 63 166,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 3 361 357,01 EUR
SPORT SERVICE, s.r.o. 1 141 000,00 EUR
OPEN – Ing. Ošvát Peter 1 69 416,00 EUR
Adifex, a. s. 3 905 529,00 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 2 166 208,00 EUR
DRYADA garden,s.r.o. 1 92 499,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 12 082,50 EUR
Brantner Fatra s.r.o. 1 68 400,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 4 572 372,00 EUR
Fatra TIP, s.r.o. 1 3 250,00 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 12 833,33 EUR
SAND SK, s. r. o. 1 288 750,00 EUR
RICoS, s.r.o. 1 52 415,00 EUR
GAROMI s.r.o. 1 182 043,00 EUR
A.M.PLUS, s.r.o. 2 62 040,00 EUR
Alfa 04 a.s. 1 158 900,00 EUR
ORIOLA s.r.o. 1 39 600,00 EUR
JUNO DS s.r.o. 1 0,00 EUR
PROFITING, s.r.o. 3 1 111 414,00 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 1 16 258,33 EUR
AUDIT - EXPERT, s.r.o. 1 0,00 EUR
MIP, s.r.o. 5 91 772,57 EUR
Adam Chabada 1 19 331,67 EUR
OMES spol. s r.o. 1 45 833,33 EUR
J.M.MARTIN , spol. s r.o. 1 24 750,00 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 1 20 500,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 1 131 941,79 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 1 192 126,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11o na území mesta 198 333,00 198 333,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značenie (ZDZ)-dopravné zábrany a zariadenia (DZ) 191 667,00 191 667,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Opravy (rekonštrukcie) komunikácií na území mesta Martin 597 500,00 36,00 0.0% EUR 2015 Práce Nie 2 Áno
Opravy (rekonštrukcie) komunikácií na území mesta Martin 597 500,00 14,16 0.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov v AB - II.etapa 132 000,00 105 833,00 80.17% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia pojazdnej časti pešej zóny v Martine od 0,00 do 0,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov v AB - 1.etapa 91 667,00 91 363,00 99.66% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Opravy výtlkov na komunikáciách mesta Martin recyklovaným asfaltom 199 999,00 199 999,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Vybudovanie parkoviska pri MsP Martin 66 700,00 69 416,00 104.07% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Viacúčelové ihrisko pri ZŠ Jahodnícka 166 000,00 141 000,00 84.93% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia v administratívnej budove 83 334,00 52 415,00 62.89% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Športovo-náučný chodník na nábreží rieky Turiec - udržiavacie práce spevnenia ľavostrannej hrádze rieky Turiec 50 000,00 33 900,00 67.8% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Prestavba objektu na účely Registratúry mesta 73 000,00 63 166,00 86.52% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Komunitné centrum Martin - Bambusky 208 311,00 182 043,00 87.39% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Nákup osobného motorového vozidla 50 000,00 41 665,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb 129 500,00 129 378,00 99.9% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie upratovacích služieb pre objednávateľa 36 000,00 33 000,00 91.66% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin 162 000,00 161 823,00 99.89% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Realizácia obnovy kultúrnej pamiatky Vila Dr. Jána Kohúta v Martine 288 750,00 288 750,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Nadstavba ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova č.27 v Martine 91 208,00 91 208,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta zámkovou dlažbou 600 000,00 15,00 0.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin 199 585,00 199 585,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Výstavba parkoviska pri hromadných garážach, Martin – Záturčie 179 999,00 179 999,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Výroba, dodávka a montáž stabilných regálových systémov 20 220,00 13 548,60 67.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie audítorských služieb a overovacích prác v rokoch 2015 -2017 23 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Renovácia tonerov a pridružené služby 18 100,00 10 068,75 55.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Renovácia tonerov a pridružené služby 19 999,00 13 863,94 69.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 27,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Konzumné zemiaky 10 000,00 2 708,33 27.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 27,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 142 000,00 95 500,57 67.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov samosprávy CG (CORAgeo). 110 000,00 75 750,00 68.86% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby 23 999,00 16 065,85 66.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 143 140,00 95 482,90 66.7% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Opravy výtlkov na komunikáciách recyklovaným asfaltom 25,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 na území mesta 18,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Stravné poukážky 250 250,00 246 346,10 98.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby 23 999,00 15 257,55 63.57% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia komunikácií asfaltom AC 11 v objekte SIM 210 000,00 0,00 0.0% EUR 2018 Stavebné práce Nie 1 Áno
Stravné poukážky 264 400,00 264 267,80 99.95% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Elektromobil 29 700,00 20 625,00 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obnova kultúrnej pamiatky "Bývalá administratívna budova Advokátskej komory v Martine" -1. etapa 379 165,00 379 165,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 146 211,16 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Nákup osobného motorového vozidla kategórie M1 24 500,00 16 979,16 69.3% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 160 000,00 110 147,36 68.84% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby 23 999,00 15 730,68 65.54% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin 1 200 000,00 1 200 000,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 2 Áno
Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa 641 041,00 641 041,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Konvektomat (10-policový a 20-policový) 75 600,00 38 194,44 50.52% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Univerzálny robot 26 400,00 16 109,72 61.02% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie univerzálneho robota 31 200,00 17 083,33 54.75% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Cyklotrasa Martin-Vrútky 1 488 917,00 1 488 916,00 99.99% EUR 2019 Práce Áno 2 Áno
ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA 279 448,00 279 448,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 3 Áno
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb 2019 Služby Nie 0 Nie
Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu, Martin - Záturčie 708 333,00 708 333,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“ 158 900,00 158 900,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov 120 064,00 120 064,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin 2 600 000,00 2 600 000,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 2 Áno
Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu - štvorcové kontajnery 82 800,00 57 000,00 68.84% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 170 000,00 109 951,49 64.67% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 264 400,00 263 078,00 99.5% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby 25 000,00 10 694,44 42.77% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby 25 000,00 15 559,10 62.23% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb 192 126,00 192 126,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Ánohttp://martin.sk


+421434204157/434204181
+42143434204230
+421434204157/434204136
+42143434204230
+421434204157/434204482
+42143434204230


marta.kohutova@martin.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 350 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×