Obstarávanie

Osobné automobily triedy "SUV"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
17 500 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
52 500 000,00
Zaplatené:
300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 83 % Cena predmetu zákazky vrátane ceny za poskytnutie služieb autorizovaného servisu
  • 17 % Kvalitatívne a úžitkové hodnoty predmetu zákazky

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je dodávka cca. 500 kusov osobných automobilov triedy SUV (segment G1) najmä s dodaním zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy, s možnosťou dodania voliteľného príslušenstva, vrátane dodávky najviac používaných originálnych náhradných dielov a súvisiace služby (záručný a pozáručný autorizovaný servis, údržba a oprava predmetných automobilov).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 5 17 500 000,00 0% EUR 30. September 2014 63016
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 5 17 500 000,00 0% EUR 30. September 2014 63017
Porsche Slovakia, spol. s r.o. 5 17 500 000,00 0% EUR 30. September 2014 63018

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2015/000994-010 k RD č. OVO2-2014/000015/1 10. August 2017 10. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-005 k RD č. OVO2-2014/000015/2 10. August 2017 10. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-008 k RD č. OVO2-2014/000015/1 10. August 2017 10. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-004 k RD č. OVO2-2014/000015/1 10. August 2017 10. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2015-000994-010_2015 9. August 2017 9. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-013 k RD č. OVO2-2014/000015/1 14. September 2017 14. September 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001150-012_2014 9. August 2017 9. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2015-000994-027_2015 9. August 2017 9. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2014-000015-003 9. Október 2014 9. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-001289-008_2017 8. Január 2018 8. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2014-000015-002 9. Október 2014 9. Október 2014
Zmluva Zmluva 18. Máj 2015 18. Máj 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-012 k RD č. OVO2-2014/000015/1 10. August 2017 10. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-019_2017 21. September 2017 21. September 2017
Ponuky uchádzačov PORSCHE Slovakia, spol. s r.o. 13. November 2014 13. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD1-2014/001150-005 k RD č. OVO2-2014/000015/1 10. August 2017 10. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001150-015_2014 9. August 2017 9. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-019 k RD č. OVO2-2014/000015/2 28. November 2017 28. November 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. November 2014 13. November 2014
Ponuky uchádzačov Hyundai Motor Cseh, s.r.o. 13. November 2014 13. November 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-012_2017 9. August 2017 9. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-017 k RD č. OVO2-2014/000015/1 28. November 2017 28. November 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2015/000994-027 k RD č. OVO2-2014/000015/1 10. August 2017 10. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-004_2017 9. August 2017 9. August 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Október 2014 9. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2015-000994-009_2015 9. August 2017 9. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-017_2017 21. September 2017 21. September 2017
Ponuky uchádzačov Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 13. November 2014 13. November 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-013_2017 14. August 2017 14. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-001289-001_2017 8. Január 2018 8. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2016-001269-018_2016 9. August 2017 9. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001150-005_2014 9. August 2017 9. August 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Október 2014 13. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-010_2017 9. August 2017 9. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD1-2014/001150-011 k RD č. OVO2-2014/000015/2 10. August 2017 10. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001150-011_2014 9. August 2017 9. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2014-000015-001 9. Október 2014 9. Október 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Jún 2014 23. Jún 2014
Ponuky uchádzačov AUTO_IMPEX, s.r.o. 13. November 2014 13. November 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-023_2017 7. November 2017 7. November 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-023 k RD č. OVO2-2014/000015/2 28. November 2017 28. November 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2015/000994-009 k RD č. OVO2-2014/000015/2 10. August 2017 10. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-024 k RD č. OVO2-2014/000015/1 28. November 2017 28. November 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-024_2017 2. November 2017 2. November 2017
Ponuky uchádzačov ANRAcar, s.r.o. 13. November 2014 13. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD1-2014/001150-015 k RD č. OVO2-2014/000015/2 10. August 2017 10. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-008_2017 9. August 2017 9. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2015-000994-012_2015 9. August 2017 9. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-010 k RD č. OVO2-2014/000015/1 10. August 2017 10. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017--001289-002_2017 8. Január 2018 8. Január 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. November 2014 13. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2015/000994-012 k RD č. OVO2-2014/000015/2 10. August 2017 10. August 2017
Zápisnica Zápisnica 13. November 2014 13. November 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2017-000653-005_2017 9. August 2017 9. August 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2016/001269-018 k RD č. OVO2-2014/000015/2 10. August 2017 10. August 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×